Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 KONKURS PRAC Z MSG

 
Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską oraz licencjacką z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych objęty honorowym patronatem
Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii
 
MRPiT.jpg

 
 
Organizatorem VII edycji Konkursu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Koordynatorem VII edycji Konkursu jest dr Katarzyna Czech (Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych)
 
Misją Konkursu jest promocja wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, jak również promocja potencjału naukowego absolwentów kierunków związanych z MSG.
 
Do Konkursu można zgłaszać prace napisane w języku polskim i w języku angielskim, obronione w roku akademickim poprzedzającym aktualną edycję konkursu. Każdy z ośrodków akademickich biorących udział w Konkursie może zgłosić maksimum 2 prace. Mogą to być dwie prace magisterskie albo dwie prace licencjackie lub też jedna praca magisterska i jedna praca licencjacka.
 
Nagrodami w Konkursie są dyplomy wręczane laureatom trzech pierwszych miejsc w kategorii prac magisterskich oraz w kategorii prac licencjackich. Laureaci zostają wskazani przez Kapitułę Konkursu jako autorzy najwyżej ocenionych prac, na podstawie oceny wszystkich zgłoszonych prac, dokonanej przez Komisję Konkursu.
 
Dokumenty do pobrania:
Ważne terminy:
 • 30 listopada 2020 r. - termin zgłoszenia prac przez ośrodki akademickie biorące udział w Konkursie
 • 15 grudnia 2020 r. - przesłanie kompletu dokumentów
 • 28 lutego 2021 r. - przesłanie recenzji prac konkursowych
 • 23 czerwca 2021 r. - oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród podczas Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktycznej – dobre praktyki kształcenia na kierunkach związanych z międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi (organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).​
Laureaci VII edycji konkursu:
 
w grupie prac licencjackich
 
I miejsce: Sylwia Cieślik, Zastosowanie struktury variable interest entity na zagranicznych giełdach papierów wartościowych (promotor: dr Tomasz Sosnowski, Uniwersytet Łódzki)

III miejsce: Nguyen Thi Yen Nhi,The Impact of Corporate Governance on Firm Performance: Evidence from Polish Non-Financial Listed Firms (promotor: dr hab. Konrad Sobański, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

 
w grupie prac magisterskich
 
I miejsce: Alicja Kozak (Korenik), Kształtowanie się wybranych zjawisk w strukturze społeczno-gospodarczej nowoczesnych miast– studium przypadku 
(promotor: prof. dr hab. Bogusława Drelich Skulska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

SERDECZNIE GRATULUJEMY! 


 
 
 

 

 
Ośrodki akademickie biorące udział w Konkursie:
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie   
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Łódzki  – Ośrodek Wiodący (Ogólnopolski Koordynator Konkursu)

 
Kapituła Konkursu:
 • dr hab. Hanna Treder, prof. UG (Przewodnicząca Kapituły)
 • prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska
 • dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat,prof. UEP
 • dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UŁ
 • dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH
 • dr hab. Iwona Pawlas, prof. UE
 • dr hab. Krzysztof Wach, prof. UEK

 
Koordynatorzy Konkursu:
 • dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH (SGH)
 • dr hab. Joanna Garlińska-Bielawska, prof. UEK (UE Kraków) 
 • dr hab. Ewa Mińska-Struzik, prof. UEP (UE Poznań)
 • dr hab. Hanna Treder, prof. UG (UG)
 • dr Katarzyna Czech (UE Katowice)
 • dr Anna H. Jankowiak (UE Wrocław)
 • dr Aleksandra Nacewska-Twardowska (UŁ)

 


 
Komisja Konkursu:
 • dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska, prof. UŁ (Przewodnicząca Komisji)
 • dr hab. Krzysztof Falkowski, prof. SGH
 • dr hab. Ewa Mińska-Struzik, prof. UEP
 • dr Katarzyna Czech
 • dr Anna H. Jankowiak
 • dr Magdalena Markiewicz
 • dr Anna Odrobina