Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Kurs - Akademia Kadr Europejskich

 

 

 
 

Nabór na kurs nie jest obecnie prowadzony.

Akademia Kadr Europejskich w Szkole Głównej Handlowej to kompleksowe szkolenie przygotowujące do pracy w instytucjach unijnych, przedstawicielstwach regionów, organizacjach lobbystycznych oraz administracji krajowej.

 
Z perspektywy kariery zawodowej instytucje Unii Europejskiej to jedno z najlepszych i najciekawszych miejsc pracy dla osób wchodzących na rynek pracy, ale również dla szukających nowych wyzwań. Polaków w instytucjach unijnych jest wciąż za mało, podobnie jak pracowników z pozostałych tzw. nowych państw członkowskich. Nie jest to wyłącznie kwestia trudności samych egzaminów, braku orientacji w procedurach kwalifikacyjnych czy braku specjalistycznej wiedzy. To przede wszystkim brak umiejętności praktycznych takich jak tworzenie budżetów, zarządzanie zadaniami oraz zespołem. To również brak praktycznego warsztatu jak funkcjonować w środowisku międzynarodowym na poziomie instytucji i urzędów z jednej strony jak i współtworzenia oficjalnych relacji między biznesem prywatnym a oficjalnymi organami dyplomacji z drugiej.
 
Program Kursu został przygotowany w taki sposób, aby podczas wykładów prowadzonych przez najlepszą kadrę dydaktyczną SGH oraz, co jest w Polsce ewenementem, przez praktyków pracujących w instytucjach europejskich i organizacjach lobbystycznych działających w Brukseli, słuchacze mieli możliwość zapoznania się z najbardziej aktualną problematyką europejską, ścieżkami kariery w instytucjach europejskich i procedurami naboru. Otrzymają oni także praktyczną wiedzę na temat efektywnego przygotowania się do egzaminów EPSO (Europejski Urząd Doboru Kadr) oraz tego jak skutecznie zarządzać czasem, ludźmi i skutecznie tworzyć dokumentację oraz budżety projektowe.
 
W tworzeniu programu kursu brały udział osoby na co dzień zajmujące się tematyką UE: Natalia Matyba, która była inicjatorką idei, Sebastian Gojdź – autor programu kursu i koordynator merytoryczny oraz Aleksander Arabadźić – odpowiedzialny za promocję i komunikację z mediami. Kierownikiem kursu jest prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, jedna z najwybitniejszych specjalistek z zakresu integracji europejskiej w Polsce; więcej www.kawecka.eu 
 
Obierz Kurs na Europę z SGH!  #KursnaEurope #kierunekSGHDzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • najistotniejszych zagadnień dotyczących aktualnego prawodawstwa, procesu decyzyjnego i polityk unijnych,
 • kulisów funkcjonowania instytucji unijnych na poziomie administracyjnym i politycznym,
 • rodzajów i przebiegu procesów rekrutacyjnych do instytucji i agencji Unii Europejskiej,
 • możliwości rozwoju zawodowego i kariery w UE, a także w instytucjach UE posiadających siedziby w Polsce,
 • możliwości rozwoju kariery w przedstawicielstwach regionalnych, krajowych, europejskich sieciach tematycznych i agencjach lobbystycznych,
 • podejmowania w instytucjach unijnych pracy w charakterze eksperta narodowego przez urzędników polskiej administracji publicznej,
 • zarządzania projektami i kadrami; współtworzenia dokumentów budżetowych,
 • metodologii prawidłowego wypełnienia dokumentacji urzędowej oraz przygotowania do rozmów zarówno rekrutacyjnych, jak i negocjacyjnych,
 • kompetencji miękkich niezbędnych do pozytywnej weryfikacji podczas procesu aplikacyjnego i rozwoju kariery zawodowej.
 

 Zakres tematyczny

 
Program merytoryczny kursu przewiduje wykłady z zakresu instytucji i podstaw prawa europejskiego, wybranych polityk unijnych (regionalnej, transportowej, energetycznej, budżetowej) oraz mechanizmów funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego. Wykłady teoretyków będą uzupełnione wykładami praktyków (zatrudnionych w instytucjach UE w Brukseli, w Frontex w Warszawie oraz w polskich ministerstwach) nt. specyfiki działania danej polityki. Istotną część programu stanowi przygotowanie do zdawania testów z myślenia abstrakcyjnego oraz testów numerycznych i sytuacyjnych, jakie wchodzą w zakres egzaminu na urzędnika instytucji UE. Moduły praktyczne obejmują zajęcia z zarządzania projektami i kadrami, zarządzania stresem i sytuacjami kryzysowymi. Zajęcia praktyczne będą prowadzone w formie warsztatów, niektóre w języku angielskim.
Uczestnicy Kursu uzyskają też szczegółowe informacje o kryteriach naboru na główne typy konkursów na pracowników instytucji i agend Unii Europejskiej.
 

 Adresaci

 
 • studenci studiów II stopnia,
 • absolwenci studiów I i II stopnia, doktoranci,
 • pracownicy administracji rządowej oraz samorządowej,
 • pracownicy sektora NGOs,
 • pracownicy korporacji pracujący z klientem zagranicznym,
 • osoby szukające nowych ścieżek kariery.
 

 Program

 

Wykłady 

 1. Instytucje UE i procesy decyzyjne
 2. Prawo europejskie. Europejski system partyjny
 3. Możliwości ścieżek kariery w instytucjach unijnych
 4. Polityka spójności UE
 5. Polityka energetyczna UE
 6.  Polityka transportowa UE
 7. Proces tworzenia prawa energetycznego i transportowego w UE
 8. Rynek wewnętrzny UE – cztery swobody
 9. Budżet UE i zasady jego finansowania oraz wydatkowania
 10. Fundusze UE. Przewidywane zmiany po roku 2020
 11. Rodzaje i specyfika pracy w agencjach UE. Proces naboru do agencji UE
 12. Rola regionów i przedstawicielstw lobbingowych w kreowaniu europejskiego procesu legislacyjnego

Warsztaty

 1. Zarządzanie czasem – dobre praktyki
 2. Zarządzanie zespołami projektowymi i kadrami
 3. Tworzenie budżetów projektowych
 4. Szkolenie przygotowujące do wypełniania aplikacji EPSO (Verbal reasoning. Numerical reasoning)
 5. Kurs szybkiego czytania
 6. Abstract reasoning test. Situational judgement test
 7. E-tray Exercise
 8. Rynek wewnętrzny UE – cztery swobody (warsztaty)
 9. Structured Interview. Oral presentation
 10. Szkolenie z zakresu przygotowywania oficjalnych dokumentów w obiegu instytucji UE i z lobbingu
 11. Testy, omówienia i analizy próbnych testów EPSO

Łącznie 78 godzin zajęć dydaktycznych.

 

 Wykładowcy

 

                                                                                                  

 

 Warunki ukończenia

 
Warunkiem ukończenia Kursu jest uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu. Egzamin zostanie przeprowadzony w formie pisemnej i będzie obejmować pytania testowe oraz otwarte z materiału objętego wykładami.
 
 
 

 English version

 
ico-eng.png
 

 Rekrutacja

 

Zarejestruj się online

Po dokonaniu rejestracji oryginały wymaganych dokumentów należy:

 • złożyć osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00 pok. 33 bud. M (ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa)

lub

 • wysłać pocztą na adres: Kolegium Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  al. Niepdoległości 162
  02-554 Warszawa
  dopisek: Akademia Kadr Europejskich
 

 Warunki przyjęcia

 

​Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • CV
 • umowa o warunkach odpłatności za kursy dokształcające (2 egz.)
 • 1 fotografia
 • świadectwo ukończenia studiów I lub II stopnia
 • potwierdzenie wpłaty

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń rozumianych jako złożenie wymaganych dokumentów i dokonanie wpłaty.

Kandydaci muszą być absolwentami studiów I lub II stopnia oraz wykazywać dobrą znajomość języka angielskiego.

 

 Czesne

 

​Opłata za całość kursu wynosi 3000 zł.

numer konta:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

tytuł przelewu: imię, nazwisko, KGS/KIS/0002 

 

 Terminy zjazdów

 

Planowane terminy zjazdów:

​24-25.02.2018
10-11.03.2018
24-25.03.2018
07-08.04.2018
21-22.04.2018

Organizatorzy zastrzegają prawo do zmiany terminów z przyczyn organizacyjnych.

 

 Kontakt

 

​Kolegium Gospodarki Światowej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 33
02-554 Warszawa
tel.: 22 564 93 49

Adres korespondencyjny
Kolegium Gospodarki Światowej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

NOTATKA PRASOWA