Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 PODYPLOMOWE STUDIA SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ

 
​Witamy serdecznie na stronie Podyplomowych Studiów SGH Służby Zagranicznej. 
Mamy nadzieję, że informacje tutaj zawarte pozwolą nam na lepszy kontakt.​
 

 cel studiów

 
​​Pogłębienie wiedzy niezbędnej do pracy w przedstawicielstwach gospodarczych i dyplomatycznych za granicą oraz instytucjach krajowych (urzędy centralne, wojewódzkie, lokalne), rozwijających szerokie kontakty międzynarodowe. Studia oferują też wiedzę przydatną dla osób wiążących swoją karierę zawodową z pracą w organizacjach i instytucjach, których działalność nakierowana jest na przygotowanie do reprezentowania interesów Polski w Unii Europejskiej.​
 
​Studia adresowane są do osób:
 • pragnących podjąć pracę w polskich przedstawicielstwach za granicą oraz takich instytucjach jak urzędy centralne, wojewódzkie i inne, mające szerokie kontakty międzynarodowe,
 • ​wiążących swoją karierę zawodową z pracą w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, działających w Polsce i za granicą.
 

 program studiów

 
 1. ​​Protokół dyplomatyczny i organizacja służby zagranicznej RP. 
 2. Prawo dyplomatyczne i konsularne. 
 3. Polska w Unii Europejskiej. 
 4. Europa we współczesnych stosunkach międzynarodowych. 
 5. Polityka zagraniczna Polski w latach 1939-1989. 
 6. Polityka zagraniczna Polski w okresie transformacji systemowej. 
 7. Stosunki Polski z Niemcami. 
 8. Stosunki Polski z Rosją i innymi krajami WNP. 
 9. Stosunki Polski ze Stanami Zjednoczonymi. 
 10. Stosunki Polski z wybranymi krajami Azji (Daleki Wschód). 
 11. Stosunki Polski z państwami Bliskiego Wschodu. 
 12. ONZ jako forum ogólnoświatowego dialogu dyplomatycznego. 
 13. Instytucje bezpieczeństwa europejskiego. 
 14. Samorząd terytorialny w stosunkach międzynarodowych. 
 15. Sztuka negocjacji i zawierania umów międzynarodowych. 
 16. Organizacja pracy i polityka informacyjna przedstawicielstw dyplomatycznych. 
 17. Przemiany polityczno-gospodarcze w Afryce, Ameryce Łacińskiej w świetle interesów Polski. 
 18. Dyplomacja gospodarcza i analizy ekonomiczne w działalności placówek dyplomatycznych. 
 19. Praktyka funkcjonowania struktur decyzyjnych i grup nacisku z UE. 
Program studiów obejmuje łącznie 173 godziny wykładów oraz konwersatoriów.
 

 warunki zaliczenia

 
​Udział w zajęciach Studiów Podyplomowych Służby Zagranicznej jest obowiązkowy. Zwieńczeniem Studiów jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wydane na podstawie wyniku z egzaminu ustnego przeprowadzonych w oparciu o wiedzę i umiejętności przekazane w trakcie studiów.​
 

 HARMONOGRAM

 
Studia są uruchamiane zawsze w semestrze zimowym danego roku akademickiego. Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku, a kończą w maju roku następnego. Zapisy przyjmowane są od maja tego roku, w którym rozpoczyna się dana edycja studiów.
 
Zajęcia w ramach studiów odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele, od godziny 8:55.​

 
 
 

 kontakt

 
Sekretarz Studiów: 
Katarzyna Faber
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
Kolegium Gospodarki Światowej,
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, pok. 17
02-513 Warszawa
tel. (22) 564 93 49
 
Kierownik Studiów: 
dr Józef Biskup
 
Adres korespondencyjny:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
Podyplomowe Studia Służby Zagranicznej
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
 
 

 czesne

 

​​Czesne wynosi 5.900 zł


Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

 
 

 biblioteka

 
Słuchacze studiów podyplomowych SGH mają prawo do korzystania z materiałów bibliotecznych w czytelniach, w Oddziale Informacji Naukowej (OIN) oraz w Centrum Dokumentacji Europejskiej (CDE) i wypożyczania wydawnictw z księgozbioru Wypożyczalni. Jednorazowo można wypożyczyć 5 pozycji na okres do 1 miesiąca.

 

 zakwaterowanie

 
Słuchaczy spoza Warszawy informujemy, że istnieje możliwość wynajęcia pokoi gościnnych w akademiku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który zlokalizowany jest w sąsiedztwie kompleksu gmachów SGH.

DOM STUDENTA NR 1 "SABINKI"
al. Niepodległości 147
tel. (022) 564 66 00, 564 66 59

Akademik dysponuje:
 • pięcioma dwuosobowymi pokojami gościnnymi z łazienką, w cenie 140 zł za dobę za cały pokój,
 • jednym czteroosobowym pokojem gościnnym bez łazienki, w cenie 40 zł za dobę od osoby.