Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : PS Zarządzania na rynku dóbr i marek luksusowych
Kolegium Gospodarki Światowej  - Oferta dydaktyczna
 

 Rekrutacja 2017/2018

 
Rozpoczęliśmy rekrutację na V ed. studiów. Zapisz się online!

Wymagane dokumenty:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia (pobierz plik​)
 • formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,
 • CV,
 • 1 fotografia.

Zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego: wyraźna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. 

CZESNE:

Opłata za całość studiów wynosi 7 000 zł

Numer konta dla ed. V:
Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP)​.
 

 Podyplomowe studia zarządzania na rynku dóbr i marek luksusowych

 
Celem Studiów jest przygotowanie pracowników przedsiębiorstw działających na rynku dóbr i marek luksusowych do podejmowania i wdrażania decyzji związanych z zarządzaniem na tym specyficznym rynku. Ponadto, celem studiów jest przygotowanie pracowników firm wspierających przedsiębiorstwa działające na rynku luksusu (firm doradczych, zajmujących się badaniami marketingowymi czy agencji reklamowych oraz domów mediowych i mediów) w podejmowaniu tych decyzji.
 
W szczególności celem studiów jest pogłębienie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie:
 • Tendencji na rynku luksusu w Polsce i na świecie; 
 • Cech dóbr i marek luksusowych; 
 • Psychologii zachowań nabywców dóbr i marek luksusowych; 
 • Prawnych i pozaprawnych narzędzi ochrony marek luksusowych; 
 • Podejmowania strategicznych decyzji dotyczących zarządzania na rynku luksusu;  
 • Licencjonowania i rozszerzania marek luksusowych; 
 • Wykorzystania sojuszy marek w działaniach marketingowych dotyczących dóbr i marek luksusowych; 
 • Kształtowania strategii marketingowych dóbr i marek luksusowych; 
 • Specyficznych narzędzi promocji marek luksusowych;  
 • Metod badań marketingowych służących podejmowaniu optymalnych decyzji dotyczących dóbr i marek luksusowych;  
 • Nowych technik komunikowania atrybutów dóbr i marek luksusowych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;  
 • Specyfiki marketingu usług luksusowych; 
 • Zarządzania personelem na rynku luksusu. 
Wykładowcy
 
Wykładowcami prowadzącymi zajęcia w ramach studiów są zarówno znani eksperci z SGH w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz PAN, zajmujący się tematyką marek i dóbr luksusowych oraz problematyką zarządzania marką, jak i znani praktycy- menedżerowie agencji reklamowych, instytutów zajmujących się badaniami rynku oraz korporacji międzynarodowych.
 
Organizacja studiów
 
Studia trwają 2 semestry. Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku, a kończą w czerwcu następnego roku. 
 
Zajęcia odbywają się mniej więcej dwa razy w miesiącu, w soboty (10:00-17:00) i niedziele (9:00-16:00). Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku A Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 24, w sali nr 210.
 
Na zakończenie studiów słuchacze przystępują do egzaminu końcowego.
 

 program studiów, rok akad. 2017/2018

 

 1. Ekonomiczne aspekty luksusu. Istota i typologia produktów i marek luksusowych, 4 godz.
 2. Charakterystyka dóbr luksusowych: sztuka, inwestycje alternatywne, moda, alkohole, inne, 20 godz.
 3. Psychologia zachowań zakupowych nabywców dóbr luksusowych, 8 godz.
 4. Badania marketingowe rynku luksusu, 16 godz.
 5. Rynek dóbr luksusowych w Polsce, 8 godz.
 6. Tradycyjne rynki luksusu, 4 godz.
 7. Nowe epicentra luksusu na świecie, 4 godz.
 8. Prawne aspekty zarządzania markami luksusowymi, 8 godz.
 9. Pozaprawne narzędzia ochrony marki luksusowej przed naśladownictwem, 4 godz.
 10. Tendencje w zarządzaniu na rynku dóbr i marek luksusowych, 4 godz.
 11. Wybrane aspekty zarządzania produkcją dóbr luksusowych, 4 godz.
 12. Alianse marketingowe w zarządzaniu markami luksusowymi: biznes, sport, kultura, organizacje non-profit, 8 godz.
 13. Opracowanie koncepcji i rozwój marki luksusowej- projekt, 20 godz.
 14. Storytelling w kreowaniu marek luksusowych- warsztaty, 8 godz.
 15. Kształtowanie działań marketingowych marek i dóbr luksusowych- kształtowanie produktu, cen i dystrybucji, 12 godz.
 16. Specyfika marketingu usług luksusowych, 6 godz.
 17. Nowe technologie w zarządzaniu na rynku dóbr i marek luksusowych, 8 godz.
 18. Obsługa klientów marki luksusowej, 6 godz.
 19. Rozwój kompetencji menedżerów marek luksusowych, 8 godz.
 20. Opracowywanie kreatywnych założeń promocji marek luksusowych, 8 godz.
 21. Reklama jako narzędzie promocji marek luksusowych, 4 godz.
 22. Brand/product placement jako narzędzie promocji marek luksusowych, 4 godz.
 23. Public relations jako narzędzie kreowania marek luksusowych, 4 godz.
 24. CSR w kreowaniu wizerunku marek luksusowych, 4 godz.
 25. Media w służbie marek luksusowych, 4 godz.
 26. Semiotyczne i antropologiczne aspekty kreowania marki luksusowej, 4 godz.

Program studiów obejmuje łącznie 192 godziny zajęć dydaktycznych​

 

 Wykładowcy

 
​Wykładowcami prowadzącymi zajęcia w ramach studium są zarówno znani eksperci z SGH w Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego oraz PAN zajmujący się tematyką marek i dóbr luksusowych oraz problematyką zarządzania marką jak i znani praktycy- menedżerowie agencji reklamowych, instytutów zajmujących się badaniami rynku oraz korporacji międzynarodowych.

Marcin Dudek​
Olga Jabłońska
Inga Kamińska
Grzegorz Kosson
Magdalena Maruszczak
Anna Napiórkowska
Monika Piątkowska
Michał Rozalicz
 
 
 

 kontakt

 
Biuro studiów:

ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, pok. 33
02-513 Warszawa
 
tel. (22) 564 9349

Kierownik Studiów:
dr hab. Marzanna K. Witek-Hajduk, prof. SGH
e-mail: mwitek@sgh.waw.pl

Sekretarz Studiów:
mgr Anna Napiórkowska
e-mail: anna.napiorkowska@sgh.waw.pl
 

 Dokumenty

 
 

 biblioteka

 
​Słuchacze studiów podyplomowych SGH mają prawo do korzystania z materiałów bibliotecznych w czytelniach, w Oddziale Informacji Naukowej (OIN) oraz w Centrum Dokumentacji Europejskiej (CDE) i wypożyczania wydawnictw z księgozbioru Wypożyczalni. Jednorazowo można wypożyczyć 5 pozycji na okres do 1 miesiąca.
 
Zapraszamy na stronę biblioteki SGH
 

 zakwaterowanie

 
​Słuchaczy spoza Warszawy informujemy, że istnieje możliwość wynajęcia pokoi gościnnych w akademiku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który zlokalizowany jest w sąsiedztwie kampusu SGH.

DOM STUDENTA NR 1 "SABINKI"
Al. Niepodległości 147
tel. (022) 564 66 00, 564 66 59
 

 serwis kariera sgh

 
 

 Terminy zjazdów 2017/2018

 
Przewidywane terminy zjazdów na edycji V:

21–22.10.2017
04–05.11.2017
25–26.11.2017
09–10.12.2017
13–14.01.2018
27–28.01.2018
24–25.02.2018
10–11.03.2018
24–25.03.2018
14–15.04.2018
28–29.04.2018
26–27.05.2018

 *Organizatorzy studiów zastrzegają prawo do zmiany terminów zjazdów z przyczyn losowych.