Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Podyplomowe Studia Handlu Zagranicznego
Kolegium Gospodarki Światowej  - Oferta dydaktyczna
 

 aktualne informacje dla słuchaczy studiów podyplomowych handlu zagranicznego

 
 

 HARMONOGRAMY

 
 
 
 

 KONTAKT

 

Kierownik studiów:                         
prof. dr hab. Marzenna Weresa,
Instytut Gospodarki Światowej     
pok. 320 bud. A (ul. Rakowiecka 24)
e-mail: mweres@sgh.waw.pl 
 
Sekretarz studiów:                      
mgr Elżbieta Włodyka
Biuro Kolegium Gospodarki Światowej
pok. 130 bud. M (ul. Madalińskiego 6/8)
tel. 22 849 50 84; 22 564 93 50;       
e-mail: elaw@sgh.waw.pl

Adres korespondencyjny:
Podyplomowe Studia Handlu Zagranicznego
Biuro Kolegium Gospodarki Światowej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
02-554 Warszawa
al. Niepodległości 162

 

 Informacje o wykładowcach

 

 

prof. dr hab. Marzenna Weresa
Instytut Gospodarki Światowej
e-mail: mweres@sgh.waw.pl

dr hab. prof. SGH Ewa Baranowska-Prokop
Instytut Zarządzania Międzynarodowego i Marketingu  
e-mail: ebarano@sgh.waw.pl

dr hab. prof. SGH Halina Brdulak
Instytut Zarządzania Międzynarodowego i Marketingu pok. 4 bud. M
e-mail: habrd@sgh.waw.pl

dr hab. prof. SGH Bogusław Czarny
Katedra Ekonomii II pok. 314 bud. A
e-mail: bczarny@sgh.waw.pl

mgr Marek Izraelski
marekizraelski@gmail.com


dr Marek Szmelter
Katedra Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych pok. 14 bud. M
e-mail: mszelt@sgh.waw.pl


prof. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz
Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich pok. VI/2 bud. C (al. Niepodległości 128)
e-mail: wjanus@sgh.waw.pl

dr Katarzyna Sum
Katedra Finansów Międzynarodowych pok. 20  bud. M
e-mail: ksum@sgh.waw.pl

dr Bogdan Radomski
e-mail: bradomski@sgh.waw.pl
 
dr hab. prof. SGH Marzanna Witek-Hajduk
Instytut Zarządzania Międzynarodowego i Marketingu pok. 8 bud. M
e-mail: mwitek@sgh.waw.pl
 
dr hab. prof. SGH Grażyna Wojtkowska-Łodej
Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich pok. VI/2 bud. C (al. Niepodległości 128)
e-mail: gwojtko@sgh.waw.pl                                                                                                                                                                                                                

 

 PROGRAMY PRZEDMIOTÓW