Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 stacjonarne studia doktoranckie

 

Stacjonarne studia doktoranckie w KGŚ SGH stwarzają możliwość uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinach: ekonomia lub nauki o zarządzaniu lub finanse i przygotowują do pracy naukowo-dydaktycznej.

Studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej SGH stwarzają warunki do:

  • prowadzenia samodzielnych badań naukowych,
  • współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych,
  • przygotowania przez doktoranta publikacji naukowej w formie książki lub publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu krajowym;
  • przygotowania do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką opiekuna naukowego, a po otwarciu przewodu - promotora albo promotora i promotora pomocniczego
  • uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.
 

 programy studiów

 
 

 Harmonogramy zajęć

 
 

 Organizacja roku akademickiego 2016/2017

 
 
 
 

 kontakt

 
Sekretarz Studiów: 
Katarzyna Faber
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
ul. Madalińskiego 6/8, bud. M, pok. 17
02-513 Warszawa
pon -pt w godz. 8.00 - 16.00
e-mail: katarzyna.faber@sgh.waw.pl 
tel. (22) 564 93 65

Kierownik Studiów:
dr hab. Alina Szypulewska-Porczyńska, prof. SGH
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, pok. 18
02-513 Warszawa
e-mail: alina.szypulewska-porczynska@sgh.waw.pl


Adres korespondencyjny:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
Stacjonarne Studia Doktoranckie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa