Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 ​​Podyplomowe Studia Menedżer Marketingu

 
Witamy serdecznie na stronie Podyplomowych Studiów  Menedżer Marketingu. Mamy nadzieję, że informacje tutaj zawarte pozwolą nam na lepszy kontakt.​
 

 cel studiów

 
​​Celem Podyplomowych Studiów Menedżer Marketingu jest podwyższenie kompetencji jego uczestników w zakresie zarządzania marketingowego. Dostarczają zatem wiedzy niezbędnej do podejmowania rynkowych decyzji, zarówno dotyczącej uwarunkowań tych decyzji, jak i strategii, które one realizują. Program przewiduje kształtowanie praktycznych umiejętności badania otoczenia organizacji, a także posługiwania się technikami marketingowymi i instrumentami marketingu. Uwzględnia zmiany dokonujące się w praktyce marketingu wynikające z upowszechnienia nowoczesnych technologii komunikowania.
 

 adresaci

 
​​​Podyplomowe Studia Menedżer Marketingu skierowane są do osób zatrudnionych w pionach marketingu na stanowiskach kierowniczych różnych szczebli, lub osób aspirujących do takich stanowisk. Adresatami programu mogą być także osoby zatrudnione w innych pionach, ale faktycznie zaangażowane w podejmowanie decyzji marketingowych. Rozszerzenie kręgu adresatów wynika z wyraźnego trendu do interdyscyplinarności w procesach podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach. W konsekwencji większość decyzji marketingowych podejmowanych jest poza działami marketingu. Aby przynosiły one pożądane skutki niezbędne jest aby decydenci legitymowali się odpowiednią wiedzą i kompetencjami.
 

 program studiów

 
 1. ​​​Ekonomia menedżerska
 2. Zarządzanie strategiczne
 3. Zarządzanie marketingowe
 4. Kulturowe uwarunkowania marketingu
 5. Prawne uwarunkowania marketingu
 6. Etyka w marketingu
 7. Negocjacje
 8. Zachowanie nabywców na rynku
 9. System informacji marketingowej
 10. Badania marketingowe:
  • Badania ilościowe
  • Badania jakościowe
  • Badania w Internecie
 11. Strategiczne decyzje marketingowe:
  • segmentacja nabywców
  • pozycjonowanie oferty/marki
 12. Instrumenty marketingu
 13. Marketing w Internecie
 14. Innowacje w marketingu
 15. Wdrażanie programów marketingowych i kontrola marketingu
 16. Zastosowania marketingu:
  • w relacjach B2B
  • na rynkach usług
 17. Plan marketingowy

Program studiów obejmuje łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych.

 

 Organizacja zjazdów

 
​​Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku, a kończą w czerwcu następnego roku.Zajęcia odbywają się w wyznaczone soboty i niedziele (co dwa tygodnie).
 

 BIBLIOTEKA

 
​​Słuchacze studiów podyplomowych SGH mają prawo do korzystania z materiałów bibliotecznych w czytelniach, w Oddziale Informacji Naukowej (OIN) oraz w Centrum Dokumentacji Europejskiej (CDE) i wypożyczania wydawnictw z księgozbioru Wypożyczalni. Jednorazowo można wypożyczyć 5 pozycji na okres do 1 miesiąca.
 
 
 

 kontakt

 
Sekretarz studiów:                       
mgr Katarzyna Łebkowska
Biuro Kolegium Gospodarki Światowej 
pok. 33 bud. M (ul. Madalińskiego 6/8)
e-mail: katarzyna.lebkowska@sgh.waw.pl
Kierownik Studiów: 
prof. Jolanta Mazur
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
Kolegium Gospodarki Światowej
 

 CZESNE

 
Opłata za całość studiów wynosi 7000 zł (możliwość opłaty w dwóch ratach):
Numer konta
Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).​

 

 termin uruchomienia studiów

 
Edycja IV planowana jest w semestrze zimowym 2017/2018.
 

 ZAKWATEROWANIE

 
Słuchaczy spoza Warszawy informujemy, że istnieje możliwość wynajęcia pokoi gościnnych w akademiku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który zlokalizowany jest w sąsiedztwie kompleksu gmachów SGH.
 
 
DOM STUDENTA NR 1 "SABINKI"
Al. Niepodległości 147
tel. (022) 564 66 00, 564 66 59
Akademik dysponuje: 
 • pięcioma dwuosobowymi pokojami gościnnymi z łazienką, w cenie 140 zł za dobę za cały pokój,
 • jednym czteroosobowym pokojem gościnnym bez łazienki, w cenie 40 zł za dobę od osoby.