Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Podyplomowe Studia Menedżersko-Finansowe
Kolegium Gospodarki Światowej  - Oferta dydaktyczna
 

 Aktualne informacje dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Menedżersko-Finansowych

 
NASZE MOTTO: SPRAWNE ZARZĄDZANIE TO KLUCZ DO SUKCESU PRZEDSIĘBIORSTWA
 
      Głównym celem programu Podyplomowych Studiów Menadżersko-Finansowych jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez zdobywanie wiedzy, praktycznych umiejętności jej wykorzystania oraz doskonalenie kompetencji kierowniczych. 
     Nauka na Podyplomowych Studiach Menadżersko-Finansowych rozpoczyna się od podstaw, przy założeniu szybkiego przejścia do poziomu zaawansowanego. Słuchacze mają więc możliwość uzupełnienia i usystematyzowania posiadanej wiedzy oraz zdobycia nowych umiejętności.   
Zajęcia w ramach studiów odbywają się co tydzień - we środy i czwartki, w godzinach 17:10 – 20:40 w sali 209 bud A. 
 
 
DLACZEGO WARTO  
     Podyplomowe Studia Menadżersko –Finansowe są dedykowane dla tych osób, które mają już doświadczenie zawodowe w finansach i zarządzaniu, ale również dla tych, którzy właśnie zaczynają lub planują  rozwój kariery zawodowej  związanej z finansami i zarządzaniem przedsiębiorstwem.  Słuchaczami tych studiów są najczęściej kierownicy średniego szczebla w dużych przedsiębiorstwach lub osoby prowadzące własne małe i średnie przedsiębiorstwa w różnych branżach i obszarach gospodarczych. 
 
     Wykładowcami są pracownicy SGH, łączący najnowszą wiedzę teoretyczną z doświadczeniami z praktyki gospodarczej oraz praktycy - eksperci w swojej dziedzinie.  
     
     Zajęcia dydaktyczne w ramach Podyplomowych Studiów Menadżersko –Finansowych  oparte są na wymianie wiedzy  Zajęcia dydaktyczne w ramach Podyplomowych Studiów Menadżersko – Finansowych  oparte są na wymianie wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Są prowadzone w formie wykładów, warsztatów, studiów przypadku, dyskusji i prezentacji. W trakcie zajęć wykorzystywane są rzeczywiste przykłady i  narzędzia stosowane w praktyce, co umożliwia słuchaczom pozyskanie praktycznych i aktualnych umiejętności.  Słuchacze są zachęcani do aktywnego udziału w zajęciach grupowych, do pracy własnej, ale także do prezentacji  własnych umiejętności oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.
 
OPINIE O KIERUNKU
     Wielu słuchaczy i absolwentów podkreślało zalety tego programu: dla osób z wykształceniem ekonomicznym – możliwość uaktualnienia wiedzy menedżersko-finansowej; dla prawników, inżynierów, filologów, humanistów itd. – zapoznanie się z najważniejszymi aspektami zarządzania przedsiębiorstwem. Umożliwiło to wielu absolwentom awans zawodowy, podjęcie lub uaktywnienie działań zarządczych we własnej firmie  (np. rodzinnej).

 

PROGRAM STUDIÓW

  
   I. ZARZĄDZANIE  FINANSAMI (Rachunkowość finansowa i Rachunkowość zarządcza)
  1.  Analiza finansowa 
  2.  Planowanie i decyzje finansowe
  3.  Ocena projektów inwestycyjnych
  4.  Obciążenia podatkowe przedsiębiorstw
  5.  Strategie finansowania przedsiębiorstw 
  6.  Formy finansowania sektora MSP
  7.  Przedsiębiorstwo na rynku finansowym 
   
  II. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
  8.  Zarządzanie ludźmi
  9.  Prawo pracy 
 
 III. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
  10.  Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie 
  11.  Fuzje i przejęcia 
  12.  Zarządzanie logistyczne 
  13.  Zarządzanie zakupami i kanałami dystrybucji 
  14.  Zarządzanie strategiczne 
  15.  Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie 
 
 IV. MARKETING W ZARZĄDZANIU
  16.  Marketing w zarządzaniu
  17.  Sztuka prezentacji 
  18.  Społeczna Odpowiedzialność Biznesu


 

 

 Harmonogramy zajęć

 

 Semestr 1

 Semestr 2

 
 

 Akty prawne

 

​Regulamin studiów podyplomowych w SGH

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

 
 

 Kontakt

 

Kierownik studiów:
Dr Aneta Waszkiewicz
Katedra Finansów Międzynarodowych
Bud. M ul. Madalińskiego 6/8 pok. 20
e-mail: awaszkie@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów:
Mgr Elżbieta Włodyka
Biuro Kolegium Gospodarki Światowej
Bud. M ul. Madalińskiego 6/8
pok. 130
Tel: 22 564 7448; 22 849 50 84
e-mail: elaw@sgh.waw.pl

Adres korespondencyjny:
Podyplomowe Studia Menedżersko-Finansowe
Biuro Kolegium Gospodarki Światowej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
02-554 Warszawa
al. Niepodległości 162

 

 Programy przedmiotów

 
 

 Informacje o wykładowcach

 

  Dr hab. prof. SGH  Agata Adamska
Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji
Bud. M ul. Madalińskiego 6/8 pok. 112
e-mail: aadams1@sgh.waw.pl

 Dr Lidia Danik
Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu
Bud. M ul. Madalińskiego 6/8
e-mail: ldanik@sgh.waw.pl
    
 Prof. dr hab. Aleksandra Duliniec
Katedra Rynków Kapitałowych
Bud. M ul. Madalińskiego 6/8) pok. 27
e-mail: almad@sgh.waw.pl

 Dr hab. prof. SGH Zbigniew Dworzecki
Katedra Zarządzania w Gospodarce
ul. Madalińskiego 31/33 DS Grosik pok. 14-21
e- mail: zdworz@sgh.waw.pl   
 
 Dr Maria Kukurba
Politechnika Warszawska
e-mail:maria.kukurba@op.pl

 Dr Małgorzata Lewandowska
Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu
Bud. M ul. Madalińskiego 6/8
e-mail: malgorzata.lewandowska@sgh.waw.pl
                                                                                                                                                                    

 Rafał Młyński
Sąd Okręgowy w Warszawie
e-mail: rafmly@wp.pl 

 Dr Dominika Mirońska
Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu
Bud. M ul. Madalińskiego 6/8
e-mail: dmiron@sgh.waw.pl
                                       
 Prof. dr hab. Jacek Miroński
Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu
Bud. M Ul. Madalińskiego 6/8 pok. 10
e-mail: jm67@sgh.waw.pl

Sebastian Popławski
e-mail: sebastian.poplawski.biuro@gmail.com

 Dr hab. prof. SGH Jacek Prokop
Katedra Ekonomii Biznesu
Bud. C al. Niepodległości 128 pok.
e-mail: jproko@sgh.waw.pl

  Dr hab. prof. SGH Alicja Ryszkiewicz
Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich
Bud. C al. Niepodległości 128 pok. VI/2
e-mail: aryszki@sgh.waw.pl

 Dr hab. prof. SGH Krzysztof Rutkowski
Katedra Logistyki
Bud. C al. Niepodległości 128 pok. VI/26
tel.: 22 564 93 26
e-mail: krutki@sgh.waw.pl
  
 Dr Jacek Tomaszewski
Katedra Rynków Kapitałowych
Bud. M ul. Madalińskiego 6/8 pok. 25
e-mail: jtomas2@sgh.waw.pl
  
 Dr Monika Sowa
e-mail: monikasowa@vip.onet.pl
 
 Dr hab. prof. SGH Aleksander Sulejewicz
Katedra Ekonomii II
Bud. A. ul. Rakowiecka
e-mail: asulej@sgh.waw.pl

 Dr Aneta Waszkiewicz
Katedra Finansów Międzynarodowych
Bud. M ul. Madalińskiego 6/8 pok. 20
e-mail: awaszkie@sgh.waw.pl

 Dr hab. prof. SGH Aleksander Werner
Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw
Bud. M ul. Madalińskiego 6/8 pok.
e-mail: awerne@sgh.waw.pl