Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 PODYPLOMOWE STUDIA COACHINGU

 

 

 Cel studiów

 
 • ​Pokazanie odbiorcom podejść, odmian i stylów stosowanych w coachingu
 • Prezentowanie słuchaczom poszczególnych metod, technik i narzędzi stosowanych w coachingu
 •  Dostarczenie uczestnikom umiejętności prowadzenia profesjonalnego coachingu
 • Dostarczenie uczestnikom umiejętności pozwalających na wykorzystanie coachingu w różnych ujęciach – biznesie, pracy zespołowej, w życiu oraz pokazanie narzędzi pozwalających na osiąganie rezultatów i rozwój
 • Pokazanie słuchaczom metod nawiązania kontaktu z klientem coachingu, analizy jego potrzeb, zawarcia kontraktu i kształtowania długotrwałych relacji
 

 Odbiorcy

 
 • Menedżerowie
 • Dyrektorzy zarządzający
 • Osoby odpowiedzialne za rozwój osób w organizacji
 • Osoby mające kontakt z klientem
 • Przedstawiciele handlowi
 • Doradcy zawodowi
 • Trenerzy
 • Konsultanci
 • Specjaliści i eksperci różnych specjalności
 • Aktualni i przyszli coachowie
 • Pedagodzy 
 • Psychologowie
 

 Wykładowcy

 
 • Pracownicy SGH
 • W niektórych przypadkach wykładowcy innych uczelni – specjalności nie reprezentowane w SGH
 • Praktycy – w zależności od modułu: coachowie związani z instytucjami certyfikującymi coachów, psycholodzy, specjaliści i eksperci.
 

 Organizacja studiów

 
​Studia uruchamiane są w semestrze zimowym oraz letnim.
Zajęcia w ramach V edycji letniej rozpoczęły się w marcu 2013 r.
Zajęcia odbywają się w piątki w godz. 17:10-20:40. i soboty w godz. 9.00-18.00 (po dwa zjazdy w miesiącu).
 

 Program studiów

 
 • ​Ewolucja i filozofia coachingu
 • Profil i rozwój profesjonalnego coacha 
 • Wizerunek coacha
 • Proces pracy z klientem coachingowym 
 • Tworzenie długofalowych relacji z klientem 
 • Aspekty międzykulturowe w coachingu 
 • Marketing w coachingu 
 • Typy osobowości w coachingu
 • Zarządzanie czasem pracy coacha
 • Umowy z klientem coachingu
 • Biznes coaching 
 • Coaching kariery, przywództwa, zespołów, sprzedaży i konfliktu
 • Motywacja w coachingu
 • Narzędzia coachingu
 • Psychologia coachingu 
 • Etyka w coachingu 
 • Komunikacja w coachingu  
 • Trudne sytuacje w coachingu 
 • Zaufanie w coachingu 
 • Metody radzenia sobie ze stresem 
 • Techniki kreatywnego myślenia 
 • Zarządzanie zmianą w coachingu
 • Coaching osobisty
 • Coaching obserwacji
 
 
 

 Kontakt

 

Kierownik studiów:
prof. Jacek Miroński
e-mail: jacek.mironski@sgh.waw.pl
Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu pok. 6 bud. M
ul. Madalińskiego 6/8
tel.: 22 564 86 84

Sekretarz studiów:
Aleksandra Bardadyn
ul. Rakowiecka 24
bud A, pok. 320, III piętro
tel.: 22 564 93 76
e-mail: aleksandra.bardadyn@sgh.waw.pl

Adres korespondencyjny:
Kolegium Gospodarki Światowej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

 

 Biblioteka

 
​Słuchacze studiów podyplomowych SGH mają prawo do korzystania z materiałów bibliotecznych w czytelniach, w Oddziale Informacji Naukowej (OIN) oraz w Centrum Dokumentacji Europejskiej (CDE) i wypożyczania wydawnictw z księgozbioru Wypożyczalni.
Jednorazowo można wypożyczyć 5 pozycji na okres do 1 miesiąca.

Do korzystania ze zbiorów Wypożyczalni uprawnia Karta biblioteczna.

Karty biblioteczne są wyrabiane w pok. nr 17 (parter). Należy przynieść zdjęcie (w formacie jak do legitymacji). Koszt wyrobienia Karty bibliotecznej (ważnej 1 rok) wynosi 10,- zł.

Wypożyczalnia studencka czynna jest:
poniedziałek-piątek godz. 8.30-20.00
sobota godz. 10.00-18.00
niedziela godz. 10.00-15.00
 

 opinie słuchaczy