Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 PODYPLOMOWE STUDIA FUNKCJONOWANIE RYNKU ENERGII

 
        Celem studiów jest zapoznanie uczestników z regulacjami wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu w Unii Europejskiej oraz praktycznymi kwestiami wynikającymi z tych regulacji dla funkcjonowania rynków energii w Polsce. Z uwagi na specyfikę energii jako towaru i jej wieloaspektowe znaczenie dla współczesnej gospodarki, słuchacze studiów wyposażeni zostaną w wiedzę, z zakresu ekonomii (w tym instytucjonalnej), prawa, zarządzania, finansów, ochrony środowiska i nowych technologii. Poprzez uczestnictwo w programie i zdobytą wiedzę oraz umiejętności, słuchacze studiów będą w swoim środowisku zawodowym właściwie przygotowanymi do wyzwań związanych z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań gospodarki opartej na wiedzy w obszarze energii.

         Tematyka studiów dotyczy istotnego dla gospodarki  zagadnienia,  a mianowicie rynku energii w Polsce. Wprowadzenie zasad rynkowych do tego obszaru, przez lata funkcjonującego w warunkach monopolu państwowego, jest nowym zjawiskiem w gospodarce światowej i unijnej, związany jest z poszukiwaniem przewag konkurencyjnych i korzyści z nich wynikających. Cena energii, jej dostępność i niezawodność dostaw, warunki konkurencji na rynku (w sferze produkcji energii, jej przesyłu, dystrybucji i handlu), ale także zagadnienia ochrony środowiska, roli i znaczenia innowacji i nowych technologii w pożądanych zmianach struktury bilansów energetycznych, będą przedmiotem szczegółowych, analiz,  omówień i prezentacji.

         Program studiów kierowany jest do kadry zarządzającej przedsiębiorstw energetycznych, tj. wytwórców, przedsiębiorstw sieciowych, handlowych i pośredniczących w obrocie, firm doradczych, instytucji regulacyjnych, przedsiębiorców zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w nowych, innowacyjnych dziedzinach, z zastosowaniem nowoczesnych technologii i szukających nowych nisz rynkowych. Program studiów kierowany jest także do pracowników instytucji i stowarzyszeń konsumenckich, bez których wiedzy i w konsekwencji świadomych wyborów rynkowych nie będzie możliwe wprowadzenie konkurencji na rynku energii. Rozwój rynku energii, niesie potencjalne nowe szanse dla społeczności lokalnych, w zakresie rozwoju systemu energetyki zdecentralizowanej, wykorzystującej rodzime zasoby energii odnawialnej, stąd program studiów może być przydatny dla samorządów i wpływać na rozwój lokalnych przedsiębiorczości.

       Wykładowcami będą profesorowie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni wyższych, eksperci z firm consultingowych, kancelarii prawniczych, oraz praktycy gospodarczy. 
 

 PROGRAM STUDIÓW

 
 1. „Energia w gospodarce globalnej – zagadnienia wstępne”
 2. „Prawo konkurencji w Unii Europejskiej”
 3. „System prawny i podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej”
 4. „Zasady działalności gospodarczej w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego”
 5. „Rynek energii elektrycznej w Polsce: charakterystyka, organizacja, struktura, konkurencja, transakcje, zasada TPA”
 6. „Lobbing w Unii Europejskiej”
 7. „Polityka energetyczna Unii Europejskiej. Energia i środowisko w regulacjach UE"
 8. „Rynek energii ze źródeł odnawialnych: produkcja, formy wspierania, regulacja rynku, certyfikaty”
 9. „Klient na rynku energii. Jak wybrać dostawcę energii?”
 10. „Giełda energii”
 11. „Handel energią elektryczną”
 12. „Zasady jednolitego rynku energii. Regulacje rynku energii elektyrycznej i gazu"
 13. „Taryfy i ceny na rynku energii elektrycznej. Regulacja przedsiębiorstw sieciowych”
 14. „Pakiet klimatyczno-energetyczny i handel emisjami – konsekwencje dla   funkcjonowania rynku energii”
 15. „Aspekty prawne funkcjonowania detalicznego rynku energii elektrycznej"
 16. „Regulacja hurtowego rynku energii w Polsce"
 17. „Liberalizacja rynku energii a nowe inwestycje. Innowacje i nowe technologie”
 18. „Ustawa o efektywności energetycznej”
 19. „Rynek polskiego ciepłownictwa: charakterystyka, struktura, taryfoanie, regulacja, prywatyzacja, zasada TPA”
 20. „Ryzyko na rynku energii”
 21. „Rynek gazu w Polsce: charakterystyka, organizacja, struktura, regulacja, transakcje, zasada TPA”
 22. „Ocena projektów inwestycyjnych w energetyce"
 
 
 

 KONTAKT

 
Kierownik studiów:
dr.hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof SGH
Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich
al. Niepodległości 128 (bud. C)
tel.: 22 564 68 55
e-mail: grazyna.wojtkowska-lodej@sgh.waw.pl  
 
Sekretarz studiów:
Aleksandra Bardadyn
e-mail: aleksandra.bardadyn@sgh.waw.pl
 
Sekretariat studiów:
ul. Rakowiecka 24
bud A, pok. 320, III piętro
tel.: 22 564 93 70
 

 BIBLIOTEKA

 
Słuchacze studiów podyplomowych SGH mają prawo do korzystania z materiałów bibliotecznych w czytelniach, w Oddziale Informacji Naukowej (OIN) oraz w Centrum Dokumentacji Europejskiej (CDE) i wypożyczania wydawnictw z księgozbioru Wypożyczalni.
Jednorazowo można wypożyczyć 5 pozycji na okres do 1 miesiąca.

Do korzystania ze zbiorów Wypożyczalni uprawnia Karta biblioteczna.

Karty biblioteczne są wyrabiane w pok. nr 17 (parter). Należy przynieść zdjęcie (w formacie jak do legitymacji). Koszt wyrobienia Karty bibliotecznej (ważnej 1 rok) wynosi 10,- zł.

Wypożyczalnia studencka czynna jest:
poniedziałek-piątek godz. 8.30-20.00
sobota godz. 10.00-18.00
niedziela godz. 10.00-15.00