Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Podyplomowe Studia Marketingu sportu

 

PZPN_B.jpg

Studia zostały objęte Patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej.

 

 Aktualności

 

Dzięki firmie Mobile MS, nasze studia posiadają aplikację mobilną. Zapraszamy do jej pobrania.

 

 Opinie

 

Cenna wiedza teoretyczna i ciekawe ćwiczenia, znakomita kadra wykładowców i doświadczeni praktycy marketingu sportowego – to wszystko znalazłem i Wy również znajdziecie na Podyplomowych Studiach Marketingu Sportu. Jeśli tak jak ja chcielibyście pracować w branży sportowej, koniecznie musicie zdobyć umiejętności, jakie dają te Studia. W dobie postępującej profesjonalizacji sportu tworzy się wiele nowych stanowisk pracy, a Wy macie szansę posiąść ważny argument w procesie rekrutacji.
Łukasz Pszczółkowski
Media Manager                                             
Klubu Koszykówki Włocławek S.A.

Podyplomowe Studia Marketingu Sportu pomogły zarówno merytorycznie jak i praktycznie. Niewątpliwą zaletą jest fakt, że zajęcia prowadzone są głównie przez praktyków dzięki czemu można przekonać się jak od kuchni wygląda praca w sporcie. Zajęcia z Arturem Łobanowskim to perełka :) Plusem jest również możliwość zdobycia ciekawych kontaktów wśród studentów. Na ogół pracują oni już w sporcie więc to dużo dająca platforma networkingowa. W moim przypadku studia dały podstawę do budowy piłkarskiej agencji managerskiej i zajęcia się sportem zawodowo i na poważnie, a o to chyba w tym chodzi :)
Łukasz Klenczon

Uczestnicząc na zajęciach Podyplomowych Studiów Marketingu Sportu można nie tylko zdobyć i uporządkować nabytą wiedzę, ale również poznać osoby, działające w biznesie sportowym. Każdy uczestnik jest w stanie wynieść z zajęć coś dla siebie oraz wykorzystać zdobyte doświadczenie w życiu zawodowym. Wystarczy trochę wysiłku i nieco więcej chęci. Polski sport potrzebuje wyedukowanych menedżerów, a Podyplomowe Studia Marketingu Sportu są zbiorem wykładów, dających możliwość zaistnienia na rynku.
Jakub Węglarski

Jako absolwent V edycji Podyplomowych Studiów Marketingu Sportu chciałbym polecić je wszystkim niezdecydowanym osobom. Dzięki studiom zdobyłem praktyczną wiedzę której brakowało mi po zdobyciu tytułu magistra. Na zajęciach miałem okazję poznać wielu praktyków, którzy prowadzili zajęcia w oparciu o case’y z ich działalności zawodowej. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że Studia marketingu sportu to dobra inwestycja, która na pewno przyczyniła się do rozwoju mojej kariery zawodowej.

 

 Podstawowe Informacje o studiach

 

Potrzeba zwiększenia wiedzy dotyczącej marketingowego zarządzania organizacjami sportowymi wynika z postępującej komercjalizacji sportu i przekształcania się polskich organizacjach sportowych z organizacji non-profit w podmioty komercyjne, funkcjonujące w sferze usług. Kluby sportowe, przekształcane w sportowe spółki akcyjne, muszą działać jak organizacje stosujące marketingową orientację w swym funkcjonowaniu. Funkcjonują na kształtującym się rynku sportowym i powinny stosować właściwe w takich uwarunkowaniach metody działania. Zakres centralnego finansowania sportu, szczególnie zawodowego, stale się zmniejsza i wymagane jest rozwijanie umiejętności sprzedaży produktów sportu, sprzedaży licencji, pakietów reklamowych i sponsoringowych, praw medialnych i pozyskiwania zasobów finansowych w organizacjach samorządowych.

W ostatnich latach pojawiły się też nowe organizacje sportowe, zajmujące się przeprowadzaniem rozgrywek ligowych w swoich dyscyplinach sportu. Planuje się stworzenie kolejnych spółek organizacji sportowych, których menedżerowie będą musieli dysponować wiedzą o zarządzaniu takimi organizacjami.
W Polsce organizuje się też coraz więcej międzynarodowych imprez sportowych, jak np. w roku 2009 Mistrzostwa Europy w siatkówce i koszykówce, w roku 2012 EURO w piłce nożnej. Niezbędna jest więc odpowiednia kadra menedżerów sportu, którzy potrafią takie imprezy organizować współpracując z międzynarodowymi federacjami sportowymi.

W polskich uczelniach wyższych, zarówno w uczelniach ekonomicznych, jak i w akademiach wychowania fizycznego, zakres szkolenia w tej dziedzinie na studiach stacjonarnych, zaocznych i podyplomowych jest jeszcze niewielki, natomiast potrzeby zwiększania kwalifikacji osób zarządzających organizacjami sportowymi są coraz większe. Istnieje też potrzeba przygotowania polskiego sportu profesjonalnego do zasad funkcjonowania w Unii Europejskiej.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w organizacjach sportowych, które prowadzą działalność na dwóch rynkach, czyli skierowaną do odbiorców swych usług (widzów imprez sportowych) oraz do przedsiębiorstw i osób, chcących zainwestować w sport, jak też do sponsorów sportu.

Studia są adresowane do:

 • klubów sportowych, działających w różnych dyscyplinach;
 • stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym polskich związków sportowych;
 • nowo powstających organizacji sportu, które mają się zajmować zarządzaniem ligami sportowymi;
 • przedsiębiorstw, które rozważają inwestycje w sport lub są potencjalnymi sponsorami organizacji sportowych;
 • przedstawicieli mediów, realizujących transmisje sportowe i w ten sposób uczestniczących w przekazywaniu produktów sportowych kibicom;
 • studentów i absolwentów uczelni ekonomicznych i akademii wychowania fizycznego, którzy chcą się specjalizować w zarządzaniu i marketingu sportowym.

Studia trwają 2 semestry i są uruchamiane zawsze w semestrze zimowym. Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku, a kończą w czerwcu roku następnego.

Program studiów:

 • Podstawy ekonomii sportu
 • Wprowadzenie do zarządzania
 • Podstawy marketingu
 • Marketing usług
 • Marketing sportu a marketing przez sport
 • Koncepcja marketingu sportu i jego realizacja przez organizacje sportowe
 • Rynek sportu w Polsce i na świecie
 • Europejskie systemy zarządzania sportem
 • Prawne uwarunkowania funkcjonowania organizacji sportowych 
 • Media a sport
 • Sponsoring sportu
 • Public relations w sporcie
 • Współpraca organizacji sportowej z samorządem lokalnym w marketingu sportu

Program obejmuje łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych.

 

 Wykładowcy

 

Wykładowcami na studiach są pracownicy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i innych wyższych uczelni, zajmujący się problematyką zarządzania i marketingu oraz doświadczeni praktycy, specjalizujący się w realizacji przedsięwzięć marketingu sportowego, którzy dysponują unikatową w Polsce wiedzą w tej dziedzinie.

Wykłady prowadzą także osoby rekomendowane przez Polski Komitet Olimpijski, przedstawiciele wszystkich partnerów studiów, pracownicy związków sportowych, dziennikarze, przedstawiciele firm konsultingowych, prawnicy specjalizujący się w prawie sportowym. Na zajęcia są także zapraszani organizatorzy dużych przedsięwzięć sportowych, stosujący w swych działaniach marketingową orientację wobec uczestników imprez i sponsorów. Są także organizowane spotkania z absolwentami, pełniącymi istotne funkcje w organizacjach sportowych i w przedsiębiorstwach, prowadzących marketing przez sport.

Zapraszamy do serwisu

 

 Warto Przeczytać

 
Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami na temat marketingu sportu i biznesu sportowego - wejdź do serwisu.
 

 Z życia studiów

 
 
 
 

 Kontakt

 

imagesCANBWAQX.jpg
prof. zw. dr hab. Andrzej Sznajder
andrzej.sznajder@sgh.waw.pl

Image1496.jpg
mgr inż. Karolina Nivette
karolina.nivette@sgh.waw.pl 
22 564 93 49, pok. 33 bud. M
(ul. Madalińskiego 6/8)

Adres korespondencyjny
Kolegium Gospodarki Światowej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

 

 Materiały do zajęć

 
 

 Dokumenty

 

Wymagane dokumenty:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia
 • formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,
 • CV,
 • 1 fotografia.

Zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego: wyraźna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. 

 

 czesne

 

​Czesne wynosi 6.500,- zł

Numer konta
Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).

 

 Przydatne linki

 
 

 Biblioteka

 
 

 Serwis Kariera SGH

 
 

 Zakwaterowanie

 

Słuchaczy spoza Warszawy informujemy, że istnieje możliwość wynajęcia pokoi gościnnych w akademiku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który zlokalizowany jest w sąsiedztwie kompleksu gmachów SGH.

DOM STUDENTA NR 1 "SABINKI"
Al. Niepodległości 147
tel. (022) 564 66 00, 564 66 59