Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Podyplomowe Studia Transportu i Spedycji

 

Cel studiów

Zdobyta w czasie studiów wiedza pomoże absolwentom zrozumieć: zasady funkcjonowania gospodarki transportowej i rynków transportowych, specyfikę funkcjonowania i zarządzania zarówno przedsiębiorstwami transportowymi i spedycyjnymi, jak i transportem w przemyśle i handlu, rolę samorządu gospodarczego i instytucji państwowych w branży TSL. Studia stanowią także pomoc dla osób planujących uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.   

Adresaci studiów

Studia skierowane są przede wszystkim do:

 • kadry kierowniczej, zarządzającej i operacyjnej w przedsiębiorstwach TSL oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, zwłaszcza posiadających działy transportu, zaopatrzenia i dystrybucji;
 • przedstawicieli administracji publicznej i samorządu gospodarczego; 
 • osób pragnących zmienić profil działalności gospodarczej lub pracy; 
 • osób chcących uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (CPC).

Wykładowcy

Wykładowcy to naukowcy z SGH oraz innych warszawskich uczelni, a także praktycy związani zawodowo z różnymi dziedzinami transportu. Wśród nich znajdują się przedstawiciele Inspekcji Transportu Drogowego, Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, Data Group Consulting, Instytutu Transportu Samochodowego, warszawskiej Izby Celnej, Portu Hamburg, Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych, Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA S.A.”, portali pracujwlogistyce.pl i spedycje.pl oraz firm transportowo-spedycyjnych i logistycznych C. Hartwig Gdynia, Hellmann Worldwide Logistics, PKP Cargo, Polfrost Internationale Spedition, Schenker. Do grona wykładowców należą też posłowie związani z SGH: Janusz Piechociński – Wicepremier i Minister Gospodarki oraz prof. Bogusław Liberadzki – poseł do Parlamentu Europejskiego, Minister Transportu i Gospodarki Morskiej w latach 1993-1997.

 

 Program i obsada studiów

 

Program studiów:

 1. Podstawy ekonomiki transportu i spedycji
 2. Transport w polskiej gospodarce i handlu zagranicznym
 3. Aktualne kierunki rozwoju Wspólnej Polityki Transportowej Unii Europejskiej
 4. Organizacje krajowe i międzynarodowe w transporcie i spedycji
 5. Główne szlaki transportowe na świecie
 6. Organizacja i technika przewozów kolejowych
 7. Organizacja i technika przewozów morskich
 8. Organizacja i technika przewozów lotniczych
 9. Organizacja i technika przewozów kombinowanych
 10. Specjalne przewozy drogowe ładunków
 11. Przewozy drogowe materiałów niebezpiecznych
 12. Transport w międzynarodowych klauzulach handlowych
 13. Prawo cywilne
 14. Prawo handlowe
 15. Dostęp do rynku
 16. Zasady prowadzenia działalności spedycyjnej – wykład połączony z warsztatami
 17. System administracyjnych kontroli drogowych przewozów ładunków w Polsce i w Europie
 18. Regulacje prawne w zakresie czasu pracy kierowców
 19. Ubezpieczenia w transporcie i spedycji
 20. Cło w transporcie i spedycji
 21. Biznes plan i ocena projektów inwestycyjnych firm transportowych i spedycyjnych
 22. Finansowanie inwestycji w transporcie i spedycji
 23. Specyfika zarządzania przedsiębiorstwem transportowym i spedycyjnym
 24. Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych
 25. Marketing w transporcie
 26. Dokumentacja transportowa i spedycyjna – wykład połączony z warsztatami

Program studiów przewiduje łącznie 200 godziny zajęć dydaktycznych.

 
 
 

 Kontakt

 

​Kierownik studiów:
​dr hab. Paweł Lesiak
telefon: 502851114
e-mail: pawel.lesiak@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów:
Wioletta Wicherska
telefon: 22 564 6855
e-mail: wioletta.wicherska@sgh.waw.pl

 

 Biblioteka

 
​Słuchacze studiów podyplomowych SGH mają prawo do korzystania z materiałów bibliotecznych w czytelniach, w Oddziale Informacji Naukowej (OIN) oraz w Centrum Dokumentacji Europejskiej (CDE) i wypożyczania wydawnictw z księgozbioru Wypożyczalni.
Jednorazowo można wypożyczyć 5 pozycji na okres do 1 miesiąca.

Do korzystania ze zbiorów Wypożyczalni uprawnia Karta biblioteczna.

Karty biblioteczne są wyrabiane w pok. nr 17 (parter). Należy przynieść zdjęcie (w formacie jak do legitymacji). Koszt wyrobienia Karty bibliotecznej (ważnej 1 rok) wynosi 10,- zł.

Wypożyczalnia studencka czynna jest:
poniedziałek-piątek godz. 8.30-20.00
sobota godz. 10.00-18.00
niedziela godz. 10.00-15.00