Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Rekrutacja 2017/2018

 
Rozpoczęliśmy rekrutację na XXIII edycję Podyplomowych Studiów Zarządzania Marką. Zapisz się online!

Wymagane dokumenty:
 • umowa o warunkach odpłatności za studia (pobierz plik​)
 • formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,
 • CV,
 • 1 fotografia.

Zdjęcie musi spełniać wymagania stawiane fotografii jak do dowodu osobistego: wyraźna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.​


CZESNE:

Opłata za całość studiów wynosi 7 000 zł 


Numer konta dla ed. XXIII:

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP)​.

 

 Podyplomowe Studia Zarządzania Marką

 
Celem Podyplomowych Studiów Zarządzania Marką jest przygotowanie pracowników przedsiębiorstw do podejmowania i wdrażania decyzji związanych z zarządzaniem marką/portfelem marek przedsiębiorstwa.
 
Adresaci studiów
Studia skierowane są do kierowników marek, kierowników produktów, pracowników działów marketingu, pracowników agencji reklamowych, domów mediowych, pracowników działów PR oraz innych osób:
 
 • pragnących pogłębić wiedzę na temat strategicznych aspektów zarządzania marką jako istotnym niematerialnym aktywem przedsiębiorstwa,
 • zainteresowanych uzyskaniem wiedzy na temat specyfiki działań związanych z kreowaniem silnej marki,
 • pragnących poszerzyć wiedzę i praktyczne umiejętności na temat przygotowywania i wdrażania operacyjnego programu działań dla marki,
 • zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat znaczenia i wykorzystania marki jako czynnika przewagi konkurencyjnej firmy na rynku,
 • pragnących poszerzyć umiejętności w zakresie zarządzania portfelem marek przedsiębiorstwa,
 • zainteresowanych uzyskaniem wiedzy na temat mechanizmów oddziaływania marki na decyzje zakupowe nabywców,
 • pragnących poszerzyć wiedzę o metodach badań marketingowych służących podejmowaniu optymalnych decyzji odnośnie do marki,
 • pragnących poznać nowe techniki komunikowania atrybutów marki,
 • zainteresowanych problematyką współpracy przedsiębiorstw z agencjami reklamowymi i domami mediowymi w zakresie kreowania marki,
 • pragnących poszerzyć wiedzę o korelacjach między kreowaniem marki / marek a tworzeniem jednolitego wizerunku przedsiębiorstwa.
Organizacja studiów
 
Studia trwają 2 semestry. 
 
Zajęcia odbywają się mniej więcej dwa razy w miesiącu, w soboty (10:00-17:00) i niedziele (9:00-16:00). Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku A Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 24, w sali nr 210.
 
Na zakończenie studiów słuchacze przystępują do egzaminu końcowego.
 

 Program studiów, rok akad. 2017/2018

 
 1. Nowe tendencje w zarządzaniu marketingiem, 4 godz.
 2. Wybór grupy docelowej i pozycjonowanie marki, 4 godz.
 3. Plan marketingowy marki, 4 godz.
 4. Badania marketingowe w zarządzaniu marką, 16 gopdz.
 5. Marka a postępowanie nabywców na rynku, 8 godz.
 6. Prawne aspekty zarządzania marką, 8 godz.
 7. Strategiczne aspekty zarządzania marką – wybrane aspekty, 14 godz.
 8. Projekt rewitalizacji marki, 12 godz.
 9. Wycena wartości marki, 8 godz.
 10. Zarządzanie marką na rynku międzynarodowym, 8 godz.
 11. Re-branding, 4 godz.
 12. Marketing marek dla młodych konsumentów, 4 godz.
 13. Zarządzanie marką detalisty, 4 godz.
 14. Projektowanie działań operacyjnych marki i budżetowanie, 16 godz.
 15. Planowanie kampanii promocyjnej marki, 12 godz.
 16. Storytelling- warsztaty, 8 godz.
 17. Zarządzanie kategorią, 8 godz.
 18. Alianse marketingowe w zarządzaniu marką, 8 godz.
 19. Internet w zarządzaniu marką, 8 godz.
 20. Promocja marki w miejscy sprzedaży, 4 godz.
 21. Programy lojalnościowe marki, 6 godz.
 22. Marka w świecie znaków, 4 godz.
 23. System identyfikacji wizualnej marki, 4 godz.
 24. Zarządzanie marką w sytuacji kryzysowej, 8 godz.
 25. Zarządzanie własną karierą dla brand menedżerów, 8 godz.

Program studiów obejmuje łącznie 192 godziny zajęć dydaktycznych.​

 
 

 Wykładowcy

 
Wykładowcami prowadzącymi zajęcia w ramach studiów są pracownicy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i innych wyższych uczelni (Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Nauk), specjalizujący się w tematyce studiów oraz doświadczeni praktycy z agencji reklamowych i instytutów zajmujących się badaniami rynku oraz korporacji międzynarodowych.
Natalia Wojciechowska
 
 

 kontakt

 

Biuro studiów:

ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, pok. 33, 02-513 Warszawa 

tel. (22) 564 9349

Kierownik Studiów:
Prof. SGH dr hab. Marzanna K. Witek-Hajduk
e-mail: mwitek@sgh.waw.pl  

Sekretarz Studiów:
mgr Anna Napiórkowska
e-mail: anna.napiorkowska@sgh.waw.pl 

 

 Dokumenty

 
 

 biblioteka

 
​Słuchacze studiów podyplomowych SGH mają prawo do korzystania z materiałów bibliotecznych w czytelniach, w Oddziale Informacji Naukowej (OIN) oraz w Centrum Dokumentacji Europejskiej (CDE) i wypożyczania wydawnictw z księgozbioru Wypożyczalni. Jednorazowo można wypożyczyć 5 pozycji na okres do 1 miesiąca.
 
 

 zakwaterowanie

 

​Słuchaczy spoza Warszawy informujemy, że istnieje możliwość wynajęcia pokoi gościnnych w akademiku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który zlokalizowany jest w sąsiedztwie kampusu SGH.

DOM STUDENTA NR 1 "SABINKI"
Al. Niepodległości 147
tel. (022) 564 66 00, 564 66 59

 

 serwis kariera sgh

 
 

 Terminy zjazdów 2017/2018

 
​​Przewidywane terminy zjazdów dla edycji XXIII: 

14–15.10.2017 
28–29.10.2017 
18–19.11.2017 
02–03.12.2017 
16–17.12.2017 
20–21.01.2018 
17–18.02.2018 
03–04.03.2018 
17–18.03.2018 
07–08.04.2018 
21–22.04.2018 
12–13.05.2018 

 *Organizatorzy studiów zastrzegają prawo do zmiany terminów zjazdów z przyczyn losowych.