Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Olimpiada umiejętności hotelarskich

 


logotyp_SGH_Olimpiada_Umiejętności_Hotelarskich-2-01.png


Motto Olimpiady Umiejętności Hotelarskich: 
HOTELE SĄ TAK DOBRE JAK LUDZIE, KTÓRZY W NICH PRACUJĄ​

Organizatorem Olimpiady Umiejętności Hotelarskich jest 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Partnerem Olimpiady jest Konsorcjum szkół branżowych Ho-Ga-Tur zrzeszające szkoły kształcące w zawodach z branży hotelarstwo-gastronomiczno-turystycznych.

Głównymi celami Olimpiady są:
  1. rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem, pogłębianie wiedzy oraz rozwój i doskonalenie umiejętności zawodowych objętych podstawą programową kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa,
  2. motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach turystycznych i hotelarskich szkół wyższych,
  3. kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz pobudzanie do twórczego myślenia uczniów,
  4. wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu przez ucznia,
  5. poszerzanie możliwości lepszego przygotowania uczniów do wykonywania zawodu,
  6. zapoznanie młodzieży z innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w sektorze usług hotelarskich i turystycznych,
  7. podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych i zawodu w szkołach hotelarskich,
  8. integracja środowiska hotelarskiego: branża-szkoła, szkoła-branża,
  9. dostosowanie kształcenia do aktualnych potrzeb pracodawców branży usług hotelarskich, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskania przez uczniów umiejętności zawodowych.

 Edycja I  Olimiady Umiejetności Hotelarskich - rok szkolny 2022/2-23

Hasło edycji: KOMPETENCJE SPOŁECZNE KLUCZEM DO PROFESJONALNEJ OBSŁUGI GOŚCIA

 
 
 

 Informacja o przetwarzaniu danych

 
 

 Sekretariat Olimpiady

 
​mgr Elżbieta Włodyka
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
tel. 22 5647448, 695950000
e-mail: ouh@sgh.waw.pl ;                      elaw@sgh.waw.pl

mgr Agnieszka Swastek
Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu
e-mail:aswastek@wp.pl


Adres pocztowy:
Komitet Główny Olimpiady Umiejętności Hotelarskich
Kolegium Gospodarki Światowej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8​
02-513 Warszawa
 

 Harmonogram Olimpiady

 
ETAP SZKOLNY:
zgłoszenia do 15.10.2022
25.10.2022 r. godz. 12.00

ETAP OKRĘGOWY:
13 grudnia 2022 r. godz. 12.00

ETAP CENTRALNY:
29-31 marca 2023 r.