Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Doktoraty : Doktoraty - Kolegium Gospodarki Światowej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Doktoraty
 

 zasady i tryb postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora

 
 

 Przewody doktorskie

 

Przewód doktorski mgr Anety Sukiennik
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Finansowanie budżetu Unii Europejskiej – kierunki reformy​"
Promotor: prof. zw. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 09.06.2010 
Data nadania stopnia: ​02,12,2020

Streszczenie w języku polskim 
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
prof. dr hab. Ewa Małuszyńska 
prof. dr hab. Janusz Świerkocki

Przewód doktorski mgr Natalii Goryni-Pfeffer
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Instytucjonalne uwarunkowania narodowego systemu innowacji w Niemczech i w Polsce - wnioski dla Polski"
Promotor: prof. zw. dr hab. Adam Budnikowski
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 04.04.2012 r.
Data nadania stopnia: 13.02.2013 r.

Streszczenie w języku polskim
streszczenie w języku angielskim 

Recenzenci:
dr hab. prof. SGH Józef Olszyński
prof. dr hab. Piotr Kalka

Przewód doktorski mgr. Piotra Buzały
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wartość inwestycyjna rekomendacji giełdowych w świetle hipotezy rynków efektywnych "
Promotor: dr hab. prof. SGH Mieczysław Puławski
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 10.05.2012
Data nadania stopnia: 19.11.2014

Streszczenie w języku polskim 
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
prof. dr hab. Wiesław Dębski
dr hab. Andrzej Dorosz, prof. nadzw. AFiB Vistula w Warszawie

Przewód doktorski mgr. Kamila Kryńskiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ uwarunkowań instytucjonalnych na innowacyjność przedsiębiorstw w ujęciu międzynarodowym
Promotor: dr hab. prof. SGH Tomasz Dołegowski
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 06.06.2012
Data nadania stopnia:
 
Przewód doktorski mgr. Karola Janowskiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: " Wpływ polityki energetycznej na sektor wytwarzania energii elektrycznej w wybranych państwach członkowskich UE "
Promotor: dr hab. prof. SGH Grażyna Wojtkowska –Łodej
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 04.07.2012
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr Bogusławy Chłopek
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Znaczenie środków Unii Europejskiej dla rozwoju infrastruktury transportu drogowego w Polsce "
Promotor: prof. zw. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 04.07.2012
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr. Michała Cichockiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: " Możliwości rozwiązania problemu zadłużenia publicznego w strefie euro"
Promotor: prof. zw. dr hab. Leokadia Oręziak
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 04.07.2012
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr Justyny Sikory
Tytuł rozprawy doktorskiej: " Reform of the system of fiscal governance in the euro area (Reforma systemu koordynacji polityk budżetowych w strefie euro) "
Promotor: prof. zw. dr hab. Leokadia Oręziak
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 04.07.2012
Data nadania stopnia: 14.06.2017

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski
prof. dr hab. Andrzej Stępniak


Przewód doktorski mgr. Jakuba Świetlika
Tytuł rozprawy doktorskiej: " Kredyt bankowy dla przedsiębiorstw sektora niefinansowego w wybranych krajach UE w latach 2004-2012"
Promotor: prof. zw. dr hab. Elżbieta Chrabonszczewska
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 07.11.2012
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr Moniki Harach
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na eksport kraju przyjmującego na przykładzie Chińskiej Republiki Ludowej"
Promotor: prof. zw. dr hab. Adam Budnikowski
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 17.04.2013
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr. Szymona Sypa
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Podejście ekonomiczne w ocenie koncentracji wertykalnych i konglomeratowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Unii Europejskiej "
Promotor: dr hab. prof. SGH Anna Mokrysz-Olszyńska
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 05.06.2013
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr Agnieszki McCaleb
Tytuł rozprawy doktorskiej: "The role of central and sub-national governments in internationalization of Chinese companies"
Promotor: prof. dr hab. Günter Heiduk
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 05.06.2013
Data nadania stopnia:  01.07.2015

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska
prof. dr hab. Ewa Oziewicz

Przewód doktorski mgr Agaty Wancio

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na innowacyjność gospodarek wschodzących. Przypadek Indii "
Promotor: prof. zw. dr hab Kazimierz Starzyk
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 05.06.2013
Data nadania stopnia: 9.03.2016

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
Prof. dr hab. B. Drelich-Skulska
Prof. dr hab. T. Sporek
 
Przewód doktorski mgr. Yian LIU
Tytuł rozprawy doktorskiej: "The Influence of China’s accession to the WTO on EU antidumping actions against Chinese products“
Promotor: prof. zw. dr hab. Elżbieta Kawecka- Wyrzykowska
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 05.06.2013
Data nadania stopnia:

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języki angielskim

Recenzenci:
prof. dr hab. Ewa Oziewicz  
prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska

Przewód doktorski mgr. Tomasza Napiórkowskiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: " Determinants of U.S. Foreign Direct Investment in Central European Countries from 1996 to 2010”
„Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze Stanów Zjednoczonych do krajów Europy Środkowej w latach 1996-2010"
Promotor: dr hab. prof. SGH Marzenna Weresa
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 03.07.2013
Data nadania stopnia: 10.12.2014

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
Dr hab. Wojciech Bieńkowski, prof. nadzw.
Dr hab. Paweł Śliwiński, prof. nadzw. UEP

Przewód doktorski mgr. Konrada Popławskiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Zmiany w handlu zagranicznym Niemiec po przystąpieniu do strefy euro"
Promotor: prof. zw. dr hab. Leokadia Oręziak
Promotor pomocniczy: dr Aneta Waszkiewicz
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 03.07.2013
Data nadania stopnia: 20.02.2019

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim​

Recenzenci:
prof. dr hab. Ewa Oziewicz
dr hab. Halina Nakonieczna-Kisiel, prof. US

Przewód doktorski mgr Anny Sznajderskiej
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Asymmetric effects in the Polish monetary transmission mechanizm” 
„Efekty asymetryczne w polskim mechanizmie transmisji monetarnej "
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Ryszard Kokoszczyński
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 03.07.2013
Data nadania stopnia: 19.11.2014

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
Dr hab. Dariusz Filar, prof. nadzw.UG
Dr hab. Piotr Wdowiński, prof. nadzw. UŁ 

Przewód doktorski mgr. Andrzeja Żuka
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Znaczenie europejskich programów współpracy transgranicznej Polski z państwami członkowskimi Unii Europejskiej"
Promotor: prof. dr hab. Jacek Szlachta
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 30.09.2013
Data nadania stopnia: 18.04.2018

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
dr hab. Krystyna Gawlikoswka-Hueckel, prof. UG
prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz

Przewód doktorski mgr. Mirosława Krajki
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Strategiczne powiązania przestrzenne wydatków budżetowych na poziomie lokalnym w Polsce i ich wpływ na rozwój regionalny"
Promotor: dr hab. prof. SGH Aleksander Sulejewicz
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 30.09.2013
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr Katarzyny Czapińskiej
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Czynniki determinujące sposób  zakończenia inwestycji przez fundusze Private Equity w Polsce"
Promotor: prof. dr hab. Aleksandra Duliniec
Promotor pomocniczy: dr Piotr Zaborek
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 11.12.2013
Data nadania stopnia:18.12.2019

Streszczenie w języku polskim 
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska
prof. dr hab. Dariusz Zarzecki​

Przewód doktorski mgr Agnieszki Barańskiej
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Influence of organizational culture on know ledge management processes in small family firms"
Promotor: prof. dr hab. Piotr Płoszajski
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 11.12.2013
Data nadania stopnia:

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Grażyna Gierszewska
prof. dr hab. Jan Jeżak 

Przewód doktorski mgr Marty Czarneckiej-Gallas
Tytuł rozprawy doktorskiej: "The role of Brazilian strategic trade policy in development of new industrial branches. The case of biofules"
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Starzyk
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 11.12.2013
Data nadania stopnia:  19.11.2014

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski
dr hab. prof. UE Małgorzata Domiter

Przewód doktorski mgr. Dariusza Kotlewskiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: Międzynarodowa regionalna integracja sektora elektroenergetycznego
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Kuciński
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 04.07.2012 r.
Data nadania stopnia: 08.10.2014 r.

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Szablewski
dr hab. inż.  prof. P.Cz. Robert Kucęba

Przewód doktorski mgra Marcina Bągarda
Tytuł rozprawy doktorskiej: Family and labour market reconciliation in Poland: economic effects of maternity and parental leaves
Promotor: prof. dr hab. Ewa Frączak
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 15.01.2014 r.
Data nadania stopnia: 25.02.2015

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Ochocki
dr hab. prof. UEP Alicja Szuman

Przewód doktorski mgr Małgorzaty Karaś
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Macroprudential policy and real estate bubbles”
Promotor: dr hab. prof. SGH  Leszek  Balcerowicz
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 14.05.2014
Data nadania stopnia: 28.06.2017

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
prof. dr hab. Tadeusz Kowalski
prof. UG dr hab. Dariusz Filar

Przewód doktorski mgr. Michała Ziółkowskiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Geograficzna mobilność siły roboczej jako element procesu dostosowawczego w unii walutowej na przykładzie strefy euro i Stanów Zjednoczonych”
Promotor: prof. zw. dr hab. Adam Budnikowski
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 14.05.2014
Data nadania stopnia: 15.11.2017

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
prof. dr hab. Tadeusz Kowalski
prof. dr hab. Taduusz Spotek

Przewód doktorski mgr. Konrada Kubackiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Impact of industry-science cooperation on the innovative performance of companies in Poland"
Promotor: prof. dr hab. Marzenna Weresa
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 11.06.2014
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr. Andrzeja Karpowicza
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Determinants of Corporate Income Tax Revenues of European Union Member States”
Promotor: prof. dr hab. Jerzu Żyżyński
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 11.06.2014
Data nadania stopnia: 17.06.2015

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
Dr hab. prof. UEP Wiesław Łuczyński
Dr hab. prof. ALK Bazyli Samojlik

Przewód doktorski mgr. Dariusza Leszczyńskiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: „The investigation into key success factors in business:The case of women micro-entrepreneurs from the Mazovia Voivodeship”
Promotor: dr hab. Ewa Lisowska, prof. SGH
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 11.06.2014
Data nadania stopnia: 11.01.2021

Streszczemie w języku polskim 
Streszczenie w języku angielskim  ​

Recenzenci:
prof. dr hab. Wojciech Dyduch
prof. dr hab. Beata Glinka


Przewód doktorski mgr Justyny Szewc
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Differences in motivational drivers: face-to-face and virtual teams”
Promotor: prof. dr hab. Piotr Płoszajski
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 11.06.2014
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr Magdy Górskiej-Grginović
Tytuł rozprawy doktorskiej: „International orientation of decision-maker and its influence on internationalization small and medium-sized enterprises in Poland”
Promotor: prof. dr hab.Marzanny Witek-Hajduk
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 9.07.2014
Data nadania stopnia:

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
prof. dr hab. Maja Maria Szymura-Tyc 
prof. dr hab. Nelly Daszkiewicz 

Przewód doktorski mgra Arkadiusza Grabowskiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Efektywność energetyczna w polskich gminach a zawodność rynku (na przykładzie wybranych gmin województwa mazowieckiego)”
Promotor: dr hab. prof. SGH  Zbigniew Grzymała
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 9.07.2014
Data nadania stopnia:13.03.2019

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim 

Recenzenci:
Prof. dr hab. Eugeniusz Wojciechowski
Dr hab. inż. Alicja Sekuła ​


Przewód doktorski mgra Pawła Opali
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Skuteczność europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla”
Promotor: prof. dr hab. Ewelina Nojszewska
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 9.07.2014
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr Kingi Szkutnik
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Strategie reakcji na sytuację kryzysową a reputacja klubu piłkarskiego wśród kibiców”
Promotor: prof. dr hab. Marzanny Witek-Hajduk
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 9.07.2014
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr Edyty Zduńskiej-Leseux
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Rola Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w polityce wspierania innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”
Promotor: dr hab. Alicja Ryszkiewicz
Promotor pomocniczy: dr Ewelina Szczech-Pietkiewicz
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 9.07.2014
Data nadania stopnia: 18.12.2019

Streszczenie w języku polskim 
Streszczenie w języku angielskim 

Recenzenci:
dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE Katowice
dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG 

Przewód doktorski mgr Anny Kuncewicz
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Outsourcing transformacyjny a potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa"
Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Duliniec
Promotor pomocniczy: dr Lidia Danik
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 19.11.2014
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr. Piotra Wójcika
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Company’s dynamic capability to create shared value as a new approach to corporate social responsibility"
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 19.11.2014
Data nadania stopnia: 01.07.2015

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
Dr hab. prof. PB Joanna Ejdys
Dr hab. prof. UE w Katowicach Maria Szymura-Tyc


Przewód doktorski mgra.Grzegorza Ipnarskiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Foreign Direct Investment as a Factor Behind Economic Development of s Small Economy. The Case of Singapore."
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Starzyk
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 10.12.2014
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgra Marcina M. Kaczmarczyka
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Cost of closed labor market – the case of Polish labor force and German economic growth during transitional periods 2004-2011"
Promotor: prof. dr hab. Marek Góra
Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Chłoń-Domińczak
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 14.01.2015
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr. Christophera Westona
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Enhancing the Conceptual Framework of North, Wallis and Weingast. Application to the Case of North Korea".
Promotor: dr hab. prof. SGH Aleksander Sulejewicz
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 25.02.2015
Data nadania stopnia: 17.02.2016

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
Prof. dr hab. B. Drelich-Skulska
Prof. dr hab. B. Fiedor 

Przewód doktorski mgr Anny Czyżkowskiej
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Skuteczność procedury nadmiernego deficytu w dyscyplinowaniu polityki budżetowej państw strefy euro"
Promotor: prof. dr hab. Leokadia Oręziak
Promotor pomocniczy: dr Sławomir Miklaszewich
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 17.06.2015
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr. Filipa Kamińskiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Determinanty współpracy logistycznej pomiędzy podmiotami z różnych łańcuchów dostaw"
Promotor: dr hab. prof. SGH Halina Brdulak
Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Lewandowska
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 13.01.2016
Data nadania stopnia: 01.12.2020

Streszczenie w języku polskim 
Streszczenie w języku angielskim 

Recenzenci:
prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski 
dr hab. Artur Świerczek, prof. UEK

Przewód doktorski mgr Anny Pary
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Pomiar kompetencji pracowników branży hotelarskiej"
Promotor: dr hab. prof. SGH Magdalena Kachniewska
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 09.03.2016
Data nadania stopnia: 03.07.2019

Streszczenie w języku polskim 
Streszczenie w języku angielskim​

Recenzenci:
dr hab. Jadwiga Berbeka, prof. UE w Krakowie 
dr hab. Anna Tokarz-Kocik 

Przewód doktorski mgr Aleksandry Stanek-Kowalczyk
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Factors affecting the scope of date disclosed in corporate non-financial data reports"
Promotor: prof. dr hab. Jolanta Mazur
Promotor pomocniczy: dr Piotr Zaborek
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 9.03.2016
Data nadania stopnia: 13.03.2019

Streszczenie w języku polskim 
Streszczenie w języku angielskim 

Recenzenci:
dr hab. Magdalena Stefańska, prof. UEP 
recenzja w języku angielskim 
recenzja w języku polskim 

dr hab. inż. Michał Żemigała ​

Przewód doktorski mgr. Łukasza Skroka
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena skutków regulacji "finansowo czystej gry" w europejskich ligach zawodowych piłki nożnej"
Promotor: prof. dr hab. Jolanta MazurJacek Prokop
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 10.05.2012
Data nadania stopnia:14.12.2016

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
Prof. UEP dr hab. Sławomir Kalinowski 
Prof UG dr hab. Teresa Kamińska

Przewód doktorski mgr Natalii Szomko
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Determinanty struktury kapitału spółek notowanych na GPW w zależności od przynależności sektorowej"
Promotor: prof. dr hab. Aleksandra Duliniec
Promotor pomocniczy: dr Wojciech Rogowski
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 11.05.2016
Data nadania stopnia: 03.04.2019

Streszczenie w języku polskim 
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
dr hab. Tomasz Słoński, prof. UE we Wrocławiu 
dr hab. Maciej Stradomski, prof. UEP

Przewód doktorski mgr. Łukasza Goli
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ wprowadzenia opłat kongestyjnych za wjazd do centrum miasta na logistykę miejską"
Promotor: prof. SGH dr hab. Halina Brdulak
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 03.07.2013
Data nadania stopnia: 14.12.2016

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
Prof. dr hab. Jarosław Witkowski
Prof. UE w Katowicach dr hab. Robert Tomanek

Przewód doktorski mgr. Anny Grudeckiej
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Bodźce marketingowe jako determinanty intencji zakupu produktów spożywczych oznaczonych markami detalistów"
Promotor: prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk
Promotor pomocniczy: dr Piotr Zaborek
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 16.11.2016
Data nadania stopnia: 13.06.2018

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
Prof. dr hab. Lechosław Garbarski
Dr hab. Jacek Kall, prof. WSB

Przewód doktorski mgr. Adama Korczyńskiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Badanie wariancji jako narzędzie wykrywania zmowy cenowej. Istota i znaczenie uzupełniania braków danych"
Promotor: prof. SGH Ewa Zofia Frątczak
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 04.01.2017
Data nadania stopnia: 15.11.2017

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz
prof. UEP dr hab. Grażyna Dehnel

Przewód doktorski mgr. Michała Płotnickiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ fuzji i przejęć na wartość dla akcjonariuszy spółek przejmujących na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej"
Promotor: prof. dr hab. Adam Szyszka
Promotor pomocniczy: dr Adam Zaremba
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 22.02.2017
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr Agaty Kakiktek
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Consumer Behavior of Amateur Surfers: The Role of Identification with Professional Surfers"
Promotor: dr hab. Tomasz Sikora
Promotor pomocniczy: dr Lidia Danik
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 19.04.2017
Data nadania stopnia: 07.12.2020

Streszczenie w języku polskim 
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
dr hab. Małgorzata Bartosik–Purgat, prof. UEP 
dr hab. Anna Nikodemska-Wołowik, prof. UG​

 Przewód doktorski mgr Przemysława Konieczki
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ decyzji dywidendowych na stopy zwrotu z akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie"
Promotor: prof. dr hab. Adam Szyszka
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 14.06.2017
Data nadania stopnia: 19.02.2020

Streszczemie w języku polskim 
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
dr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG
dr hab. Sebastian Majewski, prof. US

Przewód doktorski mgr Małgorzaty Grzeszczuk-Gniewek
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Systemy gwarantowania depozytów bankowych w państwach Unii Europejskiej po 2007 roku"
Promotor: prof. dr hab. Leokadia Oręziak
Promotor pomocniczy: dr Sławomir Miklaszewicz
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 18.10.2017
Data nadania stopnia: 03.07.2019

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
prof. dr hab. Sławomir Bukowski 
prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz

Przewód doktorski mgr Pervez Akhtar
Tytuł rozprawy doktorskiej: "The Relationship between Business Environment Uncertainty, Supply Chain Flexibility and Firm Performance: The Case of Pakistan’s Textile Sector"
Promotor: prof. SGH dr hab. Halina Brdulak
Promotor pomocniczy: dr Piotr Zaborek
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 15.11.2017
Data nadania stopnia: 17.10.2018

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim​

Recenzenci:
prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz
prof. dr hab. Kazimierz Starzyk 

Przewód doktorski mgr Iwony Białomazur
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Inklinacje behawioralne analityków akcji z uwzględnieniem różnic międzypłciowych"
Promotor: prof. dr hab. Adam Szyszka
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 17.01.2018
Data nadania stopnia: 9.01.2019

Streszczenie w języku polskim 
Streszczenie w języku angielskim 

 Recenzenci:
dr hab. prof. UEP Katarzyna Perez
dr hab. prof. SGGW Piotr Zielonka ​


Przewód doktorski mgr Akram Budagagi
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Factors Affecting Dividend Payment Decisions and Their Impact on the Market Value of Banks in MENA Region"
Promotor: prof. dr hab. Adam Szyszka
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 17.01.2018
Data nadania stopnia: 04.07.2018

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim 

Recenzenci:
Dr hab. prof. UG Leszek Czerwonka
Dr hab. prof. US Sebastian M. Majewski


Przewód doktorski mgr Anny Napiórkowskiej
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Społeczna odpowiedzialność sieci detalicznych: determinanty, obszary działań i wpływ na wyniki"
Promotor: prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk
Promotor pomocniczy: dr Piotr Zaborek
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 17.01.2018
Data nadania stopnia: 03.07.2019

Streszczenie w języku polskim 
Streszczenie w języku angielskim 

Recenzenci:
dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat, prof. UE w Katowicach 
dr hab. Magdalena Stefańska, prof. UEP 


Przewód doktorski mgr Natalii Wojciechowskiej
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Zmiana nazwy marki korporacyjnej – uwarunkowania, strategie i rezultaty"
Promotor: prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk
Promotor pomocniczy: dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 17.01.2018
Data nadania stopnia: 11.03.2020

Streszczemie w języku polskim 
Streszczenie w języku angielskim  

Recenzenci:
dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. PL
dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk, prof. PŁ

Przewód doktorski mgr Matyldy Gerber
Tytuł rozprawy doktorskiej: "The role of intuition in experts’ decision making "
Promotor: prof. dr hab. Jacek Miroński
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 14.03.2018
Data nadania stopnia: 03.07.20219

Streszczenie w języku polskim ​
Streszczenie w języku angielskim 

Recenzenci:
prof. dr hab. Aleksy Pocztowski
prof. dr hab. Jerzy Schroeder​

Przewód doktorski mgr. Pawła Pisanego
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Uwarunkowania rozwoju rynku instrumentów dłużnych przedsiębiorstw emitowanych w walucie krajowej na przykładzie wybranych gospodarek azjatyckich w kontekście doświadczeń z kryzysu 1997"
Promotor: prof. SGH dr hab. Cezary Wójcik
​Promotor pomocniczy: dr Andrzej Torój
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 18.04.2018
Data nadania stopnia:​ 03.07.2019

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
prof. dr hab. Krzysztof Jackowicz 
dr hab. Małgorzata Olszak, prof. UW 

Przewód doktorski mgr. Arkadiusz Bebela
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Determinanty stóp zwrotu z funduszy LETF"
Promotor: prof. SGH dr hab. Tomasz Berent
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 7.06.2018
Data nadania stopnia:​ 17.03.2021

Streszczenie w języku polskim 
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
dr hab. Jarosław Kubiak, prof. UEP
dr hab. Jarosław Mielcarek, prof. WSB​

Przewód doktorski mgr Anny Topczewskiej
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Determinanty poziomu oraz zmienności stóp procentowych na polskim, czeskim oraz węgierskim rynku międzybankowym"
Promotor: prof. SGH dr hab. Zenon Marciniak
​Promotor pomocniczy: dr Michał Konopczak
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 7.06.2018
Data nadania stopnia:​ 20.11.2019

Streszczenie w języku polskim 
Streszczenie w języku angielskim​

Recenzenci:
prof. dr hab. Jan Czekaj 
prof. dr hab. Witold Małecki

Przewód doktorski mgr. Michała Bartłomiejczyka
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Executive remuneration and corporate performance. Evidence from the Warsaw Stock Exchange companies."
Promotor: prof. SGH dr hab. Maria Aluchna
​Promotor pomocniczy: dr Tomasz Napiórkowski
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 13.06.2018
Data nadania stopnia:​ 17.04.2019

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim 

Recenzenci:
dr hab. Czesław Mesiajsz, prof. UE w Karkowie​
dr hab. Piotr Urbanek, prof. UŁ

Przewód doktorski mgr. Jarosława Żaka
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Relacje w łańcuchu dostaw a strategie konkurowania pośredników handlowych na rynku produktów typu commodity.  Analiza branży polietylenowej folii stretch w Polsce"
Promotor: dr hab. Małgorzata Lewandowska, prof. SGH
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 04.07.2018
Data nadania stopnia:​

Przewód doktorski mgr. Przemysława Paczesia
Tytuł rozprawy doktorskiej: spójny tematycznie cykl publikacji zatytułowany: Polityczny cykl koniunkturalny w świetle teorii i badań empirycznych​
Promotor: prof. dr hab. Marek Lubiński
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 26.09.2018
Data nadania stopnia:​ 03.04.2019

Streszczenie w języku polskim 
Streszczenie w języku angielskim ​

Recenzenci:
prof. dr hab. Ryszard Barczyk 
prof. dr hab. Witold Małecki 

Przewód doktorski mgr Małgorzaty Potockiej
Tytuł rozprawy doktorskiej: Budżetowe mechanizmy ograniczające nadmierny wzrost długu publicznego w państwach strefy euro po 2008 r.
Promotor: prof. dr hab. Leokadia Oręziak
Promotor pomocniczy: dr Sławomir Miklaszewicz
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 7.11.2018
Data nadania stopnia:​

Streszczenie w języku polskim 
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
prof. dr hab. Sławomir Bukowski 
dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UŁ​

Przewód doktorski mgr. Wojciecha Stęchłego
Tytuł rozprawy doktorskiej: Uwarunkowania instytucjonalne zaangażowania przedsiębiorstw w kształtowanie kompetencji uczniów szkół zawodowych w Polsce  
Promotor: dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 3.04.2019
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr. Tomasza Wiśniewskiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: Model proposal for welfare measurement in OECD countries
Promotor: dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 3.04.2019
Data nadania stopnia:​ 16.06.2021

Streszczenie w języku polskim 
Streszczenie w języku angielskim 

Recenzenci:
dr hab. Bartosz Jóźwik, prof. KUL
dr hab. Magdalena Szyszko, prof. WSB ​

Przewód doktorski mgr Barbary Pajdo
Tytuł rozprawy doktorskiej: Determinanty siły finansowej banku centralnego na przykładzie krajów Unii Europejskiej
Promotor: dr hab. Cezary Wójcik, prof. SGH
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 3.04.2019
Data nadania stopnia:​​ 17.02.2021

Streszczenie w języku polskim 
Streszczenie w języku angielskim​

Recenzenci:
dr hab. Oskar Kowalewski, prof. IESEG 
dr hab. Tomasz Łyziak, prof. INEPAN​

Przewód doktorski mgr Magdaleny Indyk
Tytuł rozprawy doktorskiej: Audit fee determinants in the light of external audit specificity and legal regulations.
Promotor: prof. dr hab. Anna Karmańska
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 3.04.2019
Data nadania stopnia:​​

Przewód doktorski mgr. Macieja Wysockiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: Stabilność fiskalna w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 2004-2018  
Promotor: dr hab. Cezary Wójcik, prof. SGH
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 3.04.2019
Data nadania stopnia:​​

Przewód doktorski mgr. Marcina Humanickiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost gospodarczy w państwach Europy Środkowej i Wschodniej z uwzględnieniem sposobów wejścia inwestora zagranicznego do kraju goszczącego
Promotor: dr hab. Cezary Wójcik, prof. SGH
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 3.04.2019
Data nadania stopnia:​​

Przewód doktorski mgr Mai Maziashvili
Tytuł rozprawy doktorskiej: Digital communication impact on stakeholder participation in the city branding
Promotor: dr hab. Izabela Kowalik, prof. SGH
Promotor pomocniczy: dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 17.04.2019
Data nadania stopnia:​

Streszczenie w języku polskim 
Streszczenie w języku angielskim 

Recenzenci:
dr hab. Magdalena Florek prof. UEP 
dr hab. Ewa Glińska prof. PB 

Przewód doktorski mgr Katarzyny Janiszewskiej
Tytuł rozprawy doktorskiej: Marka regionu a zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców
Promotor: dr hab. Izabela Kowalik, prof. SGH
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 17.04.2019
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr. Paylar Önder Ziya
​Tytuł rozprawy doktorskiejImpact of Ethically Charged Products Placement on Attitude Towards Their Consumption​
Promotor: dr hab. Tomasz Sikora, prof. SGH
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 17.04.2019
Data nadania stopnia​:

Przewód doktorski mgr Wiolety Pawlik-Ruszkiewicz
Tytuł rozprawy doktorskiej: Rola Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w finansowaniu w Polsce celów zrównoważonego rozwoju określonych przez ONZ i UE na rzecz kapitału ludzkiego
Promotor: prof. dr hab. Leokadia Oręziak
Promotor pomocniczy: dr Sławomir Miklaszewicz
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 17.04.2019
Data nadania stopnia:​​

Przewód doktorski mgr Justyny Leonowicz
Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ rekomendacji zawartych w raportach analitycznych na ceny akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Promotor: dr hab. Zenon Marciniak, prof. SGH
Promotor pomocniczy: dr Michał Konopczak
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 17.04.2019
Data nadania stopnia:​​

Przewód doktorski mgr Okseniuk Doroty
Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ transformacji płynności w działających w Polsce otwartych funduszach inwestycyjnych na krajowy rynek akcji
Promotor: dr hab. Zenon Marciniak, prof. SGH
Promotor pomocniczy: dr Michał Konopczak
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 17.04.2019
Data nadania stopnia:​​​

 Przewód doktorski mgr Any Machidon
Tytuł rozprawy doktorskiej: The influence of the Budgetary Policy on the economic development of Moldova
Promotor: prof. dr hab. Jan Komorowski
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 17.04.2019
Data nadania stopnia:​​​​Przewód doktorski mgr. Jakuba Dąbrowskiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: Indywidualne Konta Emerytalne i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w polskim systemie emerytalnym
Promotor: prof. dr hab. Leokadia Oręziak
Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Sum
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 17.04.2019
Data nadania stopnia:​​​

Streszczenie w języku polskim 
Streszczenie w języku angielskim​

Recenzenci:
dr hab. Marzanna Lament, prof. UTH  
dr hab. Tomasz Miziołek, prof. UŁ 

Przewód doktorski mgr. Alana Rynio
Tytuł rozprawy doktorskiej: Zasadność integracji walutowej w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
Promotor: prof. dr hab. Adam Budnikowski
Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Falkowski
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 17.04.2019
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr. Konrada Bąblińskiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: Infrastruktura jako czynnik determinujący rozwój kolejowych przewozów towarowych w Polsce
Promotor: dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH
Promotor pomocniczy: dr Marcin Król
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 17.04.2019
Data nadania stopnia:​

Przewód doktorski mgr. Marcina Gałczyńskiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: Konkurencja na rynku gazu ziemnego w Polsce
Promotor: dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof. SGH
Promotor pomocniczy: dr Honorata Nyga-Łukaszewska
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 17.04.2019
Data nadania stopnia:​​