Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 zasady i tryb postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora

 
 

 Przewody doktorskie

 

ZAWIADOMIENIA o najbliższych obronach w KGŚ:

zapraszamy na obronę rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Młotkowskiej - 23.01.2023 r. godz. 12.30, sala 134 bud. M Przewód doktorski mgr. Kamila Kryńskiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: 
"Wpływ uwarunkowań instytucjonalnych na innowacyjność przedsiębiorstw w ujęciu międzynarodowym
Promotor: dr hab. prof. SGH Tomasz Dołęgowski
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu06.06.2012
Data nadania stopnia: ​

Przewód doktorski mgr. Karola Janowskiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: " Wpływ polityki energetycznej na sektor wytwarzania energii elektrycznej w wybranych państwach członkowskich UE "
Promotor: dr hab. prof. SGH Grażyna Wojtkowska –Łodej
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 04.07.2012
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr Bogusławy Chłopek
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Znaczenie środków Unii Europejskiej dla rozwoju infrastruktury transportu drogowego w Polsce "
Promotor: prof. zw. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 04.07.2012
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr. Michała Cichockiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: " Możliwości rozwiązania problemu zadłużenia publicznego w strefie euro"
Promotor: prof. zw. dr hab. Leokadia Oręziak
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 04.07.2012
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr. Jakuba Świetlika
Tytuł rozprawy doktorskiej: " Kredyt bankowy dla przedsiębiorstw sektora niefinansowego w wybranych krajach UE w latach 2004-2012"
Promotor: prof. zw. dr hab. Elżbieta Chrabonszczewska
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 07.11.2012
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr Moniki Harach
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na eksport kraju przyjmującego na przykładzie Chińskiej Republiki Ludowej"
Promotor: prof. zw. dr hab. Adam Budnikowski
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 17.04.2013
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr. Szymona Sypa
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Podejście ekonomiczne w ocenie koncentracji wertykalnych i konglomeratowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Unii Europejskiej "
Promotor: dr hab. prof. SGH Anna Mokrysz-Olszyńska
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 05.06.2013
Data nadania stopnia: 

Przewód doktorski mgr. Yian LIU
Tytuł rozprawy doktorskiej: "The Influence of China’s accession to the WTO on EU antidumping actions against Chinese products“
Promotor: prof. zw. dr hab. Elżbieta Kawecka- Wyrzykowska
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 05.06.2013
Data nadania stopnia:

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języki angielskim

Recenzenci:
prof. dr hab. Ewa Oziewicz  
prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska

Przewód doktorski mgr. Mirosława Krajki
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Strategiczne powiązania przestrzenne wydatków budżetowych na poziomie lokalnym w Polsce i ich wpływ na rozwój regionalny"
Promotor: dr hab. prof. SGH Aleksander Sulejewicz
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 30.09.2013
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr. Konrada Kubackiego

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Impact of industry-science cooperation on the innovative performance of companies in Poland"
Promotor: prof. dr hab. Marzenna Weresa
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 11.06.2014
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr Justyny Szewc
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Differences in motivational drivers: face-to-face and virtual teams”
Promotor: prof. dr hab. Piotr Płoszajski
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 11.06.2014
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgra Pawła Opali
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Skuteczność europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla”
Promotor: prof. dr hab. Ewelina Nojszewska
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 9.07.2014
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr Kingi Szkutnik
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Strategie reakcji na sytuację kryzysową a reputacja klubu piłkarskiego wśród kibiców”
Promotor: prof. dr hab. Marzanny Witek-Hajduk
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 9.07.2014
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr Anny Kuncewicz
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Outsourcing transformacyjny a potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa"
Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Duliniec
Promotor pomocniczy: dr Lidia Danik
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 19.11.2014
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgra.Grzegorza Ipnarskiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Foreign Direct Investment as a Factor Behind Economic Development of s Small Economy. The Case of Singapore."
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Starzyk
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 10.12.2014
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgra Marcina M. Kaczmarczyka
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Cost of closed labor market – the case of Polish labor force and German economic growth during transitional periods 2004-2011"
Promotor: prof. dr hab. Marek Góra
Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Chłoń-Domińczak
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 14.01.2015
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr Anny Czyżkowskiej
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Skuteczność procedury nadmiernego deficytu w dyscyplinowaniu polityki budżetowej państw strefy euro"
Promotor: prof. dr hab. Leokadia Oręziak
Promotor pomocniczy: dr Sławomir Miklaszewich
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 17.06.2015
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr. Michała Płotnickiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ fuzji i przejęć na wartość dla akcjonariuszy spółek przejmujących na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej"
Promotor: prof. dr hab. Adam Szyszka
Promotor pomocniczy: dr Adam Zaremba
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 22.02.2017
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr. Jarosława Żaka
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Relacje w łańcuchu dostaw a strategie konkurowania pośredników handlowych na rynku produktów typu commodity.  Analiza branży polietylenowej folii stretch w Polsce"
Promotor: dr hab. Małgorzata Lewandowska, prof. SGH
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 04.07.2018
Data nadania stopnia:​

Przewód doktorski mgr. Wojciecha Stęchłego
Tytuł rozprawy doktorskiej: Uwarunkowania instytucjonalne zaangażowania przedsiębiorstw w kształtowanie kompetencji uczniów szkół zawodowych w Polsce  
Promotor: dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 3.04.2019
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr. Macieja Wysockiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: Stabilność fiskalna w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 2004-2018  
Promotor: dr hab. Cezary Wójcik, prof. SGH
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 3.04.2019
Data nadania stopnia:​​

Streszczenie w języku polskim 
Streszczenie w języku angielskim​

Recenzenci:
dr hab. Joanna Mackiewicz-Łyziak, prof. UW
dr. hab. Oskar Kowalewski, 
prof. IÉSEG

Przewód doktorski mgr. Marcina Humanickiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost gospodarczy w państwach Europy Środkowej i Wschodniej z uwzględnieniem sposobów wejścia inwestora zagranicznego do kraju goszczącego
Promotor: dr hab. Cezary Wójcik, prof. SGH
Promotor pomocniczy: dr Dominik Skrok
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 3.04.2019
Data nadania stopnia:​​

Streszczenie w języku polskim 
Streszczenie w języku angielskim 

Recenzenci:
dr hab. Jan Hagemejer, prof. UW
dr hab. Oskar Kowalewski, prof. IESEG

Przewód doktorski mgr Katarzyny Młotkowska
Tytuł rozprawy doktorskiej: Marka regionu a zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców
Promotor: dr hab. Izabela Kowalik, prof. SGH
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 17.04.2019
Data nadania stopnia:

Streszczenie w języku polskim 
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
dr hab. Wiesława Kuźniar, prof. UR 
dr hab. Katarzyna Żyminkowska, prof. ATH 

Przewód doktorski mgr. Paylar Önder Ziya
​Tytuł rozprawy doktorskiejImpact of Ethically Charged Products Placement on Attitude Towards Their Consumption​
Promotor: dr hab. Tomasz Sikora, prof. SGH
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 17.04.2019
Data nadania stopnia​:

Przewód doktorski mgr Wiolety Pawlik-Ruszkiewicz
Tytuł rozprawy doktorskiej: Rola Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w finansowaniu w Polsce celów zrównoważonego rozwoju określonych przez ONZ i UE na rzecz kapitału ludzkiego
Promotor: prof. dr hab. Leokadia Oręziak
Promotor pomocniczy: dr Sławomir Miklaszewicz
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 17.04.2019
Data nadania stopnia:​​

Streszczenie w języku polskim 
Streszczenie w języku angielskim ​

Recenzenci:
prof. dr hab. Sławomir Bukowski
dr hab. Marek Maciejewski, prof. UEK

Przewód doktorski mgr Justyny Leonowicz
Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ rekomendacji zawartych w raportach analitycznych na ceny akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Promotor: dr hab. Zenon Marciniak, prof. SGH
Promotor pomocniczy: dr Michał Konopczak
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 17.04.2019
Data nadania stopnia:​​

Przewód doktorski mgr Okseniuk Doroty
Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ transformacji płynności w działających w Polsce otwartych funduszach inwestycyjnych na krajowy rynek akcji
Promotor: dr hab. Zenon Marciniak, prof. SGH
Promotor pomocniczy: dr Michał Konopczak
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 17.04.2019
Data nadania stopnia:​​​

Przewód doktorski mgr. Alana Rynio
Tytuł rozprawy doktorskiej: Zasadność integracji walutowej w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
Promotor: prof. dr hab. Adam Budnikowski
Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Falkowski
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 17.04.2019
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr. Konrada Bąblińskiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: Infrastruktura jako czynnik determinujący rozwój kolejowych przewozów towarowych w Polsce
Promotor: dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH
Promotor pomocniczy: dr Marcin Król
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 17.04.2019
Data nadania stopnia:​

Przewód doktorski mgr. Marcina Gałczyńskiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: Konkurencja na rynku gazu ziemnego w Polsce
Promotor: dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof. SGH
Promotor pomocniczy: dr Honorata Nyga-Łukaszewska
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 17.04.2019
Data nadania stopnia:​​