Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Postępowania habilitacyjne : Postępowania habilitacyjne - Kolegium Gospodarki Światowej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Postępowania habilitacyjne
 

 zasady i tryb postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

 
 

 Postępowania habilitacyjne

 


Postępowanie habilitacyjne dr. Mariana Moszoro w dziedzinie nauk ekonomicznych i dyscyplinie ekonomia​

Data wszczęcia postępowania: 26.04.2019 r.
Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia​

 Wniosek kandydata o wszczęcie postępowania habilitacyjnego 
Autoreferat w języku polskim 
Autoreferat w języku angielskim 

Skład komisji hablitacyjnej:

prof. dr hab. Marek Ratajczak – przewodniczący komisji;
dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH – sekretarz komisji;
prof. dr hab. Marek Gruszczyński – recenzent;
prof. dr hab. Jerzy Wilkin – recenzent;
dr hab. Bożena Borkowska, prof. UE we Wrocławiu – recenzent;
prof. dr hab. Leokadia Oręziak – członek komisji;
dr hab. Michał Moszyński, prof. UMK – członek komisji.

Harmonogram postępowania:


26.04.2019 r. - pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr. Mariana Moszoro o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;  (wpłyneło do KGŚ w dniu 15.06.2019).

12.09.2019 r.- uchwała Rady Kolegium Gospodarki Światowej w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia: sekretarza komisji, członka komisji i recenzenta 

12.11.2019 r. powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji hablitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Mariana Moszoro (wpłyneło do KGŚ w dniu 2.12.2019).

20.12.2019 r. - wysłanie dokumentacji  do recenzentów i członków komisji;    

Termin nadsyłania recenzji - 15.02.2020 r.
Termin posiedzenia komisji habilitacyjnejermin posiedzenia komisji habilitacyjnej: 21.05.2020 r.
Termin podjęcia przez Radę Naukową dyscypliny ekonomia i finanse uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych: ​22.07.2020 r.


Postępowanie habilitacyjne dr Eweliny Szczech-Pietkiewicz w dziedzinie nauk ekonomicznych i dyscyplinie ekonomia

Data wszczęcia postępowania: 25.04.2019 r.
Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia​

Wniosek kandydata o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat w języku polskim
Autoreferat w języku angielskim​

Skład komisji hablitacyjnej:

prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz – przewodniczący komisji;
dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH – sekretarz komisji;
prof. dr hab. Urszula Wich – recenzent;
prof. dr hab. Danuta Stawasz – recenzent;
prof. dr hab. Jacek Szlachta – recenzent;
prof. dr hab. Wanda Gaczek – członek komisji;
prof. dr hab. Florian Kuźnik – członek komisji.

Harmonogram postępowania:


25.04.2019 r. - pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr Eweliny Szczech-Pietkiewicz o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;  (wpłyneło do KGŚ w dniu 15.06.2019).

3.07.2019 r., 12.09.2019 r. (korekta) - uchwała Rady Kolegium Gospodarki Światowej w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia: sekretarza komisji, członka komisji i recenzenta 

12.11.2019 r. powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji hablitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Eweliny Szczech-Pietkiewicz (wpłyneło do KGŚ w dniu 2.12.2019).

20.12.2019 r. - wysłanie dokumentacji  do recenzentów i członków komisji;   

Termin nadsyłania recenzji - 15.02.2020 r.
Termin posiedzenia komisji habilitacyjnejermin posiedzenia komisji habilitacyjnej: 7.05.2020 r.
Termin podjęcia przez Radę Naukową dyscypliny ekonomia i finanse uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych: 10.06.2020

Postępowanie habilitacyjne dr. Krzysztofa Falkowskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych i dyscyplinie ekonomia

Data wszczęcia postępowania: 29.03.2019 r.
Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia

Skład komisji habilitacyjnej:

 - prof. dr hab. Marian Gorynia  - przewodniczący komisji
 - dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH  - sekretarz komisji
 - prof. dr hab. Kazimierz Starzyk- recenzent
 - prof. dr hab. Joanna Kotowicz-Jawor- recenzent
 - prof. dr hab. Elzbieta Kawecka-Wyrzykowska-  recenzent
 - dr hab. Marek Dąbrowski, prof. UEK - członek komisji
 - prof. dr hab. Marek Lubiński  - członek komisji

Wniosek kandydata o wszczęcie postępowania habilitacyjnego 
Autoreferat w języku polskim 
Autoreferat w języku angielskim ​

Harmonogram postępowania:

10.04.2019 r. - pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr. Krzysztofa Falkowskiego o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; 

17.04.2019 r. - uchwała Rady Kolegium Gospodarki Światowej w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia: sekretarza komisji, członka komisji i recenzenta 

14.05.2019 r. (wpłynęło do biura KGŚ 31.05.2019 r.)powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji hablitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Krzysztofa Falkowskiego.

05.06.2019 r. - wysłanie dokumentacji  do recenzentów i członków komisji;   

Termin nadsyłania recenzji - 31.07.2019 r.
Termin posiedzenia komisji habilitacyjnejermin posiedzenia komisji habilitacyjnej: 10.09.2019 r.
Termin podjęcia przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej Uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych: 23.09.2019 r.

Uchwała Rady Kolegium Gospodarki Światowej z dnia 23 września 2019 r. w sprawie nadania dr. Krzysztofowi Falkowskiemu stopnia naukowego habilitowanego dyscyplinie ekonomia i finanse. ​

Uzasadnienie:

Rada Kolegium Gospodarki Światowej podjęła przedmiotową Uchwałę na podstawie:
a. przekazanej dokumentacji postępowania habilitacyjnego, w szczególności: protokołu z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Krzysztofa Falkowskiego oraz opisu dorobku i recenzji osiągnięć Kandydata
b. wypowiedzi członków Rady
c. głosowania tajnego.
Rada uznała, iż osiągnięcia naukowe dr. Krzysztofa Falkowskiego stanowią znaczący wkład Autora w rozwój dyscypliny naukowej ekonomii i finansów i w związku z tym Kandydat spełnia wymogi przewidziane w art. 16 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65 poz. 595 z późn. zm). Mając powyższe na uwadze, Rada Kolegium Gospodarki Światowej podjęła Uchwałę w brzmieniu wyżej przywołanym.​​

Postępowanie habilitacyjne dr Anny Horodeckiej w dziedzinie nauk ekonomicznych i dyscyplinie ekonomia

Data wszczęcia postępowania: 28.02.2019 r.
Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia

Skład komisji habilitacyjnej:

 - prof. dr hab. Marek Ratajczak  - przewodniczący komisji
 - dr hab. Alina Szypulewska-Porczyńska, prof. SGH  - sekretarz komisji
 - prof. dr hab. Paul H. Dembiński - recenzent
 - prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź - recenzent
 - prof. dr hab. Bogusław Fiedor -  recenzent
 - ks. Prof. dr hab. Henryk Skorowski  - członek komisji
 - dr hab. Aleksander Sulejewicz, prof. SGH  - członek komisji

Wniosek kandydata o wszczęcie postępowania habilitacyjnego  
Autoreferat w języku polskim 
Autoreferat w języku angielskim ​

Harmonogram postępowania:

13.03.2019 r. - pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr Anny Horodeckiej o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; 

03.04.2019 r. - uchwała Rady Kolegium Gospodarki Światowej w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia: sekretarza komisji, członka komisji i recenzenta 

14.05.2019 r. (wpłynęło do biura KGŚ 31.05.2019 r.)powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji hablitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Anny Horodeckiej.

07.06.2019 r. - wysłanie dokumentacji  do recenzentów i członków komisji;   

Termin nadsyłania recenzji - 31.07.2019 r.
Termin posiedzenia komisji habilitacyjnejermin posiedzenia komisji habilitacyjnej: 27.01.2020 r.
Termin podjęcia przez Radę Naukową dyscypliny ekonomia i finanse Uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse: 20.05.2020

Uchwała Rady Naukowej dyscypliny ekonomia i finanse z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie nadania Pani dr Annie Horodeckiej stopnia nukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Uzasadnienie: 

Rada Nukowa dyscypliny ekonomia i finanse podjęła przedmiotową Uchwałę na podstawie:
a. przekazanej dokumentacji postępowania habilitacyjnego, w szczególności: protokołu z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Anny Horodeckiej oraz opisu dorobku i recenzji osiągnięć Kandydatki
b. wypowiedzi członków Rady
c. głosowania tajnego.
Rada uznała, iż osiągnięcia naukowe dr Anny Horodeckiej stanowią znaczący wkład Autorki w rozwój dyscypliny naukowej ekonomii i finansów i w związku z tym Kandydatka spełnia wymogi przewidziane w art. 16 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65 poz. 595 z późn. zm). Mając powyższe na uwadze, Rada Nukowa dyscypliny ekonomia i finanse podjęła Uchwałę w brzmieniu wyżej przywołanym.

Postępowanie habilitacyjne dr. Pawła Folfasa w dziedzinie nauk ekonomicznych i dyscyplinie ekonomia

Data wszczęcia postępowania: 30.11.2018 r.
Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia

Skład komisji habilitacyjnej:
 - prof. dr hab. Marian Gorynia - przewodniczący komisji
 - dr hab. Witold Wiliński  - sekretarz komisji
 - prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński - recenzent
 - prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka- recenzent
 - prof. dr hab. Janusz Świerkocki -  recenzent
 - prof. dr hab. Tadeusz Sporek - członek komisji
 - prof. dr hab. Dariusz Rosati  - członek komisji 

Wniosek kandydata o wszczęcie postępowania habilitacyjnego 
Autoreferat w języku polskim 
Autoreferat w języku angielskim ​

Harmonogram postępowania:

10.12.2018 r. - pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr. Pawła Folfasa o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; 

9.01.2019 r. - uchwała Rady Kolegium Gospodarki Światowej w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia: sekretarza komisji, członka komisji i recenzenta 

12.02.2019 r. (wpłynęło do biura KGŚ 02.03.2019 r.)powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji hablitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Pawła Folfasa 

12.03.2019 r. - wysłanie dokumentacji  do recenzentów i członków komisji;  

 
Termin nadsyłania recenzji - 06.05.2019 r.
Termin posiedzenia komisji habilitacyjnejermin posiedzenia komisji habilitacyjnej: 10.09.2019 r.
Termin podjęcia przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej Uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych: 23.09.2019 r.

Uchwała Rady Kolegium Gospodarki Światowej z dnia 23 września 2019 r. w sprawie nadania dr. Pawłowi Folfasowi stopnia naukowego habilitowanego dyscyplinie ekonomia i finanse. 

Uzasadnienie:

Rada Kolegium Gospodarki Światowej podjęła przedmiotową Uchwałę na podstawie:
a. przekazanej dokumentacji postępowania habilitacyjnego, w szczególności: protokołu z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Pawła Folfasa oraz opisu dorobku i recenzji osiągnięć Kandydata
b. wypowiedzi członków Rady
c. głosowania tajnego.
Rada uznała, iż osiągnięcia naukowe dr. Pawła Folfasa stanowią znaczący wkład Autora w rozwój dyscypliny naukowej ekonomii i finansów i w związku z tym Kandydat spełnia wymogi przewidziane w art. 16 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65 poz. 595 z późn. zm). Mając powyższe na uwadze, Rada Kolegium Gospodarki Światowej podjęła Uchwałę w brzmieniu wyżej przywołanym.


Postępowanie habilitacyjne dr. Zbigniewa Matkowskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych i dyscyplinie ekonomia


Data wszczęcia postępowania: 09.11.2018 r.
Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia

Skład komisji habilitacyjnej:
 - prof. dr hab. Marian Gorynia - przewodniczący komisji
 - dr hab. Eliza Przeździecka  - sekretarz komisji
 - prof. dr hab. Bogusław Fiedor - recenzent
 - prof. dr hab. Maciej Bałtowski- recenzent
 - prof. dr hab. Juliusz Kotyński- recenzent
 - prof. dr hab. Janusz Bilski- członek komisji
 - prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz - członek komisji 

Wniosek kandydata o wszczęcie postępowania habilitacyjnego 
Autoreferat w języku polskim 
Autoreferat w języku angielskim 

Harmonogram postępowania:

14.11.2018 r. - pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr. Zbigniewa Matkowskiego o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; 

5.12.2018 r. - uchwała Rady Kolegium Gospodarki Światowej w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia: sekretarza komisji, członka komisji i recenzenta 

11.12.2018 r. (wpłynęło do biura KGŚ 22.12.2018 r.)- powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji hablitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Zbigniewa Matkowskiego 

 4.01.2019 r. - wysłanie dokumentacji  do recenzentów i członków komisji;  

 
Termin nadsyłania recenzji - 20.02.2019 r.
Termin posiedzenia komisji habilitacyjnejermin posiedzenia komisji habilitacyjnej: 15.03.2019 r.
Termin podjęcia przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej Uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych: 17.04.2019 r.

Uchwała Rady Kolegium Gospodarki Światowej z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania dr. Zbigniewowi Matkowskiemu stopnia naukowego habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych i dyscyplinie ekonomia. 

Uzasadnienie:

Rada Kolegium Gospodarki Światowej podjęła przedmiotową Uchwałę na podstawie:
a. przekazanej dokumentacji postępowania habilitacyjnego, w szczególności: protokołu z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Zbigniewa Matkowskiego oraz opisu dorobku i recenzji osiągnięć Kandydata
b. wypowiedzi członków Rady
c. głosowania tajnego.
Rada uznała, iż osiągnięcia naukowe dr. Zbigniewa Matkowskiego stanowią znaczący wkład Autora w rozwój dyscypliny naukowej ekonomii i w związku z tym Kandydat spełnia wymogi przewidziane w art. 16 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65 poz. 595 z późn. zm). Mając powyższe na uwadze, Rada Kolegium Gospodarki Światowej podjęła Uchwałę w brzmieniu wyżej przywołanym.

Postępowanie habilitacyjne dr Bożeny Leven w dziedzinie nauk ekonomicznych i dyscyplinie ekonomia

Data wszczęcia postępowania: 04.09.2018 r.
Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia

Skład komisji habilitacyjnej:
 - prof. dr hab. Krzysztof Jajuga - przewodniczący komisji
 - dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH - sekretarz komisji
 - prof. dr hab. Krzysztof Opolski - recenzent
 - prof. dr hab. Witold Orłowski - recenzent
 - prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka- recenzent
 - prof. dr hab. Ewa Oziewicz- członek komisji
 - prof. dr hab. Leokadia Oręziak - członek komisji

 Wniosek kandydata o wszczęcie postępowania habilitacyjnego 
Autoreferat w języku polskim 
Autoreferat w języku angielskim 

Harmonogram postępowania:

24.09.2018 r. - pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr Bożeny Leven o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; 

17.10.2018 r. - uchwała Rady Kolegium Gospodarki Światowej w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia: sekretarza komisji, członka komisji i recenzenta 

13.11.2018 r. (wpłynęło do biura KGŚ 3.12.2018 r.)- powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji hablitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Bożeny Leven 

 12.12.2018 r. - wysłanie dokumentacji  do recenzentów i członków komisji;  

 Termin nadsyłania recenzji - 31.01.2019 r.
Termin posiedzenia komisji habilitacyjnejermin posiedzenia komisji habilitacyjnej: 6.05.2019 r.
Termin podjęcia przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej Uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych: 5.06.2019 r.

Uchwała Rady Kolegium Gospodarki Światowej z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie nadania dr Bożenie Leven stopnia naukowego habilitowanego w dyscyplinie ekonomia i finanse. 

Uzasadnienie:

Rada Kolegium Gospodarki Światowej podjęła przedmiotową Uchwałę na podstawie:
a. przekazanej dokumentacji postępowania habilitacyjnego, w szczególności: protokołu z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Bożeny Leven oraz opisu dorobku i recenzji osiągnięć Kandydatki
b. wypowiedzi członków Rady
c. głosowania tajnego.
Rada uznała, iż osiągnięcia naukowe dr Bożeny Leven stanowią znaczący wkład Autorki w rozwój dyscypliny naukowej ekonomii i finanse i w związku z tym Kandydatka spełnia wymogi przewidziane w art. 16 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65 poz. 595 z późn. zm). Mając powyższe na uwadze, Rada Kolegium Gospodarki Światowej podjęła Uchwałę w brzmieniu wyżej przywołanym.

Postępowanie habilitacyjne dr. Henryka Bąka w dziedzinie nauk ekonomicznych i dyscyplinie ekonomia

Data wszczęcia postępowania: 04.06.2018 r.
Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia

Skład komisji habilitacyjnej:
 - prof. dr hab. Andrzej Wojtyna - przewodniczący komisji
 - dr hab. Mariusz Radło, prof. SGH - sekretarz komisji
 - prof. dr hab. Karol Lutkowski - recenzent
 - prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka - recenzent
 - prof. dr hab. Andrzej Sławiński - recenzent
 - dr hab. Michał Jurek - członek komisji
 - prof. dr hab. Ryszard Rapacki - członek komisji

 Wniosek kandydata o wszczęcie postępowania habilitacyjnego 
Autoreferat w języku polskim 
Autoreferat w języku angielskim 

Harmonogram postępowania:

06.06.2018 r. - pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr. Henryka Bąka o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; 

13.06.2018 r. - uchwała Rady Kolegium Gospodarki Światowej w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia: sekretarza komisji, członka komisji i recenzenta.

11.09.2018 r. (wpłynęło do biura KGŚ 25.09.2018 r.)- powołanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopnii i Tytułów komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjego dr. Henryka Bąka. ​

 

02.10.2018 r. - wysłanie dokumentacji  do recenzentów i członków komisji;  
 
Termin nadsyłania recenzji - 15.11.2018 r.
Termin posiedzenia komisji habilitacyjnejermin posiedzenia komisji habilitacyjnej: 11.12.2018 r.
Termin podjęcia przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej Uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych: 9.01.2019 r. 

Uchwała Rady Kolegium Gospodarki Światowej z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie nadania dr. Henrykowi Bąkowi stopnia naukowego habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych i dyscyplinie ekonomia. 

Uzasadnienie:

Rada Kolegium Gospodarki Światowej podjęła przedmiotową Uchwałę na podstawie:
a. przekazanej dokumentacji postępowania habilitacyjnego, w szczególności: protokołu z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Henryka Baka oraz opisu dorobku i recenzji osiągnięć Kandydata
b. wypowiedzi członków Rady
c. głosowania tajnego.
Rada uznała, iż osiągnięcia naukowe dr. Henryka Bąka stanowią znaczący wkład Autora w rozwój dyscypliny naukowej ekonomii i w związku z tym Kandydat spełnia wymogi przewidziane w art. 16 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65 poz. 595 z późn. zm). Mając powyższe na uwadze, Rada Kolegium Gospodarki Światowej podjęła Uchwałę w brzmieniu wyżej przywołanym.


Postępowanie habilitacyjne dr Elizy Przeździeckiej w dziedzinie nauk ekonomicznych i dyscyplinie ekonomia


Data wszczęcia postępowania: 21.05.2018 r.
Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia

Skład komisji habilitacyjnej:
 - prof. dr hab. Marian Gorynia – przewodniczący komisji;
 - dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH – sekretarz komisji;
 - prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska– recenzent;
 - prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski – recenzent;
 - prof. dr hab. Jan Michałek– recenzent;
 - prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska  – członek komisji;
 - prof. dr hab. Ewa Oziewicz – członek komisji

Wniosek kandydatki o wszczęcie postępowania habilitacyjnego 
Autoreferat w języku polskim 
Autoreferat w języku angielskim 

Harmonogram postępowania:

22.05.2018 r. - pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr Elizy Przeździeckiej o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; 

07.06.2018 r. - uchwała Rady Kolegium Gospodarki Światowej w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia: sekretarza komisji, członka komisji i recenzenta; 

12.06.2018 r. (wpłynęło do biura KGŚ 28.06.2018 r.) - powołanie przez Centralna Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji hablitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Elizy Przeździeckiej 

04.07.2018 r. - wysłanie dokumentacji  do recenzentów i członków komisji;  
 
Termin nadsyłania recenzji - 15.08.2018 r.
Termin posiedzenia komisji habilitacyjnejermin posiedzenia komisji habilitacyjnej: 24.09.2018 r.
Termin podjęcia przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej Uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych: 26.09.2018 r.

Uchwała Rady Kolegium Gospodarki Światowej z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania dr Elizie Przeździeckiej stopnia naukowego habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych i dyscyplinie ekonomia. 

Uzasadnienie:

Rada Kolegium Gospodarki Światowej podjęła przedmiotową Uchwałę na podstawie:
a. przekazanej dokumentacji postępowania habilitacyjnego, w szczególności: protokołu z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Elizy Przeździeckiej oraz opisu dorobku i recenzji osiągnięć Kandydatki
b. wypowiedzi członków Rady
c. głosowania tajnego.
Rada uznała, iż osiągnięcia naukowe dr Elizy Przeździeckiej stanowią znaczący wkład Autorki w rozwój dyscypliny naukowej ekonomii i w związku z tym Kandydatka spełnia wymogi przewidziane w art. 16 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65 poz. 595 z późn. zm). Mając powyższe na uwadze, Rada Kolegium Gospodarki Światowej podjęła Uchwałę w brzmieniu wyżej przywołanym.


Postępowanie habilitacyjne dr Andżeliki Kuźnar w dziedzinie nauk ekonomicznych i dyscyplinie ekonomia


Data wszczęcia postępowania: 14 czerwca 2017 r.
Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia

Skład komisji habilitacyjnej:
 - prof. dr hab. Marian Gorynia – przewodniczący komisji;
 - dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH – sekretarz komisji;
 - prof. dr hab. Bohdan Jeliński – recenzent;
 - prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – recenzent;
 - prof. dr hab. Juliusz Kotyński – recenzent;
 - prof. dr hab. Janusz Bilski – członek komisji;
 - prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski – członek komisji

Wniosek kandydatki o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat w języku polskim
Autoreferat w języku angielskim

Harmonogram postępowania:

23.06.2017 r. - pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr Andżeliki Kuźnar o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; 

28.06.2017 r. - uchwała Rady Kolegium Gospodarki Światowej w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia: sekretarza komisji, członka komisji i recenzenta; 

12.09.2017 r. - powołanie przez Centralna Komisję do Spraw Stopni i Tytułów komisji habilitacyjnej 


01.10.2017 r. - wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów;  
 
Termin nadsyłania recenzji - 15 listopada 2017 r.
Termin posiedzenia komisji habilitacyjnejermin posiedzenia komisji habilitacyjnej: 19 grudnia 2017 rr.
Termin podjęcia przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej Uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych: 17 stycznia 2018 r.

Uchwała Rady Kolegium Gospodarki Światowej z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie nadania dr Andżelice Kużnar stopnia naukowego habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych i dyscyplinie ekonomia.

Uzasadnienie:

Rada Kolegium Gospodarki Światowej podjęła przedmiotową Uchwałę na podstawie:
a. przekazanej dokumentacji postępowania habilitacyjnego, w szczególności: protokołu z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Andżeliki Kuźnar oraz opisu dorobku i recenzji osiągnięć Kandydatki
b. wypowiedzi członków Rady
c. głosowania tajnego.
Rada uznała, iż osiągnięcia naukowe dr Andżeliki Kuźnar stanowią znaczący wkład Autorki w rozwój dyscypliny naukowej ekonomii i w związku z tym Kandydatka spełnia wymogi przewidziane w art. 16 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65 poz. 595 z późn. zm). Mając powyższe na uwadze, Rada Kolegium Gospodarki Światowej podjęła Uchwałę w brzmieniu wyżej przywołanym.

Postępowanie habilitacyjne dr. Mariusza Próchniaka w dziedzinie nauk ekonomicznych i dyscyplinie ekonomia

Data wszczęcia postępowania: 17 grudnia 2014 r.
Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia

Skład komisji habilitacyjnej:

- prof. dr hab.  Krzysztof Jajuga – przewodniczący komisji
- dr hab. prof. SGH Adam A. Ambroziak – sekretarz komisji
- prof. dr hab. Tomasz Tokarski – członek komisji
- prof. dr hab. Elżbieta Czarny – członek komisji
- prof. dr hab. Maria Podgórska - recenzent
- prof. dr hab. Aleksander Welfe – recenzent
- dr hab. prof. UEP Krzysztof Malaga – recenzent.

Wniosek kandydata o wszczęcie postępowania habilitacyjnego 
Autoreferat w języku polskim 
Autoreferat w języku angielskim

Harmonogram postępowania:

18.12.2014  r. - pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr. Mariusza Próchniaka o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; 

14.01.2015 r.
 Uchwała Rady Kolegium Gospodarki Światowej w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego;
• Uchwały Rady Kolegium Gospodarki Światowej w sprawie wyznaczenia: sekretarza komisji, członka komisji i recenzenta;

09.02.2015 r. - wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów

Termin nadsyłania recenzji - 31.03.2015 r.

Termin posiedzenia komisji habilitacyjnej: 30.09.2015 r.

Termin podjęcia przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej Uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych: 04.11.2015 r.

Uchwała Rady Kolegium Gospodarki Światowej z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie nadania dr. Mariuszowi Próchniakowi stopnia naukowego habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych i dyscyplinie ekonomia.

 

Uzasadnienie:

Rada Kolegium Gospodarki Światowej podjęła przedmiotową Uchwałę na podstawie:
a. przekazanej dokumentacji postępowania habilitacyjnego, w szczególności: protokołu z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Mariuszowi Próchiakowi oraz opisu dorobku i recenzji osiągnięć Kandydata 
b. wypowiedzi członków Rady
c. głosowania tajnego.
Rada uznała, iż osiągnięcia naukowe dr. Mariusza Próchniaka stanowią znaczący wkład Autora w rozwój dyscypliny naukowej ekonomii i w związku z tym Kandydat spełnia wymogi przewidziane w art. 16 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65 poz. 595 z późn. zm). Mając powyższe na uwadze, Rada Kolegium Gospodarki Światowej podjęła Uchwałę w brzmieniu wyżej przywołanym.

Postępowanie  habilitacyjne dr. Tomasza Sławomira Berenta w dziedzinie nauk ekonomicznych i dyscyplinie finanse

Data wszczęcia postępowania: 30 września 2013 r.
Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: finanse
 
Skład komisji habilitacyjnej:

 • prof. dr hab. Witold Jurek - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - przewodniczący komisji
 • prof. dr hab. Leokadia Oręziak - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - sekretarz
 • prof. dr hab. Elżbieta Chrabonszczewska  - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - członek Komisji
 • prof. dr hab. Stanisław Owsiak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - członek Komisji
 • prof. dr hab. Krzysztof Jajuga - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - recenzent
 • prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - recenzent
 • prof. dr hab. Janusz Ostaszewski  - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - recenzent
   

Wniosek kandydata o wszczęcie postępowania  habilitacyjnego 
Autoreferat

Harmonogram postępowania:
30.09.2013 r. - pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr. Tomasza Sławomira Berenta o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
16.10.2013 r.

Termin nadsyłania recenzji - 3.03.2014 r.

Planowany termin posiedzenia komisji habilitacyjnej: 25.03.2014 r.

Planowany termin podjęcia przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej Uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych: 14.05.2014 r.

Uchwała Rady Kolegium Gospodarki Światowej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie nadania dr. Tomaszowi Berentowi stopnia naukowego habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych i dyscyplinie finanse


Uzasadnienie:

Rada Kolegium Gospodarki Światowej podjęła przedmiotową Uchwałę na podstawie:
a. przekazanej dokumentacji postępowania habilitacyjnego, w szczególności: protokołu z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Tomasza Berenta oraz opisu dorobku i recenzji osiągnięć Kandydata 
b. wypowiedzi członków Rady
c. głosowania tajnego.
Rada uznała, iż osiągnięcia naukowe dr. Tomasza Berenta stanowią znaczący wkład Autora w rozwój dyscypliny naukowej finanse i w związku z tym Kandydat spełnia wymogi przewidziane w art. 16 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65 poz. 595 z późn. zm). Mając powyższe na uwadze, Rada Kolegium Gospodarki Światowej podjęła Uchwałę w brzmieniu wyżej przywołanym.


Postępowanie habilitacyjne dr Barbary Dąbrowskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia

Data wszczęcia postępowania: 30 stycznia 2012 r.
Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
 
Skład komisji habilitacyjnej:

 • prof. Krzysztof Jajuga - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - przewodniczący
 • dr hab. Magdalena Kachniewska- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - sekretarz
 • prof. Czesław Domański - Uniwersytet Łódzki
 • prof. Włodzimierz Januszkiewicz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Ewa Dziedzic - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - recenzent
 • prof. Grzegorz Gołembski - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - recenzent
 • prof. Andrzej Lisowski - Uniwersytet Warszawski.

Wniosek kandydatki o wszczęcie postępowania  habilitacyjnego 

Autoreferat
 
Harmonogram postępowania:
28.12.2011 r. - pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr Barbary Dąbrowskiej o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej W Warszawie;
4.01.2012 r. - Uchwała Rady Kolegium Gospodarki Światowej w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego;
4.01.2012 r. - Uchwały Rady Kolegium Gospodarki Światowej w sprawie wyznaczenia: sekretarza komisji, członka komisji i recenzenta ;
30.01.2012 r. - powołanie przez Centralna Komisję do Spraw Stopni i Tytułów:  przewodniczącego komisji, członka komisji, dwóch recenzentów;
7.02.2012 r. - wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów;  
 
Termin nadsyłania recenzji - 22 marca 2012 r.
Planowany termin posiedzenia komisji habilitacyjnej: 1-12 kwietnia 2012 r.
Planowany termin podjęcia przez Radę Kolegium Gospodarki Światowej Uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych: 10 maja 2012 r.

Uchwała Rady Kolegium Gospodarki Światowej o odmowie nadania dr Barbarze Dąbrowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki ekonomiczne i dyscyplinie ekonomia z dnia 10.05.2012 r.

Uzasadnienie Uchwały:
Recenzenci uznali, iż nie zostały spełnione kryteria, którym powinien odpowiadać dorobek naukowy do uzyskania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie komisji głosowali przeciw wnioskowi Zainteresowanej o nadanie stopnia doktora habilitowanego i za opinią o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.