Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Badanie rynku pracy w turystyce. Stan obecny i kierunki dalszych działań

 
Seminarium/Warsztaty
Badania Rynku Pracy w Turystyce
Stan obecny i kierunki dalszych działań
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, Warszawa
Budynek A Sala 222
 
12.09. 2017 r.
Program
 
12 września 2017
9:00-– 9:30
Rejestracja uczestników                                                         
9:30:- 9:45 –
Otwarcie                                                                                  
Seminarium
9:45 – 10:00
System Rad ds. Kompetencji w Polsce - Beata Świercz, PARP -Kierownik Sekcji Rad do spraw Kompetencji
10:00 – 10.15
Zadania Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki w obszarze badania rynku pracy w branżach turystycznych – przewodnicząca SRT dr hab.   Hanna Zawistowska, prof. SGH
10:15 – 10:35
Wyniki analizy prowadzonych w Polsce badań rynku pracy w turystyce –
dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. SGH; mgr Anna Para
10:35 – 10.55
Wyniki badania rynku pracy w turystyce – dr Ewa Bąk-Filipek, Główny Specjalista w Departamencie Turystyki MSiT
 
10:55 – 11:10
Informacja na temat prac nad metodologią badań wybranych obszarów-
dr Tadeusz Burzyński
11:100 -11:30
Dyskusja i podsumowanie
11:30 – 11:50
Przerwa kawowa
Warsztaty
Przygotowanie do badań BKL w branżach turystycznych
11:50– 12:40
Prezentacja specyfiki badań sektorowych BKL (ok. 1 h)
1.         Sektorowy Bilans Kapitału Ludzkiego
          przedstawienie głównych założeń badania;
          korzyści z badania dla sektora turystycznego;
          główne wyniki BKL (ze szczególnym uwzględnieniem sektora turystycznego)
2.         Zaprezentowanie przykładowych badań kompetencji w branży turystycznej
12:40 – 13:00
3. Komentarze i dyskusja po prezentacji
13:00- 13:30
Przerwa kawowa
13:30 – 15:30
Identyfikacja potrzeb branż turystycznych- Cel - określenie potrzeb informacyjnych branży − panel ekspercki (dyskusja grupowa o potrzebach badawczych sektora turystycznego)  
  • Co wiemy? Diagnoza aktualnego zasobu informacji
- obecnie realizowane badania / istniejące raporty
  • Co chcemy wiedzieć? Formułowanie problemu badawczego
- określenie potrzeb informacyjnych sektora turystycznego 
- próba zdefiniowania celów badawczych i głównych pytań badawczych
- zdefiniowanie odbiorców badania
- określenie sposobów wykorzystania wyników
  • Jak chcemy badać? Zarys podejścia metodologicznego
- zaprezentowanie metod badawczych
- określenie dalszych kierunków działań
15:30 – 16:00
Podsumowanie warsztatów                       


 IMG_7499.jpg