Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Edukacja-Kompetencje- Rynek Pracy w Turystyce - Doświadczenia Krajowe i Europejskie

 
 
RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
pt. „EDUKACJA – KOMPETENCJE – RYNEK PRACY  W TURYSTYCE – DOŚWIADCZENIA KRAJOWE I EUROPEJSKIE” 
                                 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE
                                     Warszawa,  al. Niepodległości 162
                           Aula VII bud. główny, III piętro
 
                08.30 – 09.45 –  Rejestracja uczestników
                09.45 – 10.00 -  Uroczyste otwarcie - dr hab. Hanna Zawistowska  (Przewodnicząca Sektorowej Rady
                                           ds. Kompetencji  -  Turystyka)
                10.00 – 10.30 – Wykład inauguracyjny „ Edukacja dla potrzeb rynku pracy – doświadczenia SGH” –
                                           prof. dr hab. Piotr Wachowiak (Prorektor SGH)
                10.30 – 10.50 – Wystąpienie przedstawiciela PARP -  Daniel Nowak
                                               Funkcjonowanie i zadania sektorowych rad ds. kompetencji w systemie
                                               polskiej gospodarki’’
                10.50 – 11.20 – Wystąpienie przedstawiciela IBE – Andrzej Żurawski
                                          „Kwalifikacje rynkowe i rola sektorowych rad w ich rozwoju – wnioski z raportów
                                         OECD w zakresie Strategii umiejętności 2030”
              11.20 – 12.00 – Wystąpienie przedstawiciela NTG – Alliance – Sylvia Barbone (Kierownik
                                          Projektu NTG Bruksela „Sojusz na rzecz współpracy i relacji pomiędzy edukacją a
                                          pracodawcami w sektorze turystyki” – projekt 8 państw Unii Europejskiej)
              12.00 – 12.20 – Wystąpienie dr.  Dominika Borka - Wicedyrektora Departamentu Turystyki
                                           w Ministerstwie Sportu i Turystyki  „Działania MSiT w obszarze rynku pracy,
                                         edukacji i kwalifikacji   edukacji i kwalifikacji 
 
                12.20 – 13.15  - Przerwa kawowa
 
Pokaz - prezentacja drinków bezalkoholowych. Herbata i jej  zastosowanie -  Jerzy  Czapola (Centrum Szkolenia Barmanów).
 
                13.15 – 13.40 - Wystąpienie dr hab. Hanny Zawistowskiej – Przewodniczącej Sektorowej Rady
                                           ds. Kompetencji – Turystyka nt.  „Bariery we współpracy pomiędzy edukacją a   
                                         przedsiębiorcami na poziomie szkół średnich” (na podstawie Raportów Sektorowej
                                         Rady ds. Kompetencji – Turystyka)
              13.40 – 14.00 – Wystąpienie dr. Tadeusza Burzyńskiego - Wiceprzewodniczącego Rady ds.
                                         Kompetencji -  Turystyka – „Potrzeby szkoleniowe obecne i przyszłe kadr
                                         turystycznych” -  najnowsze badania Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka
              14.00 – 14.15 Dr hab. Michał Roman „Cechy osobowe i kwalifikacje usługodawców w
                                          Agroturystyce”
              14.15 – 15.00 – Dyskusja – Moderator Józef Ratajski
              15.00 – 15.15 – Podsumowanie – dr hab. Hanna Zawistowska
                15.15 – 15.45 - Obiad
`              15.45 – 17.30 – Otwarte posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka                                    
 
Ramowy program posiedzenia
Sektorowej Rady ds Kompetencji Turystyka
 
1.    Udział w konferencji: Kwalifikacje - Edukacja - Rynek Pracy. Doświadczenia Polskie i Europejskie.
2.     Informacja na temat udziału Rady w konsultacjach na temat „Białej księgi regulacji systemu promocji turystycznej w Polsce”.
3.    Projekt nowej rekomendacji SRKT dotyczącej tematyki szkoleń dla sektora turystyki, w związku z przyznaniem przez PARP nowych środków na ten cel.
4.    Działania Rady w 2020 r. - wstępna koncepcja planu.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie Rady (głosowanie elektroniczne).
6.    Sprawy organizacyjne – zmiany w składzie Rady.
7.    Sprawy wniesione.
 
 
 zdjęcie 1.jpg