Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Projekty badawcze : Sektorowa_Rada_ds._Kompetencji_w_Turystyce
Projekty badawcze
 

 sektorowa rada ds. kompetencji - turystyka

 

SRKT.jpgZwiązek Pracodawców Turystyki Lewiatan wraz z Partnerami: Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Instytutem Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. rozpoczęli realizację projektu nr UDA-POWR 02.12.00-00-0010/16 pn. „Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Turystyka”.

Celem projektu jest dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb przedsiębiorców poprzez powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Turystyka. Rekomendowane będą rozwiązania lub zmiany legislacyjne w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze turystyki mogące wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach). SR współpracować będzie w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców, określi obszary badawcze odnoszące się do kompetencji w sektorze turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach oraz będzie zlecała ww. badania. SR będzie identyfikowała potrzeby tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji, przekazywała informacje nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb sektora turystyki w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w sektorze turystyki.

 

Więcej informacji na stronie:http://www.pracodawcyturystyki.pl/

 

 Współpraca szkół z przedsiębiorcami

 
 

 Ogłoszenia

 

Operator MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp.k. wydłuża nabór do projektu „Kompetencje dla branży turystycznej”. Zgłoszenia na szkolenia będą przyjmowane do 26 czerwca 2020 r. Informacje szczegółowe znajdują się na stronie Operatora: http://kompetencjedlaturystyki.pl/

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

 

 Wydarzenia

 

ROK 2017

Podpisanie przez Radę ds. Kompetencji - Turystyka listu intencyjnego z Izbą Gospodarczą „Krąg Turystyki Zdrowotnej”

Seminarium nt. Badania rynku pracy w turystyce. Stan obecny i kierunki dalszych działań - 12 września 2017 r.

Spotkanie  nt. Porozumienia edukacyjne w branżach turystycznych - 17 listopada 2017 r.

Spotkanie  nt. Współpraca przedsiebiorców ze szkołami. Badanie BKL w branżach turystycznych - 15 grudnia 2017 r.

ROK 2018

Seminarium nt. Wypracowanie skutecznych metod współpracy szkół kształćących kadry dla potrzeb branż turystycznych z przedsiębiorcami: Porozumienia sektorowe

ROK 2019

Seminarium nt. Bariery we współpracy szkół średnich kształcących kadry dla potrzeb branż turystycznych z przedsiębiorcami.  Rekomendacje dla Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Turystyka - 27 września 2019 r.

Otwarte posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji  Turystyka. Konferencja  nt. Edukacja - Kompetencje - Rynek pracy w Turystyce - Doświadczenia Krajowe i Europejskie - 22.11.2019 r.

Animacja dotycząca rekomendacji rad sektorowych oraz zasad i etapów rekrutacji przedsiębiorców

PROJEKT "PILOTAŻOWE WDROŻENIE SEKTOROWEJ RAMY KWALIFIKACJI W TURYSTYCE"

Otwarte posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka w dniu 12.12.2019 r.

ROK 2020

Spotkanie informacyjno - konsultacyjne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka z przedstawicielami branż turystycznych
w dniu 6.02.2020 r.
 

Wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

Wsparcie działań pakietu antykryzysowego środkami Polityki Spójności

PARP - Wiemy jak ważne są kompetencje


 Posiedzenie SRKT w dniu 4.11.2020 r.

 dr Dominik Borek - Wybrane aspekty  pomocy prawnej dla organizatorów turystyki w obszarze kompetencji w związku z pandemią

 dr Karol Świtaj - Wybrane aspekty pomocy prawnej dla organizatorów turystyki w obszarze kompetencji w związku z pandemią

 

Posiedzenie + seminarium SRKT w dniu 2.12.2020 r.

 dr Karol Świtaj - Wybrane aspekty pomocy  prawnej dla hotelarzy w obszarze kompetencji w związku z pandemii

 dr Dominik Borek- Wybrane aspekty pomocy prawnej dla hotelarzy w obszarze kompetencji w związku z pandemią

 

 Raporty

 

ROK 2017

Analiza badań rynku pracy w turystyce i identyfikacja luk badawczych wraz z propozycjami badań uzupełniających

Systemy certyfikacji w turystyce krajowej i międzynarodowej

Prawne ramy nabywania kwalifikacji dla potrzeb branż turystycznych. Ocena isteniejacego stanu i propozycje zmian. Część I - Ramy prawne kwalifikacji na poziomie zawodowym i średnim

ROK 2018

Prawne ramy nabywania kwalifikacji dla potrzeb branż turystycznych. Ocena istniejącego stanu i propozycje zmian. Część II - Ramy prawne kwalifikacji na poziomie wyższym

Bariery współpracy przedsiębiorców ze szkołami kształcącymi kadry na poziomie zawodowym i średnim dla potrzeb branży gastronomicznej

Bariery współpracy przedsiębiorców ze szkołami kształcącymi kadry na poziomie zawodowym i średnim dla potrzeb branży hotelarskiej 

Bariery współpracy przedsiębiorców ze szkołami kształcącymi kadry na poziomie zawodowym i średnim dla potrzeb branży turystycznej

ROK 2019

Analiza czeskiego systemu certyfikacji w zakresie usług turystycznych jako narodowego turystycznego certyfikatu ze szczególnym uwzględnieniem wymagań kompetencyjnych osób zaangażowanych w proces tworzenia i funkcjonowania na rynku turystycznym

Bariery we współpracy przedsiębiorców ze szkołami kształcącymi kadry na poziomie wyższym dla potrzeb branży hotelarskiej

Bariery we współpracy przedsiębiorców ze szkołami kształcącymi kadry na poziomie wyższym dla potrzeb branży gastronomicznej

Bariery we współpracy przedsiębiorców ze szkołami kształcącymi kadry na poziomie wyższym dla potrzeb branży organizacji turystyki

Regulacje prawne UE dotyczące kształcenia kadr na poziomie średnim i wyższym dla potrzeb branż turystycznych i ich wpływ na regulacje dotyczące kształcenia w Polsce

Badanie opinii pracodawców na temat obecnych i przyszłych kompetencji pracowników w sektorze turystyki

ROK 2020

Aktualizacja raportu z 2017 r. nt. Systemy certyfikacji w turystyce krajowej i międzynarodowej

Monitorowanie zmianprzepisów prawnych i regulacji dotyczących sektora turystyki oraz edukacji - z uwzględnieniem regulacji antykryzysowych

Regulacja zasad współpracy  przedsiębiorców ze szkołami branżowymi kształcącymi dla potrzeb gastronomii

Regulacja zasad współpracy  przedsiębiorców ze szkołami branżowymi kształcącymi dla potrzeb branży organizacji turystyki

Regulacja zasad współpracy przedsiębiorców ze szkołami branżowymi  kształcącymi dla potrzeb hotelarstwa 

 Foldery

 

Systemy certyfikacji w turystyce krajowej i międzynarodowej

 Rynek pracy w turystyce w świetle dostępnych badań

 Bariery we współpracy przedsiębiorców ze szkołami kształcącymi kadry na poziomie zawodowym i średnim dla potrzeb branży hotelarskiej

 Bariery we współpracy przedsiębiorców ze szkołami kształcącymi kadry na poziomie zawodowym i średnim dla potrzeb branży organizacji turystyki

  Bariery we współpracy przedsiębiorców ze szkołami kształcącymi kadry na poziomie zawodowym i średnim dla potrzeb branży gastronomicznej

 Bariery we współpracy przedsiębiorców ze szkołami kształcącymi kadry na poziomie wyższym dla potrzeb branży gastronomicznej

 Bariery we współpracy przedsiębiorców ze szkołami kształcącymi kadry na poziomie wyższym dla potrzeb branży hotelarskiej

 Regulacje prawne UE dotyczące kształcenia kadr na poziomie średnim i wyższym dla potrzeb branż turystycznych i ich wpływ na regulacje dotyczące kształcenia w Polsce

 Prawne ramy nabywania kwalifikacji dla potrzeb branż turystycznych. Ocena istniejącego stanu i propozycje zmian. Ramy prawne kwalifikacji na poziomie zawodowym i średnim

 Bariery we współpracy przedsiębiorców ze szkołami kształcącymi kadry na poziomie wyższym dla potrzeb branży organizacji turystyki

 Monitorowanie zmian przepisów prawnych i regulacji dotyczących sektora turystyki i edukacji - z uwzględnieniem regulacji antykryzysowych 

 Regulacja zasad współpracy przedsiębiorców ze szkołami branżowymi kształcącymi dla potrzeb branży   gastronomicznej. Rekomendacje dla SRKT

 

 

 

 ZAPYTANIA O CENĘ

 
​1. Opracowanie raportu na temat: Regulacja zasad współpracy przedsiębiorców ze szkołami branżowymi kształcącymi dla potrzeb branży organizacji turystyki. Rekomendacje dla SRKT
Termin złożenia oferty: 3.04.2020 r. do godz. 22.00 na adres e-mail: elaw@sgh.waw.pl 
 
2. Opracowanie raportu na temat: Regulacja zasad współpracy przedsiębiorców ze szkołami branżowymi kształcącymi dla potrzeb gastronomii. Rekomendacje dla SRKT
Termin złożenia oferty: 3.04.2020 r. do godz. 22.00 na adres e-mail: elaw@sgh.waw.pl
 
3. Opracowanie raportu na temat: Regulacja zasad współpracy przedsiębiorców ze szkołami branżowymi kształcącymi dla potrzeb hotelarstwa. Rekomendacje dla SRKT
Termin złożenia oferty: 3.04.2020 r. do godz. 22.00 na adres e-mail: elaw@sgh.waw.pl

4. Opracowanie raportu na temat: Monitorowanie zmian przepisów prawnych i regulacji dotyczących sektora turystyki oraz edukacji – z uwzględnieniem regulacji antykryzysowych

Złożenie oferty do dnia 26. 06.2020 r. do godz. 22.00 na adres e-mailowy: elaw@sgh.waw.pl

Zapytanie o cenę

Formularz ofertowy

Klauzula

5.Opracowanie raportu na temat: Systemy certyfikacji w turystyce krajowej i międzynarodowej

Termin złożenia oferty: 9.09.2020 do godz. 22.00 na adres: elaw@sgh.waw.pl

Zapytanie o cenę

Formularz ofertowy

Klauzula 
 
 

 Skład Rady

 

sektorowa_rada.jpg

 1. Hanna Zawistowska – Szkoła Główna Handlowa Przewodnicząca Rady
 2. Tadeusz Burzyński – Instytut Turystyki w Krakowie V-ce Przew. Rady
 3. Józef Ratajski – Związek Pracodawców Turystyki – Lewiatan V-ce Przewodniczący Rady
 4. Zbigniew Głąbiński – Forum Turystyki Regionów . Zespołu branżowy- Piloci przewodnicy
 5. Andrzej Szymański – Izba Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej. Zespół branżowy – Biura Podróży
 6. Iwona Szałkowska – Ministerstwo Rozwoju. Zespół branżowy – Hotelarstwo
 7. Teresa Buczak – Polska Organizacja Turystyczna Zespół Branżowy – Piloci Przewodnicy
 8. Izabella Stelmańska – Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego. Zespół branżowy- Biura Podroży
 9. Krzysztof Szadurski – Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego- Zespół branżowy- Hotele    Przewodniczący Zespołu
 10. Zbigniew Kowal – Przedsiębiorca. Global Serwiss Zespół branżowy- Biura Podróży. Przewodniczący Zespołu
 11. Roman Mandyna – Przedsiębiorca. Merigo Sp.Z.o.o Zespół branżowy – Biura Podróży
 12. Małgorzata Czechowska – Przedsiębiorca. Grupa TRIP. Zespół branżowy — Hotele
 13. Andrzej Burkiewicz – Przedsiębiorca. Hotel Warszawa w Augustowie. Zespół branżowy – Hotele
 14. Mariusz Barczak – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy .Zespół branżowy – Hotele
 15. Zbigniew Stankiewicz – Dyr. ZSGH Kołobrzeg Zespół branżowy – Gastronomia
 16. Marlena Bednarska – Wyższa Szkoła Ekonomiczna Poznań. Zespół branżowy – Biura Podróży 
 17. Zygmunt Kruczek – Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki. Zespół branżowy – Piloci Przewodnicy. Przewodniczący Zespołu
 18. Aleksandra Wąsik – Związek Nauczycielstwa Polskiego . Zespół branżowy – Gastronomia
 19. Małgorzata Rafał – Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna. Zespół branżowy - Piloci
 20. Wojciech Fronczak – HoReCa Expert Warszawa. Zespół branżowy – Gastronomia. Przewodniczący Zespołu
 21. Agnieszka Sikorska – Śląska Organizacja Turystyczna. Zespół branżowy – Piloci Przewodnicy
 22. Piotr Mielec - Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - Zespół branżowy - Gastronomia
 23. Piotr Gryszel - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Zespół branżowy - Piloci i Przewodnicy
 24. Adam Chrząstowski - Zespół branżowy - Gastronomia
 25. Bartłomiej Walas - Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologoo w Suchej Beskidzkiej - Zespół branżowy - Hotele
 26. Radosław Fischbach - Hotel Nosalowy Dwór - Zespół branżowy - Gastronomia
 27.  Krzysztof Grządziel - właściciel uzdrowiska Wieniec Zdrój Zespół branżowy - Hotele
 28.  Stanisław Gawroński - Dyrektor hotelu Gromada w Warszawie. Zespół branżowy- Hotele
 29. Jerzy Czapla - Stowarzyszenie Barmanów w Legionowie - Zespół branżowy Gastronomia