Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Kobieta i biznes

 

Czasopismo jest wydawane raz w roku we współpracy ze stowarzyszeniem Międzynarodowe Forum Kobiet. Pierwszy numer czasopisma ukazał się w 1993 r. Od 2012 r. "Kobieta i Biznes" ukazuje się w formie elektronicznej. Czasopismo ma 5 pkt parametrycznych. ​

Redaktor: dr hab. Ewa Lisowska, prof. SGH
Sekretarz redakcji: dr Małgorzata Szafranowicz
 
Rada Naukowa:
Jovina Ang, prof. Singapore University of Technology and Design
Halina Brdulak, prof. SGH
Bożena Leven, prof. The College of New Jersey
Jacek Miroński, prof. dr hab.
Anna Para, dr, Lucerne University of Applied Sciences and Arts​
Ewa Rumińska-Zimny, dr, Międzynarodowe Forum Kobiet
 
Zasady recenzowania artykułów
Począwszy od 2013 r. Redakcja wprowadza nowe zasady recenzowania artykułów, dostosowane do wymogów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Każdy artykuł jest oceniany przez dwóch niezależnych recenzentów spoza Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). Recenzja jest opracowywana w formie pisemnej według zunifikowanego formularza i kończy się wnioskiem o dopuszczenie artykułu do publikacji lub jego odrzucenie. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; raz w roku jest publikowana na stronie internetowej lista recenzentów współpracujących z czasopismem. Formularz_recenzji.docFormularz_recenzji.doc


Informacje dla autorów 
  • ​Teksty są przyjmowane w okresie do końca sierpnia każdego roku i podlegają wstępnej kwalifikacji przed wysłaniem do recenzentów.  
  • Czasopismo nie pobiera opłat za publikacje.  
  • Średni czas, w jakim autorzy otrzymują informację o wstępnej ocenie przesłanych manuskryptów to 2 tygodnie, zaś czas recenzji to 3 tygodnie. Średni czas, w jakim publikowany jest artykuł wynosi 20 tygodni.  
  • Dostarczony tekst powinien być napisany w MS Word, czcionka 12 pkt, odstęp 1,5 wiersza.  
  • Wszystkie rysunki należy dostarczyć w wersji edytowalnej i tonacji czarno-białej. Wyróżnienia należy ograniczyć do niezbędnego minimum i zaznaczyć boldem. 

Zapora ghostwriting i guest authorship
Ze zjawiskiem ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie artykułu i nie ujawnił swojego udziału jako jeden z autorów lub też jego rola nie została ujawniona w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Guest authorship to sytuacja, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem bądź współautorem publikacji.
Aby przeciwdziałać wskazanym przypadkom, Redakcja „Kobiety i Biznes” wprowadza następujące procedury:

 

  1. Każdy z autorów podpisuje oświadczenie, w którym wskazuje, że praca przedstawiona do publikacji jest jego własnym i oryginalnym opracowaniem.
  2. W przypadku dwóch lub większej liczby autorów jednego artykułu, redakcja wymaga ujawnienia wkładu każdego z nich w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji każdego autora w zakresie koncepcji, założeń, metod itd.).
  3. Redakcja zapewnia, że wszelkie wykryte przypadki nieuczciwości naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, w tym instytucji zatrudniającej autora, stowarzyszenia edytorów naukowych.
  4. Redakcja zobowiązuje się do dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej.

Czasopismo wydawane jest w języku polskim i angielskim. Wszystkie opracowania dostępne są także w bazach ProQuest, EBSCO, BazEkon.

Rocznik 2022 Kobieta_i_Biznes_2022.pdfKobieta_i_Biznes_2022.pdf
Wybrane_cechy_dowódcze_kobiet.pdfWybrane_cechy_dowódcze_kobiet.pdf
Kobiety_i_mężczyźni_w_zarządach_i_radach_nadzorczych_głównych_nadawców_telewizyjnych.pdfKobiety_i_mężczyźni_w_zarządach_i_radach_nadzorczych_głównych_nadawców_telewizyjnych.pdf
Analiza_różnic_w_wysokości_emerytur_kobiet_i_mężczyzn.pdfAnaliza_różnic_w_wysokości_emerytur_kobiet_i_mężczyzn.pdf
Determinanty_wyborów_zakupowych.pdfDeterminanty_wyborów_zakupowych.pdf

Selected_commandery_distinguishing.pdfSelected_commandery_distinguishing.pdf
The_imbalance_in_numbers_between.pdfThe_imbalance_in_numbers_between.pdf
Analysing_the_differences_in_amounts_of_pensions_of_men_and_women.pdfAnalysing_the_differences_in_amounts_of_pensions_of_men_and_women.pdf
Determinants_of_purchasing_choices.pdfDeterminants_of_purchasing_choices.pdf

Rocznik 2021 Kobieta_i_Biznes_2021.pdfKobieta_i_Biznes_2021.pdf
Marka_osobista_CEO.pdfMarka_osobista_CEO.pdf
Działania_na_rzecz_wzmacniania_pozycji_kobiet_w_organizacji.pdfDziałania_na_rzecz_wzmacniania_pozycji_kobiet_w_organizacji.pdf
Badanie_kluczowych_czynników_sukcesu_kobiet_w_biznesie.pdfBadanie_kluczowych_czynników_sukcesu_kobiet_w_biznesie.pdf

The_CEO's_personal_brand.pdfThe_CEO's_personal_brand.pdf
Empowering_women_in_organization_good_practices.pdfEmpowering_women_in_organization_good_practices.pdf
The_study_of_key_success_factors_in_business.pdfThe_study_of_key_success_factors_in_business.pdf

Rocznik 2020 Kobieta_i_Biznes_2020.pdfKobieta_i_Biznes_2020.pdf
Podzial_pracy_odplatnej_i_nieodplatnej_miedzy_kobiety_a_mężczyzn.pdfPodzial_pracy_odplatnej_i_nieodplatnej_miedzy_kobiety_a_mężczyzn.pdf
Gender_gap_we_wladzach_uniwersytetow.pdfGender_gap_we_wladzach_uniwersytetow.pdf
Dobra_i_zla_sytuacja_finansowa_starszych_wdow_w_Polsce.pdfDobra_i_zla_sytuacja_finansowa_starszych_wdow_w_Polsce.pdf

The_division_of_paid_and_unpaid_work_between_women_and_men.pdfThe_division_of_paid_and_unpaid_work_between_women_and_men.pdf
Gender_gap_in_university_authorities.pdfGender_gap_in_university_authorities.pdf
The_good_and_the_bad_situation_of_older_Polish_widows.pdfThe_good_and_the_bad_situation_of_older_Polish_widows.pdf

Rocznik 2019  Kobieta_i_Biznes_2019.pdfKobieta_i_Biznes_2019.pdf
Kobiety_na_stanowiskach_menedzerskich_a_konkurencyjnosc_firm.pdfKobiety_na_stanowiskach_menedzerskich_a_konkurencyjnosc_firm.pdf
Oblicza_ubostwa_kobiet_w_Polsce.pdfOblicza_ubostwa_kobiet_w_Polsce.pdf
Plec_a_kompetencje_menedzerskie_w opinii_podwladnych.pdfPlec_a_kompetencje_menedzerskie_w opinii_podwladnych.pdf

Women_at_managerial_positions_competittiveness_of_companies.pdfWomen_at_managerial_positions_competittiveness_of_companies.pdf
The_faces_of_womens_poverty_in_Poland.pdfThe_faces_of_womens_poverty_in_Poland.pdf
Gender_and_managerial_competencies_as_viewed_by_subordinates.pdfGender_and_managerial_competencies_as_viewed_by_subordinates.pdf

Rocznik 2018

Uwarunkowania_sukcesu_kobiet.pdfUwarunkowania_sukcesu_kobiet.pdf
Argumenty_za_sponsoringiem.pdfArgumenty_za_sponsoringiem.pdf
Kobiety_na_rynku_pracy_w_Polsce_i_USA.pdfKobiety_na_rynku_pracy_w_Polsce_i_USA.pdf
The_conditions_of_womens _uccess.pdfThe_conditions_of_womens _uccess.pdf
Why_career_sponsorship_matters_for_advancing_women.pdfWhy_career_sponsorship_matters_for_advancing_women.pdf
Women_in_the_labour_market_in_Poland_and_USA.pdfWomen_in_the_labour_market_in_Poland_and_USA.pdf

Rocznik 2017.pdf        Numer 1-4/2017
Rocznik 2016.pdf        Numer 1-4/2016
Rocznik 2015.pdf        Numer 1-4/2015
Rocznik 2014.pdf        Numer 1-4/2014
Rocznik 2013.pdf​        Numer 1-4/2013
Rocznik 2012.pdf        Numer 1-4/2012
Rocznik 2011.pdf        Numer 1-4/2011
Rocznik 2010.pdf        Numer 1-4/2010 
Rocznik 2009.pdf​        Numer 1-4/2009 

 
 
 

 Kontakt: ewa.lisowska@sgh.waw.pl