Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Procedura recenzowania

 
​1. Artykuły nadesłane do „WERI Working Papers” podlegają wstępnej kwalifikacji przez członków Redakcji, a następnie są przesyłane do dwóch niezależnych recenzentów.
 
2. Recenzentami są osoby, które nie są zatrudnione w redakcji oraz jednostce wydającej czasopismo.
 
3. Od 31 grudnia 2011 r. artykuły są recenzowane w systemie double-blind review proces, tzn. autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. Pełna lista recenzentów znajduje się na stronie internetowej czasopisma oraz podlega publikacji raz w roku w papierowym wydaniu pierwszym numeru od 2012 r.
 
4. Recenzja ma formę pisemną lub elektroniczną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. W przypadku sprzecznych opinii recenzentów decyzję podejmuje Redakcja.
 
5. Recenzja ma formę pisemną i jest dostarczona w formie papierowej lub elektronicznej. Formularz recenzji jest dostępny na stronie internetowej czasopisma.
 
6. Autor otrzymuje recenzję do wiadomości.
 
7. W przypadku zgłoszenia sugestii i poprawek przez recenzentów i redaktorów, warunkiem publikacji jest ich uwzględnienie lub w inny sposób ustosunkowanie się do nich przez autora. W takich przypadkach ostateczną decyzję o publikacji podejmuje Redakcja