Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Working Papers

 
Redaktor Naczelny
Prof. dr hab. Marzenna A. Weresa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Rada Naukowa
Prof. dr hab. Usha Nair Reichert – Giorgia Institute of Technology, USA
dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Andreas Bielig, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Jürgen Wandel, prof. SGH, Szkoła główna Handlowa w Warszawie
 
Redakcja:
Prof. dr hab. Józef Olszyński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. dr hab. Günter Heiduk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Mariusz-Jan Radło, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
Redaktorzy tematyczni:
Ekonomia: dr Krzysztof Falkowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Innowacje: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zarządzanie: dr Ewa Sońta-Drączkowska, Szkoła Główna Handlowa
Redaktor językowy/ Redaktor statystyczny:
dr Tomasz M. Napiórkowski, M.B.A.
 
Sekretarz Redakcji
Renata Lipińska-Płońska (email: rlipin@sgh.waw.pl)
 
Recenzenci w latach 2013 - 2015:
Prof. Horatiu Dragomirescu, Bucharest Academy of Economic Studies
Prof. dr Pablo Colazzo, Vienna University of Economics, Austria
Prof. dr hab. Anna Zorska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. dr hab. Jürgen Wandel, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr inż. Radosław R. Okulski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
dr Tomas Ricka, University of Economics, Prague, Czech Republik
Prof. dr hab. Józef Olszyński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie