Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Zakład Badań nad Gospodarką Niemiecką | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KGS - IGS - Zakład Badań nad Gospodarką Niemiecką - Publikacje
 

 Najnowsze publikacje pracowników Zakładu

 

prof. dr hab. Jurgen Wandel

 • J. Wandel, K. Hahlbrock, D. Epshtein (2013): Why are Russia’s agroholdings so pervasive in the oblast Belgorod? Evidence from case stud-ies and farm-level data, in: Post-Communist Economies, vol 25 n 1, March.
 • M. Petrick, J. Wandel, K. Karsten (2012): Rediscovering the Virgin Lands: Agricultural investment and rural livelihoods in a Eurasian frontier area, in: World Development, http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.09.015.
 • J. Wandel, V. Valentinov (2012): The nonprofit catallaxy: An Austrian economics perspective on the nonprofit sector, in: VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, DOI 10.1007/s11266-012-9330-9, September, pp. 1-12.
 • J. Wandel (2011): Business Groups and Competition in Post-Soviet Transition Economies: The Case of Russian “Agroholdings”, in: Review of Austrian Economics, Vol. 24, No. 4, S. 403-450 (DOI: 10.1007/s11138-011-0152-6Online First).
 • J. Wandel, A. Pieniadz, T. Glauben (2011): What is Success and What is Failure of Transition? A Critical Review of Two Decades of Agricultural Reform in the Europe and Central Asia Region, in: Post-Communist Economies, Vol. 23, No. 2, June, pp. 139-162.

prof. dr hab. Andreas Bielig

 • A. Bielig, Die Rolle des Geistigen Eigentums in der Wirtschaft. Theorie und Praxis, Habilitation Work, Warsaw School of Economics, Warsaw 2013.
 • A. Bielig, Intellectual Property and economic development in Germany. Empirical evidence for 1999-2009, in: European Journal of Law and Economics, vol. 33/2012, DOI: 10.1007/s10657-012-9324-5, online: http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1007/s10657-012-9324-5
 • A. Bielig, The impact of intellectual property on economic development in a comparative perspective: Evidence from Germany and Poland, in: Olszynski, J., Kunze, C. (eds.), Polens Wirtschaft. Transformation, EU-Integration, Aufholprozess, Krisenbewältigung, Transformation. Leipziger Beiträge zu Wirtschaft und Gesellschaft vol. 29, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig, pp. 103-119.
 • A. Bielig, Intellectual Property and economic development in Poland. Empirical evidence for 2003-2009, in: Osteuropa Wirtschaft, vol. 56., No. 3/4, 2011, pp. 112-127.
 • A. Bielig, Der Schutz geistiger Eigentumsrechte polnischer Unternehmen in Deutschland. Ein empirischer Vergleich mit dem polnischen Schutzsystem, in: Osteuropa Wirtschaft, vol. 55, No. 1/2, 2010, pp. 62-79.

 
dr Katarzyna Kamińska

 
 • ​K.Kamińska, Institutional and legal conditions for the German stabilization policy during the economic crisis 2008/2009, czasopismo Law and Economics; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Volume 15, Issue 4, December 2016, pp. 469 – 480.
 •  Personalizm ekonomiczny a społeczna gospodarka rynkowa- studium porównawcze, publikacja pokonferencyjna III Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej z cyklu Jeden świat – wiele kultur, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz  9 (2016), pp. 52 – 66.
 •  K.Kamińska, Podstawy etyczne ładu konkurencyjnego w ujęciu Waltera Euckena, ”Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym”, vol. 20, nr 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, pp. 63 – 75.

 
dr Waldemar Milewicz

 
 • „Proces wyboru inwestora branżowego lub konsorcjum z udziałem inwestora branżowego w procesie prywatyzacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. – studium przypadku” [w:]  „Zeszyty Naukowe nr 78” (Seria Administracja i Zarządzanie (5) 2008, numer specjalny), red. S. Antczak, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008;   http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=14604&catid=129:rynek-ubezpieczeniowy&Itemid=151) 
 • „Proces prywatyzacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. a jego zgodność z wybranymi przepisami prawa bankowego” [w:] „Regionalizacja w funkcjonowaniu nowoczesnego przedsiębiorstwa” (monografie nr 66), red. M. Cisek, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006
 • "Business strategies for SMEs and larger companies", monografia "Management of information in the age of digital transformation. The private and public sector",  red. Edyta Bombiak, Jolanta Brodowska - Szewczuk, ​Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2019
 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.