Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Zakład Badań nad Gospodarką Niemiecką | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KGS - IGS - Zakład Badań nad Gospodarką Niemiecką - Publikacje
 

 Najnowsze publikacje pracowników Zakładu

 

prof. dr hab. Józef Olszyński

 • C. Kunze, J. Olszyński (ed.), Polens Wirtschaft. Transformation, EU-Integration, Aufholprozess,Krisenbewältigung, Leipziger Universitätsverlag 2012;
 • K. Falkowski, J. Olszyński (red.), Zmiana miejsca Niemiec i Rosji w gospodarce światowej w I dekadzie XXI wieku. Implikacje dla Polski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • J. Olszyński, Implikacje kryzysu w Niemczech dla polsko-niemieckich stosunków gospodarczych i gospodarki Polski, „Zeszyty Naukowe KGŚ” nr 33/2012.
 • J. Olszyński (red.), Polska i Niemcy w Unii Europejskiej. Gospodarki i przedsiębiorstwa w procesie integracji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.

prof. dr hab. Jurgen Wandel

 • J. Wandel, K. Hahlbrock, D. Epshtein (2013): Why are Russia’s agroholdings so pervasive in the oblast Belgorod? Evidence from case stud-ies and farm-level data, in: Post-Communist Economies, vol 25 n 1, March.
 • M. Petrick, J. Wandel, K. Karsten (2012): Rediscovering the Virgin Lands: Agricultural investment and rural livelihoods in a Eurasian frontier area, in: World Development, http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.09.015.
 • J. Wandel, V. Valentinov (2012): The nonprofit catallaxy: An Austrian economics perspective on the nonprofit sector, in: VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, DOI 10.1007/s11266-012-9330-9, September, pp. 1-12.
 • J. Wandel (2011): Business Groups and Competition in Post-Soviet Transition Economies: The Case of Russian “Agroholdings”, in: Review of Austrian Economics, Vol. 24, No. 4, S. 403-450 (DOI: 10.1007/s11138-011-0152-6Online First).
 • J. Wandel, A. Pieniadz, T. Glauben (2011): What is Success and What is Failure of Transition? A Critical Review of Two Decades of Agricultural Reform in the Europe and Central Asia Region, in: Post-Communist Economies, Vol. 23, No. 2, June, pp. 139-162.

prof. dr hab. Andreas Bielig

 • A. Bielig, Die Rolle des Geistigen Eigentums in der Wirtschaft. Theorie und Praxis, Habilitation Work, Warsaw School of Economics, Warsaw 2013.
 • A. Bielig, Intellectual Property and economic development in Germany. Empirical evidence for 1999-2009, in: European Journal of Law and Economics, vol. 33/2012, DOI: 10.1007/s10657-012-9324-5, online: http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1007/s10657-012-9324-5
 • A. Bielig, The impact of intellectual property on economic development in a comparative perspective: Evidence from Germany and Poland, in: Olszynski, J., Kunze, C. (eds.), Polens Wirtschaft. Transformation, EU-Integration, Aufholprozess, Krisenbewältigung, Transformation. Leipziger Beiträge zu Wirtschaft und Gesellschaft vol. 29, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig, pp. 103-119.
 • A. Bielig, Intellectual Property and economic development in Poland. Empirical evidence for 2003-2009, in: Osteuropa Wirtschaft, vol. 56., No. 3/4, 2011, pp. 112-127.
 • A. Bielig, Der Schutz geistiger Eigentumsrechte polnischer Unternehmen in Deutschland. Ein empirischer Vergleich mit dem polnischen Schutzsystem, in: Osteuropa Wirtschaft, vol. 55, No. 1/2, 2010, pp. 62-79.

dr Katarzyna Kamińska

 • ​K.Kamińska, Institutional and legal conditions for the German stabilization policy during the economic crisis 2008/2009, czasopismo Law and Economics; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Volume 15, Issue 4, December 2016, pp. 469 – 480.
 • K.Kamińska, Personalizm ekonomiczny a społeczna gospodarka rynkowa- studium porównawcze, publikacja pokonferencyjna III Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej z cyklu Jeden świat – wiele kultur, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz  9 (2016), pp. 52 – 66.
 •  K.Kamińska, Podstawy etyczne ładu konkurencyjnego w ujęciu Waltera Euckena, ”Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym”, vol. 20, nr 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, pp. 63 – 75. 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.