Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Zakład Badań nad Gospodarką Niemiecką | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KGS - IGS - Zakład Badań nad Gospodarką Niemiecką - Publikacje
 

 Najnowsze publikacje pracowników Zakładu

 

prof. dr hab. Jurgen Wandel

 • Wandel, Jürgen; Kamińska, Katarzyna (eds.., 2020) 15 Jahre gemeinsam in der EU: Errungenschaften und aktuelle Herausforderungen für die polnische und deutsche Wirtschaftspolitik. Warsaw: Warsaw School of Economics.
 • Wandel, Jürgen (2020): Book Review: Ordoliberalism and European Economic Policy: Be-tween Realpolitik and Economic Utopia., Dold, Malte, Krieger, Tim Routledge (2019), 276 pp. ISBN: 978–0367193812, in: Economic Affairs, Vol. 40, 2, pp. 310–312 (http://dx.doi.org/10.1111/ecaf.12399).
 • Wandel, Jürgen; Kamińska, Katarzyna (eds., 2019): Europa- und Wirtschaftspolitik Polens und Deutschlands: Aktuelle Tendenzen und Implikationen für die bilateralen Wirtschaftsaktivitäten. Warsaw: Warsaw School of Economics, 
 • Wandel, Jürgen (2019): Do free trade agreements promote sneaky protectionism? A classical liberal perspective, in: International Journal of Management and Economics, 55(3), pp. 1–16, DOI: https://doi.org/10.2478/ijme-2019-0017 
 • Wandel, Jürgen (2019): Prospects for an ordoliberal reform of the European Union, in: Economic Affairs, Vol. 39, 1, pp. 1–16. (DOI: 10.1111/ecaf.12334).

Publications Wandel-2020.pdfPublications Wandel-2020.pdf


prof. dr hab. Andreas Bielig

 • A. Bielig, Poland’s competitive position in the use of digital technology, w: Poland Competitiveness Report 2019. International       competitiveness in the context of development of industry 4.0, red. Arkadiusz Kowalski, Marzenna Weresa, World Economy
  Research Institute, SGH, Warszawa 2019, p. 281-294
 • A. Bielig, Digitale Transformation in Deutschland. Gegenwärtiger Stand und Probleme (engl.: Digital transformation of Germany. Current status and problems), w: Polityka Gospodarcza Niemiec i Polski w kontekście europejskim. Aktualne tendencje i implikacje dla wspólpracy bilateralnej, red. Jürgen Wandel, Katarzyna Kamińska, Officyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019,,171-194
 • A. Bielig, Wyzwanie związane z cyfryzacją dla Społecznej Gospodarki Rynkowej w Niemczech, w: Społeczna Gospodarka Rynkowa a wartości europejskie, red. Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2019, 83-201
 • A. Bielig, German-Polish trade relations from the perspective of trade in value added with specific focus on trade in digital technologies, Contribution to Statutory Research of World Economy Research Institute 2019, Warsaw School of Economics, published soon
 • A. Bielig, Bilateral trade and investment between Britain and Germany ahead of the UK’s impending departure from the European Union, w: Brexit and the Consequences for International Competitiveness, red. Arkadiusz Michał Kowalski, Palgrave Macmillan, Cham 2018, 117-139
 

dr Katarzyna Kamińska

 • Kamińska K., Kulińska-Sadłocha E., (2019), Społeczna Gospodarka Rynkowa a europejskie wartości, Biuletyn PTE nr 4(87), s. 146 -150.
 • Furmańska-Maruszak, A., Kamińska, K. (2018), Institutional and legal approach to eldercare versus sustainable work concept in selected European Union countries, EKONOMIA I PRAWO. ECONOMICS AND LAW, Volume 17, Issue 3, September, ss. 252-264.
 • Kamińska K., Społeczna Gospodarka Rynkowa: Polska i integracja europejska – o międzynarodowym seminarium naukowym w Ełku, Biuletyn PTE nr 3(78) sierpień 2017, ss. 75-79, stron 5
 • K.Kamińska, Institutional and legal conditions for the German stabilization policy during the economic crisis 2008/2009, czasopismo Law and Economics; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Volume 15, Issue 4, December 2016, pp. 469 – 480
 • Personalizm ekonomiczny a społeczna gospodarka rynkowa- studium porównawcze, publikacja pokonferencyjna III Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej z cyklu Jeden świat – wiele kultur, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz  9 (2016), pp. 52 – 66.
 •  K.Kamińska, Podstawy etyczne ładu konkurencyjnego w ujęciu Waltera Euckena, ”Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym”, vol. 20, nr 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, pp. 63 – 75.
 
dr Waldemar Milewicz
 
 • „Proces wyboru inwestora branżowego lub konsorcjum z udziałem inwestora branżowego w procesie prywatyzacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. – studium przypadku” [w:]  „Zeszyty Naukowe nr 78” (Seria Administracja i Zarządzanie (5) 2008, numer specjalny), red. S. Antczak, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008
 • „Proces wyboru doradcy prywatyzacyjnego dla Ministerstwa Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. – studium przypadku” [w:] „Zeszyty Naukowe nr 79” (Seria Administracja i Zarządzanie (6) 2008, numer specjalny), red. S. Antczak, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008; 
 • „Proces prywatyzacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. a jego zgodność z wybranymi przepisami prawa bankowego” [w:] „Regionalizacja w funkcjonowaniu nowoczesnego przedsiębiorstwa” (monografie nr 66), red. M. Cisek, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006
 • "Business strategies for SMEs and larger companies", monografia "Management of information in the age of digital transformation. The private and public sector",  red. Edyta Bombiak, Jolanta Brodowska - Szewczuk, ​Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2019