Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Zakład Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KGS - Instytut Statystyki i Demografii - Zakład Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej - Publikacje
 

 Publikacje pracowników Katedry

 
 
 Dr hab. Arkadiusz Michał Kowalski, prof. SGH
 • A.M. Kowalski (2018), Benefits of Broadening the Analysis of International Competitiveness: The Case of CEE Countries, “AIB Insights”, Vol. 18, No. 1, pp. 7-11.
 • M.A. Weresa, A.M. Kowalski, E.B. Sieńko-Kułakowska (2017), Rozwój klastrów i metody ewaluacji, Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • M.A. Weresa, A.M. Kowalski, M. Mackiewicz (2017), The National Innovation System of the Republic of Poland: Policy Implications for Korea and V4 Countries, in: Korea Development Institute, 2016/17 Knowledge Sharing Program with Visegrad Group: Science, Technology, and Innovation Policies for Economic Development: Korea and Visegrad Group, Ministry of Strategy and Finance, Republic of Korea, pp. 203-241.
 • M.A. Weresa, A.M. Kowalski, M. Mackiewicz (2017), Promotion of Technology Commercialization: Policies Supporting Startups in Poland, in: Korea Development Institute, 2016/17 Knowledge Sharing Program with Visegrad Group: Science, Technology, and Innovation Policies for Economic Development: Korea and Visegrad Group, Ministry of Strategy and Finance, Republic of Korea, pp. 423-444.
 • A.M. Kowalski (2017), The Internationalization of Polish Business Clusters, in: M.A. Weresa (ed.), Poland: Competitiveness Report 2017. Internationalization and Poland’s Competitive Position, Warsaw: Warsaw School of Economics – Publishing, p. 245-258.
 • A.M. Kowalski (2017), Internacjonalizacja polskich klastrów, w: M.A. Weresa (red.), Polska: Raport o konkurencyjności 2017. Umiędzynarodowienie Polskiej gospodarki a pozycja konkurencyjna, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 251 – 265.
 • A.M. Kowalski (2016), Poland, an emerging European ICT hub?, “Baltic Rim Economies”, Iss. 4, p. 25.
 • A.M. Kowalski (2016), Territorial location of ICT cluster initiatives and ICT-related sectors in Poland, in: H. Drewello, M. Bouzar, M. Helfer (eds): Clusters as a Driving Power of the European Economy, Baden-Baden: Nomos, pp. 49-66.
 • A.M. Kowalski (2016), Cluster Policy in Poland and its Role for the Competitiveness of Enterprises, in: M.A. Weresa (ed.), Poland: Competitiveness Report 2016. The role of economic policy and institutions, Warsaw: Warsaw School of Economics – Publishing, pp. 225-239.
 • A.M. Kowalski (2016), Polityka rozwoju klastrów w Polsce i jej wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, w: M.A. Weresa (red.), Polska: Raport o konkurencyjności 2016. Znaczenie polityki gospodarczej i czynników instytucjonalnych, Warszawa 2016: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 249 – 264.
 • A.M. Kowalski (2016), Increasing European Innovation Potential through Common Investments in Priority Research Infrastructures, World Economy Research Institute (WERI) Working Paper No 325, ISSN 2083-9057, Warsaw School Of Economics (kolegia.sgh.waw.pl/Kowalski.pdf).
 • Kowalski A.M. (2015), Internationalization of firms. A Manual for Students, Warsaw School of Economics.
 • A.M. Kowalski (2015), The Development of Social Innovation in Poland and Other EU Countries, in: M.A. Weresa (ed.), Poland: Competitiveness Report 2015. Innovation and Poland's Performance in 2007-2014, Warsaw: Warsaw School of Economics – Publishing, pp. 261-280.
 • A.M. Kowalski (2015), Rozwój innowacji społecznych: Polska na tle innych państw UE, w: M.A. Weresa (red.), Polska: Raport o konkurencyjności 2015. Innowacje a pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki w latach 2007-2014, Warszawa 2015: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 277-300.
 • M.S. Lewandowska, A.M. Kowalski (2015), Współpraca polskich przedsiębiorstw w sferze innowacji a wsparcie z funduszy unijnych, Gospodarka Narodowa”, Vol.4(278), s. 69-89.
 • A.M. Kowalski, B. Michorowska (2014), Innovativeness: Basic Definitions and Economic Interpretation, in: M.A. Weresa (ed.), Innovation, Human Capital and Trade Competitiveness. How are They Connected and Why Do They Matter?, Washington, D.C.: Springer, pp. 73-74.
 • A.M. Kowalski, B. Michorowska (2014), Methods for measuring innovation, in: M.A. Weresa (ed.), Innovation, Human Capital and Trade Competitiveness. How are They Connected and Why Do They Matter?, Washington, D.C.: Springer, pp. 74-78.
 • A.M. Kowalski (2014), International Competitiveness of Countries with Dynamic Innovation Systems. Case study: Ireland, in: M.A. Weresa (ed.), Innovation, Human Capital and Trade Competitiveness. How are They Connected and Why Do They Matter?, Washington, D.C.: Springer, pp. 204-228.
 • A.M. Kowalski, A. Marcinkowski (2014), Clusters versus cluster initiatives, with focus on ICT sector in Poland, “European Planning Studies”, Vol. 22, No. 1, pp. 20-45.
 • A.M. Kowalski, M.A. Weresa (2014), Innovation in the medical devices industry – case study of RAVIMED Ltd., Poland, in: J. Shorley, J. Williams (eds), SLIM Ideas-to-market case studies, Manchester, pp. 49-72.
 • A.M. Kowalski (2014), Handel zagraniczny i bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako zewnętrzne czynniki innowacyjności gospodarki Irlandii, w: A. Budnikowski, A. Kuźnar (red.), Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, s. 369-379.
 • A.M. Kowalski (2014), The role of innovative clusters in the process of internationalization of firms, “Journal of Economics, Business and Management”, Vol. 2, No. 3, pp. 181-185.
 • A.M. Kowalski (2014), A New Approach to Innovation Policy in Poland as a Result of EU Entry, in: M.A. Weresa (ed.), Poland Competitiveness Report 2014: A Decade in the European Union, Warsaw: Warsaw School of Economics Press, pp. 250-264.
 • A.M. Kowalski (2014), Nowe podejście do polityki innowacyjnej w Polsce  jako rezultat przystąpienia do Unii Europejskiej, w: M.A. Weresa (red.), Polska: Raport o konkurencyjności 2014. Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, s. 268-283.
 • A.M. Kowalski, T.M. Napiórkowski (2014), Statistical Analysis of Quantitative Data, Textbook prepared for the purposes of International Doctoral Programme in Management and Economics organized within the Collegium of World Economy at Warsaw School of Economics, Warsaw.
 • M. Dabić, I. Novak, M.a Bašić, D. Vlajčić, N. Jakominić–Marot, I. Klarin, L. Martin, J. Shorley, V. Antcliff, M.A. Weresa, A. Kowalski, Ch.e Terrasse, B. Marinova (2014), Innovation and Learning Enterpreneririal Needs of Croatioan, Polish and the UK SMEs, in: D. Tipurić M. Mešin (eds), 2nd International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship. Inside and Outside of Managerial Mind. Building the bridges between disciplines, Abstracts of the Proceedings, April 4th- 5th, 2014, Dubrovnik, Croatia, p. 84-85.
 • A.M. Kowalski (2013), Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza.
 • A.M. Kowalski (2013), Competitiveness of regions in Poland and the development of industrial clusters, in: M.A. Weresa (ed.), Poland: Competitiveness Report 2013. National and Regional Dimensions, Warsaw: Warsaw School of Economics – Publishing, pp. 237-251.
 • A.M. Kowalski (2013), Konkurencyjność regionów w Polsce a rozwój klastrów przemysłowych, w: M.A. Weresa (red.), Polska: Raport o konkurencyjności 2013. Wymiar krajowy i regionalny, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 251-266.
 • A.M. Kowalski, B. Michorowska (2013), Innowacyjność – podstawowe definicje i ekonomiczna interpretacja, w: M.A. Weresa (red.), Kapitał ludzki i innowacyjność jako czynniki długookresowych przewag konkurencyjnych w handlu międzynarodowym. Wnioski dla Polski, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, s. 98-99.
 • A.M. Kowalski, B. Michorowska (2013), Metody pomiaru innowacji i innowacyjności gospodarek, w: M.A. Weresa (red.), Kapitał ludzki i innowacyjność jako czynniki długookresowych przewag konkurencyjnych w handlu międzynarodowym. Wnioski dla Polski, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, s. 99-104.
 • A.M. Kowalski (2013), Międzynarodowa konkurencyjność państw o dynamicznych systemach innowacji. Studium przypadku: Irlandia, w: M.A. Weresa (red.), Kapitał ludzki i innowacyjność jako czynniki długookresowych przewag konkurencyjnych w handlu międzynarodowym. Wnioski dla Polski, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, s. 247-273.
 • A.M. Kowalski (2013), The impact of industrial clusters on the innovativeness of business firms in Poland, “World Journal of Social Sciences”, Vol. 3. No. 1, pp. 73-84.
 • A.M. Kowalski (2012), Znaczenie innowacji dla konkurencyjności Irlandii w handlu zagranicznym, w: T. Rynarzewski, E. Mińska-Struzik (red.), Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”, Nr 246, s. 70-81.
 • A.M. Kowalski (2012), Development of clusters in Poland and their role for economic competitiveness, “International Journal of Economics and Finance Studies”, Vol. 4, No  2, pp. 11-20.
 • A.M. Kowalski (2012), Znaczenie klastrów dla innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce, , w: J. Buko, M., Frankowska (red.), Klastry – wiedza, innowacyjność, rozwój, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, Nr 719, „Ekonomiczne Problemy Usług” Nr 94, s. 177-190.
 • A.M. Kowalski, A. Marcinkowski (2012), The problem of preparation the food packaging waste for recycling in Poland, “Resources, Conservation & Recycling”, Vol. 69, pp. 10– 16.
 • A.M. Kowalski, A. Marcinkowski (2012), Struktury klastrowe jako bieguny wzrostu gospodarki – przykład Bawarskiego Klastra Biotechnologicznego, „Gospodarka Narodowa”, Vol. 253, Nr 9, s. 61–78.
 • A.M. Kowalski (2012), Rola klastrów w transferze wiedzy z nauki do gospodarki na przykładzie wybranych krajów regionu Morza Bałtyckiego, w: M.A. Weresa, K. Poznańska (red.), Procesy tworzenia wiedzy, transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, s. 103142.
 • A.M. Kowalski (2011), Wpływ kryzysu gospodarczego na procesy współpracy i konkurencji, „Master of Business Administration”, Vol. 109, Nr 2, s. 30–42.
 • A.M. Kowalski (2011), Innovativeness of Poland’s Manufacturing Sector, in: M.A. Weresa (ed.), Poland: Competitiveness Report 2011. Focus on manufacturing, Warsaw: Warsaw School of Economics, pp. 321347.
 • A.M. Kowalski (2011), Innowacyjność polskiego przemysłu przetwórczego, w: M.A. Weresa (red.), Polska: Raport o konkurencyjności 2011. Konkurencyjność sektora przetwórstwa przemysłowego, Warszawa 2011: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 341369.
 • A.M. Kowalski (2011), Europejskie inicjatywy na rzecz zwiększania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki poprzez internacjonalizację klastrów, „Studia Europejskie”, Vol. 57, Nr. 1, s. 79–100.
 • A.M. Kowalski (2010), Znaczenie klastrów w tworzeniu nowych form innowacji, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, Vol. 47, Nr 3, s. 246–262.
 • A.M. Kowalski (2010), Kooperacja w ramach klastrów jako czynnik zwiększania innowacyjności i konkurencyjności regionów, „Gospodarka Narodowa”, Vol. 225-226, Nr 5-6, s. 1–17.
 • A.M. Kowalski (2010), Rola klastrów w intensyfikacji współpracy nauki z gospodarką, w: M.A. Weresa (red.), Polska: Raport o konkurencyjności 2010. Klastry, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010, s. 317–329.
 • A.M. Kowalski (2010), The Role of Clusters in Enhancing Ties between Science and Business, in: M.A. Weresa (ed.), Poland: Competitiveness Report 2010. Focus on Clusters, Warsaw: Warsaw School of Economics – Publishing, pp. 305–316.
 • A.M. Kowalski, K. Kładź (2010), Mapping clusters in Poland, in: M.A. Weresa (red.), Poland: Competitiveness Report 2010. Focus on Clusters, Warsaw: Warsaw School of Economics – Publishing, pp. 247–272.
 • A.M. Kowalski, K. Kładź (2010), Mapowanie klastrów w Polsce, w: M.A. Weresa (red.), Polska: Raport o konkurencyjności 2010. Klastry, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, s. 263–286.
 • A.M. Kowalski (2010), Studium przypadku – Irlandia, w: W. Bieńkowski, M.A. Weresa, M.J. Radło, (red.), Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, s. 291–330.
 • A.M. Kowalski (2009), Ekonomiczne aspekty ochrony praw własności intelektualnej, w: I. Ozimek (red.), Kreator innowacyjności w agrobiznesie, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, s. 13–26.
 • A.M. Kowalski (2009), Instytucje wspierające komercjalizację technologii, w: M.A. Weresa (red.), Własność intelektualna. Wybrane aspekty ekonomiczne, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, s. 185–210.
 • A.M. Kowalski (2009), Klastry jako innowacyjne struktury przemysłowe a ochrona praw własności intelektualnej, w: M.A. Weresa (red.), Własność intelektualna. Wybrane aspekty ekonomiczne, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, s. 211–244.
 • A.M. Kowalski (2009), Własność intelektualna w świetle polityki innowacyjnej, w: M.A. Weresa (red.), Własność intelektualna. Wybrane aspekty ekonomiczne, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, s. 361–418.
 • A.M. Kowalski (2009), Klastry jako droga do zwiększania innowacyjności gospodarki, w: E. Mińska Struzik (red.), Szoki technologiczne w gospodarce światowej, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 124–139.
 • A.M. Kowalski (2008), Instytucjonalno-prawne aspekty polityki innowacyjnej na poziomie regionalnym, Prace i materiały Nr 285, Warszawa: Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa.
 • A.M. Kowalski (2008), Polityka regionalna Unii Europejskiej w Irlandii i Wielkiej Brytanii w latach 19892006, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 
Prof. dr hab. Guenter Heiduk
 • Heiduk, G. (2017). “Regional Production Networks: The Lessons from German-Central Europe Cooperation”. In: A. Bolesta (ed.), Post-Communist Development: Europe’s Experiences, Asia’s Challenges, Warsaw: Collegium Civitas, pp. 133-182.(ISBN 978-83-61067-55-9).
 • Heiduk, G. and A. McCaleb (2017). “Germany’s Trade and FDI with CEEC’s”,  China-CEEC Think Tank Networks, available at: 16plus1-thinktank.com.
 • Heiduk, G. and A. McCaleb (2015). “What Motivates China’s Cities To Establish Partner Agreements With Cities In Asia?”  In: Dimensions of Regional Processes in the Asia-Pacific Region, edited by B. Drelich-Skulska, A.H. Jankowiak, S. Mazurek, Research Papers of Wroclaw University of Economics Nr 413, pp. 52-61.
 • Hatch, W., Bair, J. and G. Heiduk (2014). “Connected Channels: MNCs and Production Networks in Global Trade”. In: The Oxford Handbook of the Political Economy of International Trade, edited by L.L.Martin, Oxford: Oxford University Press, pp 233-255, online publication November 2014, available at: oxfordhandbooks.com.
 • ​Heiduk, G. and A. McCaleb (2014). “China’s Third Stage of Openness: The IFDI-Trade-OFDI Nexus”. In: Hongyu Wang (ed), The Reforming System of Global Governance and the Role of China, Conference Proceedings, University of International Business and Economics, Beijing, P.R. China, pp 126-161.
 • Heiduk, G. and A. McCaleb (2014). “Chinese FDI Financial Engagement in Poland”, available at:  vki.hu/Chinese_financial_assistance_in_V4
 • ​Heiduk, G. and A. McCaleb (2014). "Towards tapping Visegrad countries’ full potential for attracting Chinese OFDI", available at: vki.hu/Chinese_financial_assistance_in_V4
 • Heiduk, G and A McCaleb (2014). "International Competitiveness of Countries with Unbalanced Innovation Systems – Case Study: China”.  In: M.A. Weresa (ed.), Innovation, Human Capital and Trade Competitiveness – How are They Connected and Why Do They Matter?, Berlin, New York: Springer, pp 379-415.
 • Heiduk, G (2014). “Transition Economies in Central and Eastern Europe with Special Reference to Poland: 20 Years of Experiences”. In: A Bolesta (ed), From Central Planning to Market.
 • ​Heiduk, G and A McCaleb (2014). “Production, Innovation, Information Networks in Asia: The Role of Institutions”. In: B Skulska (ed), Network Interrelations in the Asia-Pacific Region.​​
 • Heiduk, G. European Sovereign Debt Crisis: Origins, Emergence, Governance (with YAN Yuhua), w: Journal of Xi’an Jiatong University, Vol. 33(1), 2013, s. 1-8 (w języku chińskim).​​
 • The Puzzle of Globalization, Challenges for International Management w: S. Kisgen, A. Dresen, W. Faix (red.), International Management, Stuttgart, 2013, s. 125-184. 
 • Heiduk, G. and McCaleb A. CSR Strategies in Greater China: Global, East Asian, American, European Style? International Journal of Management and Economics, 2013, No 37
 • Heiduk, G., McCaleb A. (red.) The Role of Openness in China’s Post-Crisis Growth Strategy: Implications for the EU, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2012.
 • Progress of Asian Economic Integration – Annual Report 2011 (z Aizenman, J.; Cheng, Y.S.; Cheong, J.; i in.), red: Lin, G.; Wong, K., Boao Forum for Asia, Asian Development Bank, University of International Business and Economics Press, Pekin 2012.
 • Heiduk, G. Is Innovation-based Competitiveness in Trade Crisis-resistant? The Case of China. w: Innovation Sources of Economies in Eastern Asia, red: B. Skulska i A.H. Jankowiak, Research Papers of Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 256, 2012, s. 23-34.
 • Heiduk, G., McCaleb, A. Competitiveness of Chinese MNEs: Innovation versus Imitation - Branding versus Price - Acquiring versus Developing? In: Faces of Competitiveness in Asia Pacific. Region – Country – Enterprises, red: B. Skulska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2011, s. 117-127.
 • Off-shoring and Outsourcing in the Banking Sector – Evidence from Poland and China, (z Mariusz-Jan Radlo and Lijuang Zhang), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.
 • Heiduk, G.,  McCaleb, A. (red.) China’s Choices after the Current Economic Crisis: Going Global, Regional, National? Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.
 • Heiduk, G., McCaleb, A. One Size Fits All: Is the Asian  Development State Model or the Western Integration Model Suitable to Facilitate Albania’s Integration into the European Union?. w: Conference Proceedings of the Faculty of Economics and Administration, Aleksander Moisiu University of Durres, Albania, 2011, s. 132-146.
 • Can the European Union Escape from the Demographic Depression? w:  Economic Growth in China and Europe: Development in the Financial Sector and Labor Market, red. Y. Ma, D. Cassel i M. Taube. Economic Studies on Asia, Vol. 10.  Marburg: Metropolis Verlag, 2011, s. 355-388.
 • Cheng-shi chan-ye ji-qun neng-fou cu-jin jing-ji zeng-zhang - yi de-guo wei li (Do Clusters Promote Economic Growth – The Case of Germany) (with K. Press). w: Changqi jingji zengzhang dui Zhongguo yu Ouzhou de tiaozhan, edited by Y. Ma, M. Taube, D. Cassel, Pekin: Economic Science Publishing House, 2011, s. 83-96
 • Heiduk, G., McCaleb, A. Does China Switch from its Invite-In-Go-Out Strategy Toward a Block-and-Attack Strategy? Implications for Europe. w: Asia-Europe. Partnership or Rivalry?, red. B. Skulska. Wroclaw University of Economics, Warszawa 2010, s. 339-348.
 • Progress of Asian Economic Integration – Annual Report 2009 (z Aizenman, J.; Cheng, Y.S.; Cheong, J.; et al.), red. Lin, G.; Wong, K., Boao Forum for Asia, Asian Development Bank, University of International Business and Economics Press, Pekin, 2010.
 • The Process of Economic Integration in ASEAN+3: Balancing Trade and Monetary Integration (z ZHU Yiping), w: Welfens, P.J.J., Ryan, C.; Chirathivat, S.; Knis.ing, F. (red.), The EU- ASEAN Facing Economic Globalization, Springer, Berlin, 2009, s.73-96.
 • The Road from Plan to Market: Comparing Poland and China (with Ryszard Rapacki), w: North Korea, East Asia, and the Transformation of Socialist Systems: Institutional Frameworks and the European Experience", red. Rüdiger Frank, Sabine Burghart, Praesens Publisher, Wiedeń 2009, s. 187-221.
 • Heiduk, G. Die Auswirkungen von Globalisierung und Wachstum auf Energie- und Rohstoffmärkte in Japan und Deutschland  (with C. Schabbel), w: W. Klenner, H. Watanabe (red.), Neupositionierung regionaler Führungskräfte: Deutschland und Japan, Peter Lang Verlag, Bern, 2008, s. 87-110.
 • Heiduk, G. European Studies in China: Recent Developments and Perspectives, w: M. Holland, S. Jora, P. Ryan (red.), The Future of European Studies in Asia, 2008, s. 52-69.
 
Dr Agnieszka McCaleb

 • Drahokoupil J, McCaleb A, Pawlicki P, Szunomár Á, (2017). Huawei in Europe: strategic integration of local capabilities in a global production network. In book: Chinese investment in Europe: corporate strategies and labour relations, Publisher: European Trade Union Institute, Editors: Jan Drahokoupil, pp.211-229.
 • Szunomár Á, McCaleb A (2017). Chinese foreign direct investment in central and eastern Europe: an institutional perspective. In: Chinese investment in Europe: corporate strategies and labour relations, Publisher: European Trade Union Institute, Editors: Jan Drahokoupil, pp.121-140.
 • Szunomár Á, McCaleb A, Chen X (2017). Economic Relations between China and Central and Eastern Europe: Trade and Investment Issues. In: China's Relations with Central and Eastern Europe From "Old Comrades" to New Partners, Editor: Weiqing Song, Publisher: Routledge.
 • McCaleb A. and Szunomár Á (2016). Comparing Chinese, Japanese and South Korean FDI in Central and Eastern Europe. In: Joanna Wardęga (ed.), China - Central and Eastern Europe Cross-Cultural Dialogue: Society, Business and Education in Transition, Jagiellonian University Press, Krakow, pp. 199-212.
 • Heiduk, G. and A. McCaleb (2015): What Motivates China's Cities to Establish Partner Agreements with Cities in Asia? IN: B. Drelich-Skulska, A. H. Jankowiak, S. Mazurek (eds.), Dimensions of Regional Processes in the Asia-Pacific Region, Research Papers of Wroclaw University of Economics, Nr 413, pp. 52-61.
 • McCaleb A. (2015). China’s automobile industry: development, policies, internationalization. GDAŃSKIE STUDIA AZJI WSCHODNIEJ 2015/8, pp. 165-174.
 • Heiduk, G. and A. McCaleb (2014). China’s Third Stage of Openness: The IFDI-Trade-OFDI Nexus. In: Hongyu Wang (ed), The Reforming System of Global Governance and the Role of China, Conference Proceedings, University of International Business and Economics, Beijing, P.R. China, pp. 126-161.
 • Heiduk, G. and A. McCaleb (2014). Chinese FDI and Financial Engagement in Poland, Chinese investments and financial engagement in Visegrad countries: myth or reality? Szunomár Á (ed.), Budapest, Institute of World Economics, 2014, pp 55-73, available at: http://vki.hu/Chinese_financial_assistance_in_V4. pp 55-73.
 • Heiduk, G. and A. McCaleb (2014). Towards tapping Visegrad countries’ full potential for attracting Chinese OFDI, available at: vki.hu/Chinese_financial_assistance_in_V4.
 • Heiduk, G and A McCaleb (2014). International Competitiveness of Countries with Unbalanced Innovation Systems – Case Study: China.  In: M.A. Weresa (ed.), Innovation, Human Capital and Trade Competitiveness – How are They Connected and Why Do They Matter?, Berlin, New York: Springer, pp. 379-415.
 • Heiduk, G and A McCaleb (2014). Production, Innovation, Information Networks in Asia: The Role of Institutions. In: B Skulska (ed.), Network Interrelations in the Asia-Pacific Region.​​
 • Heiduk, G. and McCaleb A. (2013). Międzynarodowa konkurencyjność państw o niezbilansowanych systemach innowacji. Studium przypadku: Chiny. In: Kapitał ludzki i innowacyjność jako czynniki długookresowych przewag konkurencyjnych w handlu międzynarodowym. Wnioski dla Polski. Oficyna Wydwnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, pp 441-458.
 • Heiduk, G. and McCaleb A. (2013). CSR strategies in Greater China: Global, East Asian, American, European Style? International Journal of Management and Economics, No 37.
 • McCaleb, A. (2012). China’s National Innovation System. In: „Innovation as a Factor of the Development of the Asia-Pacific Region”, edited by Przemyslaw Skulski, Research Papers of Wroclaw University of Economics, pp 113-124.
 • Heiduk, G., Jiang, Y., Krusiewicz, M, McCaleb, A. (2012). Do China’s OFDI Substitute or Complement Trade: Case Studies of OFDI in Africa and Europe. In: Heiduk, McCaleb (eds.),  The Role of Openness in China’s Post-Crisis Growth Strategy: Implications for the EU. Warsaw School of Economics Press, pp 93-130.
 • McCaleb A. (2011). China Goes Global: Chinese Emerging Multinational Companies. In: Heiduk, G. and McCaleb, A. (eds.). China’s Choices after the Current Economic Crisis: Going Global, Regional, National? Warsaw School of Economics Press, pp 27-48.
 • Heiduk, G. and McCaleb, A. (2011). Competitiveness of Chinese MNEs: Innovation versus Imitation - Branding versus Price - Acquiring versus Developing? In: Faces of Competitiveness in Asia Pacific. Region – Country – Enterprises, edited by B. Skulska. Wroclaw University of Economics, pp 117-127.
 • Heiduk, G. and McCaleb, A. (2011). One Size Fits All: Is the Asian  Development State Model or the Western Integration Model Suitable to Facilitate Albania’s Integration into the European Union? In: Conference Proceedings of the Faculty of Economics and Administration, Aleksander Moisiu University of Durres, Albania, pp 132-146.
 • Heiduk, G. and McCaleb, A. (2010). Does China Switch from its “Invite-In-Go-Out” Strategy Toward a “Block-and-Attack” Strategy? Implications for Europe. In: Asia-Europe. Partnership or Rivalry?, edited by B. Skulska. Wroclaw University of Economics, pp 339-348.


 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.