Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Skład osobowy – Zakład Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KGS - Instytut Statystyki i Demografii - Zakład Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej - Skład osobowy
 

 Skład osobowy

 

dr hab. Arkadiusz Michał Kowalski, prof. SGH - kierownik Katedry

prof. dr hab. Gunter Heiduk

dr Agnieszka McCaleb

dr Anna Sznajderska

dr Marta Mackiewicz 

dr Anna Maria Dzienis

dr Robert Dygas

 
BIOGRAMY PRACOWNIKÓW KATEDRY:

Dr hab. Arkadiusz Michał Kow
alski, prof. SGH jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Gospodarki Światowej SGH. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 2006 roku, natomiast stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 2006 roku.

Specjalizuje się w tematyce konkurencyjności międzynarodowej, systemów innowacji, klastrów, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej (B+R) oraz gospodarek azjatyckich. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz uczestniczył jako kierownik lub współwykonawca w różnego rodzaju krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Był także ekspertem w pracach na rzecz Komisji Europejskiej, administracji rządowej, przedsiębiorstw lub klastrów.

Doświadczenia międzynarodowe obejmują stypendia na University of Macedonia w Salonikach (1999-2000) i Oksfordzie (2000) (w trakcie studiów magisterskich), University of Southampton (2004-05) i University of Glasgow (2005-06) (w trakcie studiów doktoranckich) oraz University of Coimbra, Portugalia (2010), ICN Business School w Nancy, Francja (2011, 2013, 2015, 2017), University of Richmond, USA (2011-12), INSEEC Business School, Paris&Bordeaux, Francja (2013), University of Latvia (2014), IAE Lyon University, France (2014, 2015, 2017), University of Glasgow (2016) oraz Edinburgh Napier University (2016). Jest także członkiem sieci Microeconomics of Competitiveness (MOC) Network, koordynowanej przez Harvard Business School, USA. W okresie od września 2016 r. do lutego 2017 r. przebywał na stażu naukowym w Chulalongkorn University w Bangkoku w Tajlandii.

Od 2017 r. kiHEIDUK.FOTO.jpgeruje prowadzonymi w SGH pracami w ramach projektu ERASMUS+ pt. „Assessing and Improving Research Performance at South East Asian Universities" (REPESEA).

Prof. dr hab. Gunter Heiduk w połowie lat 1980. był zaangażowany w tworzenie i rozwój Programu Azji Wschodniej na Uniwersytecie Duisburg-Essen w Niemczech.

Był profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Kioto, Tokio Keizai University, Wuhan University, Fudan University. Od marca 2004 do lutego 2008 roku Profesor Günter Heiduk był akademickim doradcą ds. EU-China European Studies Centres Programme.
 
Dr Agnieszka McCaleb jest adiunktem w Katedrze Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej Instytutu Gospodarki Światowej. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej, kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacja Sinologia.
Agnieszka McCaleb.jpg
Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w Szkole Głównej Handlowej (rozprawa doktorska: “The role of central and sub-national governments in internationalization of Chinese companies”).

W 2016 r. odbyła staż badawczy w Adam Smith Business School Uniwersytetu w Glasgow jako senior fellow.
Zainteresowania naukowe: gospodarki państw Azji Wschodniej, azjatyckie korporacje transnarodowe, zagraniczne inwestycje bezpośrednie, narodowe systemy innowacji, konkurencyjność gospodarek.

Agnieszka studiowała i pracowała w Chinach. W czasie studiów sinologicznych otrzymała stypendia naukowe w Guangzhou (Uniwersytet Sun Yat-sena, 2001-2002) oraz w Taipei (National Taiwan Normal University, 2003-2004). W latach 2006-2009 była odpowiedzialna za marketing na rynku chińskim w firmie Selena, z czego ponad rok pracowała w oddziale firmy w Szanghaju.
 
Dr Marta Mackiewicz jest pracownikiem naukowym Katedry Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej (od 2014 roku) oraz kierownikiem zespołu Research & Consulting w firmie Ecorys Polska (od 2006 roku). Od 15 lat zajmuje się badaniami ekonomicznymi, m.in. dotyczącymi konkurencyjności gospodarki i rozwoju regionalnego. W latach 1999-2006 pracowała w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Jest autorką licznych publikacji, ekspertyz i analiz dla samorządów, instytucji rządowych i pozarządowych.
 
 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.