Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Tematyka badań naukowych

 

Specjalizujemy się w takich dziedzinach jak: rozwój bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ich znaczenie dla gospodarek goszczących oraz gospodarek pochodzenia, konkurencyjność międzynarodowa gospodarek, branż i przedsiębiorstw, innowacyjność i narodowe systemy innowacyjne oraz ich rola w kreowaniu wzrostu gospodarczego, wyłanianie się międzynarodowych łańcuchów produkcyjnych i ich znaczenie dla gospodarki, zjawisko pułapki średniego dochodu, rozwój klastrów przemysłowych i ich rola w rozwoju gospodarczym, wieloaspektowe analizy rozwoju krajów Europy Wschodniej, strategie rozwoju gospodarczego krajów doganiających, itp.

Planując i dobierając tematy badawcze na lata 2016-2020 staramy się identyfikować nowe zagadnienia i trendy, które mogą stać się istotne dla rozwoju gospodarki w perspektywie najbliższych lat. Takie podejście wynika z tego, że zależy nam na odkrywaniu nowej wiedzy i zajmowaniu się problematyką, która staje się lub może stać się istotna w niedalekiej przyszłości. Z tego powodu lista tematów badawczych, jakimi będzie zajmował się Zakład w perspektywie lat 2016-2020 jest otwarta.​

Każdy z członków zespołu KGWG realizuje swoje własne plany badawcze wpisujące się w misję i wizję Katedry, jak również angażuje się w projekty ogólnozakładowe.

 
 
 

 Wydarzenia