Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Oferta dydaktyczna – Katedra Globalnych Współzależności Gospodarczych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KGS - IGS - Zakład Polityki Globalnej - Oferta dydaktyczna
 

 oferta dydaktyczna pracowników Katedry

 

prof. dr hab. Marzenna A. Weresa

Tematyka badań własnych
 • Systemy innowacyjne i polityka innowacyjna.
 • Rola kapitału zagranicznego i technologii w rozwoju Polski
 • Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki a współpraca z zagranicą: Niemcy, USA, Polska, nowe kraje UE.
Oferta dydaktyczna
 • 121471-1032 Dimensions of Competitiveness
 • 223231-0622 Economics and Management of Innovations
 • 223230-0622 Ekonomia innowacji i zarządzanie innowacjami
 • 110610-0622 Ekonomia międzynarodowa 
 • 121490-0622 Firmy wielonarodowe w gospodarce światowej
 • 237481-0622 Microeconomics of Competitiveness [licensed by HBS; (CEMS), IB]
 • 237480-0622 Mikroekonomia konkurencyjności (wykład licencjonowany przez Harvard Business School)
 • 121491-0622 Multinational Firms in the World Economy 
 • 232461-0622 National Innovation Systems in the World Economy 
 • 232460-0622 Systemy innowacyjne w gospodarce światowej 
 • 222271-0622 Transnational Corporations
 • 316240-0148 Zarządzanie innowacjami - koncepcje teoretyczne i kierunki badań
Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
 • 192671   LIC ST 
 • 292671   MGR ST 
Problematyka proponowanych prac dyplomowych
 • Systemy innowacji we współczesnej gospodarce światowej. 
 • Innowacje a konkurencyjność gospodarek, regionów i firm. 
 • Korporacje transnarodowe i ich rola w gospodarce. 
 • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a wymiana handlowa. 
 • Konkurencyjność krajów i regionów. Polityka innowacyjna krajów i regionów. 

dr hab. Mariusz-Jan Radło

Tematyka badań własnych
 • Offshoring i outsourcing
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
 • Fuzje i przejęcia.
Oferta dydaktyczna
 • 238231-0699 Business Process Outsourcing and Offshoring
 • 232651-0699 Mergers and Acquisitions of Enterprises 
 • 131211-0699 Risk Management in Integrated Management Systems
Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
 • 195981   LIC ST LIC S-N LIC POP 
 • 295981   MGR ST MGR S-N MGR POP 
Problematyka proponowanych prac dyplomowych
 • Offshoring i outsourcing procesów biznesowych. 
 • Fuzje, przejęcia i restrukturyzacje przedsiebiorstw. 
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. 
 • Strategie wejścia na rynki zagraniczne. 
 • Polityka przemysłowa i konkourencyjność gospodarki.

dr hab. Krzysztof Falkowski

Tematyka badań własnych
 • Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek. 
 • Instytucje i ich znaczenie dla rozwoju oraz konkurencyjności. 
 • Ekonomia rozwoju. 
 • Transformacja systemowa w Europie Środkowej i Wschodniej. 
 • Obszar poradziecki i jego znaczenie we współczesnej gospodarce światowej.
Oferta dydaktyczna
 • 222120-0132 Ekonomia rozwoju
 • 234600-0132 Geografia ekonomiczna obszaru Wspólnoty Niepodległych Państw
 • 223320-0132 Globalne ubóstwo, niedorozwój i rozwój
 • 120890-0132 Gospodarka światowa 
 • 120860-0132 Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki 
 • 131630-0132 Transformacja systemowa w Europie Środkowej i Wschodniej 
Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
 • 196741   LIC ST LIC S-N LIC POP 
 • 296741   MGR ST MGR S-N MGR POP 
Problematyka proponowanych prac dyplomowych
 • Międzynarodowa konkurencyjność i innowacyjność gospodarek.
 • Instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności i rozwoju.
 • Ekonomia rozwoju
 • Miejsce i rola Rosji we współczesnej gospodarce światowej.
 • Stosunki UE/Polski z Rosją, Białorusią i Ukrainą.
 • Integracja oraz dezintegracja na obszarze WNP. 
 • Bezpieczeństwo energetyczne w Europie Środkowej i Wsch.