Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Zakład Globalnych Współzależności Gospodarczych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KGS - IGS - Zakład Polityki Globalnej - Publikacje
 

 Najnowsze publikacje pracowników Zakładu

 

prof. dr hab. Marzenna Weresa​

 • M.A. Weresa (red.), Poland: Competitiveness Report 2013. National and Regional Dimensions WERI, Warsaw School of Economics, Warsaw 2013.
 • M.A. Weresa Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • M.A. Weresa, K. Poznańska (red.), Procesy tworzenia wiedzy oraz transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu, SGH, Warszawa 2012.
 • M.A. Weresa„ Działalność innowacyjna w gospodarce światowej w warunkach globalnego kryzysu”, Ekonomia nr 1(13), Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2011, s. 224-232.
 • M.A. Weresa„ Intellectual Property rights and competitiveness: evidence from Poland, International Journal of
  Foresight and Innovation Policy, Vol. 6, No. 4, 2010, s. 233–247.

dr hab. Mariusz-Jan Radło​​

Monografie
 • ​Radło M-J. (2016) Offshoring, Outsourcing and Production Fragmentation. Linking Macroeconomic and Micro-Business Perspectives, Palgrave Macmillan, Basingstoke and New York.
 • Ciesielska D., Radło M-J., Frąszczak M., Spałek P. (2016) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw. Implikacje dla teorii i praktyki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Radło M-J. (2013) Offshoring i outsourcing. Implikacje dla gospodarki i przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Radło M-J. i Ciesielska D.A. (2013) Polska w pułapce średniego dochodu? Perspektywy konkurencyjności polskiej gospodarki i regionów, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Rozdziały w monografiach
 • ​Radło M-J. (2016) Przewagi konkurencyjne Polski w handlu zagranicznym oraz bilans płatniczy w latach 2010–2015, w: Weresa M.A. (2016) Polska. Raport o Konkurencyjności 2016. Znaczenie Polityki Gospodarczej i Czynników Instytucjonalnych, Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 79-96.
 • Radło M-J. (2016) Poland’s Competitive Advantages in Foreign Trade and the Country’s Balance of Payments in 2010–2015, in: Weresa M.A. (2016) Poland. Competitiveness Report 2016. The Role of Economic Policy and Institutions, Warsaw School of Economics, Warsaw, s. 73-90.
 • Radło M-J. (2015) Wpływ globalnego kryzysu na konkurencyjność polskiego handlu zagranicznego oraz bilans płatniczy Polski w latach 2007–2014, Weresa M.A. (2015) Polska. Raport o Konkurencyjności 2015. Innowacje a Pozycja Konkurencyjna Polskiej Gospodarki w Latach 2007-2014, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, s. 93-112. - 4 
 • Radło M-J. (2015) The Impact of the Global Crisis on the Competitiveness of Poland's Foreign Trade and Balance of Payments in 2007-2014, Weresa M.A. (2015) Poland. Competitiveness Report 2015. Innovation and Poland’s Performance in 2007-2014, Warsaw School of Economics, Warsaw, s. 85-106. - 5
 • Radło M-J., Ciesielska D.A. (2014) "Polska w pułapce średniego dochodu?", w:  Gorynia M., Rudolf S. red. (2014) Polska w Unii Europejskiej i Globalnej Gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 94-128. - 4
 • Radło M-J. (2014) International Competitiveness of Countries with Performing Innovation Systems. Case Study: Poland, in: Weresa M.A. ed. (2014) Capital and Trade Competitiveness. How Are They Connected and Why Do They Matter?, Springer, Heidelberg, New York, p. 319-340.  - 5
 • Ciesielska D.A., Radło M-J. (2014) "Budowanie wartości przedsiębiorstwa w procesach fuzji i przejęć", w: Korpus J. (2014) Fuzje i Przejęcia. Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa, s. 118-130. - 4
 • Radło M-J. (2014) Polska w Europejskich łańcuchach wartości, w: Weresa M.A. (2014) Polska. Raport o konkurencyjności 2014, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 245-267. 
 • Radło M-J. (2014) Poland in European Value Chains, in: Weresa M.A. (2014) Poland. Competitiveness Report 2014, Warsaw School of Economics, Warsaw, s. 231-250. - 5
 • Radło M-J. (2013) Międzynarodowa konkurencyjność państw o doganiających systemach innowacji. Studium przypadku: Polska, W: Weresa M.A. (2013) Kapitał ludzki i innowacyjność jako czynniki długookresowych przewag konkurencyjnych w handlu międzynarodowym. Wnioski dla Polski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. - 4 
Artykuły w czasopismach
 • Radło M-J., Ciesielska D.A. (2015) Internationalization and Firm Performance of Companies Listed at the Warsaw Stock Exchange, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 11/790, p. 92-102. - 12
 • Ciesielska D.A., Radło M-J. (2014) "Determinanty wejścia w Pułapkę średniego dochodu: Perspektywa Polski", Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, Vol. 2/2013, Nr 31, s. 5-13.- 8
 • Kowalewski O., Radło M-J. (2014) "Determinants of Foreign Direct Investment and Entry Modes of Polish Multinational Enterprises: A New Perspective on Internationalization", Communist and Post-Communist Studies, Vol. 47, Nr 304, s. 365-374. – 15, IF 0.345
 • Kowalewski O., Radło M-J. (2013) „Motywy inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw”, Acta Universitatis Nicolai Copernici: Ekonomia, XLIV nr 2 (2013) 177–192. - 5
 • Radło M-J. and Sass M. (2012) „Outward foreign direct investments and emerging multinationals from Central and Eastern Europe. Case of Visegrad Countries”, Eastern European Economics, Volume 50, Number 2, s. 5-21. – 15, IF 0.211
 • Radło M-J. (2012) „Emerging Multinationals and Outward FDI Development: Case of Poland”, Eastern European Economics, vol. 50, no. 2, s. 65-90. – 15, IF 0.211
 • Radło M-J. (2012) „Sytuacja i polityka gospodarcza Stanów Zjednoczonych w okresie prezydentury Baracka Obamy”, Polski Przegląd Dyplomatyczny, 3 (65), s. 109-134. - brak

dr hab. Arkadiusz Michał Kowalski, prof. SGH​

 • A.M. Kowalski (2016), Territorial location of ICT cluster initiatives and ICT-related sectors in Poland, in: Drewello, Bouzar & Helfer (eds): Clusters as a Driving Power of the European Economy, Baden-Baden: Nomos, pp. 49-66.
 • A.M. Kowalski (2016), Cluster Policy in Poland and its Role for the Competitiveness of Enterprises, in: M.A. Weresa (ed.), Poland: Competitiveness Report 2016. The role of economic policy and institutions, Warsaw: Warsaw School of Economics – Publishing, pp. 225-239.
 • A.M. Kowalski (2016), Polityka rozwoju klastrów w Polsce i jej wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, w: M.A. Weresa (red.), Polska: Raport o konkurencyjności 2016. Znaczenie polityki gospodarczej i czynników instytucjonalnych, Warszawa 2015: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 249 – 264.
 • A.M. Kowalski (2015), Internationalization of firms. A Manual for Students, Warsaw School of Economics.
 • A.M. Kowalski (2015), The Development of Social Innovation in Poland and Other EU Countries, in: M.A. Weresa (ed.), Poland: Competitiveness Report 2015. Innovation and Poland's Performance in 2007-2014, Warsaw: Warsaw School of Economics – Publishing, pp. 261-280.
 • A.M. Kowalski (2015), Rozwój innowacji społecznych: Polska na tle innych państw UE, w: M.A. Weresa (red.), Polska: Raport o konkurencyjności 2015. Innowacje a pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki w latach 2007-2014, Warszawa 2015: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 277-300.
 • M.S. Lewandowska, A.M. Kowalski (2015), Współpraca polskich przedsiębiorstw w sferze innowacji a wsparcie z funduszy unijnych, „Gospodarka Narodowa”, Vol.4(278), s. 69-89.
 • A.M. Kowalski, B. Michorowska (2014), Innovativeness: Basic Definitions and Economic Interpretation, in: M.A. Weresa (ed.), Innovation, Human Capital and Trade Competitiveness. How are They Connected and Why Do They Matter?, Washington, D.C.: Springer, pp. 73-74.
 • A.M. Kowalski, B. Michorowska (2014), Methods for measuring innovation, in: M.A. Weresa (ed.), Innovation, Human Capital and Trade Competitiveness. How are They Connected and Why Do They Matter?, Washington, D.C.: Springer, pp. 74-78.
 • A.M. Kowalski (2014), International Competitiveness of Countries with Dynamic Innovation Systems. Case study: Ireland, in: M.A. Weresa (ed.), Innovation, Human Capital and Trade Competitiveness. How are They Connected and Why Do They Matter?, Washington, D.C.: Springer, pp. 204-228.
 • A.M. Kowalski, A. Marcinkowski (2014), Clusters versus cluster initiatives, with focus on ICT sector in Poland, “European Planning Studies”, Vol. 22, No. 1, pp. 20-45.
 • A.M. Kowalski, M.A. Weresa (2014), Innovation in the medical devices industry – case study of RAVIMED Ltd., Poland, in: J. Shorley, J. Williams (eds), SLIM Ideas-to-market case studies, Manchester, pp. 49-72.
 • A.M. Kowalski (2014), Handel zagraniczny i bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako zewnętrzne czynniki innowacyjności gospodarki Irlandii, w: A. Budnikowski, A. Kuźnar (red.), Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, s. 369-379.
 • A.M. Kowalski (2014), The role of innovative clusters in the process of internationalization of firms, “Journal of Economics, Business and Management”, Vol. 2, No. 3, pp. 181-185.
 • A.M. Kowalski (2014), A New Approach to Innovation Policy in Poland as a Result of EU Entry, in: M.A. Weresa (ed.), Poland Competitiveness Report 2014: A Decade in the European Union, Warsaw: Warsaw School of Economics Press, pp. 250-264.
 • A.M. Kowalski (2014), Nowe podejście do polityki innowacyjnej w Polsce  jako rezultat przystąpienia do Unii Europejskiej, w: M.A. Weresa (red.), Polska: Raport o konkurencyjności 2014. Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, s. 268-283.
 • A.M. Kowalski, T.M. Napiórkowski (2014), Statistical Analysis of Quantitative Data, Textbook prepared for the purposes of International Doctoral Programme in Management and Economics organized within the Collegium of World Economy at Warsaw School of Economics, Warsaw.
 • M. Dabić, I. Novak, M.a Bašić, D. Vlajčić, N. Jakominić–Marot, I. Klarin, L. Martin, J. Shorley, V. Antcliff, M.A. Weresa, A. Kowalski, Ch.e Terrasse, B. Marinova (2014), Innovation and Learning Enterpreneririal Needs of Croatioan, Polish and the UK SMEs, in: D. Tipurić M. Mešin (eds), 2nd International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship. Inside and Outside of Managerial Mind. Building the bridges between disciplines, Abstracts of the Proceedings, April 4th- 5th, 2014, Dubrovnik, Croatia, p. 84.
 • A.M. Kowalski (2013), Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza.
 • A.M. Kowalski (2013), Competitiveness of regions in Poland and the development of industrial clusters, in: M.A. Weresa (ed.), Poland: Competitiveness Report 2013. National and Regional Dimensions, Warsaw: Warsaw School of Economics – Publishing, pp. 237-251.
 • A.M. Kowalski (2013), Konkurencyjność regionów w Polsce a rozwój klastrów przemysłowych, w: M.A. Weresa (red.), Polska: Raport o konkurencyjności 2013. Wymiar krajowy i regionalny, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 251-266.
 • A.M. Kowalski, B. Michorowska (2013), Innowacyjność – podstawowe definicje i ekonomiczna interpretacja, w: M.A. Weresa (red.), Kapitał ludzki i innowacyjność jako czynniki długookresowych przewag konkurencyjnych w handlu międzynarodowym. Wnioski dla Polski, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, s. 98-99.
 • A.M. Kowalski, B. Michorowska (2013), Metody pomiaru innowacji i innowacyjności gospodarek, w: M.A. Weresa (red.), Kapitał ludzki i innowacyjność jako czynniki długookresowych przewag konkurencyjnych w handlu międzynarodowym. Wnioski dla Polski, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, s. 99-104.
 • A.M. Kowalski (2013), Międzynarodowa konkurencyjność państw o dynamicznych systemach innowacji. Studium przypadku: Irlandia, w: M.A. Weresa (red.), Kapitał ludzki i innowacyjność jako czynniki długookresowych przewag konkurencyjnych w handlu międzynarodowym. Wnioski dla Polski, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, s. 247-273.
 • A.M. Kowalski (2013), The impact of industrial clusters on the innovativeness of business firms in Poland, “World Journal of Social Sciences”, Vol. 3. No. 1, pp. 73-84.
 • A.M. Kowalski (2012), Znaczenie innowacji dla konkurencyjności Irlandii w handlu zagranicznym, w: T. Rynarzewski,
 • E. Mińska-Struzik (red.), Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”, Nr 246, s. 70-81.
 • A.M. Kowalski (2012), Development of clusters in Poland and their role for economic competitiveness, “International Journal of Economics and Finance Studies”, Vol. 4, No  2, pp. 11-20.
 • A.M. Kowalski (2012), Znaczenie klastrów dla innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce, , w: J. Buko, M., Frankowska (red.), Klastry – wiedza, innowacyjność, rozwój, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, Nr 719, „Ekonomiczne Problemy Usług” Nr 94, s. 177-190.
 • A.M. Kowalski, A. Marcinkowski (2012), The problem of preparation the food packaging waste for recycling in Poland, “Resources, Conservation & Recycling”, Vol. 69, pp. 10– 16.
 • A.M. Kowalski, A. Marcinkowski (2012), Struktury klastrowe jako bieguny wzrostu gospodarki – przykład Bawarskiego Klastra Biotechnologicznego, „Gospodarka Narodowa”, Vol. 253, Nr 9, s. 61–78.
 • A.M. Kowalski (2012), Rola klastrów w transferze wiedzy z nauki do gospodarki na przykładzie wybranych krajów regionu Morza Bałtyckiego, w: M.A. Weresa, K. Poznańska (red.), Procesy tworzenia wiedzy, transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, s. 103–142.

dr Krzysztof Falkowski

 • K. Falkowski, Wspólnota Niepodległych Państw w warunkach kryzysu gospodarczego 2008+, w: K. Żukrowska (red.), Kryzys gospodarczy 2008+ test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013, s. 407-434.
 • K. Falkowski, Dyferencjacja współpracy krajów WNP z Unią Europejską, w: Unia Europejska.pl, nr 2 (219), marzec/kwiecień 2013, s. 28-34.
 • K. Falkowski, Innowacyjność Rosji a jej długookresowe przewagi konkurencyjne w handlu zagranicznym, w: S. Wydymus, M. Maciejewski (red.), Innowacyjność i wiedza we współczesnym handlu międzynarodowym, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 27-49.
 • K. Falkowski, J. Olszyński (red.), Zmiana miejsca Niemiec i Rosji w gospodarce światowej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Implikacje dla Polski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2012.
 • K. Falkowski (red.), Kryzys gospodarczy 2008-2009 w Europie Wschodniej i państwach bałtyckich, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011, ss. 229.
​dr Tomasz Napiórkowski
 •  
 •  
 •