Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Skład osobowy – Katedra Globalnych Współzależności Gospodarczych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KGS - IGS - Zakład Polityki Globalnej - Skład osobowy
 

 Skład osobowy

 
  • dr hab. Mariusz-Jan Radło, prof. SGH - kierownik Katedry
  • prof. dr hab. Marzenna Anna Weresa
  • dr Krzysztof Falkowski
  • dr Tomasz M. Napiórkowski
  • dr Artur F. Tomeczek
BIOGRAMY PRACOWNIKÓW KATEDRY:

dr hab. Mariusz-Jan Radło, prof. SGH jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych (SGH, 2015), uzyskał doktorat nauk ekonomicznych (SGH, 2003), ukończył studia magisterskie w zakresie ekonomii (UMCS, 1998) i politologii (UMCS, 1999), a także podyplomowe studia w zakresie integracji europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej i Ecole Nationale d’Administration (1999). Od 2004 roku jest pracownikiem naukowym i dydaktycznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a od 2016 roku kierownikiem Katedry Globalnych Współzależności Gospodarczych w Instytucie Gospodarki Światowej SGH. Prowadzi wykłady dotyczące międzynarodowych procesów fuzji i przejęć przedsiębiorstw. W latach 2004-2007 był wicedyrektorem ds. naukowych Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, w którym odpowiadał za zarządzanie projektami badawczymi dotyczącymi analizy i projektowania reform makroekonomicznych i sektorowych w Polsce. Brał udział w wielu projektach badawczych poświęconych polityce gospodarczej, a także zagadnieniom sektorowym i makroekonomicznym. Realizował projekty m.in. dla Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju, Komisji Europejskiej, Kancelarii Prezydenta RP, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Business Software Alliance, PLL LOT S.A., a także wielu podmiotów sektora prywatnego. Obecnie uczestniczy w projektach dotyczących zmian w konkurencyjności sektorów polskiej gospodarki, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz procesów fuzji i przejęć. W latach 2009 i 2010 - jako visitor professor - był wykładowcą w Aarhus School of Business w Danii, zaś w 2011 w Wirtschaftsuniversität Wien w Austrii, w okresie czerwiec-wrzesień 2012 - jako visiting research fellow przebywał w Corvinus University of Budapest.

prof. dr hab. Marzenna Anna Weresa od 2005 roku dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej SGH w Warszawie. Od 1997 r. kierownik Podyplomowego Studium Handlu Zagranicznego przy Kolegium Gospodarki Światowej. Autorka i współautorka ponad 60 pozycji książkowych wydanych w kraju i za granicą (m.in. w Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech) oraz kilkunastu artykułów naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Uczestniczy w wielu międzynarodowych projektach badawczych realizowanych z ośrodkami naukowymi w Wielkiej Brytanii (m.in. University College London oraz University of Central England) w Niemczech (m.in. TuTech Innovation, Hamburg oraz Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Mannheim, VDI/VDE Innovation + Technik GmbH ), na Węgrzech (m.in. Corvinus University w Budapeszcie). Autorka ekspertyz przygotowywanych głównie dla organów administracji publicznej (m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy) oraz dla biznesu.

dr hab. Krzysztof Falkowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, w 2008 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Jego zainteresowania naukowo-badawcze obejmują problematykę międzynarodowej konkurencyjności gospodarek (zwłaszcza krajów Europy Wschodniej - Białorusi, Rosji, Ukrainy), transformacji instytucjonalnej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz rozwoju gospodarczo-społecznego krajów na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw. Jest autorem licznych publikacji z powyższego zakresu.

dr Tomasz M. Napiórkowski uzyskał doktorat z nauk ekonomicznych (SGH, 2016) jest absolwentem studiów MBA oraz Master of Arts in Economics w Old Dominion University (Norfolk, Wirginia, USA). Dodatkowo otrzymał dyplomy w Decision Science oraz w Marketingu, MBA, MA. Był doktorantem nauk ekonomicznych na studiach doktoranckich w języku angielskim w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od roku 2011 bierze udział w wielu projektach badawczych realizowanych w ramach Instytutu Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej oraz prowadzi własne projekty badawcze. Specjalizuje się m.in. w badaniach bezpośrednich inwestycji zagranicznych, innowacyjności i komercjalizacji wyników B+R i konkurencyjności gospodarek. 

dr Artur F. Tomeczek od 2019 roku jest pracownikiem Katedry Globalnych Współzależności Gospodarczych w Instytucie Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Stopień naukowy doktora uzyskał w dyscyplinie ekonomia i finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (2019), gdzie ukończył również studia magisterskie na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze (2013). Specjalizuje się w makroekonomii oraz ekonomii międzynarodowej. Wcześniejsze badania dotyczą wzrostu gospodarczego, historii gospodarczej, instytucji, handlu międzynarodowego, stosunków międzynarodowych, sieci biznesowych, stagnacji sekularnej, sytuacji gospodarczej Unii Europejskiej oraz gospodarki Japonii.