Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
O Katedrze : O Zakładzie – Zakład Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KGS - Instytut Statystyki i Demografii - Katedra Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej - O Katedrze
 

 O Katedrze

 

​Misją Katedry Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej jest promowanie doskonałości we współczesnych studiach wschodnioazjatyckich poprzez:

 • prowadzenie nowatorskich badań dotyczących Azji Wschodniej,
 • kształcenie profesjonalistów w zakresie pracy w środowisku wschodnioazjatyckim,
 • przekazywanie wiedzy społeczeństwu, biznesowi i polityce.
Szeroki zakres działań obejmuje:
 • interdyscyplinarne badania nad Azją Wschodnią w dziedzinie ekonomii, zarządzania, nauk politycznych i geografii,
 • organizowanie i koordynowanie nauczania w zakresie Azji Wschodniej,
 • sporządzanie i dostarczanie instytucjom rządowym i biznesowi ekspertyz w zakresie relacji UE-Azja (w szczególności dotyczących stosunków gospodarczych Polski z krajami Azji Wschodniej) i aktualnych informacji o kondycji gospodarczej krajów Azji Wschodniej, 
 • nawiązywanie kontaktów akademickich z ośrodkami naukowymi i uczelniami z krajów Azji Wschodniej,
 • rozwijanie współpracy z innymi instytucjami akademickimi oraz think tankami zajmującymi się studiami azjatyckimi,
 • prowadzenie profesjonalnych szkoleń w zakresie tematyki Azji Wschodniej,
 • zbieranie, dokumentowanie i rozpowszechnianie informacji o Azji Wschodniej,
 • organizowanie kolokwiów, konferencji, sympozjów,
 • organizowanie wymiany akademickiej z uczelniami/instytucjami naukowymi w Azji Wschodniej.

Zakres geograficzny badań Katedry obejmuje Azję Wschodnią a tematyczny następujące dziedziny:

 • konkurencyjność międzynarodowa,
 • innowacje, transfer technologii i rozwój klastrów,
 • handel międzynarodowy i bezpośrednie inwestycje zagraniczne,
 • korporacje międzynarodowe,
 • rynek pracy i migracje,
 • rozwój regionalny.