Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Skład osobowy – Zakład Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KGS - Instytut Statystyki i Demografii - Zakład Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej - Skład osobowy
 

 Skład osobowy

 

dr hab. Arkadiusz Michał Kowalski, prof. SGH - kierownik Katedry

prof. dr hab. Jerzy Menkes

prof. dr hab. Piotr Ostaszewski

dr Łukasz Dąbrowski

dr Agnieszka McCaleb

dr Marta Mackiewicz 

dr Anna Maria Dzienis

dr Robert Dygas

mgr Joanna Karaś
 
 
 
BIOGRAMY PRACOWNIKÓW KATEDRY:

 
Dr hab. Arkadiusz Michał Kowalski, prof. SGH jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Gospodarki Światowej SGH. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 2006 roku, natomiast stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 2006 roku.
Specjalizuje się w tematyce konkurencyjności międzynarodowej, systemów innowacji, klastrów, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej (B+R) oraz gospodarek azjatyckich. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz uczestniczył jako kierownik lub współwykonawca w różnego rodzaju krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Był także ekspertem w pracach na rzecz Komisji Europejskiej, administracji rządowej, przedsiębiorstw lub klastrów.
Doświadczenia międzynarodowe obejmują stypendia na University of Macedonia w Salonikach (1999-2000) i Oksfordzie (2000) (w trakcie studiów magisterskich), University of Southampton (2004-05) i University of Glasgow (2005-06) (w trakcie studiów doktoranckich) oraz University of Coimbra, Portugalia (2010), ICN Business School w Nancy, Francja (2011, 2013, 2015, 2017), University of Richmond, USA (2011-12), INSEEC Business School, Paris&Bordeaux, Francja (2013), University of Latvia (2014), IAE Lyon University, France (2014, 2015, 2017), University of Glasgow (2016) oraz Edinburgh Napier University (2016). Jest także członkiem sieci Microeconomics of Competitiveness (MOC) Network, koordynowanej przez Harvard Business School, USA. W okresie od września 2016 r. do lutego 2017 r. przebywał na stażu naukowym w Chulalongkorn University w Bangkoku w Tajlandii.
Od 2017 r. kieruje prowadzonymi w SGH pracami w ramach projektu ERASMUS+ pt. „Assessing and Improving Research Performance at South East Asian Universities" (REPESEA).


JMenkes.jpg

Prof. dr hab. nauk prawnych Jerzy Menkes, profesor zw. SGH. Autor podręczników, monografii, studiów i artykułów z zakresu: prawa międzynarodowego, prawa organizacji międzynarodowych, prawa międzynarodowego praw człowieka, europejskiego prawa instytucjonalnego i międzynarodowego prawa gospodarczego.  Przewodniczący Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA).


  
Prof_Piotr_Ostaszewski.jpgProf. dr hab. Piotr Ostaszewski, w 1990 ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1993–1994 był stypendystą The Miller Center of Public Affairs na Uniwersytecie Wirginii, a następnie w Woodrow Wilson Center Cold War International History Project. W 1998 doktoryzował się tamże w zakresie historii najnowszej na podstawie pracy Wietnam w amerykańskiej polityce powstrzymywania w latach prezydentury Harryego S. Trumana, 1945–1953. W 2004 habilitował się w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o polityce na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 1990–2000 pracował w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW, gdzie tworzył program studiów amerykanistycznych. Od 2000 związany ze Szkołą Główną Handlową, gdzie jest profesorem. W latach 2012–2016 był prorektorem do spraw studentów i dydaktyki, a w 2006–2016 kierownikiem Katedry Studiów Politycznych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. Tytuł profesorski otrzymał w 2013. Zajmuje się międzynarodowymi stosunkami politycznymi. Jest autorem publikacji naukowych z politologii, historii USA i powojennej historii konfliktów w państwach regionu Azji i Pacyfiku.

Od 27 września 2017 jest polskim ambasadorem w Korei Południowej.Dr Agnieszka Agnieszka McCaleb.jpgMcCaleb jest adiunktem w Katedrze Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej Instytutu Gospodarki Światowej. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej, kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacja Sinologia.
Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w Szkole Głównej Handlowej (rozprawa doktorska: “The role of central and sub-national governments in internationalization of Chinese companies”).
W 2016 r. odbyła staż badawczy w Adam Smith Business School Uniwersytetu w Glasgow jako senior fellow.
Zainteresowania naukowe: gospodarki państw Azji Wschodniej, azjatyckie korporacje transnarodowe, zagraniczne inwestycje bezpośrednie, narodowe systemy innowacji, konkurencyjność gospodarek.
Agnieszka studiowała i pracowała w Chinach. W czasie studiów sinologicznych otrzymała stypendia naukowe w Guangzhou (Uniwersytet Sun Yat-sena, 2001-2002) oraz w Taipei (National Taiwan Normal University, 2003-2004). W latach 2006-2009 była odpowiedzialna za marketing na rynku chińskim w firmie Selena, z czego ponad rok pracowała w oddziale firmy w Szanghaju.
 
  

Dr Marta MMartaMackiewicz.jpgackiewicz jest adiunktem w Instytucie Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się
zagadnieniami związanymi z innowacyjnością przedsiębiorstw, konkurencyjnością regionów, a także wybranymi zagadnieniami związanymi z rozwojem regionalnym. Była zaangażowana w realizację ponad 100 projektów badawczych i ewaluacyjnych, w tym międzynarodowych, m.in. w ramach Horyzontu 2020, ERASMUS+ Capacity-Building projects in the field of Higher Education oraz Korea-Visegrad Group Knowledge Sharing Program. Przez 12 lat pracowała w firmie konsultingowej Ecorys Polska, gdzie realizowała projekty badawcze, ewaluacyjne i doradcze na zlecenie instytucji sektora publicznego, w tym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W Ecorys kierowała zespołem badawczym zajmując stanowisko dyrektora działu Policy & Research. W Ministerstwie Rozwoju zajmuje się polityką klastrową. Jest autorką publikacji, ekspertyz i analiz dla samorządów, instytucji rządowych, Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jej dorobek obejmuje także publikacje w wydawnictwach zagranicznych: Peter Lang, Edward Elgar, Springer.
 

 

 
AnnsDzienis.jpegDr Anna Maria Dzienis jest adiunktem w Katedrze Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej Instytutu Gospodarki Światowej SGH.
Anna jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki stypendium rządu japońskiego, które uzyskała w 2008 r., ukończyła studia doktoranckie i obroniła pracę doktorską w 2012 r. na Uniwersytecie Okayamskim w Japonii. W latach 2012-2018 pracowała dla Sekcji Ekonomicznej Ambasady Japonii w Warszawie. Do zespoły Katedry Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej dołączyła w 2017 r. 
Zainteresowania badawcze: bieżące kwestie społeczno-gospodarcze i polityczne w Japonii i w krajach ASEAN, migracje, rynek pracy, strategie umiejętności. 
   


RobertDygas.jpgDr Robert Dygas jest adiunktem w Katedrze Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej Instytutu Gospodarki Światowej. Ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej, kierunek Finanse i Bankowość oraz na University of Aarhus w Danii, specjalizacja zarządzanie. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Szkole Głównej Handlowej w 2003 r. (rozprawa doktorska: “Zarządzanie strategiczne w branży telefonii ruchomej w Polsce w latach 1995-2001”). W 2011 r. uzyskał dyplom Executive Master of Business Administration Politechniki
Warszawskiej, Szkoły Biznesu.
Zainteresowania naukowe: geoekonomia, gospodarki państw Azjatyckich.
Posiada 23 lata doświadczenia zawodowego w korporacjach międzynarodowych w branżach IT, telekomunikacji, oraz doświadczenie w sektorze publicznym.