Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Projekt SLIM

 

Projekt „Stimulating Learning for Idea-to-Market (SLIM)”

Instytut Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie bierze udział w realizowanym w latach 2012–14 projekcie „Stimulating Learning for Idea-to-Market (SLIM)”, realizowanym w ramach programu UE „Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation”.

Wspieranie przedsiębiorczości jest powszechnie uznane za kluczowy czynnik rozwoju gospodarczego. W licznych badaniach podkreślono występowanie luki między podażą i popytem na wiedzę, umiejętności i kompetencje, które mają istotne znaczenie dla działalności gospodarczej. Realizacja projektu SLIM przyczynia się do wypełniania tej luki, w szczególności przez zapewnienie większego stopnia komercjalizacji pomysłów w innowacyjnych produktach i usługach. Rezultatem projektu będzie także zwiększenie odsetka osób biorących udział w kształceniu ustawicznym, ponieważ opracowane w ramach projektu narzędzie edukacyjne jest skierowane przede wszystkim do pracowników przedsiębiorstw.

Podstawą realizacji projektu jest program edukacji w zakresie ekonomicznych aspektów własności intelektualnej, opracowany przez Instytut Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej, ze szczególnym uwzględnieniem wyceny i ochrony własności intelektualnej. Kluczowym wyzwaniem projektu jest dostosowanie wymienionego powyżej programu do potrzeb małych i średnich firm. Identyfikacja tych potrzeb została przeprowadzona w formie badań ankietowych. Wyniki posłużyły do opracowania kursu dotyczącego transferu innowacji w trybie e-learningu oraz udostępnienie go przedsiębiorcom w Polsce, Wielkiej Brytanii, Chorwacji oraz Belgii.  

Szkolenie stanowi połączenie teorii dotyczącej innowacji i ich powstawania oraz komercjalizacji z praktyką. Materiały szkoleniowe obejmują wiedzę teoretyczną, studia przypadków oraz krótkie nagrania wideo, w tym wywiady z przedsiębiorcami, w których rozmówcy dzielą się swoim doświadczeniem. Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są quizy, pytania sprawdzające oraz informacje o publikacjach i stronach internetowych pomocnych w studiowaniu problematyki innowacyjności.

Szkolenie obejmuje cztery główne bloki tematyczne, z których każdy jest podzielony na pięć modułów. Te cztery bloki to:
• BLOK 1: Zarządzanie innowacjami i własnością intelektualną
• BLOK 2: Biznesplan nowego przedsięwzięcia
• BLOK 3: Finansowanie własności intelektualnej i jej wycena
• BLOK 4: Marketing i strategia rozwoju nowego produktu.

Opracowany kurs w trybie e-learningu jest dostępny na stronie:

http://www.e-sgh.com/slim/

Każdy zainteresowany tym szkoleniem powinien zarejestrować się na podanej stronie, a po otrzymaniu emaila aktywacyjnego (z loginem i hasłem tymczasowym), zalogować się i skorzystać z zamieszonych tam materiałów. Po zrealizowaniu szkolenia (lub wybranych jego elementów) możliwe będzie uzyskanie certyfikatu. Szkolenie jest bezpłatne.

Zachęcamy również do podzielenia się swoimi opiniami na temat kursu Ideas-To-Market poprzez udział w krótkiej ankiecie: http://efmd.co1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_2uhy9Oo1hRBgnop&Q_JFE=0   

Partnerzy Projektu:

 • The Manchester Metropolitan University, Wielka Brytania (koordynator projektu)
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 • University of Rijeka, Chorwacja
 • Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, Chorwacja
 • EFMD, Belgia

Partnerzy stowarzyszeni:

 • The Federation of Small Businesses, Wielka Brytania
 • Science and Technology Park of the University of Rijeka, Chorwacja
 • BTM Mazovsze Ltd, Polska
 • Arenda, Chorwacja

Zadania realizowane w ramach projektu SLIM są podzielone na 8 pakietów roboczych:

 1. Zarządzanie projektem.
 2. Badanie potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.
 3. Opracowanie programu e-learningowego dotyczącego komercjalizacji innowacji.
 4. Szczegółowe testowanie treści kursu i szkolenia.
 5. Transfer innowacji, obejmujący przeniesienie kursu z fazy pilotażowej do pełnego wykorzystania.
 6. Rozpowszechnienie rezultatów projektu.
 7. Zapewnienie jakości projektu.
 8. Zapewnienie właściwej eksploatacji i trwałości projektu.


Ze strony Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, projektem SLIM zajmują się:

 • prof. dr hab. Marzenna Anna Weresa
 • dr hab. Arkadiusz Michał Kowalski, prof. SGH
 • Pani Aneta Rzeszut, e-mail: aneta.rzeszut@sgh.waw.pl

 

 

Project „Stimulating Learning for Idea-to-Market (SLIM)”

World Economy Research Institute in the Warsaw School of Economics takes part in Stimulating Learning for Idea-to-Market (SLIM) Project, which is a two-year EU-funded project implemented in 2012–14 under the Lifelong Learning Programme (Leonardo Da Vinci – Tansfer of Innovation).

The theoretical background for the e-course are  the results of an educational programme on economic aspects of Intellectual Property, developed by the World Economy Research Institute at the Warsaw School of Economics, with special emphasis on IP valuation and IP protection. The key challenge for that SLIM project is to adjust the findings of that programme for the needs of small and medium enterprises. These needs were identified through survey research, conducted in 2013.  The results of this survey research are used to prepare an e-course and make them available to the entrepreneurs in Croatia, Poland and the United Kingdom.  

The eCourse covers four key topics, which are:
• BLOCK 1: Innovation and Intellectual Property Management
• BLOCK 2: New Venture Business Plan
• BLOCK 3: Financing and Valuation of Intellectual Property
• BLOCK 4: Marketing and Strategy of New Product Development

The e-course is available on the website:

http://www.e-sgh.com/slim/

The e-course will be complemented by a set of supporting materials for the entrepreneurs undertaking the training.

Project Partners:

 • The Manchester Metropolitan University, the United Kingdom (project coordinator)
 • The Warsaw School of Economics, Poland
 • University of Rijeka, Croatia
 • Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, Croatia
 • EFMD, Belgium 

Associate Partners

 • The Federation of Small Businesses, the United Kingdom
 • Science and Technology Park of the University of Rijeka, Croatia
 • BTM Mazovsze Ltd, Poland
 • Arenda, Croatia

The project is structured around eight key Work Packages:

 1. Project management.
 2. SME needs analysis.
 3. E-course development.
 4. Pilot phase for training and testing.
 5. Improvement and final transfer.
 6. Dissemination.
 7. Quality assurance.
 8. Exploitation and future sustainability of the results.

In the Warsaw School of Economics, people involved In the SLIM Project are:

 • prof. dr hab. Marzenna Anna Weresa
 • dr hab. Arkadiusz Michał Kowalski
 • Pani Aneta Rzeszut, e-mail: aneta.rzeszut@sgh.waw.pl 

SLIM Flyer