Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Andrzej Sznajder
KGS - Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu - Skład osobowy
 

 prof. zw. dr hab. Andrzej Sznajder

 

​​Kontakt
e-mail: asznaj (w domenie sgh.waw.pl), Andrzej.Sznajder (w domenie sgh.waw.pl)
adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa
(budynek M, parter)
telefon: 22 564 86 84

Zainteresowania naukowe

 • nowe technologie w marketingu
 • marketing organizacji sportowych 
 • marketing na rynku europejskim

Działalność naukowa, doradcza i organizacyjna

 • promotor prac dyplomowych, podyplomowych, magisterskich i doktorskich
 • twórca i kierownik Podyplomowego Studium Marketingu Sportu 
 • recenzent aplikacji o granty w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 • członek kolegium redakcyjn​ego Gospodarki Narodowej 
 • członek kolegium redakcyjnego Zeszytów Naukowych Kolegium Gospodarki Światowej 
 • członek Komisji Marketingu Polskiego Komitetu Olimpijskiego 

Wybrane publikacje

1. Książki

 • ​​Mobilne technologie w marketingu
  Wolters Kluwer Polska,​ Warszawa, 2014​
 • ​​International Sports Marketing. Principles and Perspectives
  red. G.Nufer , A. Buehler, współautor, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 2014
 • Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności
  Redaktor naukowy i współautor wraz z M.K.Witek-Hajduk, T.M.Dudzik i W.Piątkowskim, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2012
 • Zarządzanie silną marką,
  Red. M.K.Witek-Hajduk, współautor, Wolters Kluwer, Warszawa, 2011​
 • Marketing im Sport  
  red. G. Nufer, A. Buehler, współautor   Erich Schmidt Verlag, Berlin, 2011
 • Marketing sportu  
  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008
 • Marketing Wirtualny  
  Oficyna Wydawnicza, Kraków 2000 i 2002
 • Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie  
  współautor, Difin, 2002
 • Media – komunikacja – biznes elektroniczny  
  współautor, Difin, Warszawa, 2001
 • Euromarketing 
  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Relacje między producentami a detalistami. Kontekst modeli biznesu PWN, Warszawa, 2016 /współautor/
 • Sport jako biznes w czasach globalizacji, PWE , Warszawa, 2017
 • Manufacturer – retailer relationships. The context of business models, SGH Publishing House, Warszawa, 2017 /współautor/

 

2. Artykuły 

 • Sponsoring – nowe wartości dla sponsora i sponsorowanego
  Handel Wewnętrzny, 2013, nr 3, tom II
 • Zastosowanie mobilnych technologii informacyjnych w marketingu
  Gospodarka Narodowa, 2013, nr 7-8
 • Sponsoring – od formy promocji do aliansu marketingowego na przykładzie sportu
  w: Uwarunkowania zarządzania sportem w Polsce – pod red. B. Sojkina, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2011, nr 197
 • ​Sponsoring – nowe wartości dla sponsora i sponsorowanego
  Handel Wewnętrzny, 2013, nr 3, tom II 
 • Zastosowanie mobilnych technologii informacyjnych w marketingu
  Gospodarka Narodowa, 2013, nr 7-8 
 • Sponsoring – od formy promocji do aliansu marketingowego na przykładzie sportu
  Uwarunkowania zarządzania sportem w Polsce – pod red. B. Sojkina, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2011, nr 197 
 • Równowaga sił konkurentów na rynku sportu profesjonalnego
  Gospodarka Narodowa, 2010, nr 10
 • Sport z biznesem ręka w rękę – Sport und Wirtschaft Hand in Hand  
  Wiadomości Gospodarcze – Wirtschaftsnachrichten, Polsko-Niemiecka Izba Handlowo-Przemysłowa, Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer, 6-7/ 2008
 • Alianse marketingowe – nowa forma powiązań biznesu ze sportem?   
  Marketing i Rynek, 2007, nr 7
 • Charakterystyka rynku sportu profesjonalnego   
  Gospodarka Narodowa, 2007, nr 10
 • Istota i zakres marketingu sportu   
  Myśl Ekonomiczna i Prawna, WSHiP, nr 1/16/, 2007 /współautor/
 • Handel elektroniczny w marketingu międzynarodowym   
  Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, nr 19, 2005
 • Rynki elektroniczne w gospodarce światowej   
  Gospodarka Narodowa, 2005, nr 1-2
 • Internetowe platformy przyszłością światowego handlu między przedsiębiorstwami?   
  Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 2001, nr 3
 • Internacjonalizacja klubów sportowych jako trend na rynku sportu, Marketing i Rynek,  2017, nr 8