Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Bartosz_Targański
KGS - Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu - Skład osobowy
 

 Podgląd obrazu

 
 

 dr Bartosz Targański

 

Dr Bartosz Targański

 
​Kontakt

email: btarga@sgh.waw.pl

adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

ul. Madalińskiego 6/8 pok. 10
02-513 Warszawa

 

Zainteresowania naukowe

 • prawne aspekty marketingu
 • prawo i ekonomia ochrony konkurencji i konsumentów
 • nieuczciwe praktyki rynkowe
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • ochrona własności intelektualnej

 

Działalność dydaktyczna i organizacyjna

 • wykłady z przedmiotów:  Prawo marketingu w Unii Europejskiej (w jęz. polskim i angielskim), International Trade Law (w jęz. angielskim), Prawo gospodarcze krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, Environment of International Business
 • promotor prac licencjackich i magisterskich, promotor pomocniczy prac doktorskich
 • recenzje artykułów naukowych

 

Stypendia i studia zagraniczne

 • stypendium Bundestagu w ramach międzynarodowego programu praktyk parlamentarnych i pobyt na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie
 • stypendium Niemieckiej Wymiany Akademickiej (DAAD) na pobyt na Uniwersytecie Mannheim
 • studia z zakresu filozofii kultury na Collegium Invisibile przy Polskiej Akademii Nauk
 • stypendium Community of European Management Schools na pobyt w Helsinki School of Economics and Business Administration
 • stypendium naukowe MEN
 • stypendium naukowe Prezydenta m.st. Warszawy

 

Główne publikacje

 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. T. Skoczny, C.H. Beck, Warszawa 2015 (współautor)
 • Sprzedaż aktywna i pasywna w usługach marketingu internetowego, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny,  nr 5(2)/2013
 • Uwarunkowania prawne działalności marketingowej w społeczeństwie informacyjnym. Zagadnienia wybrane, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012 (współautor i redaktor naukowy)
 • Freedom of competition or environmental safety - what should a municipality prioritize? Case comment to the judgment of the Polish Supreme Court of 3 March 2010 – Katowice Commune, (Ref. No. III SK 37/09), Yearbook of Antimonopoly and Regulatory Studies, Vol. 2011, 4(5).
 • Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego, Wolters Kluwer business, 2010
 • Formuła polubownego rozstrzygania sporów transgranicznych z udziałem konsumenta usług finansowych, w: „Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne", red. B. Gnela, Wolters Kluwer, Warszawa 2007
 • Platformy handlu elektronicznego z perspektywy prawa antymonopolowego Wspólnoty Europejskiej, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, nr 20/2006