Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Elzbieta_Duliniec
KGS - Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu - Skład osobowy
 

 prof. zw. dr hab. Elżbieta Duliniec

 

                                           Elzbieta_Duliniec.jpg
Kontakt
email: edulin (w domenie sgh.waw.pl), Elzbieta.Duliniec (w domenie sgh.waw.pl)
adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa,
tel. (0048) 564 86 84 (sekretariat pok. 10)

Zainteresowania naukowe
umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, otoczenie kulturowe biznesu międzynarodowego, marketing międzynarodowy

Działalność dydaktyczna i organizacyjna

 • wykłady z przedmiotów: Marketing międzynarodowy, International Marketing (w jęz. angielskim), Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego, Badania marketingowe, Zarządzanie marketingowe, Postępowanie nabywców na rynku
 • promotorstwo prac magisterskich, podyplomowych i doktorskich
 • recenzowanie wniosków o granty z Narodowego Centrum Nauki
 • członkostwo w CEMS Marketing InterFaculty Group

Wybrane staże naukowe i stypendia

 • visiting professor w Thunderbird American Graduate School of International Management
 • pobyty studyjne w University of Minnesota, Carlson School of Business
 • stypendium Senior Fulbright Research Scholarship w Indiana University, School of Business

Wybrane publikacje

1. Książki

 • Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa, wyd. I 2004, wyd. II zmienione 2009
 • Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, instrumenty, tendencje, red. naukowa i współautorstwo, SGH, Warszawa 2007
 • Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, współaut., red. J. Mazur, Difin, Warszawa 2002
 • Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, WN PWN, Warszawa, wyd. I 1994, wyd. II zmienione 1999

2. Artykuły

 • Ujęcia teoretyczne wczesnej i szybkiej internacjonalizacji przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa”, Nr 1-2, 2013
 • Przedsiębiorstwa wcześnie umiędzynarodowione – uwarunkowania i rozwój, „Gospodarka Narodowa”, Nr 5-6, 2011
 • Koncepcje przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych. Rozważania terminologiczne, „Gospodarka Międzynarodowa”, Nr 1-2, 2011
 • Od marketingu eksportowego do marketingu wirtualnego i neomarketingu, współaut. A. Sznajder, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej”, SGH, Nr 27, 2010
 • Marketing międzynarodowy na tle zmian w otoczeniu kulturowym [w:] Współczesny marketing, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008
 • Międzynarodowe trendy kulturowe a marketing międzynarodowy [w:] Handel i finanse w warunkach globalizacji, red. J. Schroeder i B. Stępień, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2007
 • Marketing międzynarodowy a marketing międzykulturowy, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej”, SGH, Nr 19, 2006
 • Zróżnicowanie kulturowe UE z perspektywy Polski – aspekty marketingowe [w:] Euromarketing. Strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim, red. J. W. Wiktor, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2005