Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Halina Brdulak
KGS - Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu - Skład osobowy
 

 dr hab., prof. nadzw. Halina Brdulak

 

 

 

Kontakt
e-mail: habrd (w domenie sgh.waw.pl), Halina.Brdulak (w domenie sgh.waw.pl)
adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa
(budynek M, parter)
telefon: 22 564 86 84

Zainteresowania naukowe

 • zarządzanie logistyczne i ryzyko a zarządzanie wiedzą w łańcuchu dostaw
 • technologie IT i ich odziaływanie na modele biznesowe
 • zarządzanie relacjami (z interesariuszami) jako kluczowy czynniki budowy strategii biznesowych zarządzanie marketingowo-logistyczne
 • rynki logistyczne i kierunki zmian w ich układach
 • wpływ modelu negocjacji na budowanie zaufania wśród partnerów

Działalność naukowa, organizacyjna, doradcza i społeczna

 • członkini Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • członkini Polskiego Towarzystwa Logistycznego
 • członkini Rady Programowj Gospodarki Materiałowej i Logistyki
 • doradca zarządu DB Schenkermoderator i inicjatorka (wraz z zespołem redakcyjnym) tematów 'Okrągłego Stołu' w Polskiej Gazecie Transportowej
 • prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet
 • członkini Chartered Institute of Logistics and Transportation w Wielkiej Brytanii
 • organizatorka i inicjatorka (wspólnie z T.Gołębiowskim) konferencji 'TRANS. Wspólna Europa' na SGH
 • członkini Rady Naukowej Kolegium Gospodarki Światowej

Wybrane publikacje

 • Ranking polskich przedsiębiorstw TSL  
  dodatki specjalne Transport Logistyka Spedycja do Rzeczpospolitej (czerwiec, co roku)
 • Ranking europejskich miliarderów TSL  
  dodatki specjalne Transport Logistyka Spedycja do Rzeczpospolitej (wrzesień, co roku)
 • Rola komunikowania w kulturze organizacyjnej korporacji międzynarodowych  
  w: Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH, nr 23, SGH, Warszawa 2008, ss.98-117)
 • Metodyka zarządzania projektem w oparciu o praktykę firm logistycznych  
  w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 11, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (red. nauk. J.Witkowski, A.Skowrońska), ss. 15-27Trans'07. 
 • WSPÓLNA EUROPA. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej 
  red. wspólnie z T.Gołębiowskim, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007
 • Charakterystyka współczesnego rynku usług logistycznych 
  w: Usługi logistyczne, red. W.Rydzkowski, Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 2007, ss. 50-62
 • Rynek usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych w Polsce 
  w: Transport, red. W.Rydzkowski, K.Wojewódzka-Król, PWN, Warszawa 2008, ss. 261-294
 • Konkurencyjność usług transportowo-spedycyjno-logistycznych (TSL) – Polska na tle UE 
  Dodatek LTS nr 4/2007, 
 • RzeczpospolitaWspólna Europa. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami. TRANS'05  
  red. wspólnie z T.Gołębiowskim, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005