Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Izabela_Kowalik
KGS - Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu - Skład osobowy
 

 dr hab., prof. SGH Izabela Kowalik

 

Kontakt
e-mail: iza123 ( w domenie sgh.waw.pl), Izabela.Kowalik (w domenie sgh.waw.pl) 
adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa (budynek M, parter)
telefon: (0048) 22 564 86 84

Zainteresowania naukowe: przedsiębiorczość międzynarodowa, marketing międzynarodowy

marketing w sektorze publicznym, marketing terytorialny

 

Wybrane publikacje w jęz angielskim:

-     Kowalik, I., Danik, L., Marketing activity of international new ventures – application of the EMICO framework, “Journal of Business & Industrial Marketing”, 34(4), 2019, pp.779-791.

-      Kowalik I., Customer orientation in the International New Ventures from Poland- Empirical study results, “Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVIII, cz. II, pp.163-176.

-      Kowalik I., Danik L. (2018), Marketing activity of international new ventures – application of the EMICO framework, Journal of Business and Industrial Marketing, [DOI 10.1108/JBIM-02-2018-0079]

-     Kowalik I., Danik L., Sikora T. (2017), Entrepreneurial orientation elements in the Polish international new ventures, “Baltic Journal of Management”, vol.12, no.2, pp.1-20.

-    Danik L., Duliniec E., Kowalik I. (2016), The Polish born global firms: founding processes and motives of early internationalization, "Transformations in Business and Economics”, vol. 15, no.2, pp.111-130.

-     Danik L., Kowalik I., Kral P. (2016), A comparative analysis of Polish and Czech International New Ventures, “Central European Business Review”, vol. 5, pp. 57-73.

-     Danik, L., Kowalik, I. (2015), Success Factors and Development Barriers Perceived by the Polish Born Global Companies. Empirical Study Results, “Journal of East European Management Studies”, vol. 20, no.3, pp. 360-390.

-      Danik L., Kowalik I. (2013), The studies on born global companies - a review of research methods, “Journal of Economics and Management”, vol. 13, pp. 9-26.

-      Kowalik I. (2012), The Influence of Trade Fairs on a Host City Brand, “Public Policy and Administration” (Viešoji Politika ir Administravimas), no. 11(4), pp. 629-640.

-     Kowalik I. (2011), Market orientation and its antecedents in the Polish local governments, „International Journal of Public Sector Management”, vol. 24 no. 1, pp. 57-79.

-      Kowalik I., (2011), International Orientation of the Regional Governments in Poland, “Advances in Global Management Development”, vol. XX, ed. E. Kaynak, T. Harcar, IMDA Press, Hummelstown, pp. 124-131.


Wybrane publikacje w jęz polskim:

-    Kowalik I., Danik L., Międzynarodowa orientacja przedsiębiorcza jako czynnik wczesnej internacjonalizacji MSP, „Marketing i Rynek”, 2016, nr 7, s.24-30.

-     Kowalik I., Zastosowanie koncepcji CRM w samorządzie terytorialnym a ko-produkcja usług publicznych, Wybrane uwarunkowania rozwoju usług, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, Tom II, nr 354, s.104-115.

-     Kowalik I., Cechy kierownictwa przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych - czynnik sukcesu na rynkach zagranicznych? Wyniki badań empirycznych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, lipiec 2014.

-      Kowalik I., Baranowska-Prokop E., Determinanty powstawania i motywy ekspansji polskich przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych, „Gospodarka Narodowa” 2013, nr 4, s. 41-64.

-      Kowalik I., Orientacja rynkowa w polskiej administracji samorządowej, „Marketing i Rynek” 2011, nr 1, s. 27-33.

-       Kowalik I., System informacji marketingowej a tendencje zmian we współczesnym marketingu, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej”, nr 27, SGH, Warszawa 2010, s. 96-113.

 

Ważniejsze projekty badawcze:

-     Koncepcja marketingu przedsiębiorców a wczesna internacjonalizacja MSP. Uwarunkowania, elementy i skutki. Kierownik projektu zespołowego, finansowanego w latach 2016-2019 przez Narodowe Centrum Nauki, no. 2015/19/B/HS4/01728,

-    Orientacja marketingowa samorządów terytorialnych a perspektywy rozwoju marketingu usług publicznych w Polsce. Projekt badawczy habilitacyjny, finansowany w latach 2007-2010, przez Komitet Badań Naukowych, no. N N115 3963 33.

-    Zmiany modelu biznesu polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej.Wykonawca w projekcie zespołowym pod kierownictwem prof. Dr hab.
T. Gołębiowskiego, projekt finansowany przez KBN w latach 2005-2007, no. 1HZ2D03729.