Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Jolanta Mazur
KGS - Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu - Skład osobowy
 

 prof. zw. dr hab. Jolanta Mazur

 


Kontakt
e-mail: Jolanta.Mazur (w domenie sgh.waw.pl)
adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa
budynek M, parter
telefon: 22 564 86 84

Zainteresowania naukowe

 • marketing usług
 • zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym
 • marketing relacyjny
 • marketing organizacji non-profit
 • marketingowe strategie przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym
 • międzynarodowe kanały dystrybucji
 • wiedza w przedsiębiorstwie

Wybrane publikacje

 • Kompozycja działań związanych z wiedzą podejmowanych w średnich przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce a ich wyniki ekonomiczne 
  red., współautorzy: M. Strzyżewska, M. Rószkiewicz   SGH, Warszawa 2009
 • Managers’ and companies’ knowledge orientation as business performance drivers  
  współautor: M. Strzyżewska   TRZISTE (MARKET), Vol. XXII (2010), br. 2
 • Rola marketingu w nowoczesnym nauczaniu przedsiębiorczości   
  w: Sz. Figiel (red.) Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe, PWE, Warszawa 2010
 • Przeszłość i przyszłość marketingu   
  Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, SGH, Nr 27 2010
 • Managing International Distribution Channel Partners: A Cross Cultural Approach   
  współautorzy: R.Mehta, R.E.Anderson, A.J. Dubinsky, P. Polsa    
  Journal of Marketing Channels. No 17 2010
 • Poziom i struktura orientacji na wiedzę średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce a ich wyniki ekonomiczne   
  współautorzy: M. Strzyżewska, M. Rószkiewicz   
  w: GOW – Wyzwanie dla Polski, red. J. Kotowicz-Jawor, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 2009
 • Managers' knowledge orientation and its effect on business performance   
  w: Poland. Competitiveness Report 2009.
 • Focus on Human Resources, as an element of human capital and its relationships with the companies' business performance,
  red. M.A. Weresa, SGH 2009
 • Orientacja na wiedzę a wyniki ekonomiczne przedsiebiorstwa   
  współautorzy: M.Strzyżewska, M. Rószkiewicz, SGH, Warszawa 2008
 • Orientacja przedsiębiorstw usługowych na wiedzę a orientacja przedsiębiorstw przemysłowych na wiedzę   
  w: Usługi w Polsce. nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, US, Szczecin 2008
 • Relacje pomiedzy orientacją przedsiebiorstw na wiedzę a ich wynikami ekonomicznymi   
  współautorzy: M. Strzyżewska, M. Rószkiewicz, Problemy Zarządzania 4/2007
 • Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw usługowych a ich strategie marketingowe   
  w: Marketing miedzynarodowy. Uwarunkowania, instrumenty, tendencje, red.: E. Duliniec, SGH, Warszawa 2007
 • Istota i zakres marketingu sportu   
  współautor: A. Sznajder, Myśl Ekonomiczna i Prawna, 1/2007
 • Strategic Alliances in International Distribution Channels  
  współautorzy: R. Mehta, P. Polsa, R. Xiucheng, A.Dubinsky, Journal of Business Research 59, No 10-11 2006
 • Dylematy marketingu szkół wyższych   
  w: Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą, red.: G. Nowaczyk, P. Lisiecki, WSB, Poznań 2006
 • Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie   
  red., Difin, Warszawa 2002Zarządzanie marketingiem usług Difin, Warszawa 2001