Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Małgorzata Lewandowska
KGS - Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu - Skład osobowy
 

 dr hab. małgorzata lewandowska, prof. nadzw. SGH

 

Katedra Zarządzania Międzynarodowego


Kontakt
e-mail: mlewando (w domenie sgh.waw.pl), Malgorzata.Lewandowska (w doemenie sgh.waw.pl)
adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa
(budynek M, parter)
telefon: 22 564 86 84

Zainteresowania naukowe

 • Innowacyjność a konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Współpraca w innowacjach, innowacje otwarte
 • Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw
 • Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym
 • Międzynarodowe transakcje gospodarcze

 

Wybrane publikacje

 • Lewandowska, M.S., (2013), Bariery innowacji a kooperacja przedsiębiorstw. Efekt supresji (Innovation barriers and enterprise cooperation. Suppression effect), "Przegląd Organizacji", Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa, Nr. 4, ISSN 0137-7221.
 • Lewandowska, M.S., (2013), Evaluating the impact of institutional inbound open innovation and public R&D support on innovation performance. Evidence from Czech manufacturing enterprises, pp. 25, artykuł na 39th European International Business Academy Annual Conference, Bremen, 12-14.12.2013
 • Lewandowska, M.S., (2013), Institutional cooperation of Polish manufacturing enterprises. Determinants and impact on innovation performance, artykuł na 6th Annual Conference of the Academy of Innovation and Entrepreneurship (AIE2013): Innovation and Entrepreneurship for Inclusive and Sustainable Development, Oxford, United Kingdom, 29-30 August 2013
 • Lewandowska, M.S., Danik, L., (2013), Bariery a skłonność do kooperacji w innowacjach polskich eksporterów - wyniki badań (Barriers and innovation cooperation propensity of Polish exporters - research outcomes), "Gospodarka Materiałowa & Logistyka", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, Nr. 2, s. 20-26. ISSN 1231-7853.
 • Danik L., Lewandowska, M.S., (2013), Motives and barriers in the field of cooperation between companies. Research outcomes based on the Polish engineering industry, „Journal of Economics and Management”, Vol. 14, pp. 21-34
 • Lewandowska, M.S., (2012), Bariery finansowe a sprawność innowacyjna polskich przdsiębiorstw (Financial barriers and innovation performance of Polish firms), (w): Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki, T. Rynarzewski, E. Mińska-Struzik (red.) "Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, Nr. 246, ISBN 978-83-7417-742-9
 • Lewandowska, M.S., (2012), Współpraca firm w innowacjach produktowych i marketingowych. Wyniki badania polskich eksporterów (Product and marketing innovation cooperation. Research outcomes for Polish exporters), "Marketing i Rynek”, Nr. 10, s. 28-33. ISSN 1231-2037
 • Lewandowska, M.S., (2012), Partners and barriers in innovation cooperation. A survey of Polish exporters, "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego", Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskego, Gdańsk 2012, Nr. 31, s. 520-537. ISSN 1230-6444
 • Lewandowska, M.S., Gołębiowski,T., (2012), Complementarity between  process- and organizational innovation of Polish exporters-research outcomes. „Gospodarka Narodowa”, Nr 5-6, s. 29 -55
 • Lewandowska, M.S., Gołębiowski,T., (2012), Analiza celów działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw (Analysis of innovation objectives of Polish firms), (w:) Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki, T. Rynarzewski, E. Mińska-Struzik (red.) "Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, Nr. 246, ISSN 1689-7374
 • Lewandowska, M.S., Gołębiowski,T., (2012), Relationships between product- and marketing innovations of Polish exporters – research outcomes, „Zeszyty Naukowe” Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warsawa, Nr 33, s. 230-258
 • Lewandowska, M.S., Gołębiowski,T., (2012), Is CSR embedded in the system of corporate innovation objectives?, pp. 27, CD conference materials, 38th European International Business Academy Annual Conference, University of Sussex, Brighton, 7-9.12.2012
 • Lewandowska, M.S., (2011), Zaangażowanie eksportowe a kooperacja w innowacjach polskich przedsiębiorstw przemysłowych (Export intensity and nnovation cooperation of Polish manufacturers), "Gospodarka Materiałowa & Logistyka", Nr. 9, s. 25-31, ISSN 1231-7853
 • Lewandowska, M.S., Gołębiowski,T., (2011), Cooperation in innovations: The case of Polish manufacturing firms, pp. 51, CD conference materials, 37th European International Business Academy Annual Conference, Bucharest 2011
 • Lewandowska, M.S., (2010), Współpraca w zakresie marketingu jako czynnik zwiększania międzynarodowej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw (Cooperation in marketing as factor of the international competitiveness of the firm. The case of Polish engineering industry), "Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju", J.W. Wiktor, A. Żbikowska (red.), PWE, Warszawa, s. 573-581
 • Lewandowska, M.S., (2009), Współpraca przedsiębiorstw w procesach innowacyjnych. Przykład przedsiębiorstw polskiego przemysłu elektromaszynowego. (Cooperation in innovation. Case of engineering industry), (w:) Wspólna Europa. Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej, H.Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski (red.),Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, pp. 419-429
 • Gołębiowski, T., Dudzik, M., Lewandowska, M.S., Witek-Hajduk,M., (2008), Modele biznesu polskich przedsiębiorstw (Business models of Polish enterprises), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 348. ISBN 978-83-7378-347-8.