Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Marzanna Witek-Hajduk
KGS - Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu - Skład osobowy
 

 dr hab., prof. nadzw. Marzanna Witek-Hajduk

 


Kontakt
e-mail: mwitek (w domenie sgh.waw.pl), Marzanna.Witek-Hajduk (w domenie sgh.waw.pl)
adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa
(budynek M, parter)
telefon: 22 564 86 84; tel. służbowy 506 214 750

Zainteresowania naukowe

 • zarządzanie w biznesie miedzynarodowym
 • internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw
 • strategie przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej
 • strategie polskich przedsiebiorstw na rynku Federacji Rosyjskiej i rynku ukraińskim
 • międzynarodowe transakcje gospodarcze
 • zarządzanie marką, w tym metody oceny marek
 • modele biznesu przedsiębiorstw

Wybrane publikacje

 • Modele biznesu polskich przedsiębiorstw   
  współautorzy: T. Gołębiowski, T. Dudzik, M. Lewandowska; Wydawnictwo SGH, Warszawa 2008
 • Formy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw   
  współautor: T. Gołębiowski, Marketing i Rynek, 2/2007, s. 16-22
 • Stopień internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw   
  współautor: T. Gołębiowski, Marketing i Rynek, 1/2007, s. 15-21
 • Typologia modeli biznesu,   
  współautor: M.Dudzik, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 9/2007, s. 18-23
 • Modele biznesu – moda czy nowa koncepcja zarządzania?   
  współautor: M.Dudzik, w: Wspólna Europa.
 • Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej,   
  red.: H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski,
 • Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej,   
  Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007, s. 429-440
 • Finansowe i marketingowe aspekty wyceny marki   
  współautor: A.Duliniec, in: Wspólna Europa.
 • Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej,   
  red.: H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski,
 • Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej,  
  Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007, s. 429-440
 • Stopień internacjonalizacji a model biznesu przedsiębiorstwa   
  w: Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2007, s. 518-529
 • Ekspansja zagraniczna jako strategia rozwoju polskich przedsiębiorstw a ich konkurencyjność   
  w: Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw,
  tom. II, red.: P. Borowski, Wyd. Wyższej Szkoły im. B. Jańskiego, Warszawa 2007, s. 91-107
 • Sposoby pozyskiwania marek przez przedsiębiorstwa działające na rynku międzynarodowym  
  w: Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, instrumenty, tendencje, red.: E. Duliniec, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007, s. 121-138
 • Zakres analizy otoczenia dokonywanej w polskich przedsiębiorstwach działających na rynku międzynarodowym   
  w: Ekspansja czy regres marketingu, PWE, Warszawa 2006
 • Tworzenie przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z UE – cz. 1.   
  współautor: T. Gołębiowski, w: Marekting i rynek, 4/2006
 • Tworzenie przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z UE – cz. 2.   
  współautor: T. Gołębiowski, w: Marekting i rynek, 5/2006
 • Rozszerzanie marki przez licencjonowanie   
  w: Zarządzanie produktem – wyzwania przyszlości, red.: J. Kall, B. Sojkin, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006
 • Konkurencyjność polskich malych i średnich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej   
  w: Integracja a konkurencyjność przedsiębiorstw w UE, red.: M. Stawicka, Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego, Warszawa 2006
 • Implications of Poland’s UE accession for the competitiveness of Polish SMEs  
  w: Channels of Integration, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005
 • Czynniki przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej   
  w: Wyzwania marketingowe wobec przedsiębiorstw przyszłości w Polsce, red.: E. Skawińska, WSB, Toruń 2005
 • Społeczne wartości marki   
  w: Wspólna Europa. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, 
  red.: H. Brdulak, T. Gołębiowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005
 • Inwestycje jako forma wejścia przedsiębiorstw  na rynek Federacji Rosyjskiej   
  w: Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej, red.: E. Najlepszy, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, 2005
 • Reguły pochodzenia towarów jako element kalkulacyjny  
  w: Zmiany w przepisach celnych i podatkowych po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Eurofinance, Warszawa 2004
 • Procedury uproszczone w polskim handlu zagranicznym   
  Zeszyty Naukowe, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2004
   

Publikacje w wydawnictwach recenzowanych w latach 2010-2016


1.      M.K. Witek-Hajduk, H. Radke-Kozłowska, Kształtowanie portfela marek detalisty i asortymentu sieci detalicznej na rynku międzynarodowym: standaryzacja czy adaptacja, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2016, nr 2, s..
2.      M.K. Witek-Hajduk, A. Grudecka, Target groups of retail brands, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2016, nr 1, s. 23-30.
3.      M.K. Witek-Hajduk, P. Zaborek, Does Business Model Affect CSR Involvement? A Survey of Polish Manufacturing and Service Companies, Sustainability 2016, 8, 93; doi:10.3390/su8020093
4.      M.K. Witek-Hajduk, A. Talipska, Pozycjonowanie jako instrument kreowania kapitału marek sieci detalicznych, Zarządzanie i finanse Journal of Management and Finance, vol. 13, No 3/2/2015, s. 51-65.
5.      M.K. Witek-Hajduk, Cechy decydentów jako determinanty internacjonalizacji przedsiębiorstwa, w: Przedsiębiorczość: jednostka, organizacja, kontekst, pod red. Agnieszka Postuła, Julita Majczyk, Marcin Darecki, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 103-120.
6.      M.K. Witek-Hajduk, Strategies of Development of the Retail Chains Brand Portfolio: Retail vs. Manufacturer Brands. The case of Retail Chains Operating in Poland, Handel Wewnętrzny w Polsce 2010-2015, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji I Koniunktur, Warszawa 2015, s. 260-276.
7.      M.K. Witek-Hajduk, Motywy stosowania marek detalisty z perspektywy sieci detalicznych działających w Polsce, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2015, nr 12, s. 12-19.
8.      M.K. Witek-Hajduk, Cele wytwarzania przez producentów produktów pod markami detalistów, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2015, nr 11, s.24-31.
9.      M.K. Witek-Hajduk, Motywy wytwarzania produktów pod markami innych producentów, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2015, nr 7, s. 16-23.
10.  M.K. Witek-Hajduk, Internationalization of enterprises – selected theoretical concepts and research directions, SGH Warszawa 2014;ISBN 978-83-7378-994-4, w: http://doctoralprogramme.sgh.waw.pl/images/textbooks/witek-hajduk_listopad_2015.pdf
11.  M.K. Witek-Hajduk, Internationalization strategies in response to the economic crisis: the example of Polish companies, Business and Management, 2014, http://www.bm.vgtu.lt, ISSN print 2029-4441 / ISSN online 2029-929X, ISBN print 978-609-457-650-8 / ISBN online 978-609-457-649-2, Article number: bm.2014.057, http://dx.doi.org/10.3846/bm.2014.057
12.  M.K. Witek-Hajduk, Objectives of CSR strategy- the example of Polish companies, w: 7th International Conference: An Enterprise Odyssey: Leadership, Innovation and Development for Responsible Economy [CD] / Galetić Lovorka, Spremić Mario, Simurina Jurica (red.), 2014, University of Zagreb, ISBN 978-953-6025-92-3,
13.  M.K. Witek-Hajduk, Marketing społecznie odpowiedzialny a model biznesu, w: A. Czubała, P. Hadrian, J. Wiktor, Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, PWE, Warszawa 2014, s. 639-648.
14.  M.K. Witek-Hajduk, Proces umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego, Marketing i rynek, 2014,  nr 7
15.  M.K. Witek-Hajduk, Kooperencja w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw, w: J. Cygler, G. Materna, M. Aluchna, E. Marciszewska, M. Witek-Hajduk, Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne, Wolters Kluwer 2013,
16.  M.K. Witek-Hajduk, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa i wartości dla klienta jako cele co-brandingu, Handel Wewnętrzny, 2013, Vol: 1, Nr: maj-czerwiec, s.167-173;
17.  M.K. Witek-Hajduk, Strategie rozwoju polskich przedsiębiorstw na zagranicznych rynkach zaopatrzenia. Przykład branży elektromaszynowej, w: J. Schroeder (redaktor), R. Śliwiński Przedsiębiorstwo na rynku globalnym (Company in the global market), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2013, s. 57-68.
18.  M.K. Witek-Hajduk, Wczesne umiędzynarodowienie a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa, Gospodarka Narodowa, 2013, Nr 11-12, s. 73-92.
19.  M. K. Witek-Hajduk, Sojusze marek (brand alliances) jako forma sojuszy strategicznych w marketingu, w: A. Sznajder (red.), Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012,
20.  M. K. Witek-Hajduk, Sojusze marek w ramach programów lojalnościowych, w: A. Sznajder (red.), Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012,
21.  M. K. Witek-Hajduk, Licencjonowanie i franczyza jako formy aliansów marketingowych, w: A. Sznajder (red.), Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012,
22.  M.K. Witek-Hajduk, Formy umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw na rynkach zaopatrzenia, w: Gospodarka Narodowa, 2012, nr 4,
23.  M.K. Witek-Hajduk, Kryteria wyboru zagranicznych dostawców a przewagi konkurencyjne polskich przedsiębiorstw branży elektromaszynowej, w: Studia ekonomiczne regionu łódzkiego, PWE, Łodź 2012, wydanie specjalne.
24.  M.K. Witek-Hajduk, Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa z zastosowaniem Internetu, w: A. Stabryła, T. Małkus, Strategie rozwoju organizacji, Mfiles.pl, Kraków 2012,
25.  M.K. Witek-Hajduk, Modele biznesu przedsiębiorstw przemysłu spożywczego a systemy dystrybucji produktów spożywczych, w : Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu ,,Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych. Determinanty i kierunki ewolucji, Poznań 2012,
26.  M.K. Witek-Hajduk, Podręcznik dla menedżerów, w: Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie, 2 (23), 2012,
27.  M.K. Witek-Hajduk (red.), Zarządzanie silną marką, Wolters Kluwert, Warszawa 2011,
28.  M.K. Witek-Hajduk, Pojęcie i atrybuty silnej marki, w: M.K. Witek-Hajduk (red.), Zarządzanie silną marką, Wolters Kluwert, Warszawa 2011,
29.  M.K. Witek-Hajduk, Charakterystyka podstawowych decyzji z zakresu zarządzania marką, w: M.K. Witek-Hajduk (red.), Zarządzanie silną marką, Wolters Kluwert, Warszawa 2011,
30.  M.K. Witek-Hajduk, Produkt jako narzędzie kształtowania marki, w: M.K. Witek-Hajduk (red.), Zarządzanie silną marką, Wolters Kluwert, Warszawa 2011,
31.  M.K. Witek-Hajduk, Programy lojalnościowe jako narzędzie kreowania marki, w: M.K. Witek-Hajduk (red.), Zarządzanie silną marką, Wolters Kluwert, Warszawa 2011,
32.  M.K. Witek-Hajduk, Zarządzanie marką na rynku instytucjonalnym, w: M.K. Witek-Hajduk (red.), Zarządzanie silną marką, Wolters Kluwert, Warszawa 2011,
33.  M.K. Witek-Hajduk, Zarządzanie marką na rynku międzynarodowym, w: M.K. Witek-Hajduk (red.), Zarządzanie silną marką, Wolters Kluwert, Warszawa 2011,
34.  M. Witek-Hajduk, Zmiany modeli internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, w: G. Gierszewska, J. Kisielnicki (red.), Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2011,
35.  M.K. Witek-Hajduk, Determinanty umiędzynarodowienia zakupów przedsiębiorstwa. Przykład polskich przedsiębiorstw branży elektromaszynowej, Zeszyty Naukowe, Kolegium Gospodarki Światowej SGH w Warszawie, 2011, nr 29,
36.  M.K. Witek-Hajduk, Umiędzynarodowienie zakupów a strategia konkurowania przedsiębiorstwa na przykładzie polskich przedsiębiorstw branży elektromaszynowej, Zeszyty Naukowe, Kolegium Gospodarki Światowej SGH w Warszawie, 2011, nr 32,
37.  M.K. Witek-Hajduk, Strategia przedsiębiorstwa na międzynarodowym rynku zakupów, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011, nr 180,
38.  M.K. Witek-Hajduk, Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2010,
39.  M. K. Witek-Hajduk, Cykl życia marki na rynku, Zeszyty Naukowe KGŚ SGH,  Warszawa, 2010, nr  27
40.  M. Witek-Hajduk, Strategie czynnej internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej, w: L. Jasiński, S. Sudoł (red.), Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim, Wydawnictwo WSM, Warszawa 2010,
41.  M. Witek-Hajduk, Transakcje importowe jako forma internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Gospodarka materiałowa i logistyka, nr 8, 2010,
42.  M. Witek-Hajduk, Zastosowanie formuł handlowych Incoterms 2000 w transakcjach handlu zagranicznego polskich przedsiębiorstw, Gospodarka materiałowa i logistyka, nr 11, 2010,
43.  M.K. Witek-Hajduk, Ryzyko transakcji eksportowych, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, 2010, nr 12.