Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Elzbieta Wasowicz Zaborek
KZiF - Katedra Finansów Przedsiębiorstwa - Skład osobowy
 

 Elżbieta Wąsowicz-Zaborek

 
Kontakt

e-mail: ewasowi@sgh.waw.pl
adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa
(budynek M, parter)
telefon: 22 564 86 84

Zainteresowania naukowe

Marketing terytorialny
Marketing usług
Marketing w turystyce
Zachowania lojalnościowe
Kulturowe i społeczne uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Działalność dydaktyczna

Wykłady i ćwiczenia z przedmiotów:
Zarządzanie usługami na rynku międzynarodowym (w języku polskim i angielskim)
Metody ilościowe i jakościowe w naukach ekonomicznych (w języku polskim i angielskim)
Marketing miejsc (w języku polskim i angielskim)
Marketing usług (w języku polskim i angielskim)
Badania marketingowe (w języku polskim i angielskim)

Wybrane publikacje

Wąsowicz-Zaborek, E. (2018). Zastosowanie metody conjoint w analizie preferencji klientów biur podróży. Ekonomiczne Problemy Usług, 1 (130), 229–246. DOI: 10.18276/EPU.2018.130-22. 

Wąsowicz-Zaborek, E. (2017). Użyteczność krańcowa a lojalność wobec miejsca docelowego. Research Papers of the Wroclaw
University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, (473).

Wąsowicz-Zaborek, E. (2017). Ekoprodukty i produkty turystyczne na terenach cennych przyrodniczo, [w:] Turystyka, rekreacja na terenach niezurbanizowanych w rozwoju zrównoważonym pod red. E. Janeczko i M. Woźnickiej, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny, SGGW, 119-136

Fedyk, W., Wąsowicz-Zaborek, E. (2011). Współpraca podmiotów publicznych i prywatnych szansą dla rozwiązywania problemów w kryzysie - wybrane przykłady. [w:] Turystyka w Polsce w okresie kryzysu. Wydawnictwo PST

Wąsowicz-Zaborek, E. (2007). Jak zbudować markę regionu?". Rynek Turystyczny. (2), 28-30.

Wąsowicz-Zaborek, E. (2005). Model jakości produktu turystycznego. [w:] Czynniki determinujące jakość a doskonalenie systemu informacyjnego w branży turystycznej. pod red. K. Wajdy. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wąsowicz, E. (2004). Produkt turystyczny i jego jakość [w:] Markowe produkty turystyczne, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego pod red A. Panasiuka, Szczecin.

Butowski L., Wąsowicz, E. (2004). Ramowy program rozwoju turystyki w Dorzeczu Parsęty. Związek Gmin Dorzecza Parsęty.