Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 badania naukowe

 
Obszary badań naukowych
 • prof. dr hab. Ryszard Rapacki
  Realna konwergencja i wzrost gospodarczy; polityka fiskalna i finanse publiczne; prywatyzacja w krajach postsocjalistycznych; reformy strukturalne w krajach postsocjalistycznych.

 • dr hab. Bogusław Czarny, prof. SGH
  Makroekonomia współczesnej gospodarki polskiej; zawodność rynku, zawodność państwa; metodologia ekonomii; ekonomia PRL.

 • dr hab. Ewa Freyberg, prof. SGH
  Współczesne teorie ekonomiczne; szara strefa w polityce i jej wpływ na proces podejmowania decyzji ekonomicznych; polityka regionalna UE.

 • dr hab. Marian Geldner, prof. SGH
  Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa; ekonomika, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami transnarodowymi.

 • dr hab. Ewelina Nojszewska, prof. SGH
  Systemy ochrony zdrowia i ich reformy; ekonomia (ochrony) zdrowia.

 • dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH
  Teoria mikroekonomii; analiza strukur rynkowych i zachowań strategicznych przedsiębiorstw; zastosowania teorii gier w ekonomii; kartele i zmowy; fuzje i przejęcia spółek; zadłużenie międzynarodowe; industrial organization.

 • dr hab. Aleksander Sulejewicz, prof. SGH
  Ekonomia neoinstytucjonalna; zarządzanie strategiczne; analiza kosztów i korzyści; ekonomia gałęziowa.

 • dr Marek Dietl
  Teoria mikroekonomii, teoria rynku i konkurencji (Industrial Organization), teoria ceny i praktyka zarządzania cenami, monopolizacja, fuzje i przejecia, dobrobyt społeczny, regulacja rynku.

 • dr Piotr Maszczyk
  Teoria i praktyka procesu transformacji ustrojowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej; analiza porównawcza systemów gospodarczych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem procesu prywatyzacji.

 • dr Mariusz Próchniak
  Zagadnienia z dziedziny makroekonomii, w szczególności dotyczące wzrostu gospodarczego, realnej konwergencji, poziomu rozwoju krajów. Analizy gospodarek państw postsocjalistycznych, w tym krajów Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Polski – również na tle Unii Europejskiej. Badania empiryczne na poziomie makroekonomii,  zwłaszcza w zakresie wzrostu gospodarczego.
 
 
 

 Wydarzenia