Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
O Katedrze : O Katedrze – Katedra Ekonomii II | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KGS - Katedra Ekonomii II - O Instytucie
 

 o katedrze

 
Katedra Ekonomii II jest kontynuatorką najlepszych tradycji Katedry Ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS, której rdzeń w przeszłości tworzyli uczeni tej  miary, co Michał Kalecki, Edward Lipiński i Kazimierz Łaski. Trzon obecnego zespołu Katedry to w dużej części absolwenci Wydziału Handlu Zagranicznego, ukształtowani m.in. przez osiągnięcia swych wielkich poprzedników.
 
Cechami wyróżniającymi Katedrę Ekonomii II są: innowacyjność programu dydaktycznego, szerokie kontakty z ośrodkami zagranicznymi i bogate doświadczenia międzynarodowe jej pracowników, bliskie związki z krajową i zagraniczną praktyką gospodarczą oraz interdyscyplinarny profil badań i oferowanych zajęć. W naszych badaniach i ofercie dydaktycznej staramy się łączyć problemy ekonomii głównego nurtu i ekonomii heterodoksyjnej (w tym ekonomii instytucjonalnej, behawioralnej i ekonomii rozwoju), ekonomii politycznej, socjologii ekonomicznej i finansów, w skali krajowej i międzynarodowej.
 
Katedra, jako pierwsza w kraju, udostępniła czytelnikowi polskiemu przekłady wielu czołowych zachodnich podręczników ekonomii (m.in. Begga, Dornbuscha i Fischera, Stiglitza, Mankiwa i Taylora, Burdy i Wyplosza oraz Samuelsona i Marksa). Równocześnie została stworzona bogata oferta własnych, oryginalnych pomocy dydaktycznych w postaci podręczników, skryptów i studiów przypadku. W połączeniu z międzynarodowymi doświadczeniami pracowników sprawia to, że oferowany program ekonomii i poziom zajęć są porównywalne z renomowanymi uczelniami zachodnimi. Wielu pracowników katedry prowadziło badania i wykłady w najlepszych ośrodkach akademickich za granicą, w tym w USA, W. Brytanii, Niemczech, Finlandii, Meksyku i Japonii.
 
Są wśród nas także cenieni eksperci organizacji międzynarodowych (m.in. systemu ONZ), doradzający firmom i rządom oraz prowadzący szkolenia w wielu krajach świata.
 
Wielu pracowników ma także bogate doświadczenia praktyczne zdobyte w kraju w działalności konsultingowej i doradczej zarówno na szczeblu przedsiębiorstw, jak i agend rządowych.