Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dr Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka

 

Adiunkt
Adres e-mail: mznoyk(at)sgh.waw.pl

 

 Działalność badawcza

 

Zainteresowania naukowe

 
 • gospodarcze i polityczne uwarunkowania procesu integracji europejskiej
 • koordynacja polityki gospodarczej krajów członkowskich UE
 • perspektywy przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty euro
 
 

 Najważniejsze publikacje

 1. Common Foreign and security policy of the European Union in European security architecture - institutional dimension, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Studiów Międzynarodowych, 'Economic Papers', nr 30, Warszawa 2000.
 2. Rola państw narodowych w procesie integracji europejskiej, Miesięcznik 'Unia Europejska', Nr 9/2000.
 3. Influence of the Common Foreign and security Policy of the European Union on stability of Central and Eastern Europe in the perspective of EU enlargement, International Peace Research Association,International Peace Research Newsletter, Volume XXXVIII, Number 1 and 2, March/June 2000.
 4. Czynniki narodowy i wspólnotowy w procesie integracji europejskiej, 'Studia i prace', KES SGH, Warszawa 2001.
 5. Polska i strefa euro: raport z postępów na drodze do spełnienia nominalnych kryteriów konwergencji, w: Polska. Raport o konkurencyjności 2007 - rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, red. M.A. Weresa,  Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
 6. Problemy koordynacji polityki gospodarczej w UE w okresie kryzysu gospodarczego, Zeszyty Naukowe nr 34, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012.
 

 Działalność dydaktyczna

 

Prowadzone zajęcia

 • Mikroekonomia I (110500-0669)
 • Makroekonomia I (110460-0669)
 • Makroekonomia II (ćwiczenia)
Udział w zespole prowadzącym wykłady z przedmiotów:
 • European Economics (studia licencjackie, 132131-0485),
 • Major Currents in Contemporary Economics (studia doktoranckie).
 
Od 2008 r. wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (wykład Ekonomia członkostwa Polski w UE)

Udział w tłumaczeniach podręczników

 • N. G. Mankiw, M. P. Taylor, „Mikroekonomia”, PWE, Warszawa 2009
 • N. G. Mankiw, M. P. Taylor, „Makroekonomia”, PWE, Warszawa 2009
 • W. F. Samuelson, S. G. Marks, „Ekonomia menedżerska”, PWE, Warszawa 2009
 • J. Black, „Słownik ekonomii”, PWN, Warszawa 2008
 • J. Stiglitz, „Ekonomia sektora publicznego”, PWE, Warszawa 2004
 

 Pozostała działalność na SGH

 
 • 2010-2013 – kierownik projektu „Innowacyjna SGH – program rozwoju i internacjonalizacji“ („Globalna SGH“), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Od 2013 – członek Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii SGH
 • Członek Rady Naukowej Kolegium Gospodarki Światowej SGH