Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dr Patrycja Graca-Gelert

 
 

 Działalnośc badawcza

 

Zainteresowania naukowe:

nierówności dochodów, ekonomia instytucjonalna

Najważniejsze publikacje:

  1. Graca-Gelert P., Wpływ funduszy unijnych na zróżnicowanie dochodów w Polsce – przykład dopłat bezpośrednich i rent strukturalnych, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy“, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, (praca zostanie opublikowana w 2014 r.).
  2. Sulejewicz A., Graca-Gelert P., Kształtowanie się poziomu kosztów transakcyjnych w Polsce w latach 1996-2002, w: „Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: konwergencja czy dywergencja?”, pr. zb. pod red. R. Rapackiego, PWE, Warszawa, 2009.
  3. Graca-Gelert P., Wpływ liberalizacji handlu związanej z integracją z Unią Europejską na zróżnicowanie dochodów w Polsce, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej”, nr 19, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 218-233.
  4. Coroczne opracowania nt nierówności dochodów i ubóstwa w publikacjach z cyklu „Polska. Raport o konkurencyjności“ Instytutu Gospodarki Światowej (od 2007 r.).

Projekty badawcze:

Udział w grancie KBN pod kierownictwem prof. dr hab. R. Rapackiego; (XI 2004 – XI 2006); tytuł grantu: Procesy realnej konwergencji gospodarek krajów postsocjalistycznych w latach 1990-2005: mechanizm, najważniejsze determinanty i możliwe przyszłe scenariusze zmian (badania wykonane w ramach grantu: „Zróżnicowanie dochodów w krajach postsocjalistycznych – uwarunkowania, przyczyny, przebieg, skutki”, „Measuring the transaction sector in the Polish economy, 1996-2002”)

Sukcesy i nagrody:

2011 – Nagroda zespołowa Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stopnia pierwszego za osiągnięcia w dziedzinie działalności naukowej za książkę pt.: "Polska. Raport o konkurencyjności 2010. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne"
2010 – Nagroda zespołowa Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stopnia pierwszego za osiągnięcia w dziedzinie działalności naukowej za książkę pt.: „Wzrost gospodarczy w krajach transformacji – konwergencja czy dywergencja?”
2006 – 2007 – Junior Fulbright Scholarship, Columbia University
2005 – Warsztaty naukowe z New Institutional Economics organizowane przez Ronald Coase Institute (Univesitat Pompeu Fabra)
2004 – Pobyt naukowy w University of Paisley
 

 Działalność dydaktyczna

 

Prowadzone zajęcia:

  • Mikroekonomia I (ćwiczenia do wykładu prof. dr hab. B. Czarnego – studia ST, sygn. 110500-0077)
  • Makroekonomia I (ćwiczenia do wykładu prof. dr hab. B. Czarnego – studia ST, sygn. 110460-0077)
  • Makroekonomia II (ćwiczenia do wykładu prof. dr hab. B. Czarnego – studia ST, sygn. 110470-0077)

Prowadzone/oferowane seminaria dyplomowe:

Tematyka: Zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych.
Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium):
191851 – LIC ST
291851 – MGR ST

Napisane/przetłumaczone podręczniki:

  1. Współudział w tłumaczeniu książki N. G. Mankiw, M. P. Taylor, Economics, Thomson Learning, 2006; (N. G. Mankiw, M. P. Taylor, Makroekonomia, PWE, Warszawa, 2009); rozdział 30 pt. „Wzrost podaży pieniądza a inflacja”
  2. Współudział w tłumaczeniu książki D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch,  Economics, 8th ed., McGraw-Hill International (UK) Limited, 2005 (D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa, 2007; D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa, 2007); odpowiednio, Słownik pojęć, s. 586-611 oraz Słownik pojęć, s. 530-555
  3. Współudział w tłumaczeniu książki J. Stiglitz, Economics of the public sector, 3rd ed., Norton Press, 2000 (J. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa, 2004); rozdział II pt. „Sektor publiczny w Stanach Zjednoczonych”, s. 32-63​
 

 Działalność popularyzatorska

 

Artykuły popularnonaukowe:​

Borowski J., Grostal W., Graca P., Trzy razy „tak” dla euro, “Rzeczpospolita”, nr 12 (7306), 14-15 styczeń 2006, p. B3