Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Władze : Władze – Katedra Ekonomii II | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KGS - Katedra Ekonomii II - Władze
 

 dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH

 

mprochniak.jpg

Profesor nadzwyczajny, Prodziekan Studium Licencjackiego
E-mail: mproch(at)sgh.waw.pl
Strona internetowa: http://web.sgh.waw.pl/~mproch/; dla urządzeń mobilnych: http://web.sgh.waw.pl/~mproch/strona_glowna.htm

CV

 

 Działalność badawcza

 

Zainteresowania naukowe

 • Zagadnienia z makroekonomii, m.in. wzrost gospodarczy, realna konwergencja, poziom rozwoju krajów.
 •  
 • Analizy gospodarek państw postsocjalistycznych, w tym krajów Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Polski - również na tle Unii Europejskiej.
 •  
 • Badania empiryczne nad wzrostem gospodarczym.

Najważniejsze publikacje

 • Próchniak M., Witkowski B., Time Stability of the Beta Convergence among EU Countries: Bayesian Model Averaging Perspective, „Economic Modelling”, vol. 30, 2013, s. 322-333.
 •  
 • Próchniak M., Rapacki R., Wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle wybranych krajów wschodzących, „Gospodarka Narodowa”, nr 1-2, 2012, s. 65-96.
 •  
 • Próchniak M., Realna konwergencja w krajach Unii Europejskiej. Próba szacunków funkcji produkcji, „Prace i Materiały IRG SGH”, nr 87, 2011, s. 165-196 (tytuł numeru: Zmiany aktywności gospodarczej w świetle wyników badań koniunktury).
 •  
 • Próchniak M., Determinants of Economic Growth in Central and Eastern Europe: The Global Crisis Perspective, „Post-Communist Economies”, vol. 23, nr 4, 2011, s. 449-468.
 •  
 • Próchniak M., Rapacki R., Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy i realną konwergencję krajów Europy Środkowo-Wschodniej, „Ekonomista”, nr 4, 2010, s. 523-546.

Projekty badawcze

 • Realna konwergencja dochodowa: wielowymiarowa analiza ekonometryczna z próbą identyfikacji punktów zwrotnych przy wykorzystaniu bayesowskiego uśredniania oszacowań – przyczynek do teorii, projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 4 (kierownik projektu), 2013-2016.
 • Analiza wpływu otoczenia regulacyjnego na tempo wzrostu gospodarczego krajów świata z wykorzystaniem bayesowskiego uśredniania oszacowań, projekt badawczy realizowany w ramach konkursu na projekty badawcze NBP, przeznaczone do realizacji w 2013 r. (wykonawca), 2013.
 • Realna konwergencja oraz wpływ polityki pieniężnej na wzrost gospodarczy krajów Unii Europejskiej: analiza stabilności czasowej i próba identyfikacji punktów zwrotnych z użyciem metod bayesowskich, projekt badawczy realizowany w ramach konkursu na projekty badawcze NBP, przeznaczone do realizacji w 2012 r. (kierownik projektu), 2012.

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Dziekana Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za opublikowanie w latach 2011 i 2012 artykułów w czasopismach z listy Journal Citation Reports, 5 grudnia 2012 r.
 • Nagroda indywidualna Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie działalności naukowej za publikację w roku 2011 artykułu w czasopiśmie z listy Journal Citation Reports, 14 października 2012 r.
 • List gratulacyjny Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dla młodych nauczycieli akademickich SGH z najwyższym wskaźnikiem cytowań publikacji, 14 października 2012 r.
 • Wyróżnienie w prestiżowym Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk ekonomicznych, 18 października 2010 r. 
 • Nagroda indywidualna Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stopnia drugiego za osiągnięcia w dziedzinie działalności naukowej za pracę doktorską pt. „Czynniki wzrostu gospodarczego w 10 krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1993-2005”, 14 października 2010 r.
 

 Działalność dydaktyczna

 

Prowadzone zajęcia

 • Ekonomia menedżerska (222090-0479)
 • Macroeconomics II (110471-0479)
 • Teoria wzrostu (231570-0479)
 • The Review of Selected Economic Topics (for International Business Students, 238471-0479)
 

Prowadzone seminaria dyplomowe

 

192041-0479      LIC ST LIC S-N LIC POP
292041-0479      MGR ST MGR S-N MGR POP

 

Tematy: 

 • Wzrost gospodarczy i realna konwergencja.
 • Gospodarki państw postsocjalistycznych, zwłaszcza krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Rozwój krajów Europy Środkowo-Wschodniej na tle Unii Europejskiej.
 • Badania empiryczne nad wzrostem gospodarczym.

Autor podręczników

 • Próchniak M., Macroeconomics. The book for the course Macroeconomics II, recenzowany podręcznik akademicki napisany w ramach projektu Młodzi Projektują Zarządzanie, SGH, Warszawa 2012 (dostępny w wersji elektronicznej).

 

Współautor podręczników

 

 • Ekonomia w zarysie. Zbiór zadań z rozwiązaniami, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Zarząd Główny w Warszawie, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2012.
 • Ekonomia w zarysie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Zarząd Główny w Warszawie, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2011.

 

Współtłumacz podręczników

 

 • S. Morris, N. Devlin, D. Parkin, Ekonomia w ochronie zdrowia (Economic Analysis in Health Care), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • N. G. Mankiw, M. P. Taylor, Mikroekonomia i Makroekonomia (Economics), PWE, Warszawa 2009.
 • W. F. Samuelson, S. G. Marks, Ekonomia menedżerska (Managerial Economics), PWE, Warszawa 2009.
 • D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia i Makroekonomia (Economics), PWE, Warszawa 2007.
 • J. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego (Economics of the Public Sector), PWE, Warszawa 2004.