Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Konferencje i seminaria – Katedra Ekonomii II | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KGS - Katedra Ekonomii II - Konferencje i seminaria
 

 Organizacja i udział w konferencjach i seminariach

 

2015

dr Adam Karbowski

Seminarium Katedry Ekonomii II, SGH, 22 października 2015, wystąpienie pt. System 
tworzenia wiedzy w literaturze poświęconej różnorodności kapitalizmu - 
studium przypadku 
Europy Środkowej i Wschodniej

Ekonomia ochrony konkurencji, 14 października 2015, Warszawa, UOKiK, Pozioma współpraca badawczo-rozwojowa a kartelizacja gałęzi.

International Conference on Applied Economics, 2-4 lipca 2015, Kazań, Patent hold-up and royalty stacking: the case of multiple downstream firms

XII Zjazd Katedr Ekonomii, 8-10 czerwca 2015, Międzyzdroje, Conditional and Unconditional Bidding in Takeovers: Experimental Evidence

IX Konferencja Psychologii Ekonomicznej, 8-9 maja 2015, Gdańsk, Heurystyka wymiany społecznej: mechanizmy i efektywność

Seminarium Katedry Ekonomii II, SGH, 29 kwietnia 2015, wystąpienie pt. On the existence of optimal level of women’s intelligence in men’s perception: evidence from a speed dating experiment

mgr Łukasz Skrok

Wystąpienie „Rational transfer market - has Financial Fair Play influenced competitive balance in European football before its introduction?" na konferencji 7th ESEA European Conference in Sports Economics, European Sport Economics Association, The University of Zurich, 29 sierpnia 2015.


2014

dr Adam Karbowski

Seminarium Katedry Ekonomii II, SGH, 14 kwietnia 2014, wystąpienie pt. Heurystyka wymiany społecznej

Seminarium Katedry Ekonomii II, SGH, 10 marca 2014, wystąpienie pt. Social discounting rate is negatively correlated with fluid intelligence

Współorganizator cyklu seminariów mikroekonomii stosowanej, SGH, listopad 2013 – marzec 2014 (z prof. Jackiem Prokopem i prof. Michałem Ramszą), wystąpienie (13 marca 2014) pt. Social discounting rate is negatively correlated with fluid intelligence

mgr Łukasz Skrok

Wystąpienie „The distribution of strength between and within European football leagues" na konferencji 6th ESEA European Conference in Sports Economics, European Sport Economics Association, The University of Antwerp, 5 września 2014.


2013

prof. dr hab. Ryszard Rapacki, dr Piotr Maszczyk, dr Mariusz Próchniak

Wystąpienie w ramach konwersatorium ekonomicznego SGH nt. „Varieties of Capitalism - wyzwania dla Polski", Warszawa, 15 kwietnia 2013.

 

dr Bożena Horbaczewska

 „Wypłaty dla akcjonariuszy w polskich spółkach giełdowych", referat przedstawiony na VI Konferencji Naukowej z cyklu “Innowacje finansowe” pt.: Jak pokonać dekoniunkturę? Teoria i praktyka, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku, Jastrzębia Góra, 22-24.09.2013.


dr Adam Karbowski

Seminarium Katedry Ekonomii II, SGH, 10 października 2013, wystąpienie pt. Handel zagraniczny i bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako przykłady determinant zróżnicowania dochodów w Polsce w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

International Conference on Applied Economics, 27-29 czerwca 2013, Stambuł, Controversy over economic justifications for patent protection


dr Mariusz Próchniak

 „Instytucje a wzrost gospodarczy: ekonometryczna analiza przyczynowości w ujęciu Grangera." Referat przedstawiony na V konferencji PITWIN (Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce) pt. „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, organizowanej przez Wyższą Szkołę Handlową im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Kielce (Polska), 12 września 2013.

„Institutions and GDP Growth: Empirical Evidence Based on Bayesian Model Averaging with Nonlinearities" (współautor: Bartosz Witkowski). Referat przedstawiony na konferencji WIEM (Warsaw International Economic Meeting) organizowanej przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Narodowy Bank Polski, Warszawa (Polska), 4-6 lipca 2013.

„The Application of Bayesian Model Averaging in Assessing the Impact of the Regulatory Framework on Economic Growth" (współautor: Bartosz Witkowski). Referat przedstawiony na 5. konferencji ECEE pt. „Economic Challenges in Enlarged Europe”, organizowanej przez Tallinn School of Economics and Business Administration of the Tallinn University of Technology, Tallinn (Estonia), 16-18 czerwca 2013.

„Wpływ otoczenia regulacyjnego na tempo wzrostu gospodarczego: analiza ekonometryczna przy wykorzystaniu bayesowskiego uśredniania oszacowań" (współautor: Bartosz Witkowski). Referat przedstawiony na V konferencji pt. „Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej”, organizowanej przez Katedrę Ekonometrii i Katedrę Statystyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot (Polska), 10-12.06.2013.

„Regulations and Economic Growth: Some Empirical Evidence Based on the Bayesian Model Pooling" (współautor: Bartosz Witkowski). Referat przedstawiony na konferencji pt. „Modelowanie danych panelowych: teoria i praktyka”, organizowanej przez Instytut Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa (Polska), 17 maja 2013.

 

mgr Łukasz Skrok

Wystąpienie „The pitfalls of econometric tests of the uncertainty of outcome hypothesis: variables interdependence, imperfect proxies and unstable parabola" na konferencji 5th ESEA European Conference in Sports Economics, European Sport Economics Association, The University of Southern Denmark, Esbjerg, 20 września 2013.

Wystąpienie „Estimation of Football Team Qualities - A Proposal of a Method" na konferencji 13th Annual International Conference on Sports: Economic, Management, Marketing & Social Aspects, Athens Institute for Education and Research, Ateny, 9 lipca 2013

Udział w sesji posterowej podczas konferencji „Modelowanie danych panelowych: teoria i praktyka”, temat prezentacji: „Popyt widzów na mecze polskiej Ekstraklasy piłki nożnej - propozycja metody szacowania jakości drużyn", SGH, Warszawa, 17 maja 2013.

 

2012

prof. dr hab. Ryszard Rapacki, dr Zbigniew Matkowski, dr Mariusz Próchniak

„Nowe i stare kraje Unii Europejskiej: konwergencja czy dywergencja?", referat wygłoszony na konferencji naukowej z okazji 40-lecia działalności Instytutu Rozwoju Gospodarczego pt. "Badania koniunktury - zwierciadło gospodarki", Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, Warszawa, 6-7 grudnia 2012.

 

prof. dr hab. Ryszard Rapacki

Wystąpienie („Strengths and weaknesses of the Polish economy”) na międzynarodowym seminarium naukowym (1st SGH – Wuhan University Workshop on Reviewing Current Issues on China’s and Poland’s Economic Performance), SGH, Warszawa, 23 maja 2012.

Wystąpienie („Economic Convergence of the EU10 Countries Towards the EU15 – the Past and the Future”) w panelu pt. “Economic Convergence and Competitive Position: Poland In the EU”, w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej nt. Innovation and Education: Drivers of National and Regional Competitiveness in the 21st Century. Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa, 28 maja 2012.

Prowadzenie panelu pt. “How to Speed Up Innovations and Improve Competitive Position of Firms, Regions and Countries: Sharing the Best Practices”, w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej nt. Innovation and Education: Drivers of National and Regional Competitiveness in the 21st Century. Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa, 28 maja 2012.

 

dr Mariusz Próchniak

 „On the Stability of Catching Up Process among the Old and New EU Member States: Implications from Bayesian Model Averaging" (współautor: Bartosz Witkowski). Referat przedstawiony na konferencji „13th IWH-CIREQ Macroeconometric Workshop”, organizowanej przez Halle Institute for Economic Research (IWH), Halle (Saale) (Niemcy), 7-8 grudnia 2012.

'Beta-Convergence Stability Among “Old” and “New” EU Countries: The Bayesian Model Averaging Perspective' (współautor: Bartosz Witkowski). Referat przedstawiony na konferencji WIEM (Warsaw International Economic Meeting) organizowanej przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Narodowy Bank Polski, Warszawa (Polska), 6-8 lipca 2012.

„On the Stability of the Beta-Convergence among EU Countries (współautor: Bartosz Witkowski). Referat przedstawiony na 4. konferencji ECEE pt. „Economic Challenges in Enlarged Europe”, organizowanej przez Tallinn School of Economics and Business Administration of the Tallinn University of Technology, Tallinn (Estonia), 17-19 czerwca 2012.

„Bayesian Model Averaging in Modelling GDP Convergence with the Use of Panel Data" (współautor: Bartosz Witkowski). Referat przedstawiony na konferencji pt. „Modelowanie danych panelowych: teoria i praktyka”, organizowanej przez Instytut Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa (Polska), 18 maja 2012.


mgr Adam Karbowski

IX Zjazd Katedr Ekonomii, 4-6 czerwca 2012, Międzyzdroje, Kontrowersje związane z ekonomicznym uzasadnieniem ochrony patentowej. Przyczynek do dyskusji


2011

 

prof. dr hab. Ryszard Rapacki

Wykład inauguracyjny pt. „O szansach i zagrożeniach rozwoju polskiej gospodarki", wygłoszony na uroczystości rozpoczęcia roku akademickiego w SGH, Warszawa, 4 października 2011 r.

 

dr Mariusz Próchniak

„To What Extent Institutional Environment Is Responsible for Worldwide Differences in Economic Development?" Referat wygłoszony na konferencji WIEM (Warsaw International Economic Meeting) organizowanej przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Narodowy Bank Polski, Warszawa (Polska), 1-3 lipca 2011.

 

mgr Łukasz Skrok

Wystąpienie „Jakość pracy - sektory tradycyjnej i nowoczesnej gospodarki" na konferencji Zatrudnienie w Polsce 2009, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa, 17 maja 2011

 

 

2010

 

dr Mariusz Próchniak

„Economic Growth Determinants in the 10 Central and Eastern European Countries, 1993-2009." Referat przedstawiony na konferencji EuroConference 2010 pt. „Challenges and Opportunities in Emerging Markets”, organizowanej przez Society for the Study of Emerging Markets, Milas (Turcja), 16-18 lipca 2010.

 

2009

 

prof. dr hab. Ryszard Rapacki

 
Wystąpienie („Twenty Years of Market Economy in CEE countries: Convergence or Divergence?”) na międzynarodowej konferencji studenckiej nt. Emerging Europe 2009 – Markets in the Storm. Studenckie Koło Naukowe „Klub Inwestora”, SGH, Warszawa, 11 maja 2009.
 
Prowadzenie panelu pt. “Knowledge Protection and Sharing: Where is the Balance?”, w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej nt. Sources of Competitive Advantages in the 21st Century. Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa, 5 czerwca 2009.
Udział, jako członek oficjalnej delegacji Polski, w UN Public Service Day/Awards oraz Experts Group Meeting and Capacity Development Workshop on „Promoting Innovations in Governance and Public Administration to Achieve the United Nations Development Goals”, United Nations, New York, 23-24 czerwca 2009.
 

 

prof. dr hab. Ryszard Rapacki, prof. dr hab. Gunter Heiduk

 
The Road From Plan to Market: Lessons from The Experience of Poland, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej nt. “Korea and East Asia: Transformation of Socialist Systems”, University of Vienna, Wiedeń, 13-14 lutego 2009.
China’s Transformation: A Unique, Imperfect Process? A Rudimentary Assessment, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej nt. “Korea and East Asia: Transformation of Socialist Systems”, University of Vienna, Wiedeń, 13-14 lutego 2009.
 

 

prof. dr hab. Ryszard Rapacki, dr Mariusz Próchniak

 
Economic Growth Paths in the CEE Countries and in Selected Emerging Economies, 1993-2007, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej w Talinnie, 15-16 czerwca 2009.
 

 

dr Agnieszka Stążka

 
Prezentacja artykułu The Flexible Exchange Rate as a Stabilising Instrument: The Case of Poland na konferencji “Western Economic Association International (WEAI) Biennial Pacific Rim Conference”, Kyoto, marzec 2009
 

 

dr Mariusz Próchniak

 
Czynniki wpływające na stan zdrowia mieszkańców w 28 krajach europejskich w latach 1993-2007. Referat przedstawiony na konferencji pt. „Uwarunkowania skuteczności reform systemu ochrony zdrowia w Polsce”, organizowanej przez Wyższą Szkołę Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Warszawa (Polska), 6 listopada 2009.
 

Zbieżność rozwoju gospodarczego Polski i innych krajów Europy Środkowowschodniej w stosunku do Unii Europejskiej (współautor: Z. Matkowski). Referat przedstawiony na konferencji pt. „Jakiej innowacyjności potrzebuje Polska?”, organizowanej przez Akademię Finansów, Warszawa (Polska), 26 października 2009.

 

Czynniki wzrostu gospodarczego w 10 krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1993-2007. Referat przedstawiony na konferencji pt. „Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej”, organizowanej przez Katedrę Ekonometrii i Katedrę Statystyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk (Polska), 27-29 maja 2009.

 

Udział w konferencji międzynarodowej nt. „Conference on EU Enlargement – 5 Years After”, organizowanej przez Czech Presidency in co-operation with the European Commission, Praga (Czechy), 2 marca 2009.

 

2008

 

prof. dr hab. Ryszard Rapacki

 
Wystąpienie („Poland’s Development Level in Comparative Perspective”) w panelu pt. “Competitiveness of the Domestic Economy”, w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej nt. Competitiveness in the Service Sector. Establishing New Advantages in Poland and the European Union. Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa, 12 czerwca 2008.
 

Prowadzenie panelu nt. Budżet zadaniowy – reformy budżetu we Francji i w Polsce (uczestnicy: dyr. Frank Mordacq, Ministerstwo Finansów Francji, i prof. Teresa Lubińska) na międzynarodowej konferencji pt. „Główne kierunki modernizacji państwa – budżet zadaniowy i decentralizacja”, organizowanej przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej i Ecole Nationale d’Administration. Warszawa, 11.12.2008.

Udział – jako komentator (discussant) w panelu pt. Integration, openness and growth: did accession make a difference? na międzynarodowej konferencji nt. “Five years of an enlarged EU - a positive-sum game”, Directorate-General for Economic and Financial Affairs of the European Commission, Bruksela, 13-14 listopada 2008.
 
Seminarium (Poland: major strengths and weaknesses of macroeconomic performance during systemic transformation, 1990-2007) dla grupy pracowników administracji publicznej z Serbii. Studium Europy Wschodniej UW, w ramach programu SENSE (Strategic Economic Needs and Security Exercise); Warszawa, 1.08.2008.
 

prof. dr hab. Ryszard Rapacki, Mgr Mariusz Próchniak

 
The EU Enlargement and Economic Growth in the CEE New Member Countries, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej nt. “Five years of an enlarged EU - a positive-sum game”, the Directorate-General for Economic and Financial Affairs of the European Commission, Bruksela, 13-14 listopada 2008.
 

Wystąpienie na seminarium naukowym KGŚ (The EU Enlargement and Economic Growth in the CEE New Member Countries). Warszawa, 10.12.2008.

 

dr Agnieszka Stążka

 
Międzynarodowa konferencja 13th Spring Meeting of Young Economists, Lille (Francja) – członkini komitetu programowego (programme committee co-chair), współodpowiedzialna za przygotowanie naukowego programu konferencji.
 
Prezentacja artykułu The Flexible Exchange Rate as a Stabilising Instrument: The Case of Poland na następujących konferencjach międzynarodowych:
 • Warsaw International Economic Meeting 2008, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, lipiec 2008;
 • Second Workshop on Research in South-Eastern Europe, Tirana, listopad 2008;
 • Economic and Monetary Union – 10 Years of Success?, Brno, listopad 2008. 
 

Prezentacja projektu Skuteczność płynnego kursu walutowego w stabilizowaniu polskiej gospodarki na seminarium Biura do spraw Integracji ze Strefą Euro, Narodowy Bank Polski, Warszawa

 

mgr Patrycja Graca-Gelert

Międzynarodowa konferencja 12th Spring Meeting of Young Economists, Lille (Francja) – recenzent (referee) współodpowiedzialny za selekcję artykułów zgłoszonych na konferencję.


mgr Mariusz Próchniak

 

Cyclical Fluctuations in Central and Eastern Europe and their Conformity with the Euro Area (współautor: Z. Matkowski). Referat wygłoszony na 29. konferencji CIRET, Santiago (Chile), 8-11 października 2008

 

Real Economic Convergence Between Central and Eastern Europe and the European Union. Referat wygłoszony na konferencji pt. „China’s Three Decades of Economic Reform (1978-2008)” organizowanej przez Chinese Economic Association (UK), Cambridge (Wielka Brytania), 1-2 kwietnia 2008.

 

Czynniki wzrostu gospodarczego w 10 krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1993-2005. Referat wygłoszony na konferencji pt. „Modele i prognozy w ekonomii i finansach” organizowanej przez Katedrę Metod Ilościowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Zakład Metod Ilościowych Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni, Łańsk (Polska), 23-25 czerwca 2008.

 

Determinants of Economic Growth in the 10 Central and Eastern European Countries, 1993-2005. Referat wygłoszony na konferencji WIEM (Warsaw International Economic Meeting) organizowanej przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego i Narodowy Bank Polski, Warszawa (Polska), 5-6 lipca 2008.

 
 

2007

 

prof. dr hab. Ryszard Rapacki

 

Structural Reforms and Economic Growth Patterns in Transition Economies, 1990-2005. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji nt. 'Economic Transition, Regional Growth and Sustainable Development', Chinese Economists Society, Changsha (Chiny), 28-30 lipca 2007.

 

Organizacja panelu pt. 'Economic Growth Patterns in Transition Countries of East-Central Europe and the CIS: Real Convergence or Divergence?' na międzynarodowej konferencji nt. 'Economic Transition, Regional Growth and Sustainable Development', Chinese Economists Society, Changsha (Chiny), 28-30 lipca 2007.

 

Udział w panelu pt. 'Polska na tle świata – co osiągnęliśmy, dokąd zmierzmy?', w ramach konwersatorium 'Czwartki u ekonomistów', z udziałem m.in. L. Zienkowskiego, R. Petru, M. Misiaka i T. Chrościckiego, zorganizowanego przez PTE oraz Klub Dziennikarzy Biznesowych SDP, 31.05.2007.

Wystąpienie – jako komentator - w panelu w trakcie konferencji pt. 'Europejski Model Społeczny – doświadczenia i kierunki zmian', zorganizowanej przez prof. Dariusza Rosatiego (Parlament Europejski) i Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa, 11 czerwca 2007.

 

Wystąpienie: 'Poland’s Competitive Position in 2006: Strengths, Weaknesses and Major Challenges' oraz prowadzenie panelu pt. 'The Competitiveness of the Domestic Economy: the Role of FDI', w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej nt. The Role of Foreign Direct Investment in Shaping Competitive Advantage. Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa, 22 czerwca 2007.

 

dr Agnieszka Stążka

 

Prezentacja artykułu International Parity Relations between Poland and Germany: A Cointegrated VAR Approach na następujących konferencjach międzynarodowych:

 • 12th Spring Meeting of Young Economists, Hamburg, maj 2007;
 • 3rd CEUS Workshop Financial Market Integration in Europe, Center for EUropean Studies (CEUS), WHU – Otto Beisheim School of Management, Vallendar (Niemcy), czerwiec 2007;
 • 5th INFINITI Conference International Finance, Trinity College, Dublin, czerwiec 2007;
 • Warsaw International Economic Meeting 2007, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, lipiec 2007;
 • International Mobility 2007, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, październik 2007;
 

Prezentacja artykułu Sources of Real Exchange Rate Fluctuations in Central and Eastern Europe – Temporary or Permanent? na konferencji: 2nd RIEF Conference International Economics and Finance, Research in International Economics and Finance / Uniwersytet Rzymski “Tor Vergata”, Rzym, maj 2007.

 

06.2007-11.2007 Organizacja i przygotowanie programu międzynarodowej konferencji Narodowego Banku Polskiego Monetary Policy Challenges Resulting from Rapid Credit Growth in Converging Economies.


mgr Mariusz Próchniak

 

Beta and Sigma Convergence in the Post-Socialist Countries, 1990-2005. Referat wygłoszony na konferencji pt. 'Economic Transition, Regional Growth, and Sustainable Development' organizowanej przez Chinese Economists Society, Changsha (Chiny), 28-30 lipca 2007.

 

Real Economic Convergence Between Central and Eastern Europe and the European Union. Referat wygłoszony na konferencji pt. 'Economic Transition, Regional Growth, and Sustainable Development' organizowanej przez Chinese Economists Society, Changsha (Chiny), 28-30 lipca 2007.

 

2006

 

XVI Międzynarodowe Forum Ekonomiczne, Krynica, 6-9 września 2006

 

8 września 2006 r. na XVI Międzynarodowym Forum Ekonomicznym, które odbyło się w Krynicy, nasza Katedra zorganizowała panel naukowy. Tytuł panelu: Unia Europejska: czy nowe kraje członkowskie odrobią dystans rozwojowy do 'starej' Unii?. Uczestnicy: /1/ prof. Stanisław Gomułka - główny ekonomista grupy PZU; /2/ Olga Algayerova – wiceminister spraw zagranicznych Słowacji; /3/ prof. Michal Mejstrik – dyrektor Instytutut Ekonomii, Uniwersytet Karola w Pradze; /4/ Cristian Nacu – wiceprezydent Enterprise Investors w Rumunii; /5/ Ryszard Petru – główny ekonomista banku BPH. Panel zorganizował i prowadził: prof. dr hab. Ryszard Rapacki - SGH, Katedra Ekonomii II.

 

prof. dr hab. Ryszard Rapacki

 

Polish Economy: Major Strengths and Weaknesses. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji pt. „Achieving Competitiveness through Innovation. A Challenge for Poland and Other New EU Member States”. SGH, Warszawa, 23 czerwca 2006.

 

Szanse i zagrożenia trwałego wzrostu gospodarczego w Polsce w perspektywie przystąpienia do strefy euro. Wystąpienie na międzynarodowej konferencji pt. „Blaski i cienie wejścia Polski do strefy euro” zorganizowanej przez Komisję Spraw Unii Europejskiej Senatu RP, Warszawa, 15.11.2006.

 

Poland – Economic Development Level In Comparative Perspective, 1950-2005. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji upamiętniającej dorobek prof. George’a Blazycy pt.: „Reinventing Poland”, University of Paisley, Glasgow, 10-11 listopada 2006.

 

dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH

 

Target-Shareholder Wealth Effects of Takeovers in the Polish Banking Sector. Referat wygłoszony na konferencji pt. 'The 2nd Asian Decentralization Conference' organizowanej przez University of Tsukuba, Tsukuba (Japonia), 18-20 sierpnia 2006. Szczegółowe informacje o konferencji i jej organizatorach oraz pamiątkowe zdjęcia uczestników można znaleźć na stronie http://infoshako.sk.tsukuba.ac.jp/~asiandc/

 

Social Effects of Mergers and Acquisitions of Banks in Poland. Referat wygłoszony na konferencji pt. 'The 10th International Conference on the Science and Quality of Life' organizowanej przez Universitas Studiorum Polona Vilnensis, Wilno (Litwa), 28-30 czerwca 2006.

 

dr Agnieszka Stążka

 

Prezentacja artykułu Sources of Real Exchange Rate Fluctuations in Central and Eastern Europe – Temporary or Permanent? na następujących konferencjach międzynarodowych:

 • CESifo Workshop Euro-Area Enlargement, CESifo, Monachium (Niemcy), listopad 2006;
 • 2nd CEUS Workshop Exchange Rate Dynamics in Europe, Center for EUropean Studies (CEUS), WHU – Otto Beisheim School of Management, Vallendar (Niemcy), czerwiec 2006;
 • 11th Spring Meeting of Young Economists, Sewilla (Hiszpania), maj 2006.
 

mgr Mateusz Mokrogulski

 

Property as a Factor that Differentiates the Competitiveness of the Manufacturing in Poland. Referat wygłoszony na 9. konferencji EACES (European Association for Comparative Economics Studies) pt. 'Development Strategies - A Comparative View', Brighton (Wielka Brytania), 7-9 września 2006.

 

mgr Mariusz Próchniak

Real Economic Convergence in the EU Accession Countries (współautor: dr Zbigniew Matkowski). Referat wygłoszony na 9. konferencji EACES (European Association for Comparative Economics Studies) pt. 'Development Strategies - A Comparative View', Brighton (Wielka Brytania), 7-9 września 2006.

 

Real Economic Convergence in the EU Accession Countries. Referat przedstawiony na seminarium doktorskim na Uniwersytecie w Pizie (Universitá di Pisa), Piza (Włochy), 8 czerwca 2006.

 

Ścieżki wzrostu gospodarczego w krajach postsocjalistycznych w latach 1990-2005: konwergencja czy dywergencja?

 

Realna konwergencja typu beta i sigma w świetle badań empirycznych. Referat przedstawiony na seminarium naukowym Kolegium Gospodarki Światowej, Krasnobród, 10-12 maja 2006.


Adam Karbowski 

oikos International Student Organization for Sustainable Economics and Management Conference, 27-30 kwietnia 2006, Uniwersytet w Bayreuth 

 

2005

 

XV Międzynarodowe Forum Ekonomiczne, Krynica, 7-10 września 2005

 

W dniu 9 września 2005 r. na XV Międzynarodowym Forum Ekonomicznym, które odbyło się w Krynicy, nasza Katedra zorganizowała panel naukowy. Temat panelu: 'Nowa' i 'stara' Unia Europejska - czy możliwa jest likwidacja istniejącej luki rozwojowej?. Uczestnicy: /1/ profesor Alberto Chilosi - uniwersytet w Pizie, /2/ profesor Stanisław Gomułka - London School of Economics, /3/ dr Zbigniew Matkowski - SGH, Katedra Ekonomii II, /4/ profesor Valdas Samonis - Royal Roads University, Kanada. Panel zorganizował i prowadził: prof. dr hab. Ryszard Rapacki - SGH, Katedra Ekonomii II.

 

prof. dr hab. Ryszard Rapacki

 

Fiscal Performance and Fiscal Implications of the EU Accession in Poland. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji nt. „European Constitution and European Integration”, Tamkang University, Taipei, 10-11 listopada 2005.

 

Udział w panelu w ramach cyklu „Śniadania Rzeczpospolitej”, temat: „Nowa Europa – Raport z transformacji”. 26.08.2005.

Udział w panelu prezentującym raport: „Nowa Europa – Raport z transformacji”. XV Forum Ekonomiczne, Krynica 7.09.2005.

 

Udział w panelu organizowanym przez Danske Bank; wystąpienie nt. „Polish economy – a tentative SWOT analysis”, Kraków, 22.09.2005.

 

Wystąpienie na seminarium naukowym na Uniwersytecie w Pizie, Dipartamento di Scienze Ekonomiche, temat: The Progress of Structural Reforms in Transition Economies; Piza, 19.10.2005.

 

prof. dr hab. Aleksander Sulejewicz

 

Measuring the Transaction Sector in the Polish Economy, 1996 – 2003 (współautor: mgr Patrycja Graca). Referat wygłoszony na konferencji BASEES (British Association for Slavonic and East European Studies), Cambridge (Wielka Brytania), 2-4 kwietnia 2005.

mgr Mariusz Próchniak

 

Real Economic Convergence in the EU Accession Countries (współautor: dr Zbigniew Matkowski). Referat wygłoszony na konferencji BASEES (British Association for Slavonic and East European Studies), Cambridge (Wielka Brytania), 2-4 kwietnia 2005.

 

Macroeconomic Performance in Transition Countries (autor: dr Zbigniew Matkowski). Referat wygłoszony na konferencji BASEES (British Association for Slavonic and East European Studies), Cambridge (Wielka Brytania), 2-4 kwietnia 2005.


Adam Karbowski

oikos International Student Organization for Sustainable Economics and Management Conference, 25-27 października 2005, Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze
 

2004

 

prof. dr hab. Ryszard Rapacki

 

Stan i perspektywy finansów publicznych w Polsce w momencie wejścia do Unii Europejskiej. Referat wygłoszony na konferencji „Polska-Unia Europejska”, Jabłonna, 21.06.2004.

 

Wystąpienie w panelu SGH z udziałem posłów i przedstawicieli Klubu Partnerów SGH, nt. „Polska gospodarka w przededniu wejścia do UE”, 17.03.2004.

 

Wystąpienie w panelu pt. „Economic Transition and Competition”, tytuł: Economic Transformation in Central and Eastern Europe with Regards to the Enlargement of the EU, na międzynarodowej konferencji naukowej nt. “Poland and the European Union after Enlargement: Challenges and Strategies”, Europa-Kolleg Hamburg – SGH, Warszawa, 3 czerwca 2004.

 

prof. dr hab. Jacek Prokop

 

Prezentacja na seminarium naukowym w Helsinki School of Economics and Business Administration, listopad 2004.

 

dr Zbigniew Matkowski

 

Macroeconomic Performance in Transition Countries. Referat wygłoszony na 27. Konferencji CIRET, Warszawa, 15-18 września 2004.


mgr Mariusz Próchniak

 

Bariery wzrostu gospodarczego. Przegląd wyników badań empirycznych. Referat wygłoszony na konferencji nt. „Bariery wzrostu gospodarczego” organizowanej przez Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa, 5 listopada 2004.

 

Real Economic Convergence in the EU Accession Countries (współautor: dr Zbigniew Matkowski). Referat wygłoszony na 27. Konferencji CIRET, Warszawa, 15-18 września 2004.

 

Economic Convergence in the EU Accession Countries (współautor: dr Zbigniew Matkowski). Referat wygłoszony na III Konferencji Międzynarodowej nt. Cykli Koniunkturalnych IMAEC2004, Pontevedra (Hiszpania), 5-7 lipca 2004.

 

2003

 

prof. dr hab. Ryszard Rapacki

 

The Feasibility of Growth Acceleration in Poland. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji NBP nt. „Potential Output and Barriers to Growth”, Zalesie Górne, 27-28 listopada 2003.

 

Selected Issues in the Improvement of Public Sector Effectiveness. Wystąpienie na United Nations Expert Group Meeting on “Improving Public Sector Effectiveness”, Dublin, 16-19 czerwca 2003.

 

Challenges to Fiscal Discipline in EU Accession Countries: case study of Poland (współautor D.M. Kemme). Referat wygłoszony na ASSA (Allied Social Sciences Associations) Annual Meeting, Washington, D.C., 3-5 stycznia 2003.

 

Wystąpienie na seminarium INE PAN nt. najważniejszych zagrożeń równowagi finansów publicznych w Polsce, 29.05.2003.

 

dr hab. Ewelina Nojszewska

 

Biuro Banku Światowego w Warszawie: Toward a Fiscal Framework for Growth – A Public Expenditure and Institutional Review, Warszawa, 24 kwietnia 2003 r. (miejsce konferencji: Hotel Sheraton).

 

NBP: Sukcesy i porażki w procesie konwergencji, Warszawa, 23 – 24 października 2003 r.

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Konferencja naukowa nt. Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, Kazimierz Dolny, 3 – 4 października 2003 r.

 

Tytuł referatu: Korzystna rzeczywistość czy miraż? – Rzecz o podatku liniowym.

 

NBP i Biuro Banku Światowego w Warszawie: Robienie interesów po roku 2004: Jak rozumieć regulację?, Warszawa, 12 września 2003 r.

 

Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości: Sektor finansów publicznych w Polsce – 10 lat reform, Radom, 29 maja 2003 r.

 

Tytuł referatu: Czy można zreformować opodatkowanie dochodów?

 

2000 - 2002

 

prof. dr hab. Ryszard Rapacki

 

Public Expenditures in Poland, 1990-2001: Major Trends, Challenges and Policy Concerns. Referat wygłoszony na UN Workshop on „Financial Management and Accountability”, United Nations (Department of Economic and Social Affairs – DESA), Rzym, 28-30 listopada 2001.

 

Polish Economy into the New Millennium: a Tentative SWOT Analysis. Referat wygłoszony na BASEES Annual Conference (British Association of Slavonic and East European Studies), Fitzwiliam College, Cambridge, 7-9 kwietnia 2001.

 

Corporate Governance in Poland: the Impact of Mass Privatization. Referat wygłoszony na VI World Congress for Central and East European Studies, Tampere, 29.07-3.08.2000.

 

Poland: Economic Performance, 1989-99 and Prospects for the Future. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji organizowanej przez University of Minnesota, Minneapolis, 15-18 lutego 2000.

 

„Kierunki rozwoju edukacji menedżerskiej w Polsce na przykładzie SGH" - wystąpienie na konferencji EURAM w Barcelonie, 2001.

Wystąpienie na Business Forum zorganizowanym przez Chicago Board of Trade nt. możliwości inwestowania w Polsce, 2000.

 

dr hab. Ewelina Nojszewska

 

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i Ministerstwo Gospodarki: Fundusze strukturalne Unii Europejskiej – szansa i wyzwanie dla samorządu terytorialnego, Warszawa, 12 grudnia 2002 r. (miejsce konferencji: Ministerstwo Gospodarki).

 

Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych. Konferencja Europejska: Europa i piąte rozszerzenie: Unia Europejska dla przyszłości, Warszawa, 14 listopada 2002 r.

 

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Metody i instrumenty ograniczania długu publicznego oraz deficytu budżetowego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Białystok, 19 - 21 września 2002 r.

 

Tytuł referatu: Spostrzeżeń kilka o wpływie podatków na deficyt budżetowy (i dług publiczny) w Polsce.

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Konferencja naukowa nt. Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, Kazimierz Dolny, 31 maja - 1 czerwca 2002 r.

 

Tytuł samodzielnego referatu: Ciężar opodatkowania dochodów w latach 1993 – 1999.

 

Tytuł referatu napisanego z Miłoszem Rojkiem: Rozważania na temat wprowadzenia reformy podatkowej w Polsce – inwestycje z uwzględnieniem oszczędności oraz rynek pracy z uwzględnieniem kapitału ludzkiego.

 

Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku – Białej. Międzynarodowa konferencja naukowa nt.: Finanse publiczne a perspektywa integracji europejskiej, Bielsko – Biała, 16 – 18 maja 2002 r.

 

Tytuł referatu: Konieczność koordynacji systemów podatkowych w Unii Europejskiej i jej oddziaływanie na system podatkowy w Polsce.

 

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych. Konferencja nt.: Niższe podatki – lepsza gospodarka, Warszawa, 29 sierpnia 2001 r.

 

Tytuł referatu: Podatek PIT jako narzędzie realizacji polityki podatkowej.

 

prof. dr hab. Jacek Prokop

 

Prezentacja pt. "Mergers and Acquisitions in Polish Banking", Konferencja BASEES, Cambridge, Wielka Brytania, kwiecień 2002.

 

mgr Jakub Borowski

 

Measuring Exposure to Asymmetric Shocks: Implications for Poland’s EMU Accession, NBP Conference on The Polish Way to the Euro, Falenty, October 2001.

 

Polska i UGW: optymalny obszar walutowy? (Poland and EMU: optimum currency area?), Materiały i Studia, No. 115, Narodowy Bank Polski, December 2000; Friedrich Ebert Stiftung Working Paper, Warsaw, December 2000; paper presented at the 7th Congress of Polish Economists, Polish Economic Society, Warsaw, January 2001.

 

mgr Piotr Maszczyk

 

Konferencja „THE BRITISH ASSOCIATION for SLAVONIC and EAST EUROPEAN STUDIES”, Glasgow, Wielka Brytania, 2002.

 

Prezentacja referatu: A comparison of privatisation paths in banking in Hungary, Poland and the Czech Republic.

 

1990 - 1999

 

prof. dr hab. Ryszard Rapacki

 

Privatization and Capital Market Development in Poland. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji "Problems of Transition in Eastern and Central Europe and the its Reflection on Economic Education. Warszawa, 16-17.12.1996 (wspólnie z M. Puławskim).

 

Privatisation and the Public Exchequer in Poland. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji "Problems of Transition in Eastern and Central Europe and its Reflection on Economic Education. Warszawa, 16-17.12.1996.

 

Privatization in Poland: a Tentative Balance Sheet of the 1990-95 Experience. Referat wygłoszony na V World Congress for Central and East European Studies, Warszawa 6-11.08.1995.

 

Kultura przedsiębiorstwa w Polsce w okresie transformacji - próba diagnozy ostrzegawczej. Referat na międzynarodową konferencję nt. kultury przedsiębiorstwa. UNDP-SGH, Warszawa, 24-26.10.1994.

 

Privatization of Polish Economy: Key Problems in Business Valuation. Referat na międzynarodową konferencję nt. prywatyzacji organizowaną przez UNDP i Ministerstwo Przekształceń Własnościowych. Warszawa, 22-23.10.1990 (wraz z P.Jagiełło i K.Kucharskim).

 

Polish Mass Privatisation Programme: An Employee Perception. Referat wygłoszony na BASEES Annual Conference (British Association of Slavonic and East European Studies), Fitzwiliam College, Cambridge, 27-29 marca 1999.

 

Privatization in Poland: Major Issues, Trends and Policy Concerns. Referat wygłoszony w trakcie Expert Group Meeting on Privatization and Regulation in Developing Countries and Economies in Transition, United Nations, New York, 16-18 lutego 1999.

 

Industrial Development Issues and Industrial Policy Concerns of Economies in Transition - a Comment. Referat wygłoszony w trakcie Seminar on New Trends and Challenges in Industrial Policy. UNIDO, Wiedeń 16-17.10.1997.

 

Industrial Policy Reform in Economies in Transition. Referat wygłoszony na UNIDO Expert Group Meeting. Wiedeń, 9-10.06.1997.

 

Privatization and Systemic Change in East-Central Europe. Referat wygłoszony na International Round Table on Enterprise Restructuring through Systemic Change: Issues and Strategies, CIER, SCOPE and UNDP, New Delhi, 13-15.12.1995.

 

Economic Transition in Eastern Europe: Lessons from the Experience of Poland. Referat na międzynarodową konferencję w Melbourne, Monash University. 1-3.10.1993.

 

Privatization in Transition Economies: Case Study of Poland. Referat na Southern Conference of Slavic Studies, Jacksonville, Fla., 26-28 marca 1992 (wraz z S.J.Linz).

 

Wystąpienie w panelu nt. polityki kursu walutowego na międzynarodowej konferencji North Atlantic Economic Association w Wiedniu, marzec 1999.

Wystąpienie na seminarium na University of Winnipeg (Kanada) - "Transformacja polskiej gospodarki", 1998.

Wystąpienie na X Malente Symposium. Konferencja zorganizowana przez Drager Foundation. Lubeka, 16-18.10.1996.

Wystąpienie w ramach West Coast Seminars, University of Paisley, 1996.

 

prof. dr hab. Jacek Prokop

 

Prezentacja pt. "Process of Dominant-Cartel Formation", Midwest Mathematical Economics Meetings, St. Louis, USA, październik 1996.

 

Prezentacja pt. "Conditional versus Unconditional Bidding in Takeovers", Midwest Mathematical Economics Meetings, West Lafayette, USA, maj 1996.

 

Prezentacja pt. "Social Coordination and Organization", Chair of the session, North American Summer Meetings, Quebec City, Kanada, czerwiec 1994.

 

Prezentacja pt. "Strategies for Counterattacking Foreign Entry", Midwest International Economics Meetings, Ann Arbor, USA, maj 1994.

 

Prezentacja pt. "International Economics: Coping with Crises", Chair of the session, North American Summer Meetings, Boston, USA, lipiec 1993.

 

Prezentacja pt. "Quality Differentiation in a One-Shot Development Race", Western Economic Association International Conference, San Francisco, USA, lipiec 1992.

 

Prezentacja pt. "A Game Theoretical Approach to the International Debt Overhang", Midwest Mathematical Economics Conference, Indianapolis, USA, październik 1991.

 

Prezentacja pt. "International Debt Overhang: An Endurance Competition of Lenders", American Economic Association Winter Meeting, Washington, D.C., USA, Dgrudzień 1990.

 

Prezentacja pt. "International Debt Overhang: An Endurance Competition of Lenders", Midwest International Economics Conference, Bloomington, USA, maj 1990.

 

Prezentacja na seminarium naukowym w Department of Economics, University of Windsor, Kanada, kwiecień 1997.

Prezentacja na seminarium naukowym w Department of Finance and Business Economics, University of Notre Dame, USA, wrzesień 1996.

Prezentacja na seminarium naukowym w Department of Economics, IUPUI, Indianapolis, USA, marzec 1993.

Prezentacja na seminarium naukowym w Kellogg School of Management, USA, styczeń 1991, marzec 1993, październik 1996.

Prezentacja na seminarium naukowym w Department of Economics, Finance and Legal Studies, University of Alabama at Tuscaloosa, USA, styczeń 1991.

Prezentacja na seminarium naukowym w Department of Economics, Virginia Tech, Blacksburg, USA, luty 1990, kwiecień 1991.

 

mgr Piotr Maszczyk

Prezentacja eseju 'Is Poland in Danger of Mexican style Crisis' podczas West Coast Seminars, University of Paisley, Glasgow, Wielka Brytania, 1999.

 
 
 

 Zebrania Katedry

 

Rok akademicki 2015/2016

10 marca, godz 9:00
Alexandra i Lee Benham
Ronald Coase Institute

25 lutego, godz 9:00
prof. Jerzy Osiatyński
Uwagi o dorobku naukowym Kazimierza Łaskiego

14 stycznia, godz. 13:30
mgr Łukasz Skrok
Ocena skutków regulacji "finansowo czystej gry" w europejskich ligach zawodowych piłki nożnej w Europie - wnioski z rozprawy doktorskiej

17 grudnia, godz. 13:30
spotkanie wigilijne

3 grudnia, godz. 13:30
dr Marek Dietl, mgr Łukasz Skrok
Konkurencyjność Polski. Próba diagnozy

19 listopada, godz. 13:30
dr Piotr Maszczyk
Możliwe sposoby kształtowania instytucjonalnego otoczenia "systemu zabezpieczenia społecznego", ze szczególnym uwzględnieniem krajów EŚW

5 listopada, godz. 13:30
dr Adam Czerniak
Modele kapitalizmu mieszkaniowego, ze szczególnym uwzględnieniem instytucjonalnego otoczenia rynku mieszkaniowego w EŚW

22 października, godz. 13:30
dr Adam Karbowski
Knowledge Sub-systems in the Diversity of Capitalism Literature: Focus on Central and Eastern Europe

22 października, godz. 13:30
dr Adam Karbowski
Knowledge Sub-systems in the Diversity of Capitalism Literature: Focus on Central and Eastern Europe

15 października, godz. 13:30
mgr Łukasz Skrok
Czy finansowe fair play zmieniło rozkład sił w europejskiej piłce nożnej? - dynamiczny model wielu lig z rynkiem transferowym

24 września, godzina 10:00
Zebranie organizacyjne

Rok akademicki 2014/2015

18 czerwca 2015, godzina 10:00
Zebranie organizacyjne

3 czerwca 2015, godzina 10:00
dr Piotr Maszczyk
Diversity of Modern Capitalism - analiza metodologiczna podejścia stworzenego przez B. Amable

20 maja 2015, godzina 10:00
dr Marek Dietl
Haszcze patentowe - definicje, konsekwencje, metody badawcze

29 kwietnia 2015, godzina 10:00
dr Adam Karbowski
On the existence of optimal level of women's intelligence in men's perception: evidence from a speed dating experiment

15 kwietnia 2015, godzina 9:30
dr hab. Sebastian Płóciennik (PISM)
Gospodarka niemiecka współcześnie

25 marca 2015, godzina 10:00
dr Adam Czerniak
Płace - jak bezrobocie hamuje ich wzrost

11 marca 2015, godzina 10:00
dr hab. Bogusław Czarny, prof. SGH
O Józefie Nowickim i jego książce "Myśl ekonomiczna III Rzeczypospolitej do 1985 roku"

18 lutego 2015, godzina 9:00
prof. dr hab. Kazimierz Kloc
Nauczanie ekonomii i historii myśli ekonomicznej w SGH

29 stycznia 2015, godzina 14:00
dr Adam Czerniak
Czy w Polsce mamy do czynienia z pułapką średniego dochodu?

15 stycznia 2015, godzina 14:00
dr Mateusz Mokrogulski
Wojna depozytowa w polskim sektorze bankowym

19 grudnia 2014, godzina 14:00
dr Jakub Borowski, dr Piotr Maszczyk

11 grudnia 2014, godzina 14:00
dr Patrycja Graca-Gelert
Zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach 2005-2013 – analiza dekompozycji współczynnika
Giniego według źródeł dochodów.

20 listopada 2014, godzina 14:00
mgr Łukasz Skrok
Zmiany układu sił w profesjonalnych rozgrywkach piłki nożnej w Europie oraz perspektywy polskiej Ekstraklasy w kontekście regulacji finansowego fair play.

6 listopada 2014, godzina 14:00
mgr Krzysztof Makowski
Wpływ opcji rzeczywistych na proces monopolizacji poprzez fuzje i przejęcia przedsiębiorstw.

Autoreferat rozprawy doktorskiej

23 października 2014, godzina 14:00
prof. dr hab. Ryszard Rapacki, dr Mariusz Próchniak
Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy i realną konwergencję krajów Europy Środkowo-Wschodniej

9 października 2014, godzina 14:00
dr hab. Bogusław Czarny, prof. SGH
Economics in Poland in 1949−1989 as a pseudoscience

22 września 2014, godzina 11:00
​prof. Robert Ha
ncké (London School of Economics)
Diversity of Capitalism in Europe and the Global Economic Crisis

Rok akademicki 2013/2014

1 lipca 2014, godzina 10:00
dr Marek Dietl
Impact of Shareholder Structure on Corporate Governance

17 czerwca 2014, godzina 10:00

dr Jakub Borowski, mgr Krystian Jaworski, mgr Jakub Olipra
Long-term determinants of consumer credit (II)

26 maja 2014, godzina 12:00
dr hab. Bogusław Czarny, prof. SGH
Internal Bolshevisation? Department of Political Economy and Its 'aspiranci' at the Institute For Training Scientific Cadres in Warsaw, 1950–1953 

12 maja 2014, godzina 12:00

mgr Paweł Opala
Rola mechanizmu cenowego w procesie internalizacji efektów zewnętrznych związanych z emisją dwutlenku węgla – od teorii do praktyki w Unii Europejskiej (koncepcja rozprawy doktorskiej​)

28 kwietnia 2014, godzina 12:00

dr Jakub Borowski, mgr Krystian Jaworski, mgr Jakub Olipra
Long-term determinants of consumer credit

14 kwietnia 2014, godzina 11:30
dr Adam Karbowski
Heurystyka wymiany społecznej

24 marca 2014, godzina 12:00
mgr Joanna Głuch
Stopa redystrybucji a efektywność gospodarek USA i Szwecji

10 marca 2014, godzina 12:00
dr Adam Karbowski
Social discounting rate is negatively correlated with fluid intelligence

24 lutego 2014, godzina 12:00
M.A. Jaba Phutkaradze
Financial Development and Trade Openness in Transition Economies; Evidence of “Interest Group Hypothesis”

23 stycznia 2014, godz. 10:00
dr Jakub Borowski, mgr Krystian Jaworski
Globalny kryzys finansowy a koszty utraty autonomii monetarnej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

9 stycznia 2014, godz. 16:00
mgr Łukasz Skrok
Szkolnictwo wyższe w Polsce - stan obecny i perspektywy.

19 grudnia 2013, godzina 16:00
Spotkanie wigilijne

5 grudnia 2013, godzina 16:00
mgr Adam Czerniak
Wpłych cech społeczno-kulturowych społeczeństw na powstawanie baniek cenowych na rynku mieszkaniowym (autoreferat rozprawy doktorskiej)

21 listopada 2013, godzina 16:00
dr Mateusz Mokrogulski
Koncentracja w sektorze bankowym w Polsce

7 listopada 2013, godzina 16:00
dr Jakub Borowski, dr Piotr Maszczyk
Globalny kryzys finansowy a ewolucja modelu kapitalizmu w Polsce

24 października 2013, godzina 16:00
dr hab. Bogusław Czarny, prof. SGH
O dorobku ekonomii w Polsce w latach 1949-1989 - wstęp

17 października 2013, godzina 15:30 (zebranie łączone Katedr Ekonomii I, Ekonomii II i Teorii Systemu Rynkowego)
dr Krzysztof Makarski (Katedra Ekonomii I)
Unprivatizing the Pension System: the Case of Poland

10 października 2013, godzina 16:00
dr Patrycja Graca-Gelert, dr Adam Karbowski
Handel zagraniczny i bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako przykłady determinant zróżnicowania dochodów w Polsce w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

24 września 2013 r., godz. 10:00
Zebranie organizacyjne

Rok akademicki 2012/2013

26 czerwca 2013 r., godz. 10:00
prof. dr hab. Juliusz Gardawski (Katedra Socjologii Ekonomicznej, SGH)
Obszary badawcze ekonomii socjologicznej

5 czerwca 2013 r., godz. 9:30
dr Mariusz Próchniak
The Anglo-Saxon Model of Capitalism

29 maja 2013 r., godz. 9:30
mgr inż. Michał Markowski (Ministerstwo Skarbu Państwa, główny ekonomista)
Utworzenie Polskich Inwestycji Rozwojowych a model kapitalizmu w Polsce

15 maja 2013 r., godz. 9:30
dr Piotr Maszczyk
Odmiany (modele) kapitalizmu albo wpływ instytucji na efektywność gospodarowania - możliwe kierunki badań

24 kwietnia 2013 r., godz. 9:30
mgr Adam Karbowski
Pozioma współpraca badawcza i jej wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw (autoreferat rozprawy doktorskiej)

11 kwietnia 2013 r., godz. 9:30 (wspólne zebranie z Katedrą Ekonomii I)
prof. dr hab. Marek Góra
Political economy of pension reforms: selected general issues and the Polish pension reform case

20 marca 2013 r., godz. 9:30
dr hab. Bogusław Czarny, prof. SGH
Dyskusja o racjonalności gospodarowania w Polsce po II wojnie światowej

6 marca 2013 r., godz. 10:00
mgr Adam Czerniak
Społeczno-kulturowe determinanty powstawania baniek cenowych na rynku mieszkaniowym (kontynuacja)

21 lutego 2013 r., godz. 15:30 (wspólne zebranie z Instytutem Statystyki i Demografii SGH)
mgr Katarzyna Saczuk
Relative deprivation in economic modelling (autoreferat rozprawy doktorskiej)

20 lutego 2013 r., godz. 10:00
mgr Adam Czerniak
Społeczno-kulturowe determinanty powstawania baniek cenowych na rynku mieszkaniowym

22 stycznia 2013 r., godz. 9:30
mgr Mirosław Krajka
Naśladownictwo podatkowe jako wyborczy mechanizm dyscyplinowania rządzących

8 stycznia 2013 r., godz. 10:15
dr Jakub Borowski, mgr Adam Czerniak
The quest for determinants of Chinese exchange rate policy

18 grudnia 2012 r., godz. 12:00
spotkanie wigilijne

11 grudnia 2012 r., godz. 10:15
dr Mateusz Mokrogulski
Ryzyko dla sektora bankowego w Polsce związane z kredytami hipotetycznymi. Analiza porównawcza.

27 listopada 2012 r., godz. 10:15
mgr Łukasz Skrok
Niepewność czy jakość - o pułapkach analiz empirycznych popytu na widowiska sportowe

13 listopada 2012 r., godz. 10:00
prof. dr Ludger Kühnhardt (Universitat Bonn, ZEI) - otwarte seminarium
Functional and sectoral integration: The economy first (wykład w ramach serii Turning points in European integration: governance, politics and identity in European Union)

6 listopada 2012 r., godz. 10:15
mgr Marcin Gomułka (CPM)
Możliwości finansowania projektów badawczych i zagranicznych wyjazdów naukowych.

23 października 2012 r., godz. 10:15
dr Piotr Maszczyk
Polski model kapitalizmu - próba klasyfikacji i oceny

16 października 2012 r., godz. 10:15
prof. dr hab. Ryszard Rapacki, dr Zbigniew Matkowski, dr Mariusz Próchniak
Nowe i stare kraje Unii Europejskiej: konwergencja czy dywergencja?

24 września 2012 r., godz. 10:15
Zebranie organizacyjne

Rok akademicki 2011/2012

27 czerwca 2012 r., godz. 12:30
mgr Patrycja Graca-Gelert
Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na zróżnicowanie dochodów w Polsce - autoreferat rozprawy doktorskiej.

13 czerwca 2012 r., godz. 14:00
mgr Adam Karbowski
Kontrowersje związane z ekonomicznym uzasadnieniem ochrony patentowej. Przyczynek do dyskusji

31 maja 2012 r., godz. 9:30
dr Andrzej Rzońca
Oszczędności jako źródło wzrostu

10 maja 2012 r., godz. 9:30
prof. dr hab. Ryszard Rapacki
Długookresowe perspektywy realnej konwergencji

19 kwietnia 2012 r., godz. 9:30
mgr Łukasz Skrok
Koncepcja gry ekonomicznej

29 marca 2012 r., godz. 9:30 (wspólne zebranie z Instytutem Gospodarki Światowej)
mgr Marcin Gomułka (IGŚ)
Wpływ informatyzacji na wydajność pracy w sektorze usług finansowych w Polsce - koncepcja rozprawy doktorskiej

22 marca 2012 r., godz. 9:30
prof. dr hab. Ryszard Rapacki, mgr Adam Czerniak
Rankingi aktywności publikacyjnej

6 marca 2012 r., godz. 10:00
prof. Mamoru Kaneko (seminarium otwarte)
An Experimental Study of Behavior and Cognition from the Perspective of Inductive Game Theory

16 lutego 2012 r., godz. 9:30
mgr Łukasz Skrok
Ocena wpływu regulacji Finansowego Fair Play na zawodowe rozgrywki piłki nożnej w Europie - koncepcja rozprawy doktorskiej

1 lutego 2012 r., godz. 14:00
spotkanie organizacyjne - semestr letni 2011/2012

18 stycznia 2012 r., godz. 15:30
dr Piotr Maszczyk
Beyond Dichotomy of Varieties of Capitalism Approach. The Mediterranean Model of Capitalism

11 stycznia 2012 r., godz. 14:00
dr Jakub Borowski, mgr Adam Czerniak
Determinanty polityki pieniężnej Ludowego Banku Chin

21 grudnia 2011 r., godz. 15:00
spotkanie przedświąteczne

14 grudnia 2011 r., godz. 15:45
dr Mateusz Mokrogulski
Kredyty mieszkaniowe polskich gospodarstw domowych

30 listopada 2011 r., godz. 15:00
mgr Patrycja Graca-Gelert
Badanie wpływu emigracji na zróżnicowanie dochodów w Polsce

16 listopada 2011 r., godz. 15:30
mgr Łukasz Skrok
Jak modernizuje się polski rynek pracy?

2 listopada 2011 r., godz. 15:30
dr Marek Dietl
Tajemniczy mistrzowie - Europa Środkowa i Wschodnia

12 października 2011 r., godz. 15:30
mgr Adam Czerniak
Wartości wspólnotowe a stabilność ścieżki rozwoju gospodarczego

22 września 2011 r., godz. 10:00
Zebranie organizacyjne

Rok akademicki 2010/2011

6 lipca 2011 r., godz. 10:00
mgr Karol Siebyła
Wpływ nietypowych form zatrudnienia na lukę płacową między zatrudnionymi na czas określony (tzn. nietypowo) i określonych w Polsce

16 czerwca 2011 r., godz. 10:00
dr Mateusz Mokrogulski
Funkcjonowanie polskiego rynku finansowego w ujęciu międzysektorowym.

9 czerwca 2011 r., godz. 10:00
Zebranie w sprawie obsady zajęć w przyszłym semestrze.

26 maja 2011 r., godz. 10:00
dr Jakub Boratyński, dr Jakub Borowski
Wpływ wprowadzenia podatku liniowego na polską gospodarkę.

19 maja 2011 r., godz. 10:00
mgr Adam Czerniak
Wpływ cech społeczno-kulturowych społeczeństw na powstawanie baniek na rynku mieszkaniowym

5 maja 2011 r., godz. 10:00
dr Adam Czyżewski
Czynniki kształtujące ceny ropy naftowej

21 kwietnia 2011 r., godz. 10:00
mgr Ewa Wichrowska
Funkcjonowanie szpitali w amerykańskim systemie ochrony zdrowia. Wnioski dla Polski

31 marca 2011 r., godz. 10:00
dr Agnieszka Stążka-Gawrysiak
Polska na drodze do euro - jak poważne jest ryzyko niestabilnych boomów po wprowadzeniu euro? - kontynuacja

17 marca 2011 r., godz. 10:00
dr Andrzej Rzońca
Ocena rządowej propozycji zmian w systemie emerytalnym

24 lutego 2011 r., godz. 10:00
prof. Martin Myant
Varieties of Capitalism in Central and Eastern Europe

16 lutego 2011 r., godz. 10:00
mgr Adam Karbowski
Wpływ poziomej współpracy badawczej na innowacyjność przedsiębiorstwa - koncepcja pracy doktorskiej

20 stycznia 2010 r., godz. 14:00
dr Bogusław Grabowski
Reforma systemu emerytalnego

13 stycznia 2010 r., godz. 14:00
dr Agnieszka Stążka-Gawrysiak
Polska na drodze do euro - jak poważne jest ryzyko niestabilnych boomów po wprowadzeniu euro?

21 grudnia 2010 r., godz. 11:30
Spotkanie organizacyjne

9 grudnia 2010 r., godz. 14:00
dr Piotr Maszczyk
Modele kapitalizmu

2 grudnia 2010 r., godz. 14:00
mgr Łukasz Skrok
Wpływ realizacji polityki spójności w Polsce na eksport krajów UE-15

25 listopada 2010 r., godz. 13:30
dr Jakub Borowski, mgr Adam Czerniak
Zebranie w sprawie perspektywy zmiany zasad nadawania stopnia doktora oraz habilitacji

18 listopada 2010 r., godz. 13:30
dr Mateusz Mokrogulski
Produkty strukturyzowane w Polsce w latach 2000-2010.

4 listopada 2010 r., godz. 13:30
mgr Adam Czerniak
Symptomy kryzysu globalnego a etyka gospodarcza religii światowych. Analiza porównawcza bankowości islamskiej i bankowości klasycznej w kontekście kryzysu finansowego.

27 października 2010 r., godz. 14:00
SEMINARIUM NAUKOWE "WPŁYW PRZYGOTOWAŃ I ORGANIZACJI MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 NA POLSKĄ GOSPODARKĘ"

7 października 2010 r., godz. 13:30
dr Bogusław Czarny
Pozytywizm a sądy wartościujące ekonomii

20 września 2010 r., godz. 10:00
Zebranie organizacyjne

Rok akademicki 2009/2010

1 lipca 2010 r., godz. 10:00
Zebranie organizacyjne

10 czerwca 2010 r., godz. 10:00
Dr Mariusz Próchniak
Czynniki wzrostu gospodarczego w 10 krajach EŚW w latach 1993-2009

20 maja 2010 r., godz. 14:00
Zebranie w sprawie planowanych zmian struktury Kolegium

6 maja 2010 r., godz. 14:00
Mgr Krzysztof Makowski
Monopolizacja w warunkach niepewności w ujęciu dynamicznym

29 kwietnia 2010 r., godz. 14:00
Mgr Milena Rogowska
Bariery prawne i ich skutki w procesie realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności w Polsce w latach 2000-2010

15 kwietnia 2010 r., godz. 14:00
Mgr Adam Karbowski
Elastycznościowa teoria innowacyjności przedsiębiorstw

25 marca 2010 r., godz. 14:00
Mgr Mateusz Mokrogulski
Analiza dyskryminacji cenowej poprzez sprzedaż pakietową na przykładzie lokat strukturyzowanych w Polsce

4 marca 2010 r., godz. 14:00
Dr Marek Dietl
Tajemniczy Mistrzowie - nadzieja polskiej gospodarki?

18 lutego 2010 r., godz. 14:30
Prof. dr hab. Witold Orłowski
W pogoni za straconym czasem. Wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej

3 lutego 2010 r., godz. 11:00
Prof. dr hab. Marek Góra
Potrzeba ekonomicznej redefinicji pojęcia długu publicznego

21 stycznia 2010 r., godz. 14:00
Mgr Mateusz Mokrogulski
Analiza dyskryminacji cenowej poprzez sprzedaż pakietową na przykładzie lokat strukturyzowanych w Polsce

7 stycznia 2010 r., godz. 14:00
Zebranie w sprawie studiów doktoranckich w języku angielskim w Kolegium Gospodarki Światowej

17 grudnia 2009 r., godz. 14:00
Spotkanie wigilijne i podsumowanie roku 2009

3 grudnia 2009 r., godz. 14:00
Mgr Paulina Rychlewska
Rola czterech kapitałów w procesie rozwoju polskich podregionów w latach 2003-2007

19 listopada 2009 r., godz. 14:00
Mgr Adam Czerniak
Grzech Ricarda a idealizacja

12 listopada 2009 r., godz. 14:00
Mgr Łukasz Skrok
O stopniu zrównoważenia rozgrywek sportowych jako determinancie popytu - krytyka aksjomatu competitive balance

29 października 2009 r., godz. 14:00
Mgr Mariusz Próchniak
Czynniki wzrostu gospodarczego w 10 krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1993-2005

22 października 2009 r., godz. 14:00
Prof. dr hab. Stanisław Gomułka
Mechanizm i źródła wzrostu gospodarczego w świecie

8 października 2009 r., godz. 13:30
Mgr Adam Karbowski
Zagrożenie dla ego a decyzje w warunkach ryzyka

22 września 2009 r., godz. 10:00
Zebranie organizacyjne

Rok akademicki 2008/2009

10 czerwca 2009 r., godz. 10:00
Dr Bogusław Czarny
Czy uprawianie ekonomii pozytywnej jest możliwe?
Mgr Patrycja Graca-Gelert
Plan pracy doktorskiej: Wpływ przystąpienia do Unii Europejskiej na zróżnicowanie dochodów w Polsce.

3 czerwca 2009 r., godz. 16:30
Mgr Mateusz Mokrogulski
Analiza dyskryminacji cenowej poprzez sprzedaż pakietową na przykładzie lokat strukturyzowanych w Polsce. Część 3 - opis rynku

13 maja 2009 r., godz. 14:00
Dr Marek Dietl, mgr Krzysztof Makowski
Wydatki na marketing: za dużo czy za mało?

29 kwietnia 2009 r., godz. 14:00
Mgr Anna Tyszka
Koncepcja rozprawy doktorskiej: FINANSOWANIE SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE NA TLE DOŚWIADCZEŃ USA, NIEMIEC, FRANCJI ORAZ WIELKIEJ BRYTANII

8 kwietnia 2009 r., godz. 14:00
Mgr Adam Karbowski
Samolubne karanie

25 marca 2009 r., godz. 14:00
Prof. Stanisław Gomułka
Stopa innowacji i teoria trendu, bezrobocia i cyklu koniunkturalnego Kaleckiego

18 marca 2009 r., godz. 14:00
Mgr Jakub Borowski
Autoreferat rozprawy doktorskiej: Koszty i korzyści z akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej – próba bilansu

25 lutego 2009 r., godz. 14:00
Prof. dr hab. Jacek Prokop
Zasady finansowania nauki - projekt ustawy

26 stycznia 2009 r., godz. 11:00
Anna Kurowska
Społeczne koszty zmiany ustroju gospodarczego w Polsce w latach 1989-2005: Zamachy samobójcze z przyczyn ekonomicznych.

12 stycznia 2009 r., godz. 11:30
Mgr Jakub Borowski, mgr Adam Czerniak
Wpływ globalnego spowolnienia gospodarczego na wielkość i strukturę polskiego eksportu

19 grudnia 2008 r., godz. 11:00
Spotkanie wigilijne

15 grudnia 2008 r., godz. 11:30
Mgr Adam Karbowski
Modelowanie współpracy przedsiębiorstw w konkurencji o patent: Partnerstwa badawcze

8 grudnia 2008 r., godz. 11:30
Mgr Mateusz Mokrogulski
Analiza dyskryminacji cenowej poprzez sprzedaż pakietową na przykładzie lokat strukturyzowanych w Polsce.

24 listopada 2008 r., godz. 11:30
Mgr Patrycja Graca-Gelert
Kształtowanie się nierówności dochodów w Polsce na przełomie lat 80tych i 90tych oraz po wkroczeniu Polski na ścieżkę transformacji.

3 listopada 2008 r., godz. 12:00
Dr Marek Dietl
Czy tu jest prawdziwa konkurencja? - Komunikat z badania wybranych sektorów branzy budowlanej.

27 października 2008 r., godz. 12:00
Mgr Adam Czerniak
Model rynku z asymetrią informacji i kapitałem społecznym

13 października 2008 r., godz. 12:00
Mgr Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka
Koordynacja polityki gospodarczej krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej - przyczynek do teorii

29 września 2008 r., godz. 12:00
Prof. Yoji Koyama, Niigata University, Japonia
Albania Aiming at the EU Accession and Her Challenges

15 września 2008 r., godz. 12:00
Zebranie organizacyjne

Rok akademicki 2007/2008

16 czerwca 2008 r., godz. 12:00
Mgr Łukasz Kryśkiewicz
Regulacja rynku telekomunikacyjnego w Polsce a tendencje światowe

10 czerwca 2008 r., godz. 15:45
Zebranie w sprawie projektu badawczego

27 maja 2008 r., godz. 15:30
Dr Agnieszka Stążka
Skuteczność płynnego kursu walutowego w stabilizowaniu polskiej gospodarki

13 maja 2008 r., godz. 15:30
Mgr Krzysztof Makowski
Przyczyny powstawania organizacji nonprofit

6 maja 2008 r., godz. 15:30
Prof. dr hab. Aleksander Sulejewicz

29 kwietnia 2008 r., godz. 15:30
Mgr Michał Jaworski
Ugrupowanie terrorystyczne jako organizacja ekonomiczna - przyczynek do teorii

15 kwietnia 2008 r., godz. 15:30
Mgr Mateusz Mokrogulski
Analiza empiryczna wybranych produktów strukturyzowanych w Polsce w świetle teorii dyskryminacji cenowej

1 kwietnia 2008 r., godz. 15:30
Mgr Marek Dietl
Wpływ niepewności na proces monopolizacji

18 marca 2008 r., godz. 15:30
Mgr Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka
Koordynacja polityki gospodarczej krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej – przyczynek do teorii

4 marca 2008 r., godz. 15:30
Prof. dr hab. Aleksander Sulejewicz

26 lutego 2008 r., godz. 16:00
Zebranie organizacyjne

10 stycznia 2008 r., godz. 9:15
Prof. dr hab. Aleksander Sulejewicz

20 grudnia 2007 r., godz. 10:00
Spotkanie wigilijne

13 grudnia 2007 r., godz. 9:15
Mgr Patrycja Graca-Gelert
Problem efektywności redystrybucji na przykładzie transferów społecznych

22 listopada 2007 r., godz. 9:15
Staż. Adam Narkiewicz

15 listopada 2007 r., godz. 9:15
Seminarium metodologiczne

8 listopada 2007 r., godz. 9:15
Mgr Mateusz Mokrogulski
Dyskryminacja cenowa II stopnia na rynku konkurencji niedoskonałej. Przykłady wybranych rynków (część 2)

25 października 2007 r., godz. 9:15
Mgr Krzysztof Makowski
Zmiany w statystyce zagranicznych inwestycji bezpośrednich

11 października 2007 r., godz. 9:15
Dr Agnieszka Stążka
International Parity Relations between Poland and Germany: A Cointegrated VAR Approach

4 października 2007 r., godz. 9:15
Prof. dr hab. Ryszard Rapacki, mgr Mariusz Próchniak
Sprawozdanie z konferencji w Changsha (Chiny)

17 września 2007 r., godz. 11:30
Zebranie organizacyjne

Rok akademicki 2006/2007

5 lipca 2007 r., godz. 10:00
Zebranie organizacyjne

13 czerwca 2007 r., godz. 15:30
mgr Mateusz Mokrogulski
Dyskryminacja cenowa II stopnia na rynku konkurencji niedoskonałej. Przykłady wybranych rynków – część I

30 maja 2007 r., godz. 15:30
mgr Michał Jaworski

16 maja 2007 r., godz. 15:30
Marek Misiak
Makroekonomiczny indeks koniunktury

23 kwietnia 2007 r., godz. 17:00
Mgr Piotr Maszczyk

11 kwietnia 2007 r., godz. 15:30
Mgr Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka
Koordynacja polityki gospodarczej krajów członkowskich UE – przyczynek do teorii

21 marca 2007 r., godz. 15:30
Dr hab. Jacek Prokop
Monopolizacja triopolu

7 marca 2007 r., godz. 15:30
Janusz Jankowiak
Proponowane kierunki reformy finansów publicznych w Polsce i ich wpływ na gospodarkę

21 lutego 2007 r., godz. 15:30
Dr hab. Ewelina Nojszewska
Tezy Rzecznika Prawa Obywatelskich...

17 stycznia 2007 r., godz. 15:15
mgr Mateusz Mokrogulski
Obciążenie budżetu państwa wynikające z wprowadzenia systemu ilorazu rodzinnego w Polsce

8 stycznia 2007 r., godz. 11:30
mgr Katarzyna Saczuk
Absolute Income, Relative Deprivation and the Incentives to Migrate

20 grudnia 2006 r., godz. 16:00
mgr Paweł Szczepański
Deficyt strukturalny w Polsce - próba oszacowania

13 grudnia 2006 r., godz. 15:15
mgr Jakub Borowski
Koszty i korzyści z przystąpienia Polski do strefy euro - próba bilansu

20 listopada 2006 r., godz. 10:30
dr Krzysztof Rybiński (wiceprezes NBP)
Polityka pieniężna w globalnej gospodarce

6 listopada 2006 r., godz. 9:30
mgr Michał Jaworski
Ekonomiczny cykl życia organizacji terrorystycznej

23 października 2006 r., godz. 9:30
mgr Piotr Maszczyk
Podatek płaski w krajach postsocjalistycznych

11 października 2006 r., godz. 15:15
mgr Mariusz Próchniak
Czynniki wzrostu gospodarczego w 10 krajach Europy Środkowo-Wschodniej - analiza przyczynowości

20 września 2006 r., godz. 10:00
Zebranie organizacyjne

Rok akademicki 2005/2006

19 czerwca 2006 r., godz. 13:00
mgr Patrycja Graca-Gelert
Kształtowanie się poziomu zróżnicowania dochodów w krajach postsocjalistycznych i implikacje dla rozwoju gospodarczego

12 czerwca 2006 r., godz. 13:00
mgr Jakub Borowski
Doświadczenia nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w ERM II

29 maja 2006 r., godz. 13:00
mgr Michal Jaworski
Ekonomiczne teorie organizacji

22 maja 2006 r., godz. 13:00
prof. dr hab. Aleksander Sulejewicz
Instytucje a wzrost gospodarczy w empirycznych badaniach neoklasycznego wzrostu gospodarczego

8 maja 2006 r., godz. 13:00
mgr Mateusz Mokrogulski
Co decyduje o bezrobociu

10 kwietnia 2006 r., godz. 13:00
mgr Agnieszka Stążka
Sources of Real Exchange Rate Fluctuations in Central and East Europe - Nominal or Real?

20 marca 2006 r., godz. 13:00
mgr Dorota Poznańska
The Flip Side of Fiscal Convergence? EU and NATO accession-related pressure on public expenditure in CEE countries

6 marca 2006 r., godz. 13:00
mgr Piotr Maszczyk
Proces prywatyzacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Przyczynek do teorii

20 lutego 2006 r., godz. 13:00
mgr Piotr Maszczyk
Przepływy finansowe Polska-UE w latach 2005-2013

18 stycznia 2006 r., godz. 12:00
mgr Mateusz Mokrogulski
Struktura własności a konkurencyjność w przetwórstwie przemysłowym w Polsce

11 stycznia 2006 r., godz. 12:00
mgr Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka
Koordynacja polityki gospodarczej krajów członkowskich UE

14 grudnia 2005 r., godz. 12:00
mgr Patrycja Graca
Zróżnicowanie dochodów w krajach postsocjalistycznych – uwarunkowania, przyczyny, przebieg, skutki

7 grudnia 2005 r., godz. 12:00
mgr Mariusz Próchniak
Zróżnicowanie dochodów i konwergencja w 10 krajach Europy Środkowo-Wschodniej w świetle modeli Solowa

23 listopada 2005 r., godz. 12:00
mgr Mariusz Próchniak, mgr Bartosz Witkowski
Modelowanie ścieżek realnej konwergencji krajów świata z wykorzystaniem danych panelowych

16 listopada 2005 r., godz. 12:00
mgr Piotr Maszczyk
Wpływ procesu prywatyzacji na system władztwa korporacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej

26 października 2005 r., godz. 12:00
mgr Dorota Poznańska
Czy starzenie się ludności doprowadzi do wzrostu wydatków na opiekę zdrowotną w Polsce?

10 października 2005 r., godz. 13:30
mgr Jakub Borowski, mgr Adam Kot, mgr Marek Rozkrut
Kreacja pieniądza we współczesnym systemie bankowym

21 września 2005 r., godz. 10:00
Spotkanie organizacyjne


Rok akademicki 2004/2005

23 czerwca 2005 r., godz. 10:00
mgr Piotr Maszczyk
Implikacje dla teorii procesu prywatyzacji w ciągu ostatnich 15 lat

16 czerwca 2005 r., godz. 11:30
mgr Mariusz Próchniak
Wzrost gospodarczy w krajach post-socjalistycznych w latach 1990-2003. Opis zjawiska i rachunkowość wzrostu

2 czerwca 2005 r., godz. 11:30
prof. Gorm Jacobsen
A Brief Survey of the Norwegian Economy

5 maja 2005 r., godz. 11:30
mgr Patrycja Graca
Efekt inflacyjny wprowadzenia euro

21 kwietnia 2005 r., godz. 11:30
mgr Katarzyna Saczuk
Scenariusze aktywności zawodowej na lata 2004-2050

7 kwietnia 2005 r., godz. 11:30
prof. dr hab. Ewelina Nojszewska
The Reverse Learning. Heath Care Systems in Transition

31 marca 2005 r., godz. 15:00
Natalia Ivanilova (Ukraina)
Koncepcja zajęć z ekonomii menedżerskiej

24 marca 2005 r., godz. 10:00
prof. dr hab. Aleksander Sulejewicz, mgr Patrycja Graca
Koszty transakcyjne w Polsce

10 marca 2005 r., godz. 11:30
mgr Mariusz Próchniak
Przegląd modeli wzrostu gospodarczego

24 lutego 2005 r., godz. 14:45
Prof. dr hab. Ewa Freyberg
Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013

20 stycznia 2005 r., godz. 14:45
mgr Mariusz Próchniak
Plan pracy doktorskiej

6 stycznia 2005 r., godz. 15:00
mgr Piotr Maszczyk
Przebieg prywatyzacji w Polsce w latach 1990-1998

16 grudnia 2004 r., godz. 15:00
mgr Mateusz Mokrogulski
Próba pomiaru wartości pracy

2 grudnia 2004 r., godz. 14:45
mgr Mariusz Próchniak
Bariery wzrostu gospodarczego. Przegląd wyników badań empirycznych

25 listopada 2004 r., godz. 14:45
mgr Patrycja Graca
Wpływ nierówności dochodów na wzrost gospodarczy

10 listopada 2004 r., godz. 11:30
mgr Michał Jaworski
Ekonomiczne aspekty terroryzmu

21 października 2004 r., godz. 14:45
mgr Mateusz Mokrogulski
Wpływ PPI na CPI

7 października 2004 r., godz. 14:30
mgr Mariusz Próchniak
Źródła wzrostu gospodarczego krajów rozwijających się

21 września 2004 r., godz. 15:00
Spotkanie organizacyjne

Rok akademicki 2003/2004

5 lipca 2004 r., godz. 12:00
Spotkanie organizacyjne

23 czerwca 2004 r., godz. 10:00
mgr Jakub Borowski
Korzyści z przystąpienia Polski do strefy euro

7 czerwca 2004 r., godz. 14:00
prof. George Blazyca

31 maja 2004 r., godz. 13:45
mgr Mateusz Mokrogulski
Wydajność pracy w polskim przemyśle a model niezrównoważonego wzrostu Baumola

24 maja 2004 r., godz. 14:00
dr Adam Piołunowicz
Efektywność działania na przykładzie fuzji i przejęć

10 maja 2004 r., godz. 14:00
mgr Michał Jaworski
Ekonomiczne aspekty terroryzmu - część II

19 kwietnia 2004 r., godz. 14:00
mgr Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka
Zarys problematyki pracy doktorskiej

5 kwietnia 2004 r., godz. 14:00
mgr Patrycja Graca
Geneza kryzysu ERM I 1992-1993

22 marca 2004 r., godz. 14:00
dr Zbgniew Matkowski, mgr Mariusz Próchniak
Economic Convergence in the EU Accession Countries

8 marca 2004 r., godz. 14:00
mgr Sebastian Stolorz
Czy była w Polsce recesja?

1 marca 2004 r., godz. 14:00
mgr Patrycja Graca
Zagadka ekonomiczna

18 lutego 2004 r., godz. 12:30
dr Bogusław Czarny
Spotkanie dydaktyczne

26 stycznia 2004 r., godz. 9:30
mgr Michał Jaworski
Ekonomiczne aspekty terroryzmu

8 stycznia 2004 r., godz. 9:00
dr Bogusław Czarny
Czy uprawianie ekonomii pozytywnej jest możliwe?

17 grudnia 2003 r., godz. 12:30
mgr Piotr Maszczyk
Prywatyzacja na Węgrzech

4 grudnia 2003 r., godz. 9:00
mgr Mariusz Próchniak
Wzrost gospodarczy w Polsce - analiza zbieżności województw w latach 1995-2000

13 listopada 2003 r., godz. 9:00
prof. dr hab. Ryszard Rapacki, dr Zbigniew Matkowski
Sytuacja gospodarcza i postęp reform rynkowych w krajach post-socjalistycznych

30 października 2003, godz. 9:00
mgr Patrycja Graca
Kształtowanie się realnego kursu walutowego w Polsce

16 października 2003, godz. 9:00
dr hab. Ewelina Nojszewska
Ekonomia służby zdrowia

29 września 2003, godz. 9:30
mgr Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka
Bilans korzyści i strat akcesji Polski do Unii Europejskiej

15 września 2003, godz. 9:00
Spotkanie organizacyjne​​