Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Katedra Ekonomii II | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KGS - Katedra Ekonomii II - Publikacje
 

 Publikacje

 
Wyniki badań pracowników Katedry były prezentowane w licznych artykułach i publikacjach książkowych. Ważnym dorobkiem Katedry jest opracowanie i tłumaczenie podręczników z zakresu ekonomii. Szczególnym wydarzeniem było przygotowanie przez naszą Katedrę polskiego przekładu czołowego zachodniego podręcznika ekonomii autorstwa D. Begga, R. Dornbuscha, S. Fischera (wraz ze zbiorem zadań).
 

 Publikacje naukowe

 

2014

Social discounting rate is negatively correlated with fluid intelligence,
Osiński J.T., Ostaszewski P., Karbowski A.
Personality and Individual Differences 59 (2014) 44–49

 

2013

An Attempt to Assess the Quantitative Impact of Institutions on Economic Growth and Economic Development,
Próchniak M.,
„International Journal of Management and Economics”, 38, 2013, 7-30.

Analiza porównawcza wyników gospodarczych w 2012 r., r. 1.1
Rapacki R., Matkowski Z., Próchniak M.
w: „Polska. Raport o konkurencyjności 2013”, red. M. Weresa. Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2013, s. 12-45. Wersja angielska: Comparative Economic Performance in 2012, in: „Poland. Competitiveness Report 2013”, edited by M. Weresa, World Economy Research Institute, Warsaw 2013, s. 12-44. 

Assessing the impact of the 2012 European Football Championships on the Polish economy.
Borowski J., Boratyński J., Czerniak A., Dykas P., Plich M., Rapacki R., Tokarski T.
International Journal of Sport Management and Marketing, Vol. 13, Nos. 1/2 2013, s. 74-103.

Instytucje a wzrost gospodarczy: ekonometryczna analiza przyczynowości w ujęciu Grangera,
Próchniak M.,
w: „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", tom 2 (red. Zbigniew E. Zieliński), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2013, s. 111-119.
 
Konwergencja poziomów dochodu,
Próchniak M., Matkowski Z.,
w: „Polska. Raport o konkurencyjności 2013. Wymiar krajowy i regionalny" (red. M. A. Weresa), Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013, s. 46-67.
Wersja angielska: Real Income Convergence,
Próchniak M., Matkowski Z.,
w: „Poland. Competitiveness Report 2013. National and Regional Dimensions" (red. M. A. Weresa), World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, Warsaw 2013, s. 44-64.

Nowe i stare kraje Unii Europejskiej: konwergencja czy dywergencja?,
Matkowski Z., Rapacki R., Próchniak M.
w: „Badania koniunktury - zwierciadło gospodarki", część II, praca zbiorowa pod red. K. Walczyka, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH" , Warszawa 2013, s. 63-98.
 
Time Stability of the Beta Convergence among EU Countries: Bayesian Model Averaging Perspective,
Próchniak M., Witkowski B.,
„Economic Modelling”, 30, 2013, s. 322-333.

To What Extent Is the Institutional Environment Responsible for Worldwide Differences in Economic Development,
Próchniak M.,
„Contemporary Economics”, 7 (3), 2013, s. 17-38.
 
Zmiany łącznej produktywności czynników wytwórczych,
Próchniak M.,
w: „Polska. Raport o konkurencyjności 2013. Wymiar krajowy i regionalny" (red. M. A. Weresa), Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013, s. 185-212.
Wersja angielska: Changes in Total Factor Productivity,
Próchniak M.,
w: „Poland. Competitiveness Report 2013. National and Regional Dimensions" (red. M. A. Weresa), World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, Warsaw 2013, s. 175-201.

2012

Analiza porównawcza wyników gospodarczych w 2011 r., r. 1.1
Rapacki R., Matkowski Z., Próchniak M.
w: „Polska. Raport o konkurencyjności 2012”, red. M. Weresa. Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2012, s. 13-46. Wersja angielska: Comparative Economic Performance in 2011, in: „Poland. Competitiveness Report 2012”, edited by M. Weresa, World Economy Research Institute, Warsaw 2012, s. 13-43.

Bayesian Model Averaging in Modelling GDP Convergence with the Use of Panel Data,
Próchniak M., Witkowski B.,
„Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH”, nr 26, 2012, s. 45-60.

Czynniki wzrostu gospodarczego w dziesięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1993-2005,
Próchniak M.,
w: „Modele i prognozy w ekonomii i finansach" (red. Aleksander Jakimowicz), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2012, s. 83-103.

Kontrowersje związane z ekonomicznym uzasadnieniem ochrony patentowej. Przyczynek do dyskusji.
Karbowski A., Prokop J.
“Konkurencyjność podmiotów gospodarczych w Polsce" pod redakcją dra hab. Wojciecha Jareckiego, Szczecin 2012, s. 29-48

Konwergencja gospodarcza typu β w świetle bayesowskiego uśredniania oszacowań,
Próchniak M., Witkowski B.,
„Bank i Kredyt”, nr 43 (2), 2012, s. 25-58. 

Konwergencja poziomów dochodu,
Próchniak M., Matkowski Z.,
w: „Polska. Raport o konkurencyjności 2012. Edukacja jako czynnik konkurencyjności" (red. M. A. Weresa), Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012, s. 46-65.
Wersja angielska: Real Income Convergence,
Próchniak M., Matkowski Z.,
w: „Poland. Competitiveness Report 2012. Focus on Education" (red. M. A. Weresa), World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, Warsaw 2012, s. 44-63.
 
Łączna produktywność czynników wytwórczych,
Próchniak M.,
w: „Polska. Raport o konkurencyjności 2012. Edukacja jako czynnik konkurencyjności" (red. M. A. Weresa), Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012, s. 198-212.
Wersja angielska: Total Factor Productivity,
Próchniak M.,
w: „Poland. Competitiveness Report 2012. Focus on Education" (red. M. A. Weresa), World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, Warsaw 2012, s. 189-203.

Niepewność czy jakość? O pułapkach empirycznych analiz popytu widzów na mecze sportów zespołowych
Skrok Ł.,
Ekonomia. Finanse, Zarządzanie (red. K. Poznańska, K. Kraj), OW SGH
2012

O szansach i zagrożeniach rozwoju polskiej gospodarki,
Rapacki R.
w: „Wykłady inaugurujące rok akademicki 2011/2012, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa 2012, s. 65-73.

Poland and Greece – Two Contrasting EU Enlargement Experiences,
Rapacki R.
ZEI Discussion Paper no. C213 (2012), Center for European Integration Studies (ZEI), Bonn 2012.

Praktyka zwalczania karteli w Unii Europejskiej
Prokop J.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 750, 2012, s. 23-30.

Strategic Buybacks of Sovereign Debt
Prokop J., Wang R.
Frontiers of Economics in China, 7(1), 2012, s. 1-21

The Efficiency of Forreign Borrowing: the case of Poland
Prokop J., Baranowska-Prokop E.
Procedia Economics and Finance 1, 2012, s. 321-329

The Peculiarities of Labour Relations in Professional Football – are Players’ Wages ‘Fair’?
Skrok Ł.,
Warsaw Forum of Economic Sociology, t. 2, nr 2(4)

Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowym,
Horbaczewska B.
Wydawnictwo CeDeWu 2012

Wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-wschodniej na tle wybranych krajów ‘wschodzących’.
Rapacki R., Próchniak M.
Gospodarka Narodowa, nr 1-2/2012, s. 65-95.

Zależność między ryzykiem a stopą zwrotu z wybranych indeksów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA,
Horbaczewska B.
w: „Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej", Zeszyty Naukowe SGGW nr 96 (2012), Warszawa 2012, s. 155-156.

2011

Analiza porównawcza wyników gospodarczych w 2010 roku,
Rapacki R., Matkowski Z., Próchniak M.,
w: „Polska. Raport o konkurencyjności 2011. Konkurencyjność sektora przetwórstwa przemysłowego" (red. M. A. Weresa), Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011, s. 17-47.
Wersja angielska: Comparative Economic Performance in 2010,
Rapacki R., Matkowski Z., Próchniak M.,
w: „Poland. Competitiveness Report 2011. Focus on Manufacturing" (red. M. A. Weresa), World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, Warsaw 2011, s. 15-44.

Anglo-Saxon Capitalism,
Próchniak M.,
„Zeszyty Naukowe KGŚ SGH”, 30, 2011, s. 132-152.

Cartel Formation and Stability for Heterogeneous Firms
Prokop J.
Journal of European Economy, vol. 10, Special Issue, 2011, s. 371-385.

Determinants of Economic Growth in Central and Eastern Europe: The Global Crisis Perspective,
Próchniak M.,
„Post-Communist Economies”, tom 23, nr 4 (Dec.), 2011, s. 449-468.

Długookresowy wpływ organizacji EURO 2012 na gospodarkę polską
Borowski J., Boratyński J., Czerniak A., Dykas P., Plich M., Rapacki R., Tokarski T.,
Ekonomista nr 4/2011. Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2011, s. 493-525.

Economic Principles of Cartel Detection
Prokop J.
„Selected Issues of Decision-Making by Economic Entities", T. Bernat (ed.), University of Szczecin Microeconomics Department, Szczecin 2011, s. 145-156.

Konwergencja poziomów dochodu,
Próchniak M., Matkowski Z.,
w: „Polska. Raport o konkurencyjności 2011. Konkurencyjność sektora przetwórstwa przemysłowego" (red. M. A. Weresa), Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011, s. 47-64.
Wersja angielska: Real Convergence or Divergence in GDP Per Capita,
Próchniak M., Matkowski Z.,
w: „Poland. Competitiveness Report 2011. Focus on Manufacturing" (red. M. A. Weresa), World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, Warsaw 2011, s. 44-60.
 
Łączna produktywność czynników wytwórczych,
Próchniak M.,
w: „Polska. Raport o konkurencyjności 2011. Konkurencyjność sektora przetwórstwa przemysłowego" (red. M. A. Weresa), Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011, s. 201-210.
Wersja angielska: Total Factor Productivity,
Próchniak M.,
w: „Poland. Competitiveness Report 2011. Focus on Manufacturing" (red. M. A. Weresa), World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, Warsaw 2011, s. 191-200.

Powstawanie i stabilność karteli heterogenicznych
Prokop J.
Gospodarka Narodowa, Nr 10, 2011, s. 39-57.

Realna konwergencja w krajach Unii Europejskiej. Próba szacunków funkcji produkcji,
Próchniak M.,
„Prace i Materiały IRG SGH”, nr 87, 2011, s. 165-196 (tytuł numeru: Zmiany aktywności gospodarczej w świetle wyników badań koniunktury).

Różnice pomiędzy bankowością klasyczną a bankowością islamską w kontekście światowego kryzysu finansowego
Czerniak A.,
w: „Społeczno-kulturowe uwarunkowania funkcjonowania rynków i przedsiębiorstw."
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne nr 70. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 113-124.

2010

Analiza porównawcza wyników gospodarczych w 2009 roku,
Rapacki R., Matkowski Z., Próchniak M.,
w: „Polska. Raport o konkurencyjności 2010. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne" (red. M. A. Weresa), Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s. 17-42.
Wersja angielska: Comparative Analysis of Economic Performance in 2009,
Rapacki R., Matkowski Z., Próchniak M.,
w: „Poland. Competitiveness Report 2010. Focus on Clusters" (red. M. A. Weresa), World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, Warsaw 2010, s. 17-42.

Dynamika wydajności,
Próchniak M.,
w: „Transformacja systemowa w Polsce" (red. K. Żukrowska), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s. 535-553.

EU Enlargement and Real Economic Convergence,
Próchniak M., Vojinović B., Oplotnik Ž.J.,
„Post-Communist Economies”, tom 22, nr 3 (Sept.), 2010, s. 303-322.

Heterogeneous Cartels – Formation and Stability
Prokop J.
w: „Economic Challenges of Contemporary World", D. Kopycińska (ed.), University of Szczecin Microeconomics Department, Szczecin 2010, s. 76-87.

Konwergencja poziomów dochodu,
Próchniak M., Matkowski Z.,
w: „Polska. Raport o konkurencyjności 2010. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne" (red. M. A. Weresa), Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s. 42-57.
Wersja angielska: Real Convergence or Divergence in GDP Per Capita,
Próchniak M., Matkowski Z.,
w: „Poland. Competitiveness Report 2010. Focus on Clusters" (red. M. A. Weresa), World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, Warsaw 2010, s. 42-56.

Łączna produktywność czynników wytwórczych,
Próchniak M.,
w: „Polska. Raport o konkurencyjności 2010. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne" (red. M. A. Weresa), Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s. 179-188.
Wersja angielska: Total Factor Productivity,
Próchniak M.,
w: „Poland. Competitiveness Report 2010. Focus on Clusters" (red. M. A. Weresa), World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, Warsaw 2010, s. 171-179.

Minimum Quality Standards and Novelty Requirements in a One-Shot Development Race,
Prokop J., Regibeau P., Rockett K.
Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, Vol. 4, 2010-15,
http://dx.doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2010-15.

Raport na temat wpływu organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM na gospodarkę Polski
Borowski J. (red.),
MSiT, Warszawa 2010.

Recenzja książki: Jean Tirole, The Theory of Corporate Finance, Princeton University Press, Princeton – Oxford 2006
Prokop J.
Gospodarka Narodowa, Nr 1-2, 2010,  s. 139-144.
 
Quality of working life – traditional and modern sectors of the economy.,
Buchholtz S., Skrok Ł.,
w: „Employment in Poland 2009”, red. nauk. M. Bukowski, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2010, 41-90.

Więzi społeczne między nabywcami a oszukiwanie na jakości – model teoretyczny
Czerniak A.,
w: Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej Tom II pod red. Sławomira Partyckiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.

2009

Analiza porównawcza wyników gospodarczych w 2008 r.,
Rapacki R., Próchniak M.,
r. 1.1 w: „Polska. Raport o konkurencyjności 2009”, red. M. Weresa. Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2009; s. 17-33. Wersja angielska: Comparative Analysis of Economic Performance in 2008, in: „Poland. Competitiveness Report 2009”, edited by M. Weresa, World Economy Research Institute, Warsaw 2009, s. 17-33.

Changing Consumption Patterns,
Karbowski A.,
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 11, 2009, str. 61-65.

Convergence Analysis among the Ten European Transition Economies
Próchniak M., Vojinović B., Acharya S.,
Hitotsubashi Journal of Economics , tom 50, nr 2 (Dec.), 2009, s. 123-141

The corporate governance – implications for China
Karbowski A.,
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 13, 2009, str. 101-105

Czynniki wpływające na stan zdrowia mieszkańców w 28 krajach europejskich w latach 1993-2007
Próchniak M.,
Myśl Ekonomiczna i Prawna , nr 1(24), 2009, s. 125-142

Divergence Period in the European Convergence Process
Próchniak M., Vojinović B.,
Transition Studies Review , nr 15, 2009, s. 685-700

Economic Growth Accounting in Twenty-Seven Transition Countries, 1990-2003,
Rapacki R., Próchniak M.,
Eastern European Economics, vol. 47, no. 2, March-April 2009, ss. 69-112.

The EU Enlargement and Economic Growth in the CEE New Member Countries,
Rapacki R., Próchniak M.,
European Economy, Economic Papers no. 367, March 2009,
tekst dostępny także na stronie: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication14295_en.pdf

Networked Innovation: The British Model of Industry-University Collaboration
Karbowski A.,
Zeszyty Naukowe KGŚ SGH, nr 26, 2009, str. 174-187

Pozycja konkurencyjna Polski w 2008 roku – silne i słabe strony oraz największe wyzwania dla polskiej gospodarki,
Rapacki R. ,
r. 5.3, w: „Polska. Raport o konkurencyjności 2009”, red. M. Weresa. Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2009, s. 233-238. Wersja angielska: SWOT Analysis of Poland’s Competitive Position in 2008, in: „Poland. Competitiveness Report 2009”, edited by M. Weresa, World Economy Research Institute, Warsaw 2009,
s. 219-223.

Real beta and sigma convergence in 27 transition countries, 1990-2005
Rapacki R., Próchniak M.,
Post-Communist Economies, vol. 21 no. 3, September 2009, ss. 307-326.

The Shock-Absorbing Capacity of the Flexible Exchange Rate in Poland
Stążka-Gawrysiak A.,
Focus on European Economic Integration Q4/09, pp. 54-70

Sieci społeczne i technologiczne – wpływ na proces powstawania innowacji w gospodarce,
Karbowski A.,
Zeszyty Naukowe KGŚ SGH, nr 25, 2009, str. 143-158.

Syntetyczna ocena konkurencyjności polskiej gospodarki oraz determinanty pozycji konkurencyjnej w 2008 r.:,
Rapacki R., Weresa M.,
r. 5.2, w: „Polska. Raport o konkurencyjności 2009”, red. M. Weresa. Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2009, s. 227-233.  Wersja angielska: Overall Assessment of Poland’s Competitiveness and its Divers in 2008, in: „Poland. Competitiveness Report 2009”, edited by M. Weresa, World Economy research Institute, Warsaw 2009, s. 214-219.

When Will the New EU Member States Adopt the Euro? Comment to Jürgen Jerger "The Enlargement of the EMU",
Stążka A. ,
rozdział w: “Geld und Geldpolitik / Money and Monetary Policy”, Freiburger Anregungen zu Wirtschaft und Gesellschaft, Band 3. Lucius&Lucius, marzec 2009, Stuttgart, s. 129-140.

Wirtualna inteligencja emocjonalna,
Karbowski A. (współautor),
e-mentor, nr 30, 2009, str. 37-43.

Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy i realną konwergencję nowych krajów członkowskich z Europy Środkowej i Wschodniej – informacja o seminarium
Rapacki R., Próchniak M.,
Zeszyty Naukowe KGŚ SGH , nr 25, 2009, s. 210-212

Wpływ światowej recesji gospodarczej na polski eksport do strefy euro
Borowski J. , Czerniak A.,
[w:] Spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej pod red. Grażyny Wrzeszcz-Kamińskiej, WSH, Wrocław 2009.

Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: konwergencja czy dywergencja?
Rapacki R. (red.)
PWE, Warszawa 2009.

Zbieżność rozwoju gospodarczego Polski i innych krajów Europy Środkowowschodniej w stosunku do Unii Europejskiej
Matkowski Z., Próchniak M.,
Zarządzanie Ryzykiem , nr 30, 2009, s. 53-97

2008

Analiza dyskryminacji cenowej poprzez sprzedaż pakietową,
Mokrogulski M. ,
Gospodarka Narodowa, nr 9 (wrzesień), s. 51-71.

Analiza porównawcza wyników gospodarczych w 2007 r.,
Rapacki R., Próchniak M.,
r. 1.1 w: „Polska. Raport o konkurencyjności 2008”, red. M. Weresa. Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2008; s. 17-33.
Wersja angielska: Comparative Economic Performance in 2007, in: „Poland. Competitiveness Report 2008”, edited by M. Weresa, World Economy Research Institute, Warsaw 2008, s. 17-33.

International Parity Relations between Poland and Germany: A Cointegrated VAR Approach,
Stążka A.,
Bank i Kredyt, nr 3 (marzec), str. 3-24.

Poland’s Economic Development Level in Comparative Perspective, 1950-2005,
Rapacki R.,
rozdział 2 w: M. Myant i T. Cox (red.), „Reinventing Poland. Economic and Political Transformation and Evolving National Identity”, Routledge 2008, ss. 20-32.

Polen auf dem Weg zur Wirtschafts- und Währungsunion: Der flexible Wechselkurs als ein Instrument zur Absorption asymmetrischer Schocks,
Stążka A.,
Duncker & Humblot, Berlin 2008.

Pozycja konkurencyjna Polski w 2007 roku – silne i słabe strony oraz największe wyzwania dla polskiej gospodarki,
Rapacki R.,
r. 5.3, w: „Polska. Raport o konkurencyjności 2008”, red. M. Weresa. Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2007, s. 241-246.
Wersja angielska: SWOT Analysis of Poland’s Competitive Position in 2007, in: „Poland. Competitiveness Report 2007”, edited by M. Weresa, World Economy Research Institute, Warsaw 2007, s. 234-238.

Regional Integration and Development Asymmetries,
Rapacki R.,
w: M. Zimmek and A. Koesler (eds.), “Elements of Regional Integration. A Multidimensional Approach”, Nomos, Baden-Baden 2008, s. 93-114.

Strategie i efekty programów prywatyzacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1990-2006,
Rapacki R., Maszczyk P.,
rozdział IX w: “Raport o przekształceniach własnościowych w 2006 roku”. Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2008, s. 284-332.

Syntetyczna ocena konkurencyjności polskiej gospodarki oraz determinanty pozycji konkurencyjnej w 2007 r.:,
Rapacki R., Weresa M.,
r. 5.2, w: „Polska. Raport o konkurencyjności 2008”, red. M. Weresa. Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2008, s. 235-241. 
Wersja angielska: Overall Assessment of Poland’s Competitiveness and its Divers in 2007, in: „Poland. Competitiveness Report 2008”, edited by M. Weresa, World Economy research Institute, Warsaw 2008, s. 229-234.

2007

Badanie rozwoju polskich inwestycji zagranicznych i ich wpływu na polską gospodarkę w latach 2000-2006 wraz z prognozą na lata 2007-2015,
A. Bieć, M. Konopczak, M. Konopczak, K. Lada, P. Maszczyk, A. Stążka, T. Wersocki,
Ekspertyza Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2007.

Economic Convergence Between the CEE-8 and the European Union,
Matkowski Z., Próchniak M.,
Eastern European Economics, tom 45, nr 1 (Jan.-Feb.), 2007, s. 59-76.

Konwergencja beta i sigma w krajach postsocjalistycznych w latach 1990-2005,
Rapacki R., Próchniak M.,
Bank i Kredyt, nr 8-9 (sierpień-wrzesień), 2007, s. 42-60.

Metodologiczne osobliwości ekonomii,
Czarny B.,
Bank i Kredyt, nr 7 (lipiec), 2007, s. 68-78.

New Europe. Report on Transformation (red. D. Rosati),
XVII Economic Forum, Krynica-Zdrój, Poland, 5-8 September 2007,
Instytut Studiów Wschodnich, Warszawa 2007.
Autorzy rozdziałów:
Rapacki R., Matkowski Z., Próchniak M., The Economic Situation and the Progress of Market Reforms, rozdz. III, s. 67-107;
Maszczyk P., Próchniak M., Country Analyses, rozdz. IV, s. 109-165;
E. Freyberg, Integration of Bulgaria and Romania with the European Union i The Western Balkans: Regional Cooperation and Economic Integration with the European Union, podrozdz. 5.6 i 5.7, s. 188-200.

Poland. Competitiveness Report 2007 (red. M. A. Weresa),
World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, Warsaw 2007.
Autorzy rozdziałów:
Matkowski Z., Rapacki R., Comparative Analysis of Economic Performance, podrozdz. 1.1, s. 17-35;
Próchniak M., Matkowski Z., Real Convergence or Divergence of the Average Level of GDP Per Capita, podrozdz. 1.2, s. 35-45;
Graca-Gelert P., Income Inequality in Poland - Main Trends, Determinants and Economic Growth Implications, podrozdz. 1.3, s. 46-58;
Znoykowicz-Wierzbicka M., Poland and the Euro: Progress Report on Meeting Nominal Convergence Criteria, podrozdz. 1.4, s. 58-65;
Mokrogulski M., Human Resources, podrozdz. 3.1, s. 105-116;
Maszczyk P., Physical Capital and Its Productivity, podrozdz. 3.2, s. 116-121;
Próchniak M., Productivity, podrozdz. 3.5, s. 137-144;
Sulejewicz A., Transaction Costs in the Polish Economy, podrozdz. 4.3, s. 168-179;
Rapacki R., Progress in Institutional Reforms, podrozdz. 4.5, s. 189-201;
Rapacki R., M. A. Weresa, Poland's Competitiveness and Its Drivers in 2006: An Overall Assessment, podrozdz. 5.2, s. 208-212;
Rapacki R., Poland's Competitive Position in 2006: Strengths, Weaknesses and Major Challenges, podrozdz. 5.3, s. 213-216;
Maszczyk P., FDI in Polish Privatization, podrozdz. 7.1, s. 259-267;
Mokrogulski M., The Impact of Foreign-Owned Companies on the Polish Labor Market, podrozdz. 7.3, s. 279-287;
Próchniak M., Methodology of Income Convergence Analysis, Methodological Annex, s. 331-332;
Próchniak M., Methodology of Productivity Analysis, Methodological Annex, s. 332-333.

Polska. Raport o konkurencyjności 2007 (red. M. A. Weresa),
Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
Autorzy rozdziałów:
Matkowski Z., Rapacki R., Analiza porównawcza wyników gospodarczych, podrozdz. 1.1, s. 17-35;
Próchniak M., Matkowski Z., Konwergencja poziomu dochodów, podrozdz. 1.2, s. 36-46;
Graca-Gelert P., Zróżnicowanie dochodów w Polsce - główne tendencje, uwarunkowania i implikacje dla wzrostu gospodarczego, podrozdz. 1.3, s. 46-59;
Znoykowicz-Wierzbicka M., Polska i strefa euro: raport z postępów na drodze do spełnienia nominalnych kryteriów konwergencji, podrozdz. 1.4, s. 60-68;
Mokrogulski M., Zasoby ludzkie, podrozdz. 3.1, s. 109-120;
Maszczyk P., Kapitał i jego produktywność, podrozdz. 3.2, s. 120-127;
Próchniak M., Produkcyjność, podrozdz. 3.5, s. 143-151;
Sulejewicz A., Koszty transakcyjne w polskiej gospodarce, podrozdz. 4.3, s. 177-187;
Rapacki R., Postęp reform instytucjonalnych, podrozdz. 4.5, s. 199-211;
Rapacki R., M. A. Weresa, Konkurencyjność polskiej gospodarki w 2006 roku i jej determinanty: ocena syntetyczna, podrozdz. 5.2, s. 218-223;
Rapacki R., Pozycja konkurencyjna Polski w 2006 roku - silne i słabe strony oraz największe wyzwania dla polskiej gospodarki, podrozdz. 5.3, s. 223-228;
Maszczyk P., Inwestycje bezpośrednie w polskiej prywatyzacji, podrozdz. 7.1, s. 275-285;
Mokrogulski M., Wpływ firm z kapitałem zagranicznym na rynek pracy w Polsce, podrozdz. 7.3, s. 297-305;
Próchniak M., Metodologia analizy konwergencji poziomu dochodów, Aneks metodologiczny, s. 353-354;
Próchniak M., Metodologia analizy produkcyjności, Aneks metodologiczny, s. 355-356.

Recenzja książki Benjamina Balaka, McCloskey’s Rhetoric. Discourse ethics in economics,
Czarny B.,
Zeszyty Naukowe KGŚ SGH, nr 22, 2007, s. 196-200.

Stary filozof o grzechach ekonomistów w dwudziestym stuleciu [O: Hilary Putnam: The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays, Cambridge (Massachusetts), London 2002, 190 stron],
Czarny B.,
Zeszyty Naukowe KGŚ SGH, nr 22, 2007, s. 271-275.

2006

Charakterystyka wzrostu gospodarczego w krajach postsocjalistycznych w latach 1990-2003,
Rapacki R., Próchniak M.,
Ekonomista, nr 6, 2006, s. 715-744.

A Cointegrated VAR Analysis of International Parity Relations: The Case of Poland and Germany,
A. Stążka,
Reihe des Instituts für Allgemeine Wirtschaftsforschung Abteilung Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie, Discussion Paper, nr  05/06, 2006.

Czynniki wzrostu gospodarczego – wnioski z badań empirycznych,
Próchniak M.,
Ekonomista, nr 3, 2006, s. 305-345.

Modelowanie realnej konwergencji w skali międzynarodowej,
Próchniak M., Witkowski B.,
Gospodarka Narodowa, nr 10, 2006, s. 1-31.

New Europe. Report on Transformation (red. D. Rosati),
XVI Economic Forum, Krynica, 6-9 September 2006,
Instytut Studiów Wschodnich, Warszawa 2006.
Autorzy rozdziałów:
Rapacki R., Matkowski Z., Graca-Gelert P., Maszczyk P., Próchniak M., The Economic Situation and the Progress of Market Reforms, rozdz. III, s. 99-212;
Maszczyk P., Próchniak M., Country Analyses, rozdz. IV, s. 213-295;
E. Freyberg, Bulgaria and Romania en Route for the European Union i Cooperation between the European Union and the Balkan Countries, podrozdz. 5.2 i 5.3, s. 319-340.

Poland. Competitiveness Report 2006
(red. M. A. Weresa),
World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, Warsaw 2006.
Autorzy rozdziałów:
Rapacki R., Comparative Economic Performance, podrozdz. 1.1, s. 17-28;
Próchniak M., Real Convergence or Divergence of the Average Income Level, podrozdz. 1.2, s. 28-37;
Matkowski Z., Socioeconomic Development and Standard of Living, podrozdz. 1.3, s. 38-44;
Mokrogulski M., Human Resources, podrozdz. 3.1, s. 95-103;
Próchniak M., Productivity, podrozdz. 3.4, s. 118-124;
Sulejewicz A., Quality of Business Environment, podrozdz. 4.3, s. 134-144;
Rapacki R., Weresa M. A. , Poland's Competitiveness and its Drivers: An Overall Assessment, podrozdz. 7.1, s. 203-208;
Rapacki R., Polish Economy: Major Strengths and Weaknesses, podrozdz. 7.2, s. 208-211;
Próchniak M., Methodology of Income Convergence Analysis, Methodological Annex, s. 271-272;
Próchniak M., Methodology of Productivity Analysis, Methodological Annex, s. 273-274.

Polska. Raport o konkurencyjności 2006 (red. M. A. Weresa),
Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
Autorzy rozdziałów:
Rapacki R., Polska - analiza porównawcza wyników ekonomicznych, podrozdz. 1.1, s. 17-29;
Próchniak M., Konwergencja poziomu dochodów, podrozdz. 1.2, s. 29-39;
Matkowski Z., Rozwój społeczno-gospodarczy i poziom życia, podrozdz. 1.3, s. 39-46;
Mokrogulski M., Zasoby ludzkie, podrozdz. 3.1, s. 101-110;
Próchniak M., Produkcyjność, podrozdz. 3.4, s. 125-132;
Sulejewicz A., Jakość otoczenia biznesu, podrozdz. 4.3, s. 142-153;
Rapacki R., Weresa M. A. , Konkurencyjność polskiej gospodarki i jej determinanty: ocena syntetyczna, podrozdz. 7.1, s. 217-223;
Rapacki R., Silne i słabe strony polskiej gospodarki, podrozdz. 7.2, s. 223-227;
Próchniak M., Metodologia analizy konwergencji poziomu dochodów, Aneksy metodologiczne, s. 289-290;
Próchniak M., Metodologia analizy produkcyjności, Aneksy metodologiczne, s. 291-292.

Realna konwergencja typu beta i sigma w świetle badań empirycznych,
Próchniak M.,
Zeszyty Naukowe KGŚ SGH, nr 20, 2006, s. 74-91.

Sources of Real Exchange Rate Fluctuations in Central and Eastern Europe – Temporary or Permanent?,
A. Stążka,
CESifo Working Paper, nr 1876, 2006.

Trzytomowa antologia współczesnych prac metodologów ekonomii,
Czarny B.,
Zeszyty Naukowe KGŚ SGH, nr 20, 2006, s. 155-158.

2005

Bariery wzrostu gospodarczego. Przegląd wyników badań empirycznych,
Próchniak M.,
Zeszyty Naukowe KGŚ SGH, 17, 2005, s. 76-101.

Czynniki określające wybór momentu przystąpienia do ERM II, w: Od złotego do euro. Problemy polityki pieniężnej a członkostwo Polski w Unii Europejskiej,
Borowski. J,
Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2005.

Fiscal Performance and Fiscal Implications of the EU Accession in Poland,
Rapacki R.,
w: European Constitution and European Integration (red. Chong-Ko Peter Tzou), Tamkang University, Taipei, February 2006, s. 185-203.

Looking forward towards the ERM II central parity: the case of Poland,
Borowski. J, Czyżewski A.B., Czogała A.,
Economie Internationale, No 102/2005, CEPII.

Macroeconomic Performance in Transition Countries,
Matkowski Z.,
Prace i Materiały IRG SGH, vol. 75, 2005, s. 285-323.

New Europe. Report on Transformation (red. D. Rosati),
XV Economic Forum, Krynica, 7-10 September 2005,
Instytut Wschodni, Warszawa 2005.
Autorzy rozdziałów:
Rapacki R., Matkowski Z., The Economic Situation and the Progress of Market Reforms, rozdz. III, s. 75-148;
Matkowski Z., Próchniak M. , Convergence of the Economic Growth of Accession Countries in Relation to the European Union, dodatek do rozdz. III, s. 149-162;
Maszczyk P., Próchniak M. , Country Analyses, rozdz. IV, s. 163-245;
Nojszewska E. , Reforms of Health Care Systems in Transformation Countries, special study, s. 285-374.

Policy Priorities (r. I.3.1) i Macroeconomic Performance (r. I.4),
Rapacki R.,
w: Poland. International Economic Report 2004/2005, Warsaw School of Economics, World Economy Research Institute, Warsaw 2005, s. 26-37 i 51-62.

Przekształcenia własnościowe w Polsce w latach 1990-2003: próba bilansu,
Rapacki R.,
w: Gospodarka polska na przełomie wieków (red. E. Czarny), NBP, Warszawa 2005, s. 37-59.

Real Economic Convergence in the EU Accession Countries,
Matkowski Z., Próchniak M.,
Prace i Materiały IRG SGH, vol. 75, 2005, s. 258-284.

Zbieżność rozwoju gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w stosunku do Unii Europejskiej,
Matkowski Z., Próchniak M.,
Ekonomista, nr 3, 2005, s. 293-320.

2004

Analiza zbieżności wzrostu gospodarczego województw w latach 1995-2000,
Próchniak M.,
Gospodarka Narodowa, 2004, nr 3, s. 27-44.

Composite Indicators of Business Activity for Macroeconomic Analysis,
Matkowski Z. (red.),
'Prace i Materiały IRG', tom 74, SGH, Warszawa 2004.

Costs and Benefits of EMU accession,
Borowski. J,
w: Strategy of EMU Enlargement. Background, Optimal Choices, Consequences (red. K. Żukrowska, D. Sobczak), Szkoła Główna Handlowa 2004.

Costs and Benefits of Poland’s EMU Accession: a Tentative Assessment,
Borowski. J,
Comparative Economic Studies, vol. 46, 2004.

Designing Poland’s Macroeconomic Strategy on the Way to the Euro Area,
Borowski. J, Brzoza-Brzezina M.,
European University Institute Working Paper, RSCAS, No. 10, 2004.

Economic Convergence in the EU Accession Countries,
Matkowski Z., Próchniak M.,
w: Composite Indicators of Business Activity for Macroeconomic Analysis (red. Matkowski Z.), "Prace i Materiały IRG", tom 74, SGH, Warszawa 2004, s. 405 - 425.

New Europe. Report on Transformation (red. D. Rosati),
XIV Economic Forum, Krynica, 9-11 September 2004,
Instytut Wschodni, Warszawa 2004.
Autorzy rozdziałów:
Rapacki R., Matkowski Z., Economic Situation and the Progress of Market Reforms, rozdz. III, s. 57-120;
Matkowski Z., Próchniak M. , Convergence of the Economic Development of Post-Socialist Countries and the European Union, dodatek do rozdz. III, s. 121-131;
Maszczyk P., Próchniak M. , Country Analyses, rozdz. IV, s. 133-188.

Policy Priorities (r. I.3.1) i Macroeconomic Performance (r. I.4),
Rapacki R.,
w: Poland. International Economic Report 2003/2004, Warsaw School of Economics, World Economy Research Institute, Warsaw 2004, s. 27-38 i 51-62.

Pozytywizm i falsyfikacjonizm a sądy wartościujące w ekonomii,
Czarny B.,
'Monografie i Opraowania SGH', tom 535, SGH, Warszawa 2004.

Przekształcenia własnościowe w Polsce w latach 1990-2003 – próba bilansu,
Rapacki R.,
Bank i Kredyt, nr 6, 2004, wkładka.

Real Economic Convergence in the EU Accession Countries,
Matkowski Z., Próchniak M.,
International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, vol. 1, nr 3, 2004, s. 5-38.

Stan i perspektywy finansów publicznych w Polsce w momencie wejścia do Unii Europejskiej,
Rapacki R.,
w: Polska-Unia Europejska (red. E. Kawecka-Wyrzykowska), materiały z konferencji, SGH, Warszawa 2004.

Wpływ fuzji i przejęć banków na ich wartość rynkową,
Próchniak M.,
Ekonomista, 2004, nr 4, s. 535-559.

2003

Conditional versus Unconditional Bidding in Takeovers,
Prokop. J,
Research in Economics, 2003, 57(2), ss. 123-149.

Dyscyplinująca rola wykupów spółek akcyjnych,
Prokop. J,
Gospodarka Narodowa, 2003, nr 4, ss. 1-25.

Exchange rate regimes and Poland’s participation in ERM II,
Borowski. J, Brzoza-Brzezina M., Szpunar P.,
Bank i Kredyt, nr 1/2003.

How to Balance the Real and Nominal Convergence: the Case of Poland,
Borowski J., Durjasz P.,
w: Economic Convergence and Divergence in Europe. Growth and Regional Development in an Enlarged European Union (red. P. Mooslechner, G. Tumpel-Gugerell), Edward Elgar Publishing 2003.

Investment in Poland in 2002,
Maszczyk P.,
Poland, International Economic Report 2002/03, Warszawa 2003.

Najważniejsze zagrożenia równowagi finansów publicznych w Polsce w przededniu wejścia do Unii Europejskiej,
Rapacki R., D. M. Kemme,
Studia Ekonomiczne, vol. XXXVI-XXXVII, nr 1-2, 2003, ss. 11-29.

Nowa Europa. Raport z transformacji (red. D. Rosati),
XIII Forum Ekonomiczne, Krynica, 4-6 września 2003,
Instytut Wschodni, Warszawa 2003.
Autorzy rozdziałów:
Rapacki R., Matkowski Z., Sytuacja gospodarcza i postęp reform rynkowych, rozdz. III, s. 43-97;
Maszczyk P., Próchniak M., Analizy krajowe, rozdz. IV, s. 99-154.

Potential Benefits of Poland’s EMU accession,
Borowski. J,
Focus on Transition, 1/2003. Oesterreichische National Bank.

Wpływ przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej na handel zagraniczny,
Borowski. J,
w: Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej (red. J. Lipiński, A. Sławiński), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

2000 - 2002

Budżet państwa a wybrane zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce w latach 1991 – 1999,
Nojszewska E.,
Bank i Kredyt, nr 8, VIII 2001.

Ciężar opodatkowania dochodów w latach 1993 – 2001,
Nojszewska E.,
Bank i Kredyt, nr 9, IX 2002.

Corporate Governance in Poland: the Impact of Mass Privatization,
Rapacki R.,
Osteuropa-Wirtschaft, December 2000, no. 4, ss. 394-403.

Efektywne stawki podatku dochodowego od osób fizycznych jako narzędzie realizacji polityki gospodarczej i społecznej,
Nojszewska E.,
Bank i Kredyt, nr 6, VI 2000.

Immediate policy challenges stemming from Poland’s future EMU accession,
Borowski. J, R. Woreta,
Bank i Kredyt, nr 10/2002.

Fiscal Reform, Policy and Constraints during Transition in Poland,
Kemme D. M. , Rapacki R.,
Post-Soviet Geography and Economics, 2000, vol, 41, No. 8, ss. 581-598.

Możliwości przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Polsce,
Rapacki R.,
Ekonomista, 2002, nr 4, ss. 469-493.

Podatek dochodowy jako narzędzie polityki gospodarczej,
Nojszewska E.,
'Monografie i Opracowania SGH', tom 502, SGH, Warszawa 2002 (praca habilitacyjna).

Poland into the New Millennium,
Blazyca G., Rapacki R. (red.),
Edward Elgar, Cheltenham 2001.

Podatność Polski na szoki asymetryczne a proces akcesji do Unii Gospodarczej i Walutowej,
Borowski. J,
Bank i Kredyt, 11-12/2001.

Polityka pieniężna w I kwartale 2002 r. (Monetary Policy in the I Quarter 2002),
Borowski. J,
Stan i prognoza koniunktury gospodarczej Polski, No. 33/02; Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk-Warszawa, October 2002.

Polityka pieniężna w III kwartale 2001 r. (Monetary Policy in the III Quarter 2001),
Borowski. J,
Stan i prognoza koniunktury gospodarczej Polski, No. 31/01; Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk-Warszawa, October 2001.

Polityka pieniężna w I kwartale 2001 r. (Monetary Policy in the I Quarter 2001),
Borowski. J,
Stan i prognoza koniunktury gospodarczej Polski, No. 29/01; Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk-Warszawa, April 2001.

Polityka pieniężna w III kwartale 2000 r. (Monetary Policy in the III Quarter 2000),
Borowski. J,
Stan i prognoza koniunktury gospodarczej Polski, No. 27/00; Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk-Warszawa, October 2000.

Polityka pieniężna w I kwartale 2000 r. (Monetary Policy in the I Quarter 2000),
Borowski. J,
Stan i prognoza koniunktury gospodarczej Polski, No. 25/00; Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk-Warszawa, April 2000.

Polska i UGW: optymalny obszar walutowy? (Poland and EMU: optimum currency area?),
Borowski. J,
Materiały i Studia, No. 115, Narodowy Bank Polski, December 2000; Friedrich Ebert Stiftung Working Paper, Warsaw, December 2000; paper presented at the 7th Congress of Polish Economists, Polish Economic Society, Warsaw, January 2001.

Porównanie ścieżki przemian własnościowych sektora bankowego w Polsce, Czechach i na Węgrzech,
Maszczyk P.,
Ekonomista, 2002, nr 4.

Privatization in Poland,
Rapacki R.,
Periphery. Journal of Polish Affairs (Orchard Lake, Michigan), vol. 6/7, 2000/01, ss. 61-68.

Program NFI w opinii pracowników. Wyniki badań ankietowych w spółkach portfelowych (edycja 1998),
Rapacki R.,
Ekonomista, nr 1, 2000, ss. 97-119.

Przyczynek do teorii przejmowania kontroli nad spółkami akcyjnymi,
Prokop. J,
Monografie i Opracowania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001.

Public Expenditure in Poland: Major Trends, Challenges and Policy Concerns,
Rapacki R.,
Post-Communist Economies, vol. 14, no. 3, September 2002, ss. 341-357.

Real Wage Rigidity and Poland’s EMU Accession,
Borowski. J,
FES Working Paper, Friedrich Ebert Foundation, June 2002.

Strategic Public Management: Principles and Applications,
Prokop J.,
w: Public Management in Central and Eastern European Transition: Concepts and Cases (red. J. Nemec, G. Wright, R. J. Stillman), II. Bratislava: NISPAcee, 2002,  ss. 91-130.

Sztywność płac realnych a przystąpienie Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej (Real Wage Rigidity and Poland’s EMU Accession),
Borowski. J,
Bank i Kredyt, nr 5/2002.

W zgodzie z naturą (In conformity with nature),
Borowski. J, M. Brzoza-Brzezina,
Gazeta Bankowa, 5-11 February 2002.

Wskaźnik klimatu gospodarczego jako narzędzie oceny stanu gospodarki,
Matkowski Z.,
Ekonomista, 2002, nr 1.

Taktyki defensywne przeciwko przejęciom,
Prokop. J,
Gospodarka Narodowa, 2002, nr 11/12, ss. 17-37.

Transformacja systemowa a możliwość kryzysu gospodarczego,
Maszczyk P.,
Zarządzanie i Edukacja, 2002, nr 4.

Zmiany w polskim systemie podatkowym w XX wieku,
Nojszewska E.,
Rocznik Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, zeszyt nr 9, Warszawa 2001.

1990 - 1999

Auswirkungen der Russlandskriese auf die Volkswirtschaften der mitteosteuropaeischen Reformlaender,
Borowski. J,
ifo Schnelldienst, No. 35/36, ifo Institut fuer Wirtschaftsforschung, Muenchen 1998.

Barometry koniunktury dla gospodarki polskiej,
Matkowski Z. (red.),
'Prace i Materiały IRG', tom 64, SGH, Warszawa 1999.

Common Europe,
Prokop. J. (red., z Ewą Baranowską-Prokop),
Warsaw School of Economics, Warsaw 1999.

Continuity and Change in Polish Economic Policy: the Impact of the 1993 Election,
Rapacki R., Blazyca G.,
Europe-Asia Studies, Vol. 48, no. 1, 1996.

Czeskie doświadczenia transformacji systemowej. Próba oceny,
Maszczyk P.,
Ekonomista, 1998, nr 2-3.

Duration of Debt Overhang with Two Lender Banks,
Prokop. J,
Economics Letters, 1992, 38, ss. 473-478.

Dynamics of International Debt Overhang with Two Lender Banks,
Prokop. J,
The Japanese Economic Review, 1998, 49(2), ss. 119-137.

The Dynamics of the Free-Rider Problem in Takeovers,
Prokop. J, Harrington J.E. ,
The Review of Financial Studies, 1993, 6(4), ss. 851-882.

Economic Policy of Hungary, the Czech Republic and Poland – a Comparative Study,
Maszczyk P.,
Poland, International Economic Report 1998/99, Warszawa 1999.

A Game Theoretical Approach to the International Debt Overhang,
Prokop. J, Kaneko M. ,
Journal of Economics, 1993, 6(1), ss. 1-24.

How prone is Poland to exogenous asymmetric shocks?,
Borowski. J,
Yearbook of Polish European Studies, Vol. 3/1999, Warsaw University Centre for Europe, Warsaw 1999.

Instytucjonalne problemy i bariery prywatyzacji w Polsce,
Rapacki R., Linz S. J.,
Ekonomista, 1993, nr 1.

Laureaci nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii
(zespół Katedry, red. Matkowski Z.),
PWN, Warszawa 1991.

Organized Debt Buybacks: No Cure for Free Riding?,
Prokop. J,
The Journal of Development Economics, 1995, 47, ss. 481-496.

Poland into the 1990s. Economy and Society in Transition,
Blazyca G., Rapacki R. (red.),
Pinter Publishers, London 1991.

Polityka pieniężna w III kwartale 1999 r. (Monetary Policy in the III Quarter 1999),
Borowski. J,
Stan i prognoza koniunktury gospodarczej Polski, No. 23/99; Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk-Warszawa, October 1999.

Privatization in Poland: Performance, Problems and Prospects,
Rapacki R.,
Comparative Economic Studies, Vol.XXXVII , no. 3 (Fall), 1995.

Proces powstawania karteli dominujących,
Prokop. J,
Zarządzanie i Edukacja, 1999, 16-17(4-5), ss. 125 - 147.

Process of Dominant-Cartel Formation,
Prokop. J,
The International Journal of Industrial Organization, 1999, 17(2), ss. 241-257.

Program NFI w opinii pracowników. Wyniki badań ankietowych w spółkach NFI,
Rapacki R., Skoczylas K. , Kulesza P.
Ekonomista, nr 4, 1998, ss. 492-514.

Społeczno-polityczne uwarunkowania i konsekwencje transformacji systemowej w Polsce,
Rapacki R.,
Gospodarka Narodowa, 1994, nr 1.

Transformacja systemowa w Europie Wschodniej - wnioski z doświadczeń Polski,
Rapacki R.,
Gospodarka Narodowa, 1993, nr 8-9.

Węgierskie doświadczenia transformacji systemowej. Próba oceny,
Maszczyk P.,
Ekonomista, 1999, nr 3.

Warunkowe i bezwarunkowe oferty wykupu spółek akcyjnych,
Prokop. J,
Ekonomista, 1999, nr 6, ss. 723-753.

Z prac nad syntetycznymi wskaźnikami koniunktury dla gospodarki polskiej,
Matkowski Z. (red.),
'Prace i materiały IRG', tom 51, SGH, Warszawa 1997.

Złożone wskaźniki koniunktury dla gospodarki polskiej oparte na standardach UE i OECD,
Matkowski Z. (red.),
'Prace i Materiały IRG', tom 61, SGH, Warszawa 1998.

Znaczenie polityki kształtowania płac dla konkurencyjności krajów Europejskiej Unii Walutowej (The Impact of Wage Formation Policy on the Competitiveness of the EMU Countries),
Borowski. J,
Ekonomista, No. 6/99.

 
 

 Podręczniki

 
D. Begg, R. Dornbusch, S. Fischer,
Ekonomia. Mikroekonomia,
PWE, Warszawa 2013 (wydanie V),
(tłumaczenie z oryginału - red. nauk. R. Rapacki).

D. Begg, R. Dornbusch, S. Fischer,
Ekonomia. Makroekonomia,
PWE, Warszawa 2013 (wydanie V),
(tłumaczenie z oryginału - red. nauk. R. Rapacki).

R. Towse,
Ekonomia kultury. Kompendium,
NCK, Warszawa 2012
(współtłumaczenie z oryginału - Ł. Skrok)

M. Próchniak,
autor następujących rozdziałów: rozdz. 1: Narzędzia analizy ekonomicznej (s. 7-32), rozdz. 8: Mikroekonomiczna teoria przedsiębiorstwa (s. 149-178), rozdz. 9: Struktury rynku (s. 179-211),
w: Zawiślińska I., Ekonomia w zarysie. Zbiór zadań z rozwiązaniami,
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Zarząd Główny w Warszawie, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2012.

M. Próchniak,
autor następujących rozdziałów: rozdz. 1: Narzędzia analizy ekonomicznej (s. 11-33), rozdz. 9: Struktury rynku (s. 241-282),
w: Zawiślińska I., Ekonomia w zarysie,
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Zarząd Główny w Warszawie, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2011.

N. G. Mankiw, M. P. Taylor,
Mikroekonomia i Makroekonomia,
PWE, Warszawa 2009
(tłumaczenie z oryginału – red. nauk. B. Czarny).

J. Black,
Słownik ekonomii,
PWE, Warszawa 2008
(tłumaczenie z oryginału – red. nauk. E. Nojszewska ).

W. Samuelson, S. Marks,
Ekonomia menedżerska,
PWE, Warszawa 2007 (wydanie II)
(tłumaczenie z oryginału - red. nauk. R. Rapacki)

D. Begg, R. Dornbusch, S. Fischer,
Ekonomia (t. 1 i 2),
PWE, Warszawa 2007 (wydanie IV zmienione),
(tłumaczenie z oryginału - red. nauk. R. Rapacki).

B. Czarny,
Wstęp do Ekonomii,
PWE, Warszawa 2006.

J. E. Stiglitz,
Ekonomia sektora publicznego,
PWN, Warszawa 2004,
(tłumaczenie z oryginału - red. nauk. R. Rapacki).

D. Begg, R. Dornbusch, S. Fischer,
Ekonomia. Mikroekonomia,
PWE, Warszawa 2003 (wydanie III),
(tłumaczenie z oryginału - red. nauk. R. Rapacki).

D. Begg, R. Dornbusch, S. Fischer,
Ekonomia. Makroekonomia,
PWE, Warszawa 2003 (wydanie III),
(tłumaczenie z oryginału - red. nauk. R. Rapacki).

B. Czarny, R. Rapacki,
Podstawy ekonomii,
PWE, Warszawa 2002.

E. Nojszewska (red.),
Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego,
WSiP, Warszawa 2002.

J. Sloman,
Podstawy ekonomii,
PWE, Warszawa 2001,
(tłumaczenie z oryginału - red. nauk. Z. Matkowski).

P. Smith, D. Begg,
Ekonomia. Zbiór zadań,
PWE, Warszawa 2000,
(tłumaczenie z oryginału - red. nauk. Z. Matkowski).

B. Czarny,
Podstawy ekonomii. Zbiór zadań,
PWE, Warszawa 2000.

E. Czarny, E. Nojszewska,
Mikroekonomia,
PWE, Warszawa 2000.

E. Czarny, E. Nojszewska,
Mikroekonomia. Zbiór zadań,
PWE, Warszawa 2000.

W. F. Samuelson, S. G. Marks,
Ekonomia menedżerska,
PWE, Warszawa 1998,
(tłumaczenie z oryginału - red. nauk. R. Rapacki).

J. Borowski (współautor),
Matematyka Finansowa,
Skrypt dla studentów SGH przygotowany pod kierownictwem prof. dr hab. Marii Podgórskiej, SGH, Warszawa 1998.

E. Nojszewska,
Materiały pomocnicze do nauki podstaw ekonomii,
WSiP, Warszawa 1997.

E. Nojszewska,
Podstawy ekonomii,
WSiP, Warszawa 1995.

G. F. Stanlake,
Podstawy ekonomii,
WSiP, Warszawa 1992,
(tłumaczenie z oryginału - przekład E. Nojszewska).
 

 Publikacje popularnonaukowe

 
2013

Stawką przyszłość Polski,
R. Rapacki, M. Próchniak,
Rzeczpospolita z dn. 23 stycznia 2013 r.

2012

Oporne doganianie Unii,
R. Rapacki,
Rzeczpospolita z dn. 20 czerwca 2012 r.

2010


AAArating sprzedam,
A. Czerniak,
Gazeta Giełdy „Parkiet” nr 127 (4252) z dn. 5 czerwca 2010 r.

2009

Nie zakładajmy, że mamy klucz,
A. Czerniak,
Gazeta SGH nr 10/09 (254), listopad 2009 r.

Uwaga: model nie prognozuje kryzysu!
A. Czerniak,
Gazeta Giełdy „Parkiet” z dn. 7 listopada 2009 r.

Podróż do źródeł dziury budżetowej (część I i II),
J. Borowski, A. Czerniak,
Gazeta Giełdy "Parkiet" z dn. 6 i 7 lipca 2009 r.

Usługi zamierają ostatnie,
A. Czerniak,
Gazeta Giełdy "Parkiet" nr 71 (3895) z dn. 27 marca 2009 r.

Krzywa kapeluszowa. Mechanizm i źródła wzrostu gospodarczego w świecie – informacja o seminarium prof. Stanisława Gomułki,
M. Próchniak,
Gazeta SGH

2008

Kryzys kapitalizmu,
A. Czerniak,
Gazeta Giełdy "Parkiet" nr 266 (3748) z dn. 27 września 2008 r.

Nieodrobiona lekcja historii,
A. Czerniak,
Parkiet, 27 września 2008.

Czy Jan Czekaj poczeka?,
J. Borowski, A. Czerniak,
Parkiet, 29 kwietnia 2008.

Kapitał z rynku ropy umocnił złotego,
J. Borowski, A. Czerniak,
Rzeczpospolita, 30 lipca 2008.

2007

Co mają ceny domów do polityki pieniężnej?,
A. Stążka,
Rzeczpospolita, nr 203, 31 sierpnia 2007.

2006

Mimo sukcesów do czołówki nam daleko,
R. Rapacki,
Rzeczpospolita, 6 września 2006.
Kryteria z Maastricht do poprawki,
A. Stążka,
Rzeczpospolita, nr 154, 4 lipca 2006.

Kotwica to zły pomysł,
A. Stążka,
Rzeczpospolita, nr 55, 6 marca 2006.

Trzy razy TAK dla euro,
J. Borowski, P. Graca, W. Grostal,
Rzeczpospolita, 14-15 stycznia 2006.

2005

Trzy mity o nierównościach,
R. Rapacki,
Rzeczpospolita, 19-20.11.2005.

2000 - 2002

Bez taryfy ulgowej,
J. Borowski, R. Woreta,
Rzeczpospolita, 30.11.2002.

Stopy naturalnie wysokie (Naturally high interest rates),
J. Borowski, M. Brzoza-Brzezina,
Rzeczpospolita, 12-13 January 2002.

Solo czy w duecie? (Solo or in a duet?),
J. Borowski, D. Tymoczko,
Rzeczpospolita, 21-22 April 2001.