Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Dominik Skopiec

 

dr Dominik Skopiec​​

kontakt: dominik.skopiec@sgh.waw.pl


Dr Dominik Aleksander Skopiec – adiunkt w Katedrze Finansów Międzynarodowych ​Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalista w zakresie makroekonomii międzynarodowej oraz finansów międzynarodowych. Absolwent SGH (2009 r., magister, kierunek Finanse i rachunkowość) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (2007 r., magister, kierunek Nauki polityczne). Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej SGH, gdzie w 2013 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki finansów międzynarodowych, w szczególności systemów kursowych, walut międzynarodowych, rezerw dewizowych oraz stabilności międzynarodowego systemu walutowego. 

Tematyka badań własnych:

 • Międzynarodowy system walutowy
 • Waluty międzynarodowe
 • Rezerwy dewizowe
 • Polityka kursu walutowego
 • Systemy kursu walutowego
 • Integracja walutowa
 • Substytucja walutowa
 • Globalna nierównowaga płatnicza
 • Rozwój gospodarczy państw Azji Wschodniej, w szczególności Chin
 • Działalność Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Grupy Banku Światowego

Oferta dydaktyczna:

 • 120180-1391 - Finanse międzynarodowe
 • 220250-1391 - Międzynarodowy system finansowy

Projekty badawcze:

 • 2016 - Akumulacja rezerw dewizowych we współczesnej gospodarce światowej
 • 2017 - Trendy rozwojowe współczesnego międzynarodowego systemu walutowego

Publikacje:

Książki:

 • Akumulacja rezerw dewizowych we współczesnej gospodarce światowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017
 • Polityka kursu walutowego Chin jako czynnik globalnej nierównowagi płatniczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013
Artykuły:
 • Ewolucja globalnej nierównowagi płatniczej w pokryzysowej gospodarce światowej, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej”, nr 17/220
 • Chińskie państwowe fundusze majątkowe jako globalni inwestorzy instytucjonalni, “Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 498/2017
 • Rola państwa w procesie internacnonalizacji waluty Chin, „International Business and Global Economy”, nr 37/2018
 • Substytucja walutowa we współczesnym międzynarodowym systemie walutowym, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 352/2018
 • Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty międzynarodowej roli euro (w:) Reforma strefy euro po kryzysie finansowym 2007-2009 i jej konsekwencje, red. Leokadia Oręziak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017
 • Recenzja książki: Partnerstwo Transatlantyckie. Wnioski dla Polski, redakcja naukowa Elżbieta Czarny, Magdalena Słok-Wódkowska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016 w (:) „Gospodarka Narodowa”, nr 5/2016 
 • Akumulacja oficjalnych rezerw walutowych jako determinanta stabilności współczesnej gospodarki światowej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 266/2016
 • Adekwatność poziomu i struktury rezerw dewizowych Chin, „Studia Ekonomiczne”, nr 2/2016, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
 • Znaczenie porozumień swapowych banków centralnych w tworzeniu oficjalnej płynności międzynarodowej, „International Business and Global Economy”, nr 35/2016
 • Rola specjalnych praw ciągnienia we współczesnym międzynarodowym systemie walutowym, „Gospodarka Narodowa”, nr 5/2015
 • Internacjonalizacja waluty Chin jako wyzwanie dla międzynarodowej roli euro (w:) Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015 (rozdział w monografii naukowej)
 • Perspektywy internacjonalizacji waluty Chin, „Gospodarka Narodowa”, nr 1/2014
 • Polityka kursu walutowego Chin jako instrument realizacji proeksportowej strategii wzrostu gospodarczego, „Studia Ekonomiczne”, nr 4/2011, Instytut Nauk Ekonomicznej Polskiej Akademii Nauk
 • Dynamika integracji ekonomicznej w Azji Wschodniej, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej”, nr 29/2011, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Problem ryzyka operacyjnego w kontekście dynamicznych przemian w działalności banków, „Studia Ekonomiczne”, nr 2/2010, Instytut Nauk Ekonomicznej Polskiej Akademii Nauk