Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 LEOKADIA ORĘZIAK, PROF. DR HAB.

 
prof.jpg

Profesor zwyczajny w Katedrze Finansów Międzynarodowych, Kierownik Katedry.


1. Obszary badań naukowych

- System emerytalny, finanse Unii Europejskiej, europejska integracja walutowa, handel i finanse międzynarodowe, międzynarodowe rynki finansowe, finanse publiczne i system podatkowy

2. Udział w konferencjach naukowych 

- Liberalizacja handlu międzynarodowego w interesie wielkich korporacji, referat na konferencję „Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji”, zorganizowaną 21 kwietnia 2015 r. przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Le Monde Diplomatique – edycja polska w siedzibie PTE w Warszawie, ul. Nowy Świat 49
- Reversal of Pension Privatisation in Poland, referat na konferencję zorganizowaną 21 sierpnia 2014 w Santiago de Chile przez Prezydencką Komisję Doradczą ds. Reformy Systemu Emerytalnego (Comision Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones) powołanej 29 kwietnia 2014  przez Prezydent Chile Michelle Bachelet
- OFE czyli neoliberalny zamach na prawo do emerytury – referat na konferencji „Demokracja społeczna wobec neoliberalizmu”, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Le Monde Diplomatique – edycja polska” 9 czerwca 2014 r. w siedzibie PTE, ul. Nowy Świat 49. 
- Co z tym OFE? – XI Podlaskie Forum Ekonomistów, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Białymstoku oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku – 7.04.2014
- OFE efekt reformy z 1999 r. – wystąpienie na seminarium „OFE i KRUS w świetle podziału  dochodu i kapitału”, zorganizowanym  9.01.2014 w Pałacu Kultury i Nauki przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

3. Wybrane publikacje

Rynek ubezpieczeniowy Unii Europejskiej. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997.
Polityka pieniężna krajów Unii Europejskiej w perspektywie Unii Gospodarczej i Walutowej. "Bank i Kredyt", nr 6/1998.
Liberalizacja przez Polskę przepływu kapitałów w obrocie z zagranicą a sytuacja w bilansie płatniczym. "Zeszyty Naukowe ​Kolegium Gospodarki Światowej", nr 4/1998.
Polityczne i ekonomiczne uwarunkowania ustanowienia i funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej, "Bank i Kredyt" nr 12/1998.
Euro - nowy pieniądz. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1998.(wyd. II 2003 r.)
Globalizacja rynków finansowych, „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 2/2003
Kierunki zmian w funkcjonowaniu rynku finansowego Unii Europejskiej, Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 7/2003
Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 (wyd. II 2009)
Doświadczenia krajów strefy euro w zwalczaniu deficytów budżetowych, „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 8/2004
Perspektywa Finansowa 2007-2013- kierunki ewolucji systemu finansowego Unii Europejskiej, „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 7/2004
Budgetary Policy, Poland. International Economic Report, 2004/2005, World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, Warsaw 2005, s.37-45.
Dolar i euro jako waluty międzynarodowe, "Bank i Kredyt" (Narodowy Bank Polski) nr 3/2005
Reforma Paktu Stabilności i Wzrostu i jej potencjalne konsekwencje, „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski0nr 7/ 2005
Die Polnische Wirtschaft auf dem Weg zur Eurozone, w: Das Neue Polen in Europa. Politik,Recht, Wirtschaft, Gesellschaft, pod red. Franz Merli, Gerhard Wagner, Wyd. Studien Verlag,Insbruck, Wien, Bozen 2006, s. 341- 354
Bank centralny Japonii, „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 10/2006
System Rezerwy Federalnej jako bank centralny Stanów Zjednoczonych, „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 9/2006
Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii, „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 8/2006
Reforma Paktu Stabilności i Wzrostu i jej potencjalne konsekwencje „Bank i Kredyt” (Narodowy Bank Polski) nr 7/2005
Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Wyd. WSHiP- Elipsa, Warszawa 2007
Zlikwidować OFE, "Polityka" nr 5, 2010
Restrukturyzacja długu jako potencjalny skutek zadłużenia niektórych krajów strefy euro, "Sprawy Międzynarodowe", kwiecień-czerwiec nr 2/2011
Ryzyko rozpadu strefy euro. Rola Europejskiego Banku Centralnego w łagodzeniu kryzysu zadłużenia publicznego, "Sprawy Międzynarodowe" nr 2/2012
OFE w Polsce - produkt ekspansji globalnych instytucji finansowych, "Polityka Społeczna" nr 11-12/2012
Otwarte Fundusze Emerytalne - refleksje na marginesie polskiego wydania książki Mitchella Orensteina Prywatyzacja emerytur, "Ekonomista" nr 6/2012
Kryzys finansów publicznych. Przyczyny, mechanizmy, drogi wyjścia, red. L. Oręziak, D. Rosati, Uczelnia Łazarskiego, 2013
Open pension funds in Poland: the effect of the pension privatization process, "International Journal of Management and Economics" nr 38/2013
The Unbearable Burden of Debt, "Aspen Review Central Europe" nr 2, 2013
OFE. Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce. Instytut Wydawniczy Książka i Prasa,  Warszawa, 2014

4. Współpraca z jednostkami krajowymi i zagranicznymi

- Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
- Instytut Pracy i Polityki Społecznej
- Członek Prezydenckiej Komisji Doradczej ds. Reformy Systemu Emerytalnego (Comision Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones) powołanej 29 kwietnia 2014  przez Prezydent Chile Michelle Bachelet